Compania Nationala de Investitii a atribuit contractul pentru: Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul de investitii: ,,Reabilitare bazin de competitii interne si antrenamente Polo – Club Sportiv Rapid – Calea Giulesti nr. 18, sector 6, Bucuresti”.

Valoarea estimata a contractului a fost de 7.288.210 lei, fara TVA, compusa din:

196.320 lei = Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (studii de teren, DTAC, documentatie pentru organizare de santier, PT+DE, carte tehnica, avize acorduri, verificare proiect, asistenta tehnica a proiectantului);

6.343.638 lei = Cheltuieli pentru investitia de baza;

94.256 lei = Organizare de santier; 653.996 lei= Cheltuieli diverse si neprevazute (10 % conform HG 28/2008);

Castigator a fost declarata Asocierea SC EUROMATERIA SRL – SC PRINCER SA – Lider asociere – SC EUROMATERIA SRL.

Valoarea finala a contractului atribuit fiind: 6,158,537.45 lei, Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut.

Vezi licitatii asemanatoare:

Titlul Data inchiderii
Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul de investitii: ,,Reabilitare bazin de competitii interne si antrenamente Polo – Club Sportiv Rapid – Calea Giulesti nr. 18, sector 6, Bucuresti”. 29.10.15
Proiectare si executie pentru obiective de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social Subprogramul ”Asezaminte culturale” Pachet 52-Loturi 1-2. 15.07.15
Proiectare si executie pentru obiective de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social Subprogramul ”Asezaminte culturale” Pachet 52-Loturi 1-2.
Proiectare si executie pentru obiective de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social Subprogramul ”Asezaminte culturale” Pachet – 60 – Loturi 1-2. 30.07.15
Proiectare si executie pentru obiective de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social Subprogramul ”Asezaminte culturale” Pachet – 60 – Loturi 1-2.
Proiectare si executie pentru obiective de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social Subprogramul ”Asezaminte culturale” Pachet 53-Loturi 1-2. 15.07.15
Proiectare si executie lucrari pentru obiective de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social Subprogramul ”Asezaminte culturale” Pachet – 90 – Loturi 1-3. 12.04.16
Proiectare si executie pentru obiective de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social Subprogramul ”Asezaminte culturale” Pachet 59-Loturi 1-2. 30.07.15
Proiectare si executie lucrari pentru obiective de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social Subprogramul ”Asezaminte culturale” Pachet – 86 – Loturi 1-2. 28.03.16
Proiectare si executie lucrari pentru obiective de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social Subprogramul ”Asezaminte culturale” Pachet – 68 – Loturi 1-2. 15.10.15

Doriti sa primiti aceste licitatii zilnic pe e-mail? La noi aveti 7 Zile Gratuit, daca Testati Acum!

 

Tagged with:
 

Consiliul Judetean Bacau a atribuit prin licitatie publica contractul de Proiectare si executie lucrari “ Modernizarea si Dezvoltarea Infrastructurii de Transport Aerian la Aeroportul International “George Enescu” Bacau.

Descriere: Proiectarea si executia lucrarilor aferente obiectivului de investitii Modernizarea si Dezvoltarea Infrastructurii de Transport Aerian la Aeroportul International “George Enescu” Bacau Etapa I. Proiectare: 1.152.628 lei (fara TVA); Etapa II. Executie lucrari de constructii si instalatii aferente 53.255.074 lei (fara TVA), din care organizare de santier = 642.013 lei (fara TVA), astfel: – terminal de pasageri; – turn de control si anexa administrativa; – parcare pentru autovehicule; – terminal intermodal pentru transport rutier; – uzina electrica; – centrala termica; – rezervor de apa antiincendiu si statie pompare; – amenajare drum acces radiofar. – garaj GSE – organizare de santier.

Cheltuieli diverse si neprevazute (5%) in valoare estimata de 2.688.284 lei fara TVA. Valoarea estimata totala a investitiei (proiectare si executie) este de 57.095.986 lei fara TVA, din care: – valoarea estimata a investitiei (proiectare si executie) este de: 54.407.702 lei fara TVA; – cheltuieli diverse si neprevazute (5%) in cuantum de: 2.688.284 lei fara TVA Etapa III. Asistenta tehnica pe parcursul derularii lucrarilor – este inclusa in tarifarea proiectarii.

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45213331-2 – Lucrari de constructii de cladiri aeroportuare
45213332-9 – Lucrari de constructii de turnuri de control aeroportuare
45232221-7 – Statie electrica de transformare
71322500-6 – Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport
79933000-3 – Servicii de asistenta de proiectare

ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 11679/1897/1317/214/556  Denumirea: Proiectarea executia ob de investitii Modern si Dezv Infrastr Transp Aerian Aeroportul Bacau
V.1) Data atribuirii contractului   12.08.2015
V.2) Numarul de oferte primite   2
Numarul de oferte admisibile   1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
UTI GRUP SA
Adresa postala:  Str. Cernauti nr. 27C, sector 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  022183, Romania, Tel.  +40 212010456, Email:  anca.popescu@uti.ro, marcela.nedelciu@uti.ro, Fax:  +40 213167584, Adresa internet (URL):  www.uti.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 57095986.00    Moneda: RON  Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 56578886.85    Moneda: RON  Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu

Asigurati-va ca Nu pierdeti anunturi de licitatie publica, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2000 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Vezi aici licitatii asemanatoare:

Titlul Data inchiderii
Proiectarea si executia lucrarilor aferente obiectivului de investitii Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport aerian la Aeroportul International „George Enescu” Bacau
Modernizarea infrastructurii fizice suport pentru Data Center-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) 21.09.15
Actualizare documentatie Modernizarea infrastructurii fizice suport pentru Data Center-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) 21.09.15
Modernizare posturi de transformare in Portul Constanta – proiectare si executie 30.09.15
Actualizare documentatie Modernizare str. Stadionului, str. Varadi Jozsef. str.1 Decembrie1918 din Mun. Sf. Gheorghe 08.09.15
Modernizare str. Stadionului, str. Varadi Jozsef. str.1 Decembrie1918 din Mun. Sf. Gheorghe 08.09.15
Proiectare si executie pentru obiective de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social „Subprogramul Asezaminte culturale” Pachet 49-Loturi 1-3
Proiectare si executie pentru obiectivul de investitie Construirea unui drum perimetral
Reabilitare si modernizare strada Mihail Kogalniceanu, municipiul Slatina, Judetul Olt
Dispozitiv de linii ferate industriale in zona Poarta 10 – Port Constanta
Tagged with:
 

CNADR a publicat in data de 22.09.2012 invitatia de CNADRparticipare la licitatie pentru Achizitionarea de Servicii de Asistenta a Autoritatii Contractante in vederea managementului si administrarii “Contractului de proiectare si executie a Autostrazii Bucuresti-Brasov, sectiunea Bucuresti – Ploiesti, km 0+000 – 19+500” nr. 93/11990/18.06.2007, pana la finalizarea acestuia.

Conditii de participare: Ofertantul trebuie sa demonstreze   ca dispune de urmatorul personal cheie   necesar   pentro   indeplinirea contractului:

  1. Manager/Coordonator de proiect;
  2. Expert plati si revendicari.

Cod CPV – 79411000-8 – Servicii generale de consultanta In management

Data limita: 24.09.2014

Valoarea estimata: 130.800,00 lei fara T.V.A.

Criteriul  de atribuire:   Pretul cel mai scazut.

Durata contractului:  6 Iuni.

Sursa si detalii: www.licitatie-publica.ro

!!!! Aceasta Licitatie NU a fost PUBLICATA si in SEAP, Asigurati-va ca nu pierdeti licitatii, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro. (peste 1500 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

CNADRCNADR (Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania) a scos la licitaţie contractul de proiectare si executie a variantei ocolitoare Satu Mare. Castigatorul va fi desemnat printr-o procedură de licitatie deschisa in baza criteriului “pretul cel mai scazut”.

Potrivit estimărilor, construcția centurii de ocolire a municipiului Satu Mare va costa 693.400.000 lei (155 milioane de euro) fiind finantata din fonduri europene prin Programul Operational Sectorial de Transport – POS Transport.

Traseul variantei de ocolire a centurii municipiului Satu Mare se desprinde din DN 19A (km 41 + 900) care este km 0 + 000 al variantei şi are o directie sud – nord la limita vestica a Parcului Industrial Sud Satu Mare, traversand la km 1 + 420 paraul Homorodul Vechi cu un pod de 18,00 m, iar la km 6 + 140 va traversa CF 402 Oradea – Halmeu şi DJ 194 cu un pasaj superior avand lungimea de 110,90 m. Tinand cont ca in aceasta parte a municipiului se afla zona industriala Satu Mare, s-a prevazut realizarea de bucle si bretele pentru deservirea acestei zone.

Dupa traversarea caii ferate, traseul variantei se indreaptă către nord – vest intersectandu-se cu DN 19 (km 128 + 000) Oradea – Satu Mare, la km 9 + 665 al variantei. Această intersectie va fi amenajata denivelat cu un pasaj superior avand lungimea de 63,00 m, inclusiv realizarea unei intersectii la nivel.

In continuare varianta de ocolire traversează raul Somes in zona km 11 + 645 cu un pod cu lungimea de 640,85 m (inclusiv viaductele de acces la pod) intre digurile de aparare ale municipiului.

Dupa traversarea raului Somes, varianta de ocolire intersecteaza DN 19A (km 55 + 000) la km 13 + 572 al variantei unde va fi amenajata o intersectie la nivel tip giratie.

Denumirea data contractului de autoritatea contractanta:
PROIECTARE SI EXECUTIE VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI SATU MARE

Clasificare CPV :
45233120-6 – Lucrari de constructii de drumuri
45221111-3 – Lucrari de constructii de poduri rutiere
71322500-6 – Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport

Termenul limita: 10.11.2014 15:59

Sursa: www.voceatransilvaniei.ro, www.licitatie-publica.ro

Detalii despre licitatie si participarea la licitatie, gasiti in Caietul de sarcini si Anuntul de participare integral pe: www.licitatie-publica.ro

Tagged with:
 

Comuna din Constanta care va fi prima din tara unde iluminatul public va fi asigurat prin energie verde. Localitatea Ion Corvin va fi iluminata exclusiv cu ajutorul energiei produse de turbinele eoliene, in urma atribuirii unui contract prin achizitie publica.

 

Contractul de executie lucrari pentru implementarea proiectului „Eficientizarea consumului de energie electrica pentru comuna Ion Corvin, jud. Constanta , cod SMIS 21460 a fost atribuit firmei SOITEK SRL. localitatea AGRIGENTO, ITALIA, prin SOITEK FILIALA BUCURESTI.

Lucrarile constau în construirea si instalarea unui sistem eolian de producere a energiei electrice de 200 kW si a unei instalatii de producere a biogazului de 100 mc, conform cerintelor proiectului tehnic atasat; Valoarea estimata totala a contractului este de 3.513.690,00 lei fara TVA. În devizul general nu sunt prevazute cheltuieli diverse si neprevazute.

Anunt de atribuire numarul 180709/12.08.2014

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
Comuna Ion Corvin
Adresa : str. Sf. Andrei, nr. 50, com. Ion Corvin, jud. Constanta , Localitatea : Ion Corvin , Cod postal : 907150 , Constanta , Romania , Email : primariaioncorvin@yahoo.com , Tel. : +4 0241856464 , Fax : +4 0241856464

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA
II.1) Denumire contract Contract de executie lucrari pentru implementarea proiectului „Eficientizarea consumului de energie electrica pentru comuna Ion Corvin, jud. Constanta , cod SMIS 21460
II.2) Obiectul contractului Contract are ca scop executia lucrarilor pentru implementarea proiectului „Eficientizarea consumului de energie electrica pentru comuna Ion Corvin, jud. Constanta, cod SMIS 21460. Lucrarile constau în construirea si instalarea unui sistem eolian de producere a energiei electrice de 200 kW si a unei instalatii de producere a biogazului de 100 mc, conform cerintelor proiectului tehnic atasat; Valoarea estimata totala a contractului este de 3.513.690,00 lei fara TVA. În devizul general nu sunt prevazute cheltuieli diverse si neprevazute.
II.3) Tip contract Lucrari
II.4) CPV 45251160-0 – Instalatii cu energie eoliana (Rev.2)
II.5) Criteriu de atribuire Pretul cel mai scazut
II.6) Invitatie de participare 361813/26.06.2014 10:21

Sectiunea III: ATRIBUIRE
III.1) Numar de oferte primite 2
Valoare estimata totala 3,513,690 RON
III.2) Lista contracte
Contract Valoare
2574 / 12.08.2014 3,191,821.6 RON
Castigator CUI Adresa
SOITEK SRL. localitatea AGRIGENTO, ITALIA, prin SOITEK FILIALA BUCURESTI 33472921 SOSEAUA SALAJ, NR.140, BL.47,SC.4,AP.48, SECTOR 5, BUCURESTI, 051903, Bucuresti
Total (fara TVA): 3,191,821.6 RON

Pentru notificari licitatii achizitii publice (anunturi participare, anunturi de intentie, cereri de oferta, anunturi de atribuire), vizitati www.licitatie-publica.ro,  primiti Zilnic, pe Email, Toate Licitatiile de interes pentru firma dvs.

Tagged with:
 
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !