Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a demarat o licitatie restransa pentru incheierea unui acord cadru pe 7 ani pentru extinderea si modernizarea retelelor de cupru si fibra optica pe intreg teritoriul national, valoarea estimata a contractului fiind de 99,4 milioane de euro (fara TVA).

 

STS asteapta la licitatie intre 10 si 20 de operatori de comunicatii. Finantarea contractelor se va face in special de la bugetul de stat, dar si din fonduri externe nerambursabile.

Textul integral al anuntului in gasiti aici: ACORD-CADRU DE PROIECTARE ŞI EXECUŢIE LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII REŢELE DE TELECOMUNICAŢII PE SUPORT DE CUPRU ŞI FIBRĂ OPTICĂ

  • Acordul cadru are ca obiect extinderea ariei geografice si modernizarea retelelor de telecomunicatii speciale, pe suport de cupru si fibra optica, aflate in administrarea STS, pe intreg teritoriul national, prin racordarea la acestea a diverse puncte de prezenta proprii sau ale beneficiarilor STS, in scopul asigurarii in aceste puncte de comunicatii protejate, securizate, fiabile si de calitate.
  • Investitiile (obiectivele de investitii) realizate in baza acordului-cadru ce va fi incheiat in urma procedurii de achizitie publica vor consta in proiectarea si executia de lucrari de constructii pentru realizarea de infrastructuri (retele) de telecomunicatii speciale, subterane si supraterane, pe intreg teritoriul tarii, inclusiv acordarea de asistenta tehnica pe perioada implementarii acestora.”, se arata in anuntul de licitatie.
  • Valoarea totala estimata: 99.483.155,27 EUR

Informatii detaliate privind serviciile de proiectare si executie (capacitati cabluri, trasee cabluri, etc.) se regasesc la nivelul caietului de sarcini.

Avand in vedere caracterul clasificat, nivel „secret de serviciu”, al caietului de sarcini, care contine toate informatiile necesare elaborării ofertei, precum si faptul ca pe parcursul derularii achizitiei si derularii contractului vor fi vehiculate informatii clasificate,  ofertantii trebuie să aiba capacitatea de a asigura protectia informatiilor, capacitate dovedită prin obtinerea avizului de securitate.

*Avizul de securitate este documentul eliberat de unitatea specializata din Serviciul de Telecomunicatii Speciale, prin care se atesta ca obiectivul industrial (operatorul economic) a implementat toate masurile de securitate necesare pentru protectia informatiilor clasificate vehiculate in derularea contractului.

Se estimeaza ca se vor atribui 140 contracte subsecvente, cate 20 pe fiecare din anii 2020-2026. Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 1.781.600,00 euro fara TVA.

Criterii de atribuire este: Pretul cel mai scazut, iar Durata este de 84 de luni.

Toti candidatii selectati in cadrul Etapei I de catre AC in vederea participarii la Etapa a II a vor primi o invitatie de participare la Etapa a II-a.

Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare,
este: 2020-07-07.

Daca va intereseaza mai multe licitatii de acest tip si nu numai, le gasiti, inregistrandu-va Gratuit Aici!

Tagged with:
 

Serviciul de Telecomunicatii Speciale – U.M. 0319 Bucuresti organizeaza licitatie pentru incheierea unui contract in valoare de 34.581.276,00 lei.

Scopul prezentei achizitii defalcate pe doua loturi este de a solicita societatilor specializate si licentiate in domeniul serviciilor de paza si securitate prezentarea ofertelor cu privire la asigurarea serviciului de paza umana, precum si a logisticii necesare, in conformitate cu legislatia in vigoare, urmarindu-se paza proprietatii S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Medias impotriva accesului neautorizat, a furturilor, distrugerilor, incendiilor, precum si a altor actiuni producatoare de pagube materiale.

Servicii de paza si protectie ale obiectivelor S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Medias;

Servicii de monitorizare ale obiectivelor S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Medias;

Servicii de supraveghere pe traseele conductelor magistrale aflate în exploatarea S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Medias.

Informatii privind acordul-cadru:

Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 2 ani

Valoarea estimata fara TVA: intre 34,581,276.13 si 41,441,371.43 RON.

Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Cantitatea minima a contractelor subsecvente poate fi 1 (unul) iar cantitatea maxima poate ajunge la 150 – lotul 1 sau 140 – lotul 2, functie de data punerii in functiune a obiectivelor care vor face obiectul acordului cadru ce urmeaza a fi semnat, precum si de modul de grupare al acestora.

Lotul Nr. 1 – Zona de Nord, Valoarea celui mai mare contract subsecvent – 11925234,97 RON,

Lotul nr.2 – Zona de Sud, Valoarea celui mai mare contract subsecvent – 12225498,40 RON.

Clasificare CPV:
79713000-5 – Servicii de paza
79711000-1 – Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma
79715000-9 – Servicii de patrulare

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2000 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Vezi aici licitatii asemanatoare:

Titlul Data inchiderii
Servicii de paza si protectie , servicii de monitorizare ale obiectivelor, servicii de supraveghere pe traseele conductelor magistrale aflate în exploatarea S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Medias 26.11.14
Servicii de paza si protectie , servicii de monitorizare ale obiectivelor, servicii de supraveghere pe traseele conductelor magistrale aflate în exploatarea S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Medias. 26.11.14
“Servicii de paza în incinta Memorialului Ipotesti – Centrul National de Studii Mihai Eminescu” 16.12.13
Contract de servicii de paza si protectie
Paza, protectie, ordine si control în statiile CF: Craiova, Dr. Tr. Severin si Magazia Centrala de Materiale a Sucursalei CREIR CF Craiova
Paza, protectie, ordine si control în statiile CF: Craiova, Dr. Tr. Severin si Magazia Centrala de Materiale a Sucursalei CREIR CF Craiova 07.11.13
Servicii de paza si protectie a bunurilor, valorilor si imobilelor. 10.08.15
Servicii de paza si protectie a bunurilor, valorilor si imobilelor 10.08.15
Echipament si dotari specifice pentru agentii de paza care isi desfasoara activitatea in regim de paza proprie in Hidroelectrica S.A. 13.07.15
Servicii de paza si protectie, patrulare, monitorizare si interventie, receptie, mentenanta la sistemele de securitate si pentru infrastructurile civile si industriale” apartinand societatilor Grupului ENEL din Romania

Doriti sa primiti aceste licitatii zilnic pe e-mail? La noi aveti 7 Zile Gratuit, daca Testati Acum!

Serviciul de Telecomunicatii Speciale – U.M. 0319 Bucuresti organizeaza licitatie pentru incheierea unui Acord cadru Prestari servicii de comunicatii de conectare, in valoare de 24.454.080,00 EUR

Contractele subsecvente vor avea ca obiect prestarea de servicii de comunicatii de conectare necesare pentru conectarea punctelor terminale ale utilizatorilor la punctele de prezenta ale achizitorului.

Clasificare CPV:  72318000-7 – Servicii de transmisie de date.

Cantitatile minime si maxime estimate de servicii de comunicatii de conectare ce pot face obiectul acordului-cadru, respectiv al unui singur contract subsecvent atribuit în baza acestuia, pentru fiecare lot în parte, sunt urmatoarele:

Lotul 1 – Conexiuni principale nivel 2
Acord-cadru = min. 2.950 – max. 6.000 conexiuni;
Un singur contract subsecvent = min. 1 – max. 2.500 conexiuni .

Lotul 2 – Conexiuni secundare nivel 2
Acord-cadru = min. 1.074 – max. 5.002 conexiuni;
Un singur contract subsecvent = min. 1 – max. 2.500 conexiuni .

Lotul 3 – Conexiuni de tip “dark fiber” standard G.652
Acord-cadru = min. 1 – max. 20 conexiuni;
Un singur contract subsecvent = min. 1 – max. 10 conexiuni.

Cantitatile minime si maxime specificate mai sus sunt estimate. Cantitatile de servicii ce vor fi efectiv achizitionate vor fi în functie de necesitatile autoritatii contractante si de creditele bugetare ce vor putea fi alocate cu aceasta destinatie.

Valoarea estimata fara TVA: 24,454,080 EUR

Cuantumul garantiei de participare (GP): Lot 1 – 241.785 EUR; Lot 2 – 236.496 EUR; Lot 3 – 10.800 EUR. Perioada de valabilitate a GP va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei (60 zile de la data limita de depunere a ofertelor).

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2000 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Vezi aici licitatii asemanatoare:

Titlul Data inchiderii
Acord-cadru în baza caruia se vor încheia contracte subsecvente având ca obiect furnizarea de servicii de comunicatii electronice prin retele fixe si mobile (Internet, comunicatii de date, telefonie fixa si mobila) (cod CPV: 64210000-1 si CPV 72400000-4)
Acord-cadru în baza caruia se vor încheia contracte subsecvente având ca obiect furnizarea de servicii de comunicatii electronice prin retele fixe si mobile (Internet, comunicatii de date, telefonie fixa si mobila) (cod CPV: 64210000-1 si CPV 72400000-4)
Acord-cadru servicii de transport aerian
„Servicii de evaluare a sistemului informatic în sprijinul derularii Acordului Cadru nr. 241/18.12.2013 care are ca obiect „Servicii de mentenanta, extindere si dezvoltare a Sistemului Informatic al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura”
Servicii de elaborare documentatie montaj + asistenta tehnica la montaj si punere in functiune, in vederea finalizarii lucrarilor de reparatie TA 7 Turceni
ACORD-CADRU DE FURNIZARE GAZE NATURALE
Contract de prestari servicii privind servicii de consiliere si educare pentru igiena, sanatate si gasirea unui loc de munca in cadrul proiectului „Extindere centru social multifunctional Lacu Dulce 20.10.15
Servicii de curatenie
Acord-cadru în baza caruia se vor încheia contracte subsecvente având ca obiect prestarea de servicii de telefonie fixa si transmisii de date. 29.10.15
Acord-cadru în baza caruia se vor încheia contracte subsecvente având ca obiect prestarea de servicii de telefonie fixa si transmisii de date. 29.10.15

.

Doriti sa primiti aceste licitatii zilnic pe e-mail? La noi aveti 7 Zile Gratuit, daca Testati Acum!

Serviciul de Telecomunicatii Speciale – U.M. 0319 STSBucuresti  a plublicat anunt pentru incheierea unui Acord – cadru care are ca obiect furnizarea de echipamente de comunicatii de date (routere 2G/3G tip 1 si tip 2), inclusiv prestarea de servicii de instalare, configurare si punere în functiune a acestora în sediile agentiilor LOTO ale autoritatii contractante asociate (proprii si mandatare).

Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: La semnarea acordului-cadru va fi atribuit cel mai mare contract subsecvent, în valoare estimata de 1.443.000 euro, care va avea ca obiect furnizarea, instalarea, configurarea si punerea în functiune a 1.876 routere tip 1 si 45 routere tip 2. Ulterior, pe parcursul acordului-cadru, vor fi atribuite contracte subsecvente pe masura ce va fi necesara furnizarea, instalarea, configurarea si punerea în functiune de noi echipamente de comunicatii de date, conform solicitarilor autoritatii contractante asociate Compania Nationala „Loteria Româna” S.A., beneficiarul echipamentelor ce fac obiectul achizitiei.

Clasificare CPV:
32522000-8 – Echipamente de telecomunicatii
51610000-1 – Servicii de instalare de computere si de echipament de procesare a informatiilor

Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile minime-maxime de echipamente de comunicatii de date estimate a fi achizitionate pe parcursul acordului-cadru sunt urmatoarele:

1. Router tip 1 – Router 2G/3G cu antene de interior: minim 1.876 cpl. – maxim 2.400 cpl.
2. Router tip 2 – Router 2G/3G cu antene de interior si antena de exterior: minim 45 cpl. – maxim 100 cpl.

Cantitatile minime-maxime de echipamente de comunicatii de date estimate a fi achizitionate în cadrul unui singur contract subsecvent:

1. Router tip 1 – Router 2G/3G cu antene de interior: minim 1 cpl. – maxim 1.876 cpl.
2. Router tip 2 – Router 2G/3G cu antene de interior si antena de exterior: minim 1 cpl. – maxim 45 cpl.

Valoarea estimata fara TVA: 1,880,000EUR

Ofertantul va constitui o garantie de participare (GP) în cuantum de 37.600 euro sau echivalentul în lei sau orice alta valuta, calculat la cursul de schimb comunicat de Banca Centrala Europeana, valabil la data publicarii în SEAP a anuntului de participare.

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 28.05.2015

Gasiti Anuntul integral si documentatia de participare pe: www.licitatie-publica.ro (ACORD-CADRU DE FURNIZARE ECHIPAMENTE DE COMUNICATII DE DATE).

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro. (peste 1670 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

Vezi licitatii asemanatoare

Titlul Data inchiderii
Contract de furnizare având ca obiect livrarea de routere de acces Internet si switch-uri pentru Centrul de Date din Directia Regionala Bucuresti/ANCOM si reînnoirea dreptului de acces la semnaturi si suport cu extinderea garantiei si înlocuirea a doua zi lucratoare (next business day) în caz de defect a echipamentului IPS CISCO 4270-20 (cod CPV: 32420000-3), în configuratia, cantitatea si conditiile prevazute în caietul de sarcini, în propunerea tehnica si în propunerea financiara, anexe la ctr.
Contract de furnizare având ca obiect livrarea de routere de acces Internet si switch-uri pentru Centrul de Date din Directia Regionala Bucuresti/ANCOM si reînnoirea dreptului de acces la semnaturi si suport cu extinderea garantiei si înlocuirea a doua zi lucratoare (next-business day) în caz de defect a echipamentului IPS CISCO 4270-20 (cod CPV:32420000-3), în configuratia, cantitatea si conditiile prevazute în Caietul de sarcini, în Propunerea tehnica si în Propunerea financiara, Anexe la Ctr.
CONTRACT DE FURNIZARE, TRANSPORT, MONTARE, PUNERE IN FUNCTIUNE, INSTRUIRE, ANALIZA, PROIECTARE, IMPLEMENTARE SI SERVICE ÎN GARANTIE A ECHIPAMENTELOR IT SI A SISTEMELOR DE OPERARE, PROGRAMELOR IT SI APLICATIEI DE BIBLIOTECA DIGITALA ÎN CADRUL PROIECTULUI CENTRU DE CERCETARE SI TELEMEDICINA ÎN BOLILE NEUROLOGICE LA COPII – PROCEDURA NR.5 ECHIPAMENTE SI LICENTE IT 19.05.15
Acord-cadru de furnizare carburanti (motorina Euro 5 si benzina fara plumb CO 95) sub forma de bonuri valorice 28.04.15
FURNIZARE, TRANSPORT, MONTARE, PUNERE IN FUNCTIUNE, INSTRUIRE SI SERVICE IN GARANTIE A IRM DE 3 TESLA SI ACCESORII IN CADRUL ECHIPAMENTELOR DE CERCETARE DIN PROIECTUL CENTRU DE CERCETARE SI TELEMEDICINA IN BOLILE NEUROLOGICE LA COPII – PROCEDURA NR.3 ECHIPAMENTE MEDICALE 22.04.15
FURNIZARE, TRANSPORT, MONTARE, PUNERE IN FUNCTIUNE, INSTRUIRE SI SERVICE IN GARANTIE A ECHIPAMENTELOR DE CERCETARE SI LICENTELOR MEDICALE IN CADRUL PROIECTULUI CENTRU DE CERCETARE SI TELEMEDICINA IN BOLILE NEUROLOGICE LA COPII – PROCEDURA NR.4 ECHIPAMENTE MEDICALE 27.04.15
FURNIZARE, TRANSPORT, MONTARE, PUNERE IN FUNCTIUNE, INSTRUIRE SI SERVICE IN GARANTIE A ECHIPAMENTELOR DE CERCETARE IN CADRUL PROIECTULUI CENTRU DE CERCETARE SI TELEMEDICINA IN BOLILE NEUROLOGICE LA COPII – PROCEDURA NR.2 ECHIPAMENTE MEDICALE
furnizare piese de schimb, precum si prestarea de servicii de intretinere si reparare pentru autovehiculele ANCOM DR CLUJ, iesite din garantie 05.05.15
Aparate de laborator
Lucrari de reabilitare CENTRALA TERMICA SI INSTALATII INTERIOARE LA SEDIUL INSPECTORATULUI PENTRU SITUATII DE URGENTA „OLTUL” AL JUDETULUI HARGHITA SI DETASAMENTUL DE POMPIERI MIERCUREA CIUC
Tagged with:
 

Serviciul de Telecomunicatii Speciale a publicat recent doua licitatii pentru extinderea sistemului national pentru apeluri de urgenta 112 si cresterea nivelului de cooperare intre institutiile publice centrale si locale prin servicii de STScomunicatii.

 

Durata contractelor 6 luni, iar finantarea va fi asigurata de la bugetul de stat si din fonduri externe nerambursabile.

1. Contract de furnizare echipamente ITC pentru implementarea proiectului “Cresterea nivelului de cooperare între institutiile publice centrale si locale prin servicii de comunicatii audio-video cu facilitati extinse”.  

Clasificare CPV:
32232000-8 – Echipament pentru videoconferinte
32570000-9 – Echipament de comunicatii
72265000-0 – Servicii de configurare de software
80530000-8 – Servicii de formare profesionala

Cantitatea totala sau domeniul
I. ECHIPAMENTE ITC :
1. Server de videoconferinta – 2 buc.
2. Server de comunicatii – 1 buc.
3. Server de arhivare si streaming (recording) – 2 buc.
4. Server de management si operare infrastructura – 1 buc.
5. Gateway de videoconferinta (ISDN si PSTN audio) cu 2 porturi ISDN-PRI – 1 buc.
6. Echipament de distributie IP tip switch – 8 buc.
7. Server de acces servicii pentru terminale mobile si webconferencing – 1 buc.
8. Echipament de protectie perimetrala tip firewall si tunelare IPSEC – 4 buc.
9. Server de tunelare a comunicatiei (Firewall traversal) – 1 buc.
10. Sistem de management si operare infrastructura video – 1 cpl.
11. Echipament pentru criptarea comunicatiilor (router) – 40 buc.
12. Terminal de videoconferinta – 40 buc.
13. Encoder audio-video – 10 buc.

II. SERVICII DE PREGATIRE PROFESIONALA ÎN OPERAREA SI MENTENANTA ECHIPAMENTELOR ITC :
1. Servicii de pregatire profesionala în „Operare si mentenanta echipamente core network – back office” – 1 serv.;
2. Servicii de pregatire profesionala în „Operare si mentenanta echipamente core network – front office” – 1 serv.;
3. Servicii de pregatire profesionala în „Operare si mentenanta echipamente firewall – nivel profesional” – 1 serv.

Valoarea estimata fara TVA: 7,099,999.71 RON

Ofertantul va constitui o garantie de participare (GP) în cuantum de 140.000 lei sau echivalentul în euro sau orice alta valuta, calculat la cursul comunicat de Banca Centrala Europeana (BCE), valabil la data publicarii în SEAP a anuntului de participare (se va consulta site-ul oficial www.ecb.europa.eu).

Se va organiza o licitatie electronica: Da

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 02.04.2015

2. Contract de furnizare echipamente ITC si aplicatii software pentru implementarea proiectului “Extinderea infrastructurii informatice a Sistemului National Unic pentru Apeluri de Urgenta pana la nivelul resurselor mobile ale agentiilor de interventie Ambulanta si SMURD si al Unitatilor de Primiri Urgente”. 

Clasificare CPV:
48000000-8 – Pachete software si sisteme informatice
30213000-5 – Computere personale
30232110-8 – Imprimante laser
32413100-2 – Rutere de retea
48821000-9 – Servere de retea

I. ECHIPAMENTE ITC
1. Rack (42U) – 1 buc.;
2. Server DB – 4 buc.;
3. Storage DB – 3 buc.;
4. Server APP – 4 buc.;
5. Server backup – 1 buc.;
6. Server logare, arhivare – 2 buc.;
7. UPS 6KVA – 2 buc.;
8. Router firewall DMZ – 1 buc.;
9. Switch DMZ – 1 buc.;
10. Firewall – 1 buc.;
11. Router GSM-TETRA – 1873 buc.;
12. Terminal mobil rigidizat afisare date – 1873 buc.;
13. Cititor card sanatate resursa mobile – 1873 buc.;
14. Rack (8U) – 68 buc.;
15. Statie de lucru cu un monitor – 310 cpl.;
16. Cititor card sanatate UPU – 269 buc.;
17. Cititor cod QR – 310 buc.;
18. Terminal mobil afisare date – 269 buc.;
19. UPS 3KVA – 68 buc.;
20. Statie radio Tetra fixa – 68 buc.;
21. Imprimanta laser monocrom de retea – 109 buc.;
22. Router – 68 buc.;
23. Switch – 68 buc.;
24. Acces Point Wifi – 136 buc.;
25. UPS 1,5 KVA – 41 buc.;
26. Statie de lucru cu 3 monitoare – 168 cpl.

II. SERVICII DE INSTALARE, CONFIGURARE SI PUNERE ÎN FUNCTIUNE

1. Servicii instalare, configurare si punere în functiune echipamente în Centrul National – 1 serviciu;
2. Servicii instalare, configurare si punere în functiune echipamente pe Resursele mobile interventie – 1873 serv.;
3. Servicii instalare, configurare si punere în functiune echipamente la Unitatile de Primiri Urgente – 68 serv.
Nota: Detalierea echipamentelor ce fac obiectul fiecarui serviciu din cele de mai sus, pe locatii de instalare este prezentata în anexa la caietul de sarcini.

III. APLICATII SOFTWARE

1. Aplicatie informatica Dispecerat-Resurse-UPU-SAJ-Punct central monitorizare – 1 cpl.

Valoarea estimata fara TVA: 46,466,926.62 RON

Ofertantul va constitui o garantie de participare (GP) în cuantum de 929.000 lei sau echivalentul în euro sau orice alta valuta, calculat la cursul de schimb comunicat de Banca Centrala Europeana, valabil la data publicarii în SEAP a anuntului de participare (se va consulta site-ul oficial www.ecb.europa.eu).

Se va organiza o licitatie electronica: Da

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 02.04.2015.

Serviciul de Telecomunicatii Speciale are atributii deosebit de importante in asigurarea telecomunicatiilor speciale pentru conducerea tarii atat la pace, cat si in situatii de urgenta, la declansarea mobilizarii ori a starii de razboi (www.stsnet.ro).

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro. (peste 1670 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !