Primele doua proiecte privind achizitiile publice clasice si privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, sunt finalizate, detalii aici: Achizitii publice: Pachetul de legi privind achizitiile publice, in Parlament in jur de 15 octombrie.

 

Proiectele privind achizitiile clasice si proiectul de lege privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica fiind supuse dezbaterii publice in data de 22 iulie, au fost publicate pe paginile web ale MFP si ANAP, alaturi de documentele centralizatoare care prezinta rezolutia data in cazul fiecarui comentariu primit pe marginea primelor doua proiecte de legi finalizate, respectiv comparatia intre prevederile noilor Directive europene in materie si prevederile celor doua proiecte de legi.

Demersurile vizeaza transpunerea in legislatia nationala a Directivei 2014/24/UE privind achizitiile publice si abrogarea Directivei 2004/18/CE.

Urmatoarele doua proiecte care vor completa legislatia in domeniul achizitiilor publice, vizeaza achizitiile sectoriale (utilitati), respectiv concesiunile. Proiectele de acte normative menţionate sunt realizate in cadrul Comitetului Inter-ministerial pentru achizitii publice. Documentele mentionate poti consultate la urmatoarele link-uri: pe site-ul MFP: Proiecte de legi in domeniul achizițiilor publice, pe site-ul ANAP: Proiecte legislative in dezbatere.

“Reforma sistemului de achizitii publice trebuie asigure eficientizarea modului in care sunt cheltuite toate fondurile publice, indiferent ca ne referim la banii de la bugetul de stat sau la fondurile europene. Nu trebuie sa mai existe criterii diferite in cheltuirea acestora, iar intreaga administratie publica trebuie sa se concentreze in a dezvolta proiecte, nu in justificarea bugetelor si in cheltuirea sumelor de care dispun. Eficienta trebuie sa devină criteriul de baza in dezvoltarea si implementarea unui proiect, in timp ce sursa de finantare a acestuia trebuie sa devina un aspect mai putin important. Astfel, vom putea oricand sa decontam proiectele finantate din sume asigurate de la bugetul de stat din fondurile alocate de UE. Reforma sistemului de achizitii publice va insemna inainte de toate mutarea accentului pe raportul pret/calitate! Am finalizat deja primele doua proiecte de legi. In aceste zile incepem dezbaterea publica a celorlalte doua proiecte de acte normative care vor completa pachetul legislativ, alaturi de Strategia nationala în domeniul achizitiilor publice”, a declarat ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici.

“Pana la sfarsitul acestui an si incepand cu 1 ianuarie 2016 trebuie sa avem o noua legislatie a achizitiilor publice impreuna cu noul SEAP. (…) Intentia este de a face 4 acte normative, unul clasic, unul de utilitati, unul de concesiuni si unul de remediu. (…)  Intrarea in vigoare ar trebui sa fie concomitent si am stabilit un orizont de timp 1 ianuarie 2016 in stransa corelatie si cu noul SEAP”, declara in urma cu cateva luni Bogdan Dobrin presedintele Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (ANRMAP), intr-o conferinta de specialitate.

V-ar putea interesa si un articol precedent: Legea privind achizitiile publice, in dezbatere publica.

Ministerul Finantelor Publice a publicat proiectele pentru noile legi in domeniul achizitiilor publice. Este vorba despre:

 

 • Strategia Nationala pentru Achizitii Publice, Anexele acesteia si documentul de consultare;
 • Proiect de Lege privind achizitiile publice si documentul de consultare;
 • Proiect de Lege privind remediile si caile de atac in materie de bunuri de atribuire a contractelor de achizitie publica si a contractelor de concesiune si pentru organizarea si functionarea CNSC si documentul de consultare.

Aceste documente sunt in consultare publica pana pe 31 august, initial perioada de consultare fusese stabilita la 10 zile.

Descarca Strategia Nationala pentru Achizitii Publice si documentele conexe.
Descarca Proiect Lege Achizitii Publice si documentele conexe.
Descarca Proiect Lege Remedii si Cai de Atac si documentele conexe.

Ministerul Finantelor Publice a mai publicat pe website primele doua proiecte pentru modificarea legislatiei achizitiilor publice: Lege privind achizitiile publice (clasice) si LEGE privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica si a contractelor de concesiune si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, ambele publicate in data de 22.07.2015

Acestea sunt primele din pachetul de patru acte normative care trebuie adoptate in acest an, in vederea transpunerii noilor directive europene in domeniu.

Noile directive europene sunt:

1) Directiva privind achizitiile publice – denumita “clasica”

2) Directiva privind sectorul utilitatilor publice

3) Directiva privind contractele de concesiune.

Aceste legi, in vigoare incepand de anul trecut, pot fi consultate aici.

Textul proiectelor de lege poate fi gasite si pe site-ul ANRMAP: (http://www.anrmap.ro/ro/web/public/transparenta-decizionala).

Reactiile publice nu au intarziat sa apara, legat de documentele pe care vi le-am pus la dispozitie si le puteti descarca mai sus. Astfel cateva dintre ele:

Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania a criticat luni noua legislatie propusa pentru achizitiile publice, apreciind ca prevederile acesteia sunt neclare, si a cerut prelungirea perioadei de consultare pana la 30 septembrie, timp in care Ministerul de Finante ar urma sa publice si nota de fundamentare a proiectului.

Actualul proiect de lege ar creste gradul de confuzie intre diferitele tipuri de achizitii publice si nu asigura simplificarea activitatii prin promovarea, asa cum s-a anuntat, a patru acte normative distincte, extrem de utile in actuala etapa de restructurare economica

AmCham Romania a cerut, intr-un comunicat de presa,  prelungirea cu 30 de zile a perioadei pentru consultari pe tema legislatiei achizitiilor publice, fata de cele zece zile anuntate de Ministerul Finantelor Publice si Agentia Nationala pentru Achizitii Publice.

Trei organizatii, membre ale Initiativei pentru o Justitie Curata (Freedom House Romania (FHR), Expert Forum (EFOR), Centrul Roman de Politici Europene (CRPE), solicita deasemenea prelungirea termenului de consultare publica cu 60 de zile. 

Observatiile, comentariile si sugestiile preliminare de modificare/completare a proiectului de Lege privind achizitiile publice clasice formulate de Asociatia Expertilor in Achizitii AEXA in numele membrilor sai, pot fi consultate pe site-ul acestora aici.

Redam pe scurt rezumatul observatiilor, dar va recomandam parcurgerea documentului pus la dispozitie de AEXA, cu toate observatiile punctuale, pe textul proiectului de lege:

– Structura proiectului de Lege este, cel puțin în forma actuală, relativ”neprietenoasă” in raport cu un cititor neavizat.
– O serie de articole ale Directivei 24/2014/UE nu sunt transpuse deloc sau sunt transpuse trunchiat.
– Nu sunt valorificate pe deplin anumite explicatii prevăzute in Considerentele Directivei 24/2014/UE.
– Exista in proiectul de Lege o serie de necorelari sau de utilizari neunitare/confuze a termenilor.
– Este discutabila decizia de a nu se prelua pragurile valorice prevazute in Directiva pentru autoritatilor publice.
– Este criticabila si decizia de a nu se permite utilizarea anuntului de intentie ca modalitate de initiere a unor proceduri de atribuire de catre autoritatile contractante de la nivel local.
– Posibilitatea de a se emite norme metodologice pare relativ limitata in ceea ce priveste anumite reglementari ale proiectului de Lege sau anumite aspecte operationale.

Asigurati-va ca Nu pierdeti anunturi de achizitii publice, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2000 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Tagged with:
 

Ministerul Finantelor Publice a lansat in MFPdezbatere publica miercuri, 20 mai 2015, proiectul de Ordonanta de urgenta privind conditiile de infiintare, organizare si functionare Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (A.N.A.P.), ANRMAP se desfiinteaza.

Avand in vedere obligatia Guvernului Romanei de a indeplini conditionalitatea orizontala ex-ante privind reforma in domeniul achizitiilor publice din Acordul de parteneriat al Romaniei pentru perioada de programare financiara 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2014) 5515 din 6 august 2014, este necesara adoptarea unor masuri de ordin legislativ, care sa asigure eficientizarea activitatii in acest domeniu.

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (A.N.A.P.), se infiinteaza ca institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Finantelor Publice, prin preluarea atributiilor, activitatii, a posturilor și a personalului de la Autoritatea Nationala pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizitiilor Publice, denumita in continuare ANRMAP și de la Unitatea pentru coordonarea si verificarea achizitiilor publice din cadrul Ministerului Finantelor Publice, denumita in continuare UCVAP și de la compartimentele de verificare a achizitiilor publice din cadrul directiilor regionale ale finantelor publice, care se desfiinteaza la data intrarii in vigoare la HG prevazut la art. 5 alin 1.

Activitatea A.N.A.P. este exercitata la nivel central si la nivel teritorial.

ANAP are urmatoarele atributii:

 1. elaborarea și implementarea Strategiei Nationale in domeniul achizitiilor publice, in conformitate cu obligatiile asumate de Guvernul Romaniei si de Uniunea Europeana;
 2. elaborarea politicilor și a legislatiei in domeniul achizitiilor publice, in conformitate cu legislatia europeana si asigurarea interpretarilor unitare in domeniu, pentru care are drept de initiativa legislativa;
 3. consilierea metodologică a autoritatilor contractante in procesul de atribuire a contractelor de achizitie publică și de concesiune, cu rol de suport operational in aplicarea corecta a legislatiei in acest domeniu;
 4. controlul modului de atribuire a contractelor de achizitie publică si de concesiune de lucrari publice si de servicii;
 5. monitorizarea si supervizarea functionarii sistemului de achizitii publice in Romania;
 6. initierea și sustinerea politicilor si actiunilor de instruire a personalului implicat in activitati specifice achizitiilor publice;
 7. reprezentarea Romaniei in cadrul comitetelor consultative, grupurilor de lucru si al retelelor de comunicare, organizate de Comisia Europeana, in domeniul achizitiilor publice.

Incepand cu data intrarii in vigoare a hotararii de guvern, se abroga:

 1. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 74/2005 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizitiilor Publice publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 379 din 27 aprilie 2006 aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2006 publicata in Monitorul Oficial nr. 379 din 3 mai 2006, cu modificarile şi completarile ulterioare;
 2. Hotararea Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea şi functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizitiilor Publice, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 395 din 12/06/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. 14 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007.
 4. Orice dispozitie legala contrara.

Pana la data intrarii in vigoare a hotararii de Guvern care va reglementa organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice, ministrul Finantelor Publice va asigura coordonarea activitatii ANRMAP, UCVAP si a compartimentelor de verificare a achizitiilor publice din cadrul directiilor regionale ale finantelor publice.

UPDATE 10.03.2015: Proiectul de Lege a fost retras de pe website-ul A.N.R.M.A.P. la solicitarea Comisiei Europene si a Ministerului Fondurilor Europene, in prezent lucrandu-se la o varianta imbunatatita.

 

Potrivit: www.avocat-achizitii-publice.ro, Proiectul de Lege de transpunere a Directivei 2014/24/UE privind achizitiile publice si de abrogare a Directivei 2004/18/CE este in dezbatere publica

Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (A.N.R.M.A.P.) a lansat astazi, 2 martie 2015, spre dezbatere publica, Proiectul de Lege de transpunere a Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizitiile publice si de abrogare a Directivei 2004/18/CE.

Textul proiectului de lege poate fi studiat aici.

Persoanele interesate sa formuleze propuneri si/sau observatii cu privire la continutul acestui proiect, pot trimite propunerile si/sau observatiile in format electronic, la adresa de e-mail transparenta.decizionala@anrmap.ro sau, in format material, la adresa institutiei: Bd-ul Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Bucuresti, Palatul CFR, etaj 4.

Articolul integral: Proiectul de Lege de transpunere a Directivei 2014/24/UE privind achizitiile publice si de abrogare a Directivei 2004/18/CE este in dezbatere publica

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !