Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania (CNADNR) a atribuit contractul pentru Proiectarea si Constructia Autostrazii Brasov – Targu Mures – Cluj – Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau) – Mihaiesti, km 0+000 – km 25+500, tronson 3A2, km 8+700 – km 25+500.

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor:
“Proiectarea si Constructia Autostrazii Brasov – Targu Mures – Cluj – Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau) – Mihaiesti, km 0+000 – km 25+500, tronson 3A2, km 8+700 – km 25+500”, conform Conditiilor FIDIC – Cartea Galbena, editia 1999, includ:

– activitatile de proiectare fac referire la proiectul tehnic detaliat si va include printre altele toate documentele necesare ( dupa cum ar fi memorii, desene, calcule, etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de construire;

– elaborarea documentatiilor necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei;

– lucrari de constructie;

– remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de garantie a lucrarilor de 48 de luni.

Descrierea serviciilor si a lucrarilor este disponibila in sectiunea Caietul de sarcini din cadrul documentatiei de atribuire.

Clasificare CPV:
45233110-3 – Lucrari de constructii de autostrazi;
71322500-6 – Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport.

Pretul estimativ: 446.127.400,00 lei

Valoarea totala finala a contractului: 446,127,400.01 lei.

Contract nr: 92/30792

Denumirea: Acord contractual Proiectarea si Executia Autostrazii Brasov-Tg.Mures-Cluj-Oradea Sector 3A
Data atribuirii contractului 26.05.2016
Numarul de oferte primite 8 / Numarul de oferte admisibile 2

Operatorul economic caruia i-a fost atribuit contractul: Asocierea IMPRESA COSTRUZIONI GIUSEPPE MALTAURO SpA (lider) – S.C. VIAPONTE ROM S.R.L.

Vezi licitatii asemanatoare:

Titlul Data inchiderii
Proiectarea si Constructia Autostrazii Brasov – Targu Mures – Cluj – Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau) – Mihaiesti, km 0+000 – km 25+500, tronson 3A2, km 8+700 – km 25+500 06.05.15
Proiectarea Si Constructia Autostrazii Transilvania, Sector 3a, Cluj Vest (Gilau) – Mihaiesti, Km 0+000 – Km 25+500, Tronson 3a1 Km 0+000 – Km 8+700
Diverse servicii (conform descrierii) 01.07.15
Amenajare şi întreţinere de spaţii verzi
Servicii de protecţie împotriva riscurilor sau a pericolelor naturale 10.07.15
Lucrari accidentale: refaceri dupa inundatii, alunecari de terenuri, afuieri de poduri, cutremure, accidente rutiere, pentru aducerea drumurilor si podurilor la starea tehnica initiala, pentru drumurile judetene de pe raza judetului Iasi, care au fost afectate de calamitatile naturale din cursul anului 2014”, conform H.G. 933/29.10.2014, pentru drumurile din loturile I si II 06.04.15
Lucrari accidentale: refaceri dupa inundatii, alunecari de terenuri, afuieri de poduri, cutremure, accidente rutiere, pentru aducerea drumurilor si podurilor la starea tehnica initiala, pentru drumurile judetene de pe raza judetului Iasi, care au fost afectate de calamitatile naturale din cursul anului 2014”, conform H.G. 933/29.10.2014, pentru drumurile din loturile I si II
Lucrari de întretinere periodica – covoare bituminoase pe drumurile judetene din judetul Mures 11.05.15
Lucrari de întretinere periodica – covoare bituminoase pe drumurile judetene din judetul Mures
Servicii de dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 284: DN 24 (Husi) – Epureni – Duda – Pahnesti – Fundatura – Arsura – DN 28 (Ghermanesti), km 0+000 – 2+650, km 4+400 – 19+400, km 23+450 – 25+500, 25+500 – 27+079 (L=21,279 km), judetul Vaslui” 07.03.16
Tagged with:
 

Compania Nationala de Investitii a atribuit contractul pentru: Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul de investitii: ,,Reabilitare bazin de competitii interne si antrenamente Polo – Club Sportiv Rapid – Calea Giulesti nr. 18, sector 6, Bucuresti”.

Valoarea estimata a contractului a fost de 7.288.210 lei, fara TVA, compusa din:

196.320 lei = Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (studii de teren, DTAC, documentatie pentru organizare de santier, PT+DE, carte tehnica, avize acorduri, verificare proiect, asistenta tehnica a proiectantului);

6.343.638 lei = Cheltuieli pentru investitia de baza;

94.256 lei = Organizare de santier; 653.996 lei= Cheltuieli diverse si neprevazute (10 % conform HG 28/2008);

Castigator a fost declarata Asocierea SC EUROMATERIA SRL – SC PRINCER SA – Lider asociere – SC EUROMATERIA SRL.

Valoarea finala a contractului atribuit fiind: 6,158,537.45 lei, Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut.

Vezi licitatii asemanatoare:

Titlul Data inchiderii
Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul de investitii: ,,Reabilitare bazin de competitii interne si antrenamente Polo – Club Sportiv Rapid – Calea Giulesti nr. 18, sector 6, Bucuresti”. 29.10.15
Proiectare si executie pentru obiective de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social Subprogramul ”Asezaminte culturale” Pachet 52-Loturi 1-2. 15.07.15
Proiectare si executie pentru obiective de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social Subprogramul ”Asezaminte culturale” Pachet 52-Loturi 1-2.
Proiectare si executie pentru obiective de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social Subprogramul ”Asezaminte culturale” Pachet – 60 – Loturi 1-2. 30.07.15
Proiectare si executie pentru obiective de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social Subprogramul ”Asezaminte culturale” Pachet – 60 – Loturi 1-2.
Proiectare si executie pentru obiective de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social Subprogramul ”Asezaminte culturale” Pachet 53-Loturi 1-2. 15.07.15
Proiectare si executie lucrari pentru obiective de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social Subprogramul ”Asezaminte culturale” Pachet – 90 – Loturi 1-3. 12.04.16
Proiectare si executie pentru obiective de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social Subprogramul ”Asezaminte culturale” Pachet 59-Loturi 1-2. 30.07.15
Proiectare si executie lucrari pentru obiective de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social Subprogramul ”Asezaminte culturale” Pachet – 86 – Loturi 1-2. 28.03.16
Proiectare si executie lucrari pentru obiective de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social Subprogramul ”Asezaminte culturale” Pachet – 68 – Loturi 1-2. 15.10.15

Doriti sa primiti aceste licitatii zilnic pe e-mail? La noi aveti 7 Zile Gratuit, daca Testati Acum!

 

Tagged with:
 

Consiliul Judetean Bacau a atribuit prin licitatie publica contractul de Proiectare si executie lucrari “ Modernizarea si Dezvoltarea Infrastructurii de Transport Aerian la Aeroportul International “George Enescu” Bacau.

Descriere: Proiectarea si executia lucrarilor aferente obiectivului de investitii Modernizarea si Dezvoltarea Infrastructurii de Transport Aerian la Aeroportul International “George Enescu” Bacau Etapa I. Proiectare: 1.152.628 lei (fara TVA); Etapa II. Executie lucrari de constructii si instalatii aferente 53.255.074 lei (fara TVA), din care organizare de santier = 642.013 lei (fara TVA), astfel: – terminal de pasageri; – turn de control si anexa administrativa; – parcare pentru autovehicule; – terminal intermodal pentru transport rutier; – uzina electrica; – centrala termica; – rezervor de apa antiincendiu si statie pompare; – amenajare drum acces radiofar. – garaj GSE – organizare de santier.

Cheltuieli diverse si neprevazute (5%) in valoare estimata de 2.688.284 lei fara TVA. Valoarea estimata totala a investitiei (proiectare si executie) este de 57.095.986 lei fara TVA, din care: – valoarea estimata a investitiei (proiectare si executie) este de: 54.407.702 lei fara TVA; – cheltuieli diverse si neprevazute (5%) in cuantum de: 2.688.284 lei fara TVA Etapa III. Asistenta tehnica pe parcursul derularii lucrarilor – este inclusa in tarifarea proiectarii.

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45213331-2 – Lucrari de constructii de cladiri aeroportuare
45213332-9 – Lucrari de constructii de turnuri de control aeroportuare
45232221-7 – Statie electrica de transformare
71322500-6 – Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport
79933000-3 – Servicii de asistenta de proiectare

ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 11679/1897/1317/214/556  Denumirea: Proiectarea executia ob de investitii Modern si Dezv Infrastr Transp Aerian Aeroportul Bacau
V.1) Data atribuirii contractului   12.08.2015
V.2) Numarul de oferte primite   2
Numarul de oferte admisibile   1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
UTI GRUP SA
Adresa postala:  Str. Cernauti nr. 27C, sector 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  022183, Romania, Tel.  +40 212010456, Email:  anca.popescu@uti.ro, marcela.nedelciu@uti.ro, Fax:  +40 213167584, Adresa internet (URL):  www.uti.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 57095986.00    Moneda: RON  Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 56578886.85    Moneda: RON  Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu

Asigurati-va ca Nu pierdeti anunturi de licitatie publica, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2000 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Vezi aici licitatii asemanatoare:

Titlul Data inchiderii
Proiectarea si executia lucrarilor aferente obiectivului de investitii Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport aerian la Aeroportul International „George Enescu” Bacau
Modernizarea infrastructurii fizice suport pentru Data Center-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) 21.09.15
Actualizare documentatie Modernizarea infrastructurii fizice suport pentru Data Center-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) 21.09.15
Modernizare posturi de transformare in Portul Constanta – proiectare si executie 30.09.15
Actualizare documentatie Modernizare str. Stadionului, str. Varadi Jozsef. str.1 Decembrie1918 din Mun. Sf. Gheorghe 08.09.15
Modernizare str. Stadionului, str. Varadi Jozsef. str.1 Decembrie1918 din Mun. Sf. Gheorghe 08.09.15
Proiectare si executie pentru obiective de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social „Subprogramul Asezaminte culturale” Pachet 49-Loturi 1-3
Proiectare si executie pentru obiectivul de investitie Construirea unui drum perimetral
Reabilitare si modernizare strada Mihail Kogalniceanu, municipiul Slatina, Judetul Olt
Dispozitiv de linii ferate industriale in zona Poarta 10 – Port Constanta
Tagged with:
 

Compania Nationala de Investitii – Licitatie pentru: Intocmirea fazelor de proiectare PT+DTAC+DE, asistenta tehnica a proiectantului si executie lucrari aferente obiectivului de investitie „Consolidare si restaurare Cazino Constanta”

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor:
Lucrari, Proiectare si executare.

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor:
Intocmirea fazelor de proiectare PT+DTAC+DE, asistenta tehnica a proiectantului si executie lucrari aferente obiectivului de investitie „Consolidare si restaurare Cazino Constanta”

Valoarea estimata a contractului este de 31.608.903 lei, din care diverse si neprevazute 5.260.763 lei, compusa din:
– Servicii de proiectare si asistenta tehnica a proiectantului – 1.701.885 lei,
– Cheltuieli pentru investitia de baza – 24.601.930. lei,
– Organizare de santier – 44.325 lei
– Cheltuieli diverse si neprevazute aferente activitatii de proiectare (20% conform HG 28/2008) – 340.377 lei
– Cheltuieli diverse si neprevazute aferente executiei lucrarilor (20% conform HG 28/2008) – 4.920.386 lei

 Clasificare CPV:
45262690-4 – Renovare a cladirilor degradate
45212350-4 – Cladiri de interes istoric sau arhitectural deosebit
45454000-4 – Lucrari de restructurare
45454100-5 – Lucrari de restaurare
71322000-1 – Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice

Ofertantii vor constitui garantia pentru participare în cuantum de : 400.000 lei.

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 23.06.2015.

Gasiti Anuntul integral si documentatia de participare pe: www.licitatie-publica.ro (Intocmirea fazelor de proiectare PT+DTAC+DE, asistenta tehnica a proiectantului si executie lucrari aferente obiectivului de investitie „Consolidare si restaurare Cazino Constanta”).

 Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 1690 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

Vezi licitatii asemanatoare

Titlul Data inchiderii
Proiectare si executie pentru obiective de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social „Subprogramul Asezaminte culturale” Pachet 44-Loturi 1-3. 12.05.15
Actualizare documentatie Proiectare si executie pentru obiective de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social „Subprogramul Asezaminte culturale” Pachet 44-Loturi 1-3. 12.05.15
Proiectare ?i execu?ie lucrari pentru obiectivul de investitii: ”Reabilitare sala de educa?ie fizica ?i sport, Liceul Jean Bart, str. C.A. Rosetti, nr. 3, ora? Sulina, jude?ul Tulcea”.
Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul de investitii „CONSTRUIRE SALA DE GIMNASTICA IN INCINTA CLUBULUI SPORTIV DINAMO”, Sos. Stefan cel Mare nr. 7-9, Sector 2, Bucuresti
Proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari privind obiectivul de investitii: “Reabilitare imobil Phoenix” 14.05.15
Actualizare documentatie Proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari privind obiectivul de investitii: “Reabilitare imobil Phoenix” 14.05.15
CL 2 “Statie de epurare si statie de pompare de transfer ape uzate pentru municipiul Beius” 06.07.15
Proiectare, executie si furnizare echipamente pentru obiectivul de investitii inclus in Programul national de constructii de interes public sau social „Subprogramul Unitati sanitare din mediul urban” – Reparatii capitale – Modernizare – Dotare Sectie Radioterapie – Spitalul Judetean Bacau 11.06.15
ÎMBUNATATIREA SISTEMULUI DE ÎNCALZIRE CENTRALIZAT DIN MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC
Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii inclus in Programul national de constructii de interes public sau social “Subprogramul Unitati sanitare din mediul urban” – Extindere si Dotare Spital Orasenesc Lipova, judetul Arad 18.05.15

Energie Ecologica Rogis SGR SRL , organizeaza licitatie publica pentru: Achizitie turbine eoliene (inclusiv transport si montaj), proiectare, constructii si instalatii aferente in cadrul Proiectului „Parc eolian Insuratei”

Valoare estimata: 151.069.530,00 lei fara TVA.

Divizare pe loturi:

LOT 1: Achizitia a 11 turbine eoliene cu o putere de 2 MW fiecare, instalarea acestora pe fundatiile aferente (servicii de livrare, transport, montaj, punere in functiune si mentenanta);

LOT 2: Lucrari de constructii civile si retele: fundatii, drumuri, platforme, LES 20 kV, LES 110 kV

LOT 3: Realizarea statiei electrice 20/110 kV proprie CEED Însuratei

LOT 4: Efectuarea studiilor geotehnice si topografice si proiectarea aferenta loturilor 2 si 3

In urma desfasurarii procedurii se va semna un singur contract de furnizare pentru toate loturile.

Data limita pentru depunerea ofertelor: 09.12.2014, ora 12:00;

Sursa de finantare: Programul Operaţional Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice 2007-2013

Sursa si detalii: www.licitatie-publica.ro

!!!! Aceasta Licitatie NU a fost PUBLICATA si in SEAP, Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro. (peste 1670 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

CNADR a publicat in data de 22.09.2012 invitatia de CNADRparticipare la licitatie pentru Achizitionarea de Servicii de Asistenta a Autoritatii Contractante in vederea managementului si administrarii “Contractului de proiectare si executie a Autostrazii Bucuresti-Brasov, sectiunea Bucuresti – Ploiesti, km 0+000 – 19+500” nr. 93/11990/18.06.2007, pana la finalizarea acestuia.

Conditii de participare: Ofertantul trebuie sa demonstreze   ca dispune de urmatorul personal cheie   necesar   pentro   indeplinirea contractului:

  1. Manager/Coordonator de proiect;
  2. Expert plati si revendicari.

Cod CPV – 79411000-8 – Servicii generale de consultanta In management

Data limita: 24.09.2014

Valoarea estimata: 130.800,00 lei fara T.V.A.

Criteriul  de atribuire:   Pretul cel mai scazut.

Durata contractului:  6 Iuni.

Sursa si detalii: www.licitatie-publica.ro

!!!! Aceasta Licitatie NU a fost PUBLICATA si in SEAP, Asigurati-va ca nu pierdeti licitatii, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro. (peste 1500 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

CNADRCNADR (Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania) a scos la licitaţie contractul de proiectare si executie a variantei ocolitoare Satu Mare. Castigatorul va fi desemnat printr-o procedură de licitatie deschisa in baza criteriului “pretul cel mai scazut”.

Potrivit estimărilor, construcția centurii de ocolire a municipiului Satu Mare va costa 693.400.000 lei (155 milioane de euro) fiind finantata din fonduri europene prin Programul Operational Sectorial de Transport – POS Transport.

Traseul variantei de ocolire a centurii municipiului Satu Mare se desprinde din DN 19A (km 41 + 900) care este km 0 + 000 al variantei şi are o directie sud – nord la limita vestica a Parcului Industrial Sud Satu Mare, traversand la km 1 + 420 paraul Homorodul Vechi cu un pod de 18,00 m, iar la km 6 + 140 va traversa CF 402 Oradea – Halmeu şi DJ 194 cu un pasaj superior avand lungimea de 110,90 m. Tinand cont ca in aceasta parte a municipiului se afla zona industriala Satu Mare, s-a prevazut realizarea de bucle si bretele pentru deservirea acestei zone.

Dupa traversarea caii ferate, traseul variantei se indreaptă către nord – vest intersectandu-se cu DN 19 (km 128 + 000) Oradea – Satu Mare, la km 9 + 665 al variantei. Această intersectie va fi amenajata denivelat cu un pasaj superior avand lungimea de 63,00 m, inclusiv realizarea unei intersectii la nivel.

In continuare varianta de ocolire traversează raul Somes in zona km 11 + 645 cu un pod cu lungimea de 640,85 m (inclusiv viaductele de acces la pod) intre digurile de aparare ale municipiului.

Dupa traversarea raului Somes, varianta de ocolire intersecteaza DN 19A (km 55 + 000) la km 13 + 572 al variantei unde va fi amenajata o intersectie la nivel tip giratie.

Denumirea data contractului de autoritatea contractanta:
PROIECTARE SI EXECUTIE VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI SATU MARE

Clasificare CPV :
45233120-6 – Lucrari de constructii de drumuri
45221111-3 – Lucrari de constructii de poduri rutiere
71322500-6 – Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport

Termenul limita: 10.11.2014 15:59

Sursa: www.voceatransilvaniei.ro, www.licitatie-publica.ro

Detalii despre licitatie si participarea la licitatie, gasiti in Caietul de sarcini si Anuntul de participare integral pe: www.licitatie-publica.ro

Tagged with:
 
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !