Primaria Sector 3 Bucuresti organizeaza licitatie pentru atribuirea contractului de Servicii de paza, monitorizare, interventie rapida, in valoare de 63.115.200,00 lei.

 

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile): 79713000-5 – Servicii de paza

Paza si interventia trebuie sa fie asigurata de catre o Societate Comerciala specializata in serviciul de paza, care sa fie constituita si sa functioneze conform prevederilor legale (Legea 333/2003).

Prin serviciile de paza si interventie rapida trebuie sa se asigure :

–  paza obiectivelor impotriva furturilor si a distrugerii bunurilor precum si a altor actiuni producatoare de pagube materiale;

–  asigurarea ordinii publice in interiorul obiectivelor ;

Societatea trebuie sa aiba posibilitatea comunicarii operative telefonice cu toate locatiile mentionate astfel incat in caz de necesitate agentii de paza de la orice punct fix de paza sa poata solicita sprijin echipelor de interventie rapida.

In urma apelarii de la oricare post fix societatea trebuie sa intervina cu echipajele de interventii in maxim 7 minute de la momentul solicitarii. Interventia la evenimente se realizeaza numai prin personal calificat al societatilor specializate de paza şi protectie.

Pentru asigurarea eficienta a serviciilor de paza si interventie rapida este obligatorie urmatoarea

 un dispecerat cu o dotare minima :

  • 1 linie fax functionala – contract cu furnizorul de servicii de telefonie fixa;
  • adresa email – pentru primire reclamatii/ sesizari/ sugestii;
  • statii radio emisie/receptie pe fiecare post de paza fix, precum si la dispecerat – contract cu furnizorul de servicii radio (emisie/receptie) cu acoperire, cel putin, pe raza sectorului 3;

Dispeceratul Societatii Comerciale trebuie sa fie avizat de M.A.I si IGPR, ofertantul trebuie sa ataseze regulamentul de functionare al dispeceratului, avizat de Politie.

Personalul care indeplineste atributiile de paza si interventie trebuie sa aiba urmatoarea dotare :

  1. a) uniforma tip, adecvata sezonului;
  2. b) baston din cauciuc sau tip tonfa;
  3. c) șpray iritant-lacrimogen de mica capacitate, de maximum 100 ml ;
  4. d) mijloace de avertizare sonore si luminoase (fluier, lanterna);
  5. e) dispozitiv individual de iluminat de tip “hands free”;
  6. f) mijloace de comunicare – telefon mobil, statie radio (dupa nevoi si solicitari);
  7. g) detector de metale – la solicitar

Serviciul de paza se adreseaza în special obiectivelor care, datorita specificului de activitate, necesita supravegherea spatiului exterior sau interior al amplasamentului, locuri cu risc de producere a actelor de violenta sau de tulburare a liniştii şi ordinii publice, etc. si care necesita prezenta umana pentru luarea rapida a deciziiilor în caz de forta majora.

Paza va fi asigurata de catre Societati comerciale specializate de paza şi protectie ce sunt constituite şi functioneaza potrivit legislatiei comerciale şi prevederile Legii 333/2003, în conditii de maxima siguranta a acestora, precum şi protectia persoanelor.

Societatile specializate de paza şi protectie sunt societati comerciale care au înscris ca obiect principal de activitate codul CAEN 8010, un sediu înregistrat şi autorizat pentru organizarea administrativa şi coordonarea operativa a personalului angajat şi care au dobândit dreptul de a presta serviciile prevazute de Lege, conform licentei acordate de Inspectoratul General al Politiei Române, cu avizul prealabil al Serviciului Român de Informatii.

Prin servicii de paza se asigura:

a) paza obiectivelor împotriva accesului neautorizat sau a ocuparii abuzive;

b) paza obiectivelor împotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum şi a altor actiuni producatoare de pagube materiale;

c) paza obiectivelor, bunurilor si asigurarea integritatii acestora;

d) detectarea substantelor, armelor, explozibililor sau a materialelor de orice natura care pot provoca o paguba ;

e) paza proprietatii intelectuale;

f) furnizarea catre beneficiar a informatiilor legate de incidentele aparute în timpul activitatii de paza. g) acordarea de sprijin în caz de calamitati, incendii, atacuri teroriste;

h) asigurarea ordinii şi liniştii publice în interiorul obiectivului ;

i) elaborarea de proceduri de protectie şi paza specifice fiecarui obiectiv în parte;

j) asigurarea unui program de prevenire şi combatere a potentialelor riscuri de accidente (prim ajutor), comitere de infractiuni, acte de violenta, etc.

k) preintampinarea desfasurarii activitatilor comerciale neautorizate;

l) sa opreasca accesul in obiective a autovehiculelor neautorizate;

m) sa opreasca si sa legitimeze persoanele despre care exista date sau indicii ca au savarsit infractiuni sau alte fapte ilicite, in obiectivele pazite iar in cazul infractiunilor flagrante sa opreasca si sa predea politiei pe faptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul infractiunii sau altor fapte ilicite, luand masuri pentru conservarea sau paza lor si intocmind un proces verbal pentru luarea acestor masuri.

n) sa sesizeze politia referitor la orice fapta de natura a prejudicia patrimoniul achizitorului si sa dea concursul organelor de politie pentru indeplinirea misiunilor ce revin acestora pentru prinderea infractorilor.

o) in caz de avarii la retelele edilitare din perimetrul obiectivelor pazite sa anunte de urgenta persoanele in drept sa ia masuri ;

p) sa respecte cerintele contractuale;

q) sa presteze serviciile cu personal calificat;

MONITORIZARE

Monitorizarea unitatilor înseamna urmarirea permanenta a amplasamentului de catre un dispecerat care trebuie sa aiba o legatura directa şi permanenta între locatii şi dispeceratul societatii de paza.

Comunicarea trebuie sa se realizeze prin sistemul de monitorizare pe linie telefonica, ofertantul trebuie sa specifice urmatoarele elemente:

-tipurile de receivere;

-protocoalele de comunicare;

-sistem autorizat de inregistrare a convorbirilor telefonice dintre dispecerat si agentii din posturi cu stocarea electronica a inregistrarilor;

-modul de legatura intre agentii de paza, echipajul de interventie si dispecerat.

Sistemul de monitorizare telefonica trebuie sa permita comunicarea unei foarte mari cantitatii de informatii.

Semnalul transmis pe linie telefonica trebuie sa cuprinda date complexe referitoare la motivul şi locul exact de unde se transmite alarma.

La primirea unui semnal de alarma de la un obiectiv trebuie alertat şi dirijat cel mai apropiat echipaj de interventie catre obiectivul vizat. Timpul de interventie va fi maxim 7 minute pentru orice zona a obiectivelor din Sectorul 3 Bucureşti. Pasul urmator consta în anuntarea telefonica a persoanelor desemnate de catre beneficiar ca persoane de contact în caz de alarma. La solicitarea dispecerului de serviciu acestea vor confirma prin parola ca sunt persoane de contact, vor autentifica natura alarmei şi vor comunica date despre situatia din obiectiv pentru a sprijini executarea interventiei.

Semnalele monitorizate de dispecerat vor fi : semnale de panica , de efractie , de incendiu, de inundatie, scurgeri de gaze, urgente medicale.

DOTARI MINIME OBLIGATORII

–     mijloace auto de interventie nu mai vechi de anul 2010 (auto, salvari, moto, atv, etc);

–     personal specializat în interventie (agenti de interventie) – 50;

 Agenti de paza:

150 – agenti de paza;

 Pentru fiecare post fix, atat pe timp de zi cat si pe timp de noapte, pe fiecare schimb de lucru, paza se asigura cu cate un agent de paza pe fiecare post.

 CERINTE  ASUPRA OFERTEI

Oferta financiara va fi prezentata sub forma unui tarif lei fara TVA /h/post, pentru toate serviciile solicitate prin caietul de sarcini.

Dotare minima:

Echipe de interventie :

–     mijloace auto de interventie nu mai vechi de anul 2010 (auto, salvari, moto, atv, etc);

–     personal specializat în interventie (agenti de interventie) – 50;

 Agenti de paza:

150 – agenti de paza.

 Prin dispeceratul propriu avizat de M.A.I., Societatile Comerciale de paza şi protectie trebuie sa asigure  monitorizarea 24 de ore din 24, 7 zile pe saptamâna.

Mentiune:

Serviciile de paza cu post fix si cele de interventie rapida vor fi asigurate la solicitarea autoritatii contractante (în functie de necesitati), de luni pâna duminica inclusiv, fara exceptie, dupa cum urmeaza :

– in regim de 12 h din 24 h; sau

in regim permanent de 24 h; in functie de cererile venite din teren și necesitatile autoritatii contractante.

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 02.06.2016

Toate detaliile necesare participarii la licitatie pe gasiti in anuntul de participare: ”Servicii de paza, monitorizare, interventie rapida a obiectivelor, bunurilor, valorilor aflate în administrare inclusiv salvare acolo unde este cazul”.

Asigurati-va ca Nu pierdeti contracte atribuite prin licitatii publice, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2500 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs. 

Vezi licitatii asemanatoare:

Titlul Data inchiderii
Contract având ca obiect prestarea serviciilor de paza în folosul Beneficiarului, pentru asigurarea integritatii bunurilor si valorilor acestuia, precum si prevenirea producerii unor evenimente deosebite (incendii, avarii etc.) la obiectivul: site Cernavoda din jud. Constanta. 04.04.16
Contract de servicii de paza si protectie la obiectivul “Statia fixa de monitorizare unde scurte HF-Fundeni”, situat in localitatea Fundeni, judetul Calarasi. 11.12.13
Contract având ca obiect prestarea serviciilor de paza în folosul Beneficiarului, pentru asigurarea integritatii bunurilor si valorilor acestuia, precum si prevenirea producerii unor evenimente deosebite (incendii, avarii etc.) la obiectivul sediul Oficiului Judetean Constanta din str. Vasile Lupu, 07.12.15
Contract având ca obiect prestarea serviciilor de paza în folosul Beneficiarului, pentru asigurarea integritatii bunurilor si valorilor acestuia, precum si prevenirea producerii unor evenimente deosebite (incendii, avarii etc.) la obiectivul: site Dealu Beiu din jud. Tulcea. 04.04.16
Contract având ca obiect prestarea serviciilor de paza în folosul Beneficiarului, pentru asigurarea integritatii bunurilor si valorilor acestuia, precum si prevenirea producerii unor evenimente deosebite (incendii, avarii etc.) la obiectivul: site Ghencea din jud. Ilfov. 04.04.16
Contract având ca obiect prestarea serviciilor de paza în folosul Beneficiarului, pentru asigurarea integritatii bunurilor si valorilor acestuia, precum si prevenirea producerii unor evenimente deosebite (incendii, avarii etc.) la obiectivul: site Cumpana din jud. Constanta. 04.04.16
Contract având ca obiect prestarea serviciilor de paza în folosul Beneficiarului, pentru asigurarea integritatii bunurilor si valorilor acestuia, precum si prevenirea producerii unor evenimente deosebite (incendii, avarii etc.) la obiectivul: site Stefanesti din jud. Arges. 04.04.16
Solicitarea de oferte poate fi vizualizata pagina de internet a ANCOM la adresa www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice.Contract având ca obiect prestarea serviciilor de paza în folosul Beneficiarului, pentru asigurarea integritatii bunurilor si valorilor acestuia, precum si preveni 04.04.16
Solicitarea de oferte poate fi vizualizata integral pagina de internet a ANCOM la adresa www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice.Contract având ca obiect prestarea serviciilor de paza în folosul Beneficiarului, pentru asigurarea integritatii bunurilor si valorilor acestuia, a obiecti 04.04.16
Contract având ca obiect prestarea serviciilor de paza în folosul Beneficiarului, pentru asigurarea integritatii bunurilor si valorilor acestuia, precum si prevenirea producerii unor evenimente deosebite (incendii, avarii etc.) la obiectivul: site Fundeni din Bucuresti. 04.04.16
Tagged with:
 

Serviciul de Telecomunicatii Speciale – U.M. 0319 Bucuresti organizeaza licitatie pentru incheierea unui contract in valoare de 34.581.276,00 lei.

Scopul prezentei achizitii defalcate pe doua loturi este de a solicita societatilor specializate si licentiate in domeniul serviciilor de paza si securitate prezentarea ofertelor cu privire la asigurarea serviciului de paza umana, precum si a logisticii necesare, in conformitate cu legislatia in vigoare, urmarindu-se paza proprietatii S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Medias impotriva accesului neautorizat, a furturilor, distrugerilor, incendiilor, precum si a altor actiuni producatoare de pagube materiale.

Servicii de paza si protectie ale obiectivelor S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Medias;

Servicii de monitorizare ale obiectivelor S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Medias;

Servicii de supraveghere pe traseele conductelor magistrale aflate în exploatarea S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Medias.

Informatii privind acordul-cadru:

Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 2 ani

Valoarea estimata fara TVA: intre 34,581,276.13 si 41,441,371.43 RON.

Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Cantitatea minima a contractelor subsecvente poate fi 1 (unul) iar cantitatea maxima poate ajunge la 150 – lotul 1 sau 140 – lotul 2, functie de data punerii in functiune a obiectivelor care vor face obiectul acordului cadru ce urmeaza a fi semnat, precum si de modul de grupare al acestora.

Lotul Nr. 1 – Zona de Nord, Valoarea celui mai mare contract subsecvent – 11925234,97 RON,

Lotul nr.2 – Zona de Sud, Valoarea celui mai mare contract subsecvent – 12225498,40 RON.

Clasificare CPV:
79713000-5 – Servicii de paza
79711000-1 – Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma
79715000-9 – Servicii de patrulare

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2000 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Vezi aici licitatii asemanatoare:

Titlul Data inchiderii
Servicii de paza si protectie , servicii de monitorizare ale obiectivelor, servicii de supraveghere pe traseele conductelor magistrale aflate în exploatarea S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Medias 26.11.14
Servicii de paza si protectie , servicii de monitorizare ale obiectivelor, servicii de supraveghere pe traseele conductelor magistrale aflate în exploatarea S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Medias. 26.11.14
“Servicii de paza în incinta Memorialului Ipotesti – Centrul National de Studii Mihai Eminescu” 16.12.13
Contract de servicii de paza si protectie
Paza, protectie, ordine si control în statiile CF: Craiova, Dr. Tr. Severin si Magazia Centrala de Materiale a Sucursalei CREIR CF Craiova
Paza, protectie, ordine si control în statiile CF: Craiova, Dr. Tr. Severin si Magazia Centrala de Materiale a Sucursalei CREIR CF Craiova 07.11.13
Servicii de paza si protectie a bunurilor, valorilor si imobilelor. 10.08.15
Servicii de paza si protectie a bunurilor, valorilor si imobilelor 10.08.15
Echipament si dotari specifice pentru agentii de paza care isi desfasoara activitatea in regim de paza proprie in Hidroelectrica S.A. 13.07.15
Servicii de paza si protectie, patrulare, monitorizare si interventie, receptie, mentenanta la sistemele de securitate si pentru infrastructurile civile si industriale” apartinand societatilor Grupului ENEL din Romania

Doriti sa primiti aceste licitatii zilnic pe e-mail? La noi aveti 7 Zile Gratuit, daca Testati Acum!

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !