Ministerul Finantelor Publice a lansat in MFPdezbatere publica miercuri, 20 mai 2015, proiectul de Ordonanta de urgenta privind conditiile de infiintare, organizare si functionare Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (A.N.A.P.), ANRMAP se desfiinteaza.

Avand in vedere obligatia Guvernului Romanei de a indeplini conditionalitatea orizontala ex-ante privind reforma in domeniul achizitiilor publice din Acordul de parteneriat al Romaniei pentru perioada de programare financiara 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2014) 5515 din 6 august 2014, este necesara adoptarea unor masuri de ordin legislativ, care sa asigure eficientizarea activitatii in acest domeniu.

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (A.N.A.P.), se infiinteaza ca institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Finantelor Publice, prin preluarea atributiilor, activitatii, a posturilor și a personalului de la Autoritatea Nationala pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizitiilor Publice, denumita in continuare ANRMAP și de la Unitatea pentru coordonarea si verificarea achizitiilor publice din cadrul Ministerului Finantelor Publice, denumita in continuare UCVAP și de la compartimentele de verificare a achizitiilor publice din cadrul directiilor regionale ale finantelor publice, care se desfiinteaza la data intrarii in vigoare la HG prevazut la art. 5 alin 1.

Activitatea A.N.A.P. este exercitata la nivel central si la nivel teritorial.

ANAP are urmatoarele atributii:

 1. elaborarea și implementarea Strategiei Nationale in domeniul achizitiilor publice, in conformitate cu obligatiile asumate de Guvernul Romaniei si de Uniunea Europeana;
 2. elaborarea politicilor și a legislatiei in domeniul achizitiilor publice, in conformitate cu legislatia europeana si asigurarea interpretarilor unitare in domeniu, pentru care are drept de initiativa legislativa;
 3. consilierea metodologică a autoritatilor contractante in procesul de atribuire a contractelor de achizitie publică și de concesiune, cu rol de suport operational in aplicarea corecta a legislatiei in acest domeniu;
 4. controlul modului de atribuire a contractelor de achizitie publică si de concesiune de lucrari publice si de servicii;
 5. monitorizarea si supervizarea functionarii sistemului de achizitii publice in Romania;
 6. initierea și sustinerea politicilor si actiunilor de instruire a personalului implicat in activitati specifice achizitiilor publice;
 7. reprezentarea Romaniei in cadrul comitetelor consultative, grupurilor de lucru si al retelelor de comunicare, organizate de Comisia Europeana, in domeniul achizitiilor publice.

Incepand cu data intrarii in vigoare a hotararii de guvern, se abroga:

 1. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 74/2005 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizitiilor Publice publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 379 din 27 aprilie 2006 aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2006 publicata in Monitorul Oficial nr. 379 din 3 mai 2006, cu modificarile şi completarile ulterioare;
 2. Hotararea Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea şi functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizitiilor Publice, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 395 din 12/06/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. 14 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007.
 4. Orice dispozitie legala contrara.

Pana la data intrarii in vigoare a hotararii de Guvern care va reglementa organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice, ministrul Finantelor Publice va asigura coordonarea activitatii ANRMAP, UCVAP si a compartimentelor de verificare a achizitiilor publice din cadrul directiilor regionale ale finantelor publice.

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !