Primaria Sector 3 Bucuresti organizeaza licitatie pentru atribuirea contractului de Servicii de paza, monitorizare, interventie rapida, in valoare de 63.115.200,00 lei.

 

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile): 79713000-5 – Servicii de paza

Paza si interventia trebuie sa fie asigurata de catre o Societate Comerciala specializata in serviciul de paza, care sa fie constituita si sa functioneze conform prevederilor legale (Legea 333/2003).

Prin serviciile de paza si interventie rapida trebuie sa se asigure :

–  paza obiectivelor impotriva furturilor si a distrugerii bunurilor precum si a altor actiuni producatoare de pagube materiale;

–  asigurarea ordinii publice in interiorul obiectivelor ;

Societatea trebuie sa aiba posibilitatea comunicarii operative telefonice cu toate locatiile mentionate astfel incat in caz de necesitate agentii de paza de la orice punct fix de paza sa poata solicita sprijin echipelor de interventie rapida.

In urma apelarii de la oricare post fix societatea trebuie sa intervina cu echipajele de interventii in maxim 7 minute de la momentul solicitarii. Interventia la evenimente se realizeaza numai prin personal calificat al societatilor specializate de paza şi protectie.

Pentru asigurarea eficienta a serviciilor de paza si interventie rapida este obligatorie urmatoarea

 un dispecerat cu o dotare minima :

  • 1 linie fax functionala – contract cu furnizorul de servicii de telefonie fixa;
  • adresa email – pentru primire reclamatii/ sesizari/ sugestii;
  • statii radio emisie/receptie pe fiecare post de paza fix, precum si la dispecerat – contract cu furnizorul de servicii radio (emisie/receptie) cu acoperire, cel putin, pe raza sectorului 3;

Dispeceratul Societatii Comerciale trebuie sa fie avizat de M.A.I si IGPR, ofertantul trebuie sa ataseze regulamentul de functionare al dispeceratului, avizat de Politie.

Personalul care indeplineste atributiile de paza si interventie trebuie sa aiba urmatoarea dotare :

  1. a) uniforma tip, adecvata sezonului;
  2. b) baston din cauciuc sau tip tonfa;
  3. c) șpray iritant-lacrimogen de mica capacitate, de maximum 100 ml ;
  4. d) mijloace de avertizare sonore si luminoase (fluier, lanterna);
  5. e) dispozitiv individual de iluminat de tip “hands free”;
  6. f) mijloace de comunicare – telefon mobil, statie radio (dupa nevoi si solicitari);
  7. g) detector de metale – la solicitar

Serviciul de paza se adreseaza în special obiectivelor care, datorita specificului de activitate, necesita supravegherea spatiului exterior sau interior al amplasamentului, locuri cu risc de producere a actelor de violenta sau de tulburare a liniştii şi ordinii publice, etc. si care necesita prezenta umana pentru luarea rapida a deciziiilor în caz de forta majora.

Paza va fi asigurata de catre Societati comerciale specializate de paza şi protectie ce sunt constituite şi functioneaza potrivit legislatiei comerciale şi prevederile Legii 333/2003, în conditii de maxima siguranta a acestora, precum şi protectia persoanelor.

Societatile specializate de paza şi protectie sunt societati comerciale care au înscris ca obiect principal de activitate codul CAEN 8010, un sediu înregistrat şi autorizat pentru organizarea administrativa şi coordonarea operativa a personalului angajat şi care au dobândit dreptul de a presta serviciile prevazute de Lege, conform licentei acordate de Inspectoratul General al Politiei Române, cu avizul prealabil al Serviciului Român de Informatii.

Prin servicii de paza se asigura:

a) paza obiectivelor împotriva accesului neautorizat sau a ocuparii abuzive;

b) paza obiectivelor împotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum şi a altor actiuni producatoare de pagube materiale;

c) paza obiectivelor, bunurilor si asigurarea integritatii acestora;

d) detectarea substantelor, armelor, explozibililor sau a materialelor de orice natura care pot provoca o paguba ;

e) paza proprietatii intelectuale;

f) furnizarea catre beneficiar a informatiilor legate de incidentele aparute în timpul activitatii de paza. g) acordarea de sprijin în caz de calamitati, incendii, atacuri teroriste;

h) asigurarea ordinii şi liniştii publice în interiorul obiectivului ;

i) elaborarea de proceduri de protectie şi paza specifice fiecarui obiectiv în parte;

j) asigurarea unui program de prevenire şi combatere a potentialelor riscuri de accidente (prim ajutor), comitere de infractiuni, acte de violenta, etc.

k) preintampinarea desfasurarii activitatilor comerciale neautorizate;

l) sa opreasca accesul in obiective a autovehiculelor neautorizate;

m) sa opreasca si sa legitimeze persoanele despre care exista date sau indicii ca au savarsit infractiuni sau alte fapte ilicite, in obiectivele pazite iar in cazul infractiunilor flagrante sa opreasca si sa predea politiei pe faptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul infractiunii sau altor fapte ilicite, luand masuri pentru conservarea sau paza lor si intocmind un proces verbal pentru luarea acestor masuri.

n) sa sesizeze politia referitor la orice fapta de natura a prejudicia patrimoniul achizitorului si sa dea concursul organelor de politie pentru indeplinirea misiunilor ce revin acestora pentru prinderea infractorilor.

o) in caz de avarii la retelele edilitare din perimetrul obiectivelor pazite sa anunte de urgenta persoanele in drept sa ia masuri ;

p) sa respecte cerintele contractuale;

q) sa presteze serviciile cu personal calificat;

MONITORIZARE

Monitorizarea unitatilor înseamna urmarirea permanenta a amplasamentului de catre un dispecerat care trebuie sa aiba o legatura directa şi permanenta între locatii şi dispeceratul societatii de paza.

Comunicarea trebuie sa se realizeze prin sistemul de monitorizare pe linie telefonica, ofertantul trebuie sa specifice urmatoarele elemente:

-tipurile de receivere;

-protocoalele de comunicare;

-sistem autorizat de inregistrare a convorbirilor telefonice dintre dispecerat si agentii din posturi cu stocarea electronica a inregistrarilor;

-modul de legatura intre agentii de paza, echipajul de interventie si dispecerat.

Sistemul de monitorizare telefonica trebuie sa permita comunicarea unei foarte mari cantitatii de informatii.

Semnalul transmis pe linie telefonica trebuie sa cuprinda date complexe referitoare la motivul şi locul exact de unde se transmite alarma.

La primirea unui semnal de alarma de la un obiectiv trebuie alertat şi dirijat cel mai apropiat echipaj de interventie catre obiectivul vizat. Timpul de interventie va fi maxim 7 minute pentru orice zona a obiectivelor din Sectorul 3 Bucureşti. Pasul urmator consta în anuntarea telefonica a persoanelor desemnate de catre beneficiar ca persoane de contact în caz de alarma. La solicitarea dispecerului de serviciu acestea vor confirma prin parola ca sunt persoane de contact, vor autentifica natura alarmei şi vor comunica date despre situatia din obiectiv pentru a sprijini executarea interventiei.

Semnalele monitorizate de dispecerat vor fi : semnale de panica , de efractie , de incendiu, de inundatie, scurgeri de gaze, urgente medicale.

DOTARI MINIME OBLIGATORII

–     mijloace auto de interventie nu mai vechi de anul 2010 (auto, salvari, moto, atv, etc);

–     personal specializat în interventie (agenti de interventie) – 50;

 Agenti de paza:

150 – agenti de paza;

 Pentru fiecare post fix, atat pe timp de zi cat si pe timp de noapte, pe fiecare schimb de lucru, paza se asigura cu cate un agent de paza pe fiecare post.

 CERINTE  ASUPRA OFERTEI

Oferta financiara va fi prezentata sub forma unui tarif lei fara TVA /h/post, pentru toate serviciile solicitate prin caietul de sarcini.

Dotare minima:

Echipe de interventie :

–     mijloace auto de interventie nu mai vechi de anul 2010 (auto, salvari, moto, atv, etc);

–     personal specializat în interventie (agenti de interventie) – 50;

 Agenti de paza:

150 – agenti de paza.

 Prin dispeceratul propriu avizat de M.A.I., Societatile Comerciale de paza şi protectie trebuie sa asigure  monitorizarea 24 de ore din 24, 7 zile pe saptamâna.

Mentiune:

Serviciile de paza cu post fix si cele de interventie rapida vor fi asigurate la solicitarea autoritatii contractante (în functie de necesitati), de luni pâna duminica inclusiv, fara exceptie, dupa cum urmeaza :

– in regim de 12 h din 24 h; sau

in regim permanent de 24 h; in functie de cererile venite din teren și necesitatile autoritatii contractante.

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 02.06.2016

Toate detaliile necesare participarii la licitatie pe gasiti in anuntul de participare: ”Servicii de paza, monitorizare, interventie rapida a obiectivelor, bunurilor, valorilor aflate în administrare inclusiv salvare acolo unde este cazul”.

Asigurati-va ca Nu pierdeti contracte atribuite prin licitatii publice, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2500 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs. 

Vezi licitatii asemanatoare:

Titlul Data inchiderii
Contract având ca obiect prestarea serviciilor de paza în folosul Beneficiarului, pentru asigurarea integritatii bunurilor si valorilor acestuia, precum si prevenirea producerii unor evenimente deosebite (incendii, avarii etc.) la obiectivul: site Cernavoda din jud. Constanta. 04.04.16
Contract de servicii de paza si protectie la obiectivul “Statia fixa de monitorizare unde scurte HF-Fundeni”, situat in localitatea Fundeni, judetul Calarasi. 11.12.13
Contract având ca obiect prestarea serviciilor de paza în folosul Beneficiarului, pentru asigurarea integritatii bunurilor si valorilor acestuia, precum si prevenirea producerii unor evenimente deosebite (incendii, avarii etc.) la obiectivul sediul Oficiului Judetean Constanta din str. Vasile Lupu, 07.12.15
Contract având ca obiect prestarea serviciilor de paza în folosul Beneficiarului, pentru asigurarea integritatii bunurilor si valorilor acestuia, precum si prevenirea producerii unor evenimente deosebite (incendii, avarii etc.) la obiectivul: site Dealu Beiu din jud. Tulcea. 04.04.16
Contract având ca obiect prestarea serviciilor de paza în folosul Beneficiarului, pentru asigurarea integritatii bunurilor si valorilor acestuia, precum si prevenirea producerii unor evenimente deosebite (incendii, avarii etc.) la obiectivul: site Ghencea din jud. Ilfov. 04.04.16
Contract având ca obiect prestarea serviciilor de paza în folosul Beneficiarului, pentru asigurarea integritatii bunurilor si valorilor acestuia, precum si prevenirea producerii unor evenimente deosebite (incendii, avarii etc.) la obiectivul: site Cumpana din jud. Constanta. 04.04.16
Contract având ca obiect prestarea serviciilor de paza în folosul Beneficiarului, pentru asigurarea integritatii bunurilor si valorilor acestuia, precum si prevenirea producerii unor evenimente deosebite (incendii, avarii etc.) la obiectivul: site Stefanesti din jud. Arges. 04.04.16
Solicitarea de oferte poate fi vizualizata pagina de internet a ANCOM la adresa www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice.Contract având ca obiect prestarea serviciilor de paza în folosul Beneficiarului, pentru asigurarea integritatii bunurilor si valorilor acestuia, precum si preveni 04.04.16
Solicitarea de oferte poate fi vizualizata integral pagina de internet a ANCOM la adresa www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice.Contract având ca obiect prestarea serviciilor de paza în folosul Beneficiarului, pentru asigurarea integritatii bunurilor si valorilor acestuia, a obiecti 04.04.16
Contract având ca obiect prestarea serviciilor de paza în folosul Beneficiarului, pentru asigurarea integritatii bunurilor si valorilor acestuia, precum si prevenirea producerii unor evenimente deosebite (incendii, avarii etc.) la obiectivul: site Fundeni din Bucuresti. 04.04.16
Tagged with:
 

Consilierii locali ai sectorului 3 au adoptat un proiect de peste 19 milioane de lei referitor la montarea de camere video pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in sectorul 3.

 

Potrivit proiectului, “Extinderea proiectului Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in sectorul 3″ valoarea totala a investitiei este de 19.299.000 de lei, la care se adauga TVA (pentru proiectare si servicii tehnice sunt prevazuti 536.000 de lei, pentru furnizare echipamente/utilaje – 15.100.000 de lei, pentru constructii/montaj si materiale – 3.172.000 de lei, iar pentru cheltuieli diverse si neprevazute – 491.000 de lei).

Durata de realizare a proiectului este de 6 luni, iar suprafata monitorizata pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii este de aproximativ 80% din “suprafata dens locuita (blocuri)” a sectorului 3.

Numarul locatiilor supravegheate este de 472. In privinta echipamentelor, sunt mentionate: 768 de camere video, echipamente de comunicatie/securitate, echipamente dispecerat si software profesional de monitorizare, inregistrare si analiza video pentru imagini.

Suirsa: www.administratie.ro

Asigurati-va ca Nu pierdeti contracte atribuite prin licitatii publice, inclusiv cele cu finantare europeana (20% din totalul licitatiilor), Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2500 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs. 

Ultimele Licitatii publicate din Bucuresti_Ilfov

2.089 licitatii au fost gasite pentru aceasta cautare. Pagina: 1 ( de la 209)

Titlul Publicat Termen Limita Regiune
RO-Bucuresti: Aparate de sterilizare, de dezinfectare şi de igienizare 07.04.16 09.05.16 10:00 Bucureşti
RO-Bucuresti: Reactivi de laborator 07.04.16 03.05.16 16:00 Bucureşti
Umbrele protectie solara, dispozitiv de trasat teren de sport cu vopsea, set linii de marcaj din PVC pentru teren tenis 07.04.16 14.04.16 Bucureşti
Seturi complete echipament sportiv, care sa includa: sorturi, tricouri, treninguri de prezentare , treninguri de antrenament, jambiere, jacheta impermeabila, caciula, geanta pentru echipament sportiv, pantofi sport. 07.04.16 18.04.16 Bucureşti
12 stampile cu dimensiunile 60×30 mm, 1 stampila cu dimensiunile 60x25mm, 1 stampila cu dimensiunile 75x20mm, 1 stampila cu diametru de 30 mm. 07.04.16 13.04.16 Bucureşti
Zgura fina pentru amenajarea bazei sportive 07.04.16 13.04.16 Bucureşti
Carburant ANIF 06.04.16 14.04.16 Bucureşti
Lucrari reparatii terasamente, poduri si podete ( inclusiv eliminare puncte periculoase) – Consolidare terasament CF Km 53+220-53+260 linia 100 Videle – Ciolpani ( proiectare si executie ) 06.04.16 22.04.16 Bucureşti
ACORD – CADRU pentru furnizarea de MEDICAMENTE (I/2016) 06.04.16 25.04.16 Bucureşti
PROIECTARE SI EXECUTIE A OBIECTIVULUI “EXTINDEREA ARIEI EXPERIMENTALE A PROIECTULUI ELI-NP CATRE CLADIREA REACTORULUI NUCLEAR – TUNELUL ELI-NP” 06.04.16 30.05.16 Ilfov
Tagged with:
 

Primaria Sector 3 Bucuresti a apublicat anuntu de atribuire/ castigatorii contractului de licitatie pentru: Executarea lucrarilor de reabilitare termica a blocurilor de locuinte incluse in Programul local multianual de crestere a performantei energetice a blocurilor de locuinte din Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti.

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Valorile estimate referitoare la acordul cadru se prezinta astfel:

Cantitatea totala estimata a acordului-cadru este de 2.673.124,60 mp.

Valoarea estimata maxima a acordului-cadru este de 712.654.483,73 lei exclusiv TVA din care , 642.031.066,43 lei exclusiv TVA lucrari de executie , organizare de santier 1% in valoare de 6.420.310,66 lei fara TVA, cheltuieli directe si neprevazute 64.203.106,64 lei in procent de 10% lei fara TVA.

Valoarea lucrarilor de executie a acordului cadru: 240,18 lei/mp x 2.673.124,60 mp. = 642.031.066,43 lei Organizare de santier 1% din valoarea de executie : 642.031.066,43lei x 1% = 6.420.310,66 lei fara TVA.

Cheltuieli directe si neprevazute: 642.031.066,43lei x 10% = 64.203.106,64lei fara TVA.

Se estimeaza a se incheia 25 de contracte subsecvente pe toata durata acordului-cadru.

Clasificare CPV:
45443000-4 – Lucrari de fatade;
45421100-5 – Instalare de usi, de ferestre si de elemente conexe.

ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 14911 Denumirea: Executarea lucrarilor de reabilitare termica a blocurilor de locuinte incluse in Progr.local multian
V.1) Data atribuirii contractului 03.12.2015
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

PALEX CONSTRUCTII INSTALATII S.R.L.
Adresa postala: Str. Constantin Radulescu Motru, nr. 20, bl 22-24, sc.b, parter, ap. 47, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061018, Romania, Tel. +40 0213461102, Email: palexci@yahoo.com, office@palex.ro, Fax: +40 0213463843

CONSTRUCTII ERBASU S.A.
Adresa postala: Str. NICOLAE G. CARAMFIL Nr. 72, Bloc XXII A, Ap. 1-2, ( CAMERELE 2 SI 4), Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014146, Romania, Tel. +40 212323545/+40 212323089, Email: ofertare@erbasu.ro, Fax: +40 212323505/+40 212323089, Adresa internet (URL): www.erbasu.ro

SC GRANT CPC SRL
Adresa postala: Aleea Tebea 2B, Bl. 101, Sc.1, Et.4,Ap 13, sector 4, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040887, Romania, Tel. +40 742133353, Email: cristina.cioc@grantcpc.ro

Informatii privind valoarea contractului:
Valoarea totala finala a contractului:  712,654,483.73 Moneda: RON Fara TVA

Contractul ar putea fi subcontractat: Nu

Vezi licitatii asemanatoare:

Titlul Data inchiderii
Executarea lucrarilor de reabilitare termica a blocurilor de locuinte incluse in Programul local multianual de crestere a performantei energetice a blocurilor de locuinte din Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti 06.03.15
EXECUTIE LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI 06.10.14
„ Construire sala de festivitati P + M partial Com. Calarasi, sat Sarata, Dolj ”, 26.03.15
Anulata – „ Construire sala de festivitati P + M partial Com. Calarasi, sat Sarata, Dolj ”, 26.03.15
Actualizare documentatie „ Construire sala de festivitati P + M partial Com. Calarasi, sat Sarata, Dolj ”, 26.03.15
„ Construire sala de festivitati P + M partial Com. Calarasi, sat Sarata, Dolj ”, 15.04.15
„ Construire sala de festivitati P + M partial Com. Calarasi, sat Sarata, Dolj ”,
Reabilitarea sistemului termo-hidroizolant al teraselor cladirilor situate in Cartierul C-tin Brancusi zonele A si C, si Cartierul Dealul Tugulea din Bucuresti, sector 6 04.11.14
Reabilitarea sistemului termo-hidroizolant al teraselor cladirilor situate in Cartierul C-tin Brancusi zonele A si C, si Cartierul Dealul Tugulea din Bucuresti, sector 6
Centrale termice proprii în cazarma 3525 Clinceni – pozitia de plan 2011.I.3525 Clinceni 12.02.15

Doriti sa primiti aceste licitatii zilnic pe e-mail? La noi aveti 7 Zile Gratuit, daca Testati Acum!

Tagged with:
 

Primaria Sectorului 3 a atribuit in luna septembrie cinci contracte de reabilitare termica a blocurilor de locuinte companiilor de constructii; Adrian Construct, Alpenside, Palex Constructii si Unicon SA, din Bucuresti.

Contractele au fost atribuite pe criteriul ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, in functie de pret (90%) si de perioada de garantie a lucrarilor de constructii-montaj (10%).

Valoarea totala a proiectelor fiind de 128.696.859 lei  (aprox. 29 milioane de euro), fara TVA. Toate proiectele au termenele de finalizare la patru luni de la data atribuirii contractelor,

Contract nr: 10149: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 3 – FE3  

Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul: ADRIAN CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: Str. Ing. Zablovschi , nr. 46 , Sector 1 , Localitatea: Bucuresti

Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 29000680.81 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 27121279.16 Moneda: RON Fara TVA

Contractul ar putea fi subcontractat: Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata: Procent(%): 8

Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat:
– 0,11% – Lucrari de instalatii sanitare de incalzire si gaze natural, – 2% – Lucrari de izolare termica, – 2% – Lucrari de izolare termica, – 2% – Lucrari de izolare termica, – 1% – Lucrari de izolare termica, – 1% – Lucrari de izolare termica, – 0,37% – Lucrari de instalatii electrice exterioare/interioare pentru incinte/constructii civile si industrial, bransamente aeriene si subterane.

Contract nr: 10361: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 3 – FE6

Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul: PALEX CONSTRUCTII INSTALATII S.R.L.
Adresa postala: Str. Constantin Radulescu Motru, nr. 20, bl 22-24, sc.b, parter, ap. 47 , Localitatea: Bucuresti

Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 30917807.99 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 28940649.87 Moneda: RON Fara TVA

Contractul ar putea fi subcontractat: Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata: Procent(%): 7

Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Subcontractanti ai SC PALEX CONSTRUCTII INSTALATII SRL – 0.64% Subcontractanti ai SC ROM SERVICE CONSTRUCT SRL- 6.71%

Contract nr: 10642 : CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 3 – FE7

Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul: SC ALPENSIDE SRL
Adresa postala: Str. Ernest Djuvara nr. 3-5, et 8, ap 2, camera 5, sector 6, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti

Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 34998991.06 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 25738710.96 Moneda: RON Fara TVA

Contractul ar putea fi subcontractat: Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata: Procent(%): 1

Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
– 0,61% – Lucrari de instalatii electrice – 0,12% – Lucrari de instalatii gaze.

Contract nr: 10641: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 3 – FE2

Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul: SC ALPENSIDE SRL
Adresa postala: Str. Ernest Djuvara nr. 3-5, et 8, ap 2, camera 5, sector 6, Bucuresti.

Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 26580857.41 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 19708738.84 Moneda: RON Fara TVA

Contractul ar putea fi subcontractat: Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata: Procent(%): 1

Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat:
– 0,45% – Lucrari de instalatii electrice; – 0,12% – Lucrari de instalatii gaze.

Contract nr: 9522: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 3 – FE4

Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul: ADRIAN CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: Str. Ing. Zablovschi , nr. 46 , Sector 1 , Localitatea: Bucuresti

Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 30720973.16 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 22664060.24 Moneda: RON Fara TVA

Contractul ar putea fi subcontractat: Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata: Procent(%): 1

Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat:
0.15 – lucrari de instalatii sanitare de incalzire si gaze naturale 0.45 – lucrari de instalatii electrice exterioare/ interioare pentru incinte/ constructii civile si industriale si bransamente aeriene si subterane.

Contract 9972 : CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 3 – EFICIENTA ENERGETICA 5EE5

Castigator : UNICON S.A.  Str. Remus nr.6 sect.3 Bucuresti

Valoare:  4,523,423.21 RON

Asigurati-va ca Nu pierdeti anunturi de achizitii publice, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2000 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !