Noi oportunitati de afaceri si achizitii publice , POIMpotrivit www.fonduri-structurale.ro, o investitie de 12 milioane de euro va fi facuta pentru modernizarea la Spitalul Judetean Timisoara.

Prin acest proiect cofinantat prin Programul Operational Regional 2007-2013, vor fi achizitionate 228 de echipamente performante, ce vor inlocui aparatura uzata cu care este dotat Spitalul Judetean din Timisoara la ora actuala. Proiectul are o durata de implementare de 11 luni.  Cinci locatii apartinand ambulatoriului Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Timisoara vor fi modernizate, urmand sa fie dotate cu aparatura noua, vor fi achizitionate 228 de echipamente performante.

Proiectul de modernizare a ambulatoriului Spitalului Judetean din Timisoara are o valoare totala de 56,3 milioane de lei, din care aproape 42 de milioane de lei reprezinta suma nerambursabila, restul banilor provenind de la Consiliul Judetean Timis.

Programul Operational Regional din Romania este finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR). Acesta sprijina regiunile UE care au un PIB pe cap de locuitor sub 75% din media europeana.

Bugetul total alocat prin Regio este de aproximativ 4,4 miliarde euro in primii 7 ani dupa aderare (2007-2013). Finantarea UE reprezinta aproximativ 84% din bugetul POR. Restul provine din fonduri nationale, cofinantare publica (14%) si cofinantare privata (2%).

Dezvoltarea echilibrata a tuturor regiunilor tarii se va realiza printr-o abordare integrata, bazata pe o combinare a investitiilor publice in infrastructura locala, politici active de stimulare a activitatilor de afaceri si sprijinirea valorificarii resurselor locale, pe 6 axe prioritare tematice si 14 domenii de interventie.

Axa Prioritara 1 – „Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere”
Axa prioritara 2 – „Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale”
Axa prioritara 3 – „Imbunatatirea infrastructurii sociale”
Axa prioritara 4 – „Sprijinirea mediului de afaceri regional si local”
Axa prioritara 5 – „Dezvoltarea si promovarea turismului”

Axa prioritara 6 – „Asistenta tehnica”

Asigurati-va ca Nu pierdeti anunturi de achizitii publice, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2000 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentaorganizeaza doua Licitatii pentru Echipamente de interventie la inundatii.

Informatii suplimentare gasiti in Caietul de Sarcini pe www.licitatie-publica.ro, in anunturi la link-urile de mai jos: Echipamente de interventie la inundatii 5 si Echipamente de interventie la inundatii 6.

Echipamente de interventie la inundatii 5

Pretul estimativ: 75.483.871,00 RON

LOT 1 – Autopompa cisterna capacitate marita 5000 litrii; LOT 2- Autopompa cisterna capacitate marita 9000 litrii.

Clasificare CPV :  34144200-0 – Vehicule pentru servicii de urgenta

Termenul limita pentru depunere: 07.09.15

Echipamente de interventie la inundatii 6

Pretul estimativ: 47.177.419,00 RON

Lot 1: Autospeciala cu capacitata marita de trecere, senilata; Lot 2 :Autocamion transport materiale de interventie.

Clasificare CPV:
34144200-0 – Vehicule pentru servicii de urgenta;
34130000-7 – Autovehicule pentru transportul de marfuri.

Vezi aici licitatii asemanatoare:

Titlul Data inchiderii
Achizitie Autospeciala de interventie
Achizitie Autospeciala de interventie.
Acord/Acorduri-cadru de furnizare a produselor: – Autospeciala de capacitate marita pentru interventii la incendii aeroportuare (Lot nr. 1); – Autocisterna pentru transport si alimentare carburanti de aviatie de capacitate mare 28.000 – 32.000 litri (Lot nr. 2); – Autocisterna pentru transport si alimentare carburanti de aviatie de capacitate mica 9.000 – 12.000 litri (Lot nr. 3). 04.09.15
Acord/Acorduri-cadru de furnizare a produselor: – Autospeciala de capacitate marita pentru interventii la incendii aeroportuare (Lot nr. 1); – Autocisterna pentru transport si alimentare carburanti de aviatie de capacitate mare 28 000 – 32 000 litri (Lot nr. 2); – Autocisterna pentru transport si alimentare carburanti de aviatie de capacitate mica 9 000 – 12 000 litri (Lot nr. 3). 04.09.15
Contract de furnizare echipamente specifice pentru situatii de urgenta- Autovehicule cu senile/ roti tip UTV cu capacitate marita de trecere
Contract de furnizare echipamente specifice pentru situatii de urgenta – autovehicule cu senile/roti tip UTV cu capacitate marita de trecere
Achizitia unor mijloace de transport în conditii de iarna si targi pentru transportul persoanelor accidentate/salvate în zona alpina.
Achizitia unor mijloace de transport în conditii de iarna si targi pentru transportul persoanelor accidentate/salvate în zona alpina
Autospeciala de interventie si salvare de la inaltime pentru corp de voluntari

.

Doriti sa primiti aceste licitatii zilnic pe e-mail? La noi aveti 7 Zile Gratuit, daca Testati Acum!

 

Tagged with:
 

Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz RomgazS.A. si-a facut publica intentia de achizitionare prin licitatie de : Burlane de tubaj pentru sondele de gaze.

 

Clasificare CPV: 44164300-0 – Material tubular.

Cuantumul garantiei de participare : 900.000 lei.

Ofertantul va trebui sa prezinte o lista a principalelor livrari de burlane de tubaj pentru sonde pentru extractie de hidrocarburi. Din aceasta lista trebuie sa rezulte ca ofertantul a livrat burlane in valoare de minim 40.000.000 lei, la nivelul a maxim 5 contracte. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate /contracte /documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.

Pretul estimativ: 49.356.972,00 RON

Termenul limita pentru depunere: 25.08.15.

Cel mai mare contract atribuit anul trecut de Romgaz a avut o valoare de 96,1 milioane de lei (circa 22 de milioane de euro) si a fost castigat de compania Prospectiuni pentru lucrari in nordul Moldovei, centrul Munteniei si Oltenia.

In 2014, al doilea cel mai mare contract semnat de Romgaz, licitatie in valoare de  11 milioane de euro a fost castigata de Silcotub Zalau pentru achizitia de burlane de tubaj pentru sondele de gaze naturale.

Informatii suplimentare gasiti in Caietul de Sarcini pe www.licitatie-publica.ro, in anunt: Burlane de tubaj pentru sondele de gaze.

Vezi aici licitatii asemanatoare

Titlul Data inchiderii
Burlane de tubaj pentru sonde de gaze naturale
MODERNIZARE AGREGATE DE CIMENTARE – HABE INOX
Motopompe pentru lichide la sonde
,, Tubing flexibil si sarma pentru echipament masuratori de zacamant ’’ Lotul 1 si Lotul 2 11.08.15
,, Tubing flexibil si sarma pentru echipament masuratori de zacamant „” Lotul 1 si Lotul 2. 11.08.15
Instalatii tehnologice de suprafata la sondele 3 si 5 CRIS . 28.07.15
,,Instalatie de refulare, separare si masurare gaze bifazica 350 bar (Calorifer incalzitor de gaze)’’ 16.07.15
Elaborare proiecte tehnice pentru centrale termice alimentate cu gaze naturale aferente unor cladiri de pe raza Sucursalei Regionale CF Constanta – 2 loturi 27.07.15
„GRUPURI ELECTROGENE”
Diverse lucrari (conform descrierii)

 

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2000 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: , va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

 

Serviciul de Telecomunicatii Speciale – U.M. 0319 STSBucuresti  a plublicat anunt pentru incheierea unui Acord – cadru care are ca obiect furnizarea de echipamente de comunicatii de date (routere 2G/3G tip 1 si tip 2), inclusiv prestarea de servicii de instalare, configurare si punere în functiune a acestora în sediile agentiilor LOTO ale autoritatii contractante asociate (proprii si mandatare).

Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: La semnarea acordului-cadru va fi atribuit cel mai mare contract subsecvent, în valoare estimata de 1.443.000 euro, care va avea ca obiect furnizarea, instalarea, configurarea si punerea în functiune a 1.876 routere tip 1 si 45 routere tip 2. Ulterior, pe parcursul acordului-cadru, vor fi atribuite contracte subsecvente pe masura ce va fi necesara furnizarea, instalarea, configurarea si punerea în functiune de noi echipamente de comunicatii de date, conform solicitarilor autoritatii contractante asociate Compania Nationala „Loteria Româna” S.A., beneficiarul echipamentelor ce fac obiectul achizitiei.

Clasificare CPV:
32522000-8 – Echipamente de telecomunicatii
51610000-1 – Servicii de instalare de computere si de echipament de procesare a informatiilor

Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile minime-maxime de echipamente de comunicatii de date estimate a fi achizitionate pe parcursul acordului-cadru sunt urmatoarele:

1. Router tip 1 – Router 2G/3G cu antene de interior: minim 1.876 cpl. – maxim 2.400 cpl.
2. Router tip 2 – Router 2G/3G cu antene de interior si antena de exterior: minim 45 cpl. – maxim 100 cpl.

Cantitatile minime-maxime de echipamente de comunicatii de date estimate a fi achizitionate în cadrul unui singur contract subsecvent:

1. Router tip 1 – Router 2G/3G cu antene de interior: minim 1 cpl. – maxim 1.876 cpl.
2. Router tip 2 – Router 2G/3G cu antene de interior si antena de exterior: minim 1 cpl. – maxim 45 cpl.

Valoarea estimata fara TVA: 1,880,000EUR

Ofertantul va constitui o garantie de participare (GP) în cuantum de 37.600 euro sau echivalentul în lei sau orice alta valuta, calculat la cursul de schimb comunicat de Banca Centrala Europeana, valabil la data publicarii în SEAP a anuntului de participare.

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 28.05.2015

Gasiti Anuntul integral si documentatia de participare pe: www.licitatie-publica.ro (ACORD-CADRU DE FURNIZARE ECHIPAMENTE DE COMUNICATII DE DATE).

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro. (peste 1670 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

Vezi licitatii asemanatoare

Titlul Data inchiderii
Contract de furnizare având ca obiect livrarea de routere de acces Internet si switch-uri pentru Centrul de Date din Directia Regionala Bucuresti/ANCOM si reînnoirea dreptului de acces la semnaturi si suport cu extinderea garantiei si înlocuirea a doua zi lucratoare (next business day) în caz de defect a echipamentului IPS CISCO 4270-20 (cod CPV: 32420000-3), în configuratia, cantitatea si conditiile prevazute în caietul de sarcini, în propunerea tehnica si în propunerea financiara, anexe la ctr.
Contract de furnizare având ca obiect livrarea de routere de acces Internet si switch-uri pentru Centrul de Date din Directia Regionala Bucuresti/ANCOM si reînnoirea dreptului de acces la semnaturi si suport cu extinderea garantiei si înlocuirea a doua zi lucratoare (next-business day) în caz de defect a echipamentului IPS CISCO 4270-20 (cod CPV:32420000-3), în configuratia, cantitatea si conditiile prevazute în Caietul de sarcini, în Propunerea tehnica si în Propunerea financiara, Anexe la Ctr.
CONTRACT DE FURNIZARE, TRANSPORT, MONTARE, PUNERE IN FUNCTIUNE, INSTRUIRE, ANALIZA, PROIECTARE, IMPLEMENTARE SI SERVICE ÎN GARANTIE A ECHIPAMENTELOR IT SI A SISTEMELOR DE OPERARE, PROGRAMELOR IT SI APLICATIEI DE BIBLIOTECA DIGITALA ÎN CADRUL PROIECTULUI CENTRU DE CERCETARE SI TELEMEDICINA ÎN BOLILE NEUROLOGICE LA COPII – PROCEDURA NR.5 ECHIPAMENTE SI LICENTE IT 19.05.15
Acord-cadru de furnizare carburanti (motorina Euro 5 si benzina fara plumb CO 95) sub forma de bonuri valorice 28.04.15
FURNIZARE, TRANSPORT, MONTARE, PUNERE IN FUNCTIUNE, INSTRUIRE SI SERVICE IN GARANTIE A IRM DE 3 TESLA SI ACCESORII IN CADRUL ECHIPAMENTELOR DE CERCETARE DIN PROIECTUL CENTRU DE CERCETARE SI TELEMEDICINA IN BOLILE NEUROLOGICE LA COPII – PROCEDURA NR.3 ECHIPAMENTE MEDICALE 22.04.15
FURNIZARE, TRANSPORT, MONTARE, PUNERE IN FUNCTIUNE, INSTRUIRE SI SERVICE IN GARANTIE A ECHIPAMENTELOR DE CERCETARE SI LICENTELOR MEDICALE IN CADRUL PROIECTULUI CENTRU DE CERCETARE SI TELEMEDICINA IN BOLILE NEUROLOGICE LA COPII – PROCEDURA NR.4 ECHIPAMENTE MEDICALE 27.04.15
FURNIZARE, TRANSPORT, MONTARE, PUNERE IN FUNCTIUNE, INSTRUIRE SI SERVICE IN GARANTIE A ECHIPAMENTELOR DE CERCETARE IN CADRUL PROIECTULUI CENTRU DE CERCETARE SI TELEMEDICINA IN BOLILE NEUROLOGICE LA COPII – PROCEDURA NR.2 ECHIPAMENTE MEDICALE
furnizare piese de schimb, precum si prestarea de servicii de intretinere si reparare pentru autovehiculele ANCOM DR CLUJ, iesite din garantie 05.05.15
Aparate de laborator
Lucrari de reabilitare CENTRALA TERMICA SI INSTALATII INTERIOARE LA SEDIUL INSPECTORATULUI PENTRU SITUATII DE URGENTA „OLTUL” AL JUDETULUI HARGHITA SI DETASAMENTUL DE POMPIERI MIERCUREA CIUC
Tagged with:
 

OMV Petrom SA  a publicat anuntul de participare pentru a anunta organizarea licitatiei, in vederea atribuirii contractului de furnizare echipamente pentru dotarea laboratoarelor din cadrul Institutului de Cercetari si Proiectari Tehnologice (ICPT) Campina.

omv petromObiectul contractului il reprezinta furnizarea de echipamente, precum si instalarea, punerea in functiune, prezentarea modului de operare a echipamentelor in laboratoarele Autoritatii Contractante din Campina, si asigurarea service-ului echipamentelor pe perioada de garantie conform Contractului.

Procedura este organizata pe 12 loturi dupa cum urmeaza:

Lot 1: Sistem de analiza a presiunilor capilare si proprietatile electrice in conditii de zacamant,

Lot 2: Celula radiala port carota  Concasor cu falci pentru macinare grosiera a probelor de roca,  Mojar de laborator pentru macinare fina si ultrafina a rocilor  Permeametru automat pentru curgere stationara,  Porozimetru automat cu heliu, Unitate Dean-Stark,

Lot 3: Echipament vase de transfer cu incalzire,  Sistem pentru determinarea blocajului formatiunilor productive, 

Lot 4: Dispozitiv complet automatizat pentru evaluarea parametrilor rocilor generatoare, 

Lot 5: Sistem de incalzire Gaz-Cromatografe ,

Lot 6: Taietor longitudinal automatizat,  Taietor Fete Pluguri,

Lot 7: Strung Universal Paralel, Masina Automata pentru polizare/slefuirea probelor metalografice,

Lot 8: Sistem de arhivare si depozitare carote,  Stivuitor,

Lot 9: Butelii prelevare probe de gaze pentru analiza PVT,

Lot 10: Separator portabil bifazic gaz-lichid,

Lot 11: Baie de etalonare, precizie metrologica,  Kit pentru etalonat manometre,  Analizor determinare marime de particule prin difractie laser,

Lot 12: Balanta de precizie,  Sistem de titrare Karl Fischer.

Clasificare CPV:
38000000-5 – Echipamente de laborator, optice si de precizie (cu exceptia ochelarilor)
42000000-6 – Echipamente industriale
44612100-4 – Butelii de gaz
45223100-7 – Ansamblu de structuri metalice
51500000-7 – Servicii de instalare de echipamente si utilaje

Valoarea estimata fara TVA: 6,987,183.3 RON

Termen limita licitatie: 02.12.2014

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatiile din Romania si UE, Urmariti Anunturile de Licitatii pe: www.licitatie-publica.ro.

Urmariti Utimele Anunturi de Licitatii prin Achizitie Publica.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 – 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

Potrivit www.fonduri-structurale.ro, POSCCE: Se lanseaza o noua linie de finantare pentru investitii in intreprinderi.

Proiectele finantate vor viza in principal achizitii de echipamente si utilaje pentru cresterea capacitatii de productie si diversificarea productiei, modernizarea instalatiilor, automatizarea procesului de fabricatie, introducerea de noi tehnologii de productie.

MFE asteapta propuneri si sugestii pe marginea documentelor necesare pentru lansarea cererii de proiecte aferente AP 1 „Un sistem de productie inovativ si ecoeficient”; DMI D1.1 „Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM” – Operatiunea „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile” pentru intreprinderi in cadrul POSCCE, pana la data de 29 septembrie, ora 16.00, la urmatoarea adresa de e-mail: contact@fonduri-ue.ro.

Descarca Ghidul

Sursa: www.fonduri-structurale.ro

Tagged with:
 

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Teleorman organizeaza Licitatie – Furnizare echipamente IT si licente necesare implementarii proiectului TeleJob.AJOFM

Persoanele aflate in cautarea unui loc de munca vor beneficia de sanse suplimentare de angajare datorita noilor servicii oferite de către agentiile pentru ocuparea fortei de munca din Teleorman, Bucuresti si Ilfov. Proiectul “TeleJob” se implementeaza in regiunile Sud-Muntenia si Bucuresti-Ilfov si isi propune sa contribuie la imbunatatirea si diversificarea tipurilor de servicii furnizate persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, prin organizarea pietei muncii adiacente Municipiului Bucuresti.

INSOFT va dezvolta si implementa un portal ce va facilita furnizarea de servicii de calitate de către agentiile pentru ocuparea fortei de munca. Portalul va reprezenta interfata de comunicare dintre agentiile pentru ocuparea fortei de munca, angajatori si persoanele aflate in cautarea unui loc de munca.

Descriere licitatie: Furnizare echipamente IT si licente :

Server de date si aplicatie; Sever back-up; Server firewall; Server dezvoltare si testare; Storage; Tape back-up; Switch; Rack + accesorii + UPS ; Touchscreen-uri (infochiscuri); Telefoane mobile; Imprimante color; Copiator de mare capacitate; Solutie antivirus pentru servere si statii de lucru; laptopuri de management si analiza cu sistem de operare inclus; conform caiet de sarcini, inclusiv instalare hardware si asistenta informatica.

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

48820000-2 – Servere
30121400-7 – Copiatoare automate
30200000-1 – Echipament si accesorii pentru computer
32250000-0 – Telefoane mobile
48761000-0 – Pachete software antivirus

Valoarea estimata fara TVA: 907,310 RON

Depozite valorice şi garantii solicitate: 18146.00 ron

Criterii de atribuire: Pretul cel mai scazut

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.10.2014 12:00

Detalii despre licitatie si participarea la licitatie, gasiti in Caietul de sarcini si Anuntul de participare integral pe: www.licitatie-publica.ro

Tagged with:
 

In aprilie 2013, primaria comunei Valu lui Traian semna contractul pentru o finantare in valoare de 10.305.338 RON. Conform contractului cofinanţarea trebuie asigurata de catre Consiliul Local, aproximativ 10 miliarde.

Ca urmare a acordarii finanţării, cei aproape 700 de elevi si profesori din comuna constanteana vor beneficia de 7 sali noi de curs si 7 laboratoare, grupuri sanitare, dar de birouri. Se are in vedere o extindere a cladirii existente si o reabilitare a acesteia.

Contractul pentru licitatia publicata vineri, 05.09.2014, presupune furnizarea de dotari pentru obiectivul „Reabilitare si extindere scola cu clasele I-VIII, loc. Valu lui Traian”, dupa cum urmeaza :

Lotul 1 – Mobilier conform caietului de sarcini: 328.416,24 lei;

Lotul 2 – Echipamente didactice conform caietului de sarcini: 458.607,95 lei

Lotul 3 – Echipamente IT conform caietului de sarcini: 101.819,88 lei.

Data limita pentru participarea la licitatie: 20.10.2014

Conform clasificarii CPV, achizitia priveste urmatoarele:

39160000-1 – Mobilier scolar
30213100-6 – Computere portabile
35125000-6 – Sisteme de supraveghere
38652120-7 – Videoproiectoare
39162100-6 – Material pedagogic

Pentru detalii sau participare la licitatie: Descarcati Documentatia de participare si Caietul de Sarcini de pe: www.licitatie-publica.ro

Tagged with:
 
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !