Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP), in calitate de co-initiator, alaturi de Ministerul Fondurilor Europene au lasat in dezbatere publica proiectul de Hotarare de Guvern pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul achizitiilor publice si al achizitiilor sectoriale.

Avand in vedere semnalele venite din piata cu privire la anumite neclaritati aparute la nivelul normelor de aplicare a legislatiei in domeniul achizitiilor publice si sectoriale, ANAP si Ministerul Fondurilor Europene vin sprijinul autoritatilor contractante si al operatorilor economici cu o reglementare mai clara in ceea ce priveste modalitatea de determinare a valorii estimate si alegerea procedurii de atribuire in raport cu complexitatea obiectului contractului de achizitie din Normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 395/2016 si, respectiv, Hotararea Guvernului nr. 394/2016.

Neclaritatile semnalate privesc modalitatea de estimare a valorii contractelor de lucrari si au avut ca efect intarzieri nejustificate in procesul de achizitii, generate de aplicarea unor proceduri de achizitie complexe in raport cu valoarea estimata a serviciilor de proiectare, ulterior reflecandu-se si la nivelul serviciilor de executie.

S-a fundament necesitatea de modificare/completare a dispozitiilor legale mentionate mai sus, in sensul reglementarii a doua situatii distincte:

  1. determinarea valorii estimate a achizitiei prin cumularea valorii estimate a serviciilor de proiectare tehnica si asistenta din partea proiectantului cu valoarea estimata a lucrarilor aferente unui obiectiv de investitii – in situatia in care acestea fac obiectul aceluiasi contract de achizitie publica de lucrari;
  2. determinarea valorii estimate a achizitiei prin raportare la fiecare tip de contract in parte (servicii / lucrari), in cazul in care autoritatea/entitatea contractanta atribuie contracte diferite – servicii de proiectare tehnica si asistenta din partea proiectantului, respectiv executie lucrari – pentru realizarea aceluiasi obiectiv de investitii.

Astfel, prin modificarea prevederilor art. 18 alin. (3) din HG nr. 394/2016 si ale art. 17 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016, entitatile/autoritatile contractante care decid sa atribuie serviciile de proiectare aferente unui obiectiv de investitii separat de executia lucrarilor pentru acelasi obiectiv de investitii nu vor mai stabili valoarea estimata a achizitiei prin cumularea valorilor estimate ale celor doua tipuri diferite de contracte, alegand procedura de atribuire a fiecarui contract individual in functie de valoarea estimata a serviciilor sau a lucrarilor care fac obiectul respectivului contract.

Proiectul de Hotarare de Guvern pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul achizitiilor publice si al achizitiilor sectoriale poate fi consultat pe site-ul ANAP la sectiunea Transparenta decizionala/ Proiecte in consultare.

Persoanele interesate sa formuleze propuneri si/sau observatii cu privire la continutul acestui proiect, le vor transmite la adresa de email: transparenta.decizionala@anap.gov.ro.

Sursa ANAP

 

 

Tagged with:
 

Ministerul Sanatatii vrea achizitioneze prin ministerul-sanatatiilicitatie publica un sistem informatic de telemedicina pentru zonele rurale care nu au acces la servicii specializate de ingrijire medicala, contract cu o valoare estimata de 78,3 milioane lei (inclusiv TVA – 17,6 milioane euro).

Sistemul va asista medicul de familie in rezolvarea episoadelor medicale pentru pacientii proprii prin implicarea unuia sau mai multor medici specialisti aflati in alte locatii geografice si vizeaza cinci milioane de pacienti si 10.000 de medici.

Echipamentele medico-informatice trebuie sa poata fi utilizate atat stationar, in cabinetul medicului de familie, cat si mobil, in afara acestuia. Echipamentele trebuie sa poata prelua date medicale si atunci cand nu sunt conectate la sistem (in mod off-line) si sa le sincronizeze de indata ce au fost reconectate.

Clasificare CPV :
48000000-8 – Pachete software si sisteme informatice
33100000-1 – Echipamente medicale
72000000-5 – Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta
72212180-4 – Servicii de dezvoltare de software pentru uz medical
80530000-8 – Servicii de formare profesionala

Cantitatile de echipamente ITC, echipamente medico-informatice, aplicatii software, respectiv servicii de pregatire profesionala ce fac obiectul contractului sunt urmatoarele:
I Echipamente ITC
1. Sasiu servere tip 1– 1 buc.
2. Sasiu servere blade tip 2– 3 buc.
3. Server de baza de date de productie – 2 buc.
4. Server rapoarte si urmarire indicatori – back-end – 1 buc.
5. Server de baza de date de test/dezvoltare – 2 buc.
6. Server de aplicatie – 12 buc.
7. Server rapoarte si urmarire indicatori – front-end – 4 buc.
8. Server videoconferinta – 2 buc.
9. Server SMS Gateway – 2 buc.
10. Server componenta prediagnostic – 2 buc.
11. Masiv de servere cu consum redus de putere – 1 buc.
12. Masiv stocare date – 1 buc.
13. Switch SAN – 2 buc.
14. Echipament backup pe banda – 1 buc.
15. Server backup – 2 buc.
16. Server solutie monitorizare si gestiune incidente – 3 buc.
17. Server administrare infrastructura IT – 2 buc.
18. Echipament de monitorizare a bazei de date – 1 buc.
19. Switch Ethernet cluster back-end – 2 buc.
20. Switch Ethernet cluster baza de date – 4 buc.
21. Switch Ethernet agregare comunicatii – 4 buc.
22. Switch Ethernet management – 4 buc.
23. Switch modular comunicatii externe – 2 buc.
24. Router modular – 2 buc.
25. Echipament calibrare încarcare si degrevare SSL – 2 buc.
26. Amenajare DataCenter si administrare sistem – 1 cpl.
II Echipamente medico-informatice
1. EP1 – Echipament portabil scaner cu ultrasunete – 16 buc.
2. EP 2 – Echipament portabil electrocardiograf – 198 buc.
3. EP 3 – Echipament portabil preluare semne vitale – 198 buc.
4. EP 4 – Echipament portabil spirometru – 198 buc.
5. EP 5 – Echipament portabil analizor – 198 buc.
6. EP 6 – Camera web, boxe/casti, Modem Internet, hub USB – 198 cpl.
7. EP 7 – Consola operare medic specialist – 42 buc.

III. Aplicatii informatice
1. Aplicatii informatice comerciale (Commercial Of The Shelf – COTS) parametrizate si adaptate pentru functionalitatile SIT si necesitatile utilizatorilor, inclusiv licentele asociate (aplicatii pentru sistemele de baze de date, sistemele de operare, componenta de urmarire indicatori, componenta de conferinta audio-video, componenta de transmitere SMS, semnatura digitala, inclusiv instalare, configurare si suport tehnic) – 1 cpl.
2. Aplicatii informatice comerciale COTS pentru monitorizare si gestionare incidente – 1 cpl.
3. Aplicatii informatice pentru uz medical, dezvoltate special pentru implementarea SIT (componenta aplicativa specifica formata din modul medic de familie, modul medic specialist, modul central, modul prediagnostic, modul notificare, modul colaborare) – 1 cpl.
Nota: Aplicatiile informatice furnizate efectiv si instalate în SIT, inclusiv numarul acestora si al licentelor asociate, dupa caz, sunt stabilite de fiecare ofertant, în functie de solutia informatica ofertata.
IV. Servicii de pregatire profesionala
1. Servicii de pregatire profesionala pentru utilizarea aplicatiilor SIT pentru 698 participanti;
2. Servicii de pregatire profesionala pentru utilizarea echipamentelor medico-informatice pentru 198 de participanti;
3. Servicii de pregatire profesionala pentru asigurarea administrarii si mentenantei sistemului pentru 4 participanti;
Servicii de pregatire profesionala pentru proceduri si procese operationale pentru 20 de participanti

Valoarea estimata fara TVA: 63,153,937.79 RON

Depozite valorice şi garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie de participare (GP) în cuantum de 1.263.000 lei sau echivalentul în euro sau orice alta valuta, calculat la cursul de schimb comunicat de Banca Centrala Europeana.

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 28.04.2015.

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro. (peste 1670 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

Municipiul Baia Mare organizeaza licitatie pentru contractul de Reabilitare la Colegiul National Vasile Lucaciu.

Obiectul contractului :
Se solicita oferta pentru executia lucrarilor privind obiectivul de investitii “Reabilitare Colegiul National Vasile Lucaciu”. Valoare estimata (inclusiv cheltuieli diverse si neprevazute): 4.798.457,55 lei (fara TVA), din care: – Valoarea estimata (fara cheltuieli diverse si neprevazute): 4.411.192,63 lei (fara TVA), din care dotari:401.083,64 lei (fara TVA). – Valoare cheltuieli diverse si neprevazute: 387.264,92 lei (fara T.V.A.). – Ponderea cheltuielilor diverse si neprevazute: 8,81% (se aplica la valoarea cheltuielilor prevazute conform H.G. nr. 28/2008).

CPV : 45200000-9 – Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice

Valoare estimata : 4,798,457.55 RON

Garantia de participare:  88.000,00 lei.

Data limita : 17.11.2014

Potrivit proiectului, durata de executie a lucrarilor va fi de 18 luni pentru  reabilitarea a trei corpuri de cladire, cu o suprafata de aproximativ 6.000 de metri patrati. Investitia era una necesara, avand in vedere ca aici nu s-au mai facut lucrari de reabilitare de mai bine de 10 ani, iar unele cladiri reprezentau un real pericol pentru tinerii elevi.

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatiile din Romania si UE, Urmariti Anunturile de Licitatii pe: www.licitatie-publica.ro.

Urmariti Utimele Anunturi de Licitatii prin Achizitie Publica.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 – 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

Tagged with:
 

Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta achizitioneaza prin licitatie publica: Servicii de publicitate pentru DELFINARIU (sectie a Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii din B-dul Mamaia, nr.255, Constanta) in cadrul PROIECTULUI DELPHI PUBLICATII: albume comune de prezentare:

– MATERIALE PROMOTIONALE: placute trilingve, brosuri de informare in 3 limbi, printarea manualului de bune practici, tricouri personalizate, stickere de promovare (autocolante), postere (afise), flyere, harti regionale cu Marea Neagra, panouri publicitare (temporare si permanente);

– EVENIMENTE INFORMATIONALE: pachet de informare pentru conferinta de presa, formulare de evaluare, evenimente de publicitate;

– CAMPANII MEDIA: spoturi publicitare, producerea unui film DVD;

– INTERNET WEB SITE SI MENTENANTA.

CPV : 79341000-6 – Servicii de publicitate 

Data limita de depunere a ofertelor : 17.11.2014

Valoare estimata : 468,290.97 RON

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatiile din Romania si UE, Urmariti Anunturile de Licitatii pe: www.licitatie-publica.ro.

Urmariti Utimele Anunturi de Licitatii prin Achizitie Publica.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 – 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

CNCIR – COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE S.A. achizitioneaza prin Contract de achizitie publica „Echipamente IT, Licente informatice si Periferice”.

In data de 02.09.2014 CNCIR, a publicat in SEAP, un Anunt de participare la licitatie cu Termen limita 15.09.2014, pentru achizitionarea unor ”ECHIPAMENTE IT, LICENTE INFORMATICE SI PERIFERICE”/6 LOTURI, in cadrul si in scopul implementarii PROIECTULUI ID 138815 „CRESTEREA NUMARULUI DE ANGAJATI PARTICIPANTI LA PROGRAME DE FPC PRIN CALIFICARE/RECALIFICARE ÎN DOMENIUL INSTALATIILOR PERICULOASE.”

Contract de achizitie publica ce are ca obiect achizitionarea de „ECHIPAMENTE IT, LICENTE INFORMATICE SI PERIFERICE” ACHIZITIA SE REALIZEAZA PE 6 LOTURI: Lot 1: 23 bucati Laptop, Lot 2: 1 bucata SERVER DE STOCARE, Lot 3: 1 bucata IMPRIMANTA LASER COLOR, 1 bucata COPIATOR, Lot 4: 14 bucati VIDEOPROIECTOR, 14 bucati CAMERA FOTO, Lot 5: 14 bucati ECRAN DE PROIECTIE (ELECTRIC), 14 bucati FLIPCHART, Lot 6: LICENTE INFORMATICE.

Valoare estimata a contractului este de 225,945.16 RON

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare – Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – POSDRU.

Pentru detalii Descarcati: Documentatia de atribuire

Sursa: www.licitatie-publica.ro

 

 

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !