Potrivit Biroului de Presa ANAP, in Monitorul Oficial nr.932/2015, a fost publicat Ordinul nr. 773/ 25.11.2015 al Presedintelui A.N.A.P., care vine in aplicarea prevederilor articolului 33 1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si stabileste modul in care autoritatile contractante pot reactiona la observatiile si recomandarile formulate de ANAP pe marginea documentatiilor de atribuire.

 

Astfel, autoritatile contractante vor avea o serie de obligatii de indeplinit in scopul accelerarii procesului de raspuns si modificare a documentatiilor de atribuire, premergatoare publicarii anuntului/invitatiei de participare in SEAP.

Spre exemplu, in termen de maximum 15 zile de la primirea observatiilor A.N.A.P. pe documentatia de atribuire, autoritatea contractanta trebuie sa reincarce in SEAP documentatia. In caz contrar, se considera ca modificarile necesare sunt substantiale astfel incat documentatia va fi considerata una noua, necesitand reluarea intregului proces de evaluare prevazut la art. 33 1  din O.U.G nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

In acelasi timp, autoritatile contractante trebuie sa tina seama de o serie de obligatii si principii inca din faza de elaborare a documentatiilor de atribuire.

„Consideram ca autoritatile contractante se asigura de rigurozitatea intocmirii documentatiilor de atribuire, avizandu-le la nivelul compartimentelor interne de specialitate inaintea transmiterii lor catre A.N.A.P. 

De asemenea, autoritatile contractante se vor asigura ca documentatiile reflecta necesitati reale, avand drept scop final achizitionarea de bunuri, servicii sau lucrari in conditii de eficienta si regularitate.

Elaborarea unor documentatii de calitate inseamna, implicit, eficientizarea procesului de evaluare si evitarea supraincarcarii personalului ANAP”, a declarat Roxana Minzatu, presedintele Agentiei.

Ordinul nr. 773/2015 al Presedintelui ANAP a fost elaborat avand la baza obiectivele si directiile de actiune cuprinse in Strategia nationala in domeniul achizitiilor publice, aprobata prin HG nr. 901/2015, intre care implementarea unui control ex-ante eficient al documentatiilor de atribuire.

Textul actului normativ poate fi consultat pe site-ul ANAP la sectiunea Legislatie sau accesand urmatorul link: http://www.anrmap.ro/documents/10180/0/ORDIN++nr.+773+25-10-2015.pdf/46b08344-69ad-4588-b2e9-f64bfaed4f67

Nota: Prevederile articolului 33 1 din O.U.G nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, la care face referire Ordinul nr 773/2015:

    (1) Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice evalueaza, inainte de transmiterea spre publicare a invitatiei de participare/anuntului de participare, conformitatea cu legislatia aplicabila in domeniul achizitiilor publice a documentatiei de atribuire aferente contractelor de achizitie publica care intra sub incidenta prevederilor prezentei ordonante de urgenta, fara ca aceasta evaluare sa aiba in vedere caietul de sarcini sau documentatia descriptiva, dupa caz.

    (2) In termen de maximum 10 zile de la data primirii documentatiei in SEAP, Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice:

  1. a) emite autoritatii contractante acceptul in vederea initierii procedurii de atribuire; sau
  2. b) informeaza autoritatea contractanta asupra neconformitatilor constatate la nivelul documentatiei de atribuire si a motivului pentru care acestea nu sunt in concordanta cu prevederile legale privind achizitiile publice.

    (2^1) Documentatia de atribuire retransmisa de autoritatea contractanta ca urmare a incidentei prevederilor alin. (2) lit. b) este evaluata de catre Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice in termen de maximum 3 zile de la data repostarii acesteia in SEAP.

    (3) Documentele transmise in SEAP de catre autoritatile contractante vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

    (4) Autoritatea contractanta incarca in SEAP, odata cu documentatia de atribuire, o declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal ce va contine datele de identificare ale persoanelor ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante. Acest document nu are caracter de document public.

 Sursa: www.anrmap.ro

Tagged with:
 

Compania Nationala de Cai Ferate CFR – SA, a CFRatribuit prin licitatie contractul pentru Reparatie linia CF Miercurea Sibiului-Cunta km 52+244-61+582.

 

Lucrarea se va executa pe intervalul Miercurea Sibiului-Cunta, km 52+244 – 61+582 situat pe linia CF 210. Zona lucrarilor se afla între pozitiile kilometrice 52+244 si 61+582. Lucrarile se vor executa la infrastructura si suprastructura CF, instalatii CED, instalatii Telecomunicatii, podete.

V. ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 813 Denumirea: Reparatie linia CF Miercurea Sibiului – Cunta km 52+244-61+582
V.1) Data atribuirii contractului 26.11.2015
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul:
VEST CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: str. Mihai Viteazu, nr. 40, bl. 60, sc. C, ap. 1, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500187, Romania, Tel. +40 268426551, Email: vest.construct@yahoo.com, Fax: +40 268/426551, Adresa internet (URL): www.vestconstruct.ro

V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 32440690.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 31292644.00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat: Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata: Nu se cunoaste.

Vezi licitatii asemanatoare:

Titlul Data inchiderii
Actualizare documentatie „Reparatie linia CF Miercurea Sibiului-Cunta km 52+244-61+582 29.04.15
„Reparatie linia CF Miercurea Sibiului-Cunta km 52+244-61+582 29.04.15
“Reparatie linia CF Miercurea Sibiului-Cunta km 52+244-61+582” 19.02.13
„Reparatie linia CF Miercurea Sibiului –Cunta km 52+244-61+582″. 29.04.15
Refactie linia CF Balota-Valea Alba-PM Simian, km 345+200-353+146 23.01.14
Refactie linia CF Balota-Valea Alba-PM Simian, km 345+200-353+146
Diverse servicii (conform descrierii) 01.07.15
Refactie linia CF Balota-Valea Alba-PM Simian, km 345 + 200 – 353 + 146.
Lucrari de reparatii în vederea ridicarii restrictiilor de viteza- 2 loturi
Lucrari de reparatii în vederea ridicarii restrictiilor de viteza- 2 loturi 22.07.13

.

Doriti sa primiti aceste licitatii zilnic pe e-mail? La noi aveti 7 Zile Gratuit, daca Testati Acum!

Tagged with:
 

Metrorex a publicat anuntul de atribuire licitatie Metrorex hartalucrari Magistrala 5 – Drumul Taberei – Pantelimon. Contractul a fost castigat de o asociere de 4 firme.

Detalii contract:

Lucrari suplimentare la contractul nr. 10/14.03.2011 « Magistrala 5 – Drumul Taberei – Pantelimon. Tronsonul 1. Drumul Taberei – Universitate. LOT L1.1 – Sectiunea Râul Doamnei – Hasdeu (Opera) – Structura de rezistenta » – dimensionarea peretilor mulati ob. 20, 21, 22 (interstatia Academia Militara – Eroilor 2, statia Eroilor 2, interstatia Eroilor 2, PS Opera: statia de pompare) pentru structura de rezistenta”

Pretul estimativ: 20.587.310,00 RON
ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 47  Denumirea: Lucrari suplimentare la contractul nr. 10/2011 – Dimensionarea peretilor mulati obiectele 20, 21, 22
V.1) Data atribuirii contractului   24.08.2015
V.2) Numarul de oferte primite   1
Numarul de oferte admisibile   1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea ASTALDI S.p.A. – FCC CONSTRUCCION S.A. – S.C. DELTA ANTEPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 SRL – S.C. AB CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala:  Italia, Roma, strada Giulio Vicenzo Bona, nr. 65, Localitatea:  Roma, Cod postal:  00156, Italy, Tel.  0039 06417661, Fax:  0039 0641766720
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 22073014.00    Moneda: RON  Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 20587310.71    Moneda: RON  Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu

 Asigurati-va ca Nu pierdeti anunturi de licitatie publica, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2000 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Vezi aici licitatii asemanatoare:

Titlul Data inchiderii
Magistrala 5. Tronsonul 1. Drumul Taberei – Universitate. Sectiunea 1 – Raul Doamnei – Eroilor (PS Opera) si Tronsonul 2. Universitate – Pantelimon. Sectiunea 1 – Statia, Depoul si Galeria de legatura Valea Ialomitei. Lucrari de cale de rulare, sina a III-a si fir aerian de contact. Finisaje si sisteme de instalatii.Lucrari de cale de rulare, sina a III-a si fir aerian de contact. Finisaje si sisteme de instalatii
Magistrala 5. Tronsonul 1. Drumul Taberei – Universitate. Sectiunea 1 – Raul Doamnei – Eroilor (PS Opera) si Tronsonul 2. Universitate – Pantelimon. Sectiunea 1 – Statia, Depoul si Galeria de legatura Valea Ialomitei. Lucrari de cale de rulare, sina a III-a si fir aerian de contact. Finisaje si sisteme de instalatii

Doriti sa primiti aceste licitatii zilnic pe e-mail? La noi aveti 7 Zile Gratuit, daca Testati Acum!

Tagged with:
 

Numarul de contestatii catre CNSC, in scadare

, in Noutati, by Ramona

Conform Raportului de Activitate al CNSC in anul 2013, numarul total de contestatii depuse de catre operatorii economici in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013, a fost de 5739. Se observa o tendinta de descrestere in comparatie cu anii trecuti: 2010 – 8070 contestatii, 2011 – 6454 contestatii, 2012 – 5997 contestatii.

Raportat la procentul de proceduri de atribuire contestate, anul anterior a marcat o crestere de la 22% la 30% a procedurilor de atribuire in cadrul carora decizii ale autoritatilor contractante au fost contestate.

Anul 2013 ne indica o diminuare a fenomenului de contestare, din punctul de vedere al valorii estimate a procedurilor de atribuire atacate; atat in raport cu valoarea absoluta (9,9 mld. euro – 2013 / 13,9 mld. Euro – 2012) cat si ca procent din valoarea totala a procedurilor de atribuire organizate (58,5% – 2013 fata de 62% – 2012).

Putem astfel trage concluzia ca,  sistemul achizitiilor publice  din Romania este caracterizat printr-un numar inca mare de contestaţii, dar cu un trend descrescator. Alte statistici elaborate de CNSC: www.cnsc.ro

Care sunt cauzele cu care generează numarul mare de contestatii, rezultate din analiza facuta de: Gheorghe Cazan, General Manager – Ceparu&Irimia Consulting, publicata pe: www.revista-achizitii.ro:

    • Autoritatile contractante sustin ca operatorii economici incearca:

– sa castige timp,
– sa elimine anumiti competitori,
– sa anuleze procedura de atribuire in cazul in care nu au sanse sa castige,
– sa puna presiune un potential castigator al contractului, cu scopul de a obtine, macar o parte din contract prin subcontractare.

    • Operatorii economici sustin ca:

– in documentatiile de atribuire/ caiete de sarcini se includ cerinte de calificare sau tehnice restrictive,
– in documentatiile de atribuire se includ factori de evaluare care nu sunt obiectivi sau care sunt nerelevanti pentru obiectul contractului,
– raspunsurile la solicitarea de clarificari sunt ambigue, incomplete sau nu raspund la intrebari,
– evaluarea ofertelor este realizata cu superficialitate sau cu rea intentie.

Analiza integrala in articolul (Sursa): Cum se vede OUG 51/2006 din perspectiva ”cifrelor” si o propunere alternativa

Pentru Servicii de Monitorizare a Licitatiilor – Achizitii Publice, accesati: www.licitatie-publica.ro

Tagged with:
 

Licitatie – Modernizare AMR cu GPRS Ploiesti Nord

, in Noutati, by Ramona

Electrica Distributie Muntenia Nord S.A. organizeaza licitatie pentru: Modernizare AMR cu GPRS  Ploiesti Nord.

Denumire contract : „MODERNIZARE AMR CU GPRS ZONA PLOIESTI NORD, Jud. Prahova”.

Descriere licitatie: Realizarea investitiei consta in: MODERNIZARE AMR CU GPRS ZONA PLOIESTI NORD, Jud. Prahova.

• Inlocuire firide principale de bransament Electrica

• Executare prize de pamant

• Montare de coloane electrice noi

Valoarea estimata a procedurii de achizitie este: 6.532.284,00, din care valoarea estimata a contractului este: 6.207.344,00 lei; valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute : 324.940,00 lei.

CPV : 45315600-4 – Instalatii de joasa tensiune.

Conditii suplimentare, garantie de participare: 77.592 lei.

Criteriu de atribuire : Pretul cel mai scazut (licitatie electronica)

Data limita de depunere a ofertelor : 30.09.2014 11:00

Detalii despre licitatie si participarea la licitatie, gasiti in Caietul de sarcini si Anuntul de participare integral pe: www.licitatie-publica.ro

Comuna din Constanta care va fi prima din tara unde iluminatul public va fi asigurat prin energie verde. Localitatea Ion Corvin va fi iluminata exclusiv cu ajutorul energiei produse de turbinele eoliene, in urma atribuirii unui contract prin achizitie publica.

 

Contractul de executie lucrari pentru implementarea proiectului „Eficientizarea consumului de energie electrica pentru comuna Ion Corvin, jud. Constanta , cod SMIS 21460 a fost atribuit firmei SOITEK SRL. localitatea AGRIGENTO, ITALIA, prin SOITEK FILIALA BUCURESTI.

Lucrarile constau în construirea si instalarea unui sistem eolian de producere a energiei electrice de 200 kW si a unei instalatii de producere a biogazului de 100 mc, conform cerintelor proiectului tehnic atasat; Valoarea estimata totala a contractului este de 3.513.690,00 lei fara TVA. În devizul general nu sunt prevazute cheltuieli diverse si neprevazute.

Anunt de atribuire numarul 180709/12.08.2014

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
Comuna Ion Corvin
Adresa : str. Sf. Andrei, nr. 50, com. Ion Corvin, jud. Constanta , Localitatea : Ion Corvin , Cod postal : 907150 , Constanta , Romania , Email : primariaioncorvin@yahoo.com , Tel. : +4 0241856464 , Fax : +4 0241856464

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA
II.1) Denumire contract Contract de executie lucrari pentru implementarea proiectului „Eficientizarea consumului de energie electrica pentru comuna Ion Corvin, jud. Constanta , cod SMIS 21460
II.2) Obiectul contractului Contract are ca scop executia lucrarilor pentru implementarea proiectului „Eficientizarea consumului de energie electrica pentru comuna Ion Corvin, jud. Constanta, cod SMIS 21460. Lucrarile constau în construirea si instalarea unui sistem eolian de producere a energiei electrice de 200 kW si a unei instalatii de producere a biogazului de 100 mc, conform cerintelor proiectului tehnic atasat; Valoarea estimata totala a contractului este de 3.513.690,00 lei fara TVA. În devizul general nu sunt prevazute cheltuieli diverse si neprevazute.
II.3) Tip contract Lucrari
II.4) CPV 45251160-0 – Instalatii cu energie eoliana (Rev.2)
II.5) Criteriu de atribuire Pretul cel mai scazut
II.6) Invitatie de participare 361813/26.06.2014 10:21

Sectiunea III: ATRIBUIRE
III.1) Numar de oferte primite 2
Valoare estimata totala 3,513,690 RON
III.2) Lista contracte
Contract Valoare
2574 / 12.08.2014 3,191,821.6 RON
Castigator CUI Adresa
SOITEK SRL. localitatea AGRIGENTO, ITALIA, prin SOITEK FILIALA BUCURESTI 33472921 SOSEAUA SALAJ, NR.140, BL.47,SC.4,AP.48, SECTOR 5, BUCURESTI, 051903, Bucuresti
Total (fara TVA): 3,191,821.6 RON

Pentru notificari licitatii achizitii publice (anunturi participare, anunturi de intentie, cereri de oferta, anunturi de atribuire), vizitati www.licitatie-publica.ro,  primiti Zilnic, pe Email, Toate Licitatiile de interes pentru firma dvs.

Tagged with:
 
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !