Primaria municipiului Medgidia organizeaza o licitatie ce are ca obiect Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriului policlinicii Medgidia a spitalului din localitate.

Descrierea contractului:

Executie de lucrari, furnizare echipamente medicale si mobilier specific in cadrul proiectului „REABILITAREA INFRASTRUCTURII, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA SI ECHIPAREA AMBULATORIULUI POLICLINICA MEDGIDIA DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL MEDGIDIA” – cod SMIS 42526, consta in faptul ca:
– Activitatea de reabilitare consta in: Reparatii la cladiri si instalatii: la exteriorul cladirilor; la interiorul cladirilor; instalatii/asigurarea utilitatilor conform documentatiei tehnice anexate.
– Asigurarea cu echipamente, aparatura si dotari moderne pentru spatiile destinate activitatilor medicale de ambulatoriu (laborator, radiologie – imagistica medicala, fizioterapie, planing familial, TBC, diabet) conform documentatiei tehnice anexate. Achizitia de echipamente va fi realizata cu respectarea cerintelor stabilite prin caietul de sarcini, corelata cu documentatia tehnica elaborata in cadrul proiectului.

Valoarea estimata a achizitiei este de 22.181.669,58 lei fara T.V.A., care cuprinde:
– valoarea de 9.532.361,06 lei, fara T.V.A. – valoarea estimata a lucrarilor care se vor achizitiona prin prezenta procedura este compusa din:

1. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala – 467.021,58 lei fara TVA
2. Constructii si instalatii – 9.040.855,06 lei fara T.V.A
3. Organizarea de santier – 24.484,42 lei fara T.V.A.

– valoarea de 12.260.710,74 lei, fara T.V.A. – valoarea estimata a echipamentelor de specialitate si mobilier specific care se vor achizitiona prin prezenta procedura este compusa din:
1. Echipamente de specialitate – 12.166.107,57 lei, fara T.V.A.
2. Mobilier specific – 94.603,17 lei, fara T.V.A.

– valoarea de 388.597,78 lei, fara TVA reprezentand cheltuieli diverse si neprevazute reprezentand un procent de 1,785 % (precizam ca aceasta suma va putea fi utilizata in ipoteza in care apar pe parcursul executiei contractului cheltuieli cu lucrari care nu prezinta modificari substantiale ale contractului de achizitie publica si cu respectarea cadrului legal aplicabil la acel moment) din valoarea subcapitolelor/capitolelor 1.2., 1.3., 2 si 4 din devizul general.

Garantia de participare: 435.000,00 lei

Clasificare CPV:

45453000-7 – Lucrari de reparatii generale si de renovare
33100000-1 – Echipamente medicale
33192000-2 – Mobilier medical

Criterii de atribuire: Pretul cel mai scazut

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 16.03.2015

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro. (peste 1670 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !