Consiliul Judetean Prahova organizeaza Licitatie pentru: Furnizarea si distribuirea ( inclusiv transport) produselor lactate si de panificatie pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat , precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, din judetul Prahova, in anul scolar 2015-2016

Pretul estimativ: 13.060.369,00 RON

Clasificare CPV:

15811300-9 – Cornuri,
15511100-4 – Lapte pasteurizat,
15511210-8 – Lapte UHT,
15551300-8 – Iaurt,
15821200-1 – Biscuiti dulci.

Cantitatea totala sau domeniul
CANTITATEA TOTALA ESTIMATA DE PACHETE ( PRODUS LACTAT + PRODUS DE PANIFICATIE ) =13.326.908 PACHETE IN ANUL SCOLAR 2015-2016.
NUMARUL ESTIMAT DE ELEVI + PRESCOLARI = 74.452
NUMAR ESTIMAT DE ZILE DISTRIBUTIE= 179 ZILE

Informatii suplimentare gasiti in Caietul de Sarcini pe www.licitatie-publica.ro, in anunt: Furnizarea si distribuirea ( inclusiv transport) produselor lactate si de panificatie pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat , precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, din judetul Prahova, in anul scolar 2015-2016

Consiliul Judetean Botosani organizeaza Licitatie pentru: ,,Furnizarea si distributia produselor lactate pentru elevii din învatamântul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, în judetul Botosani pentru anul scolar 2015 – 2016, zonele I, II, III, IV, V, VI, VII”.

Pretul estimativ: 5.650.657,00 RON

Clasificare CPV:

15500000-3 – Produse lactate;
60100000-9 – Servicii de transport rutier.

Cantitatea totala sau domeniul:
Furnizarea, transportul si distributia produselor lactate pentru elevii din clasele I-VIII,inclusiv clasele pregatitoare si prescolari, din învatamântul de stat si privat, in judetul Botosani pentru anul scolar 2015 – 2016.

Valoarea zilnica a produselor lactate : 0.63 lei/buc/zi/elev, respectiv prescolar, fara TVA, conform H.G. nr. 714/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

Loturile reprezinta zonele de distributie din judetul Botosani, conform Anexa 3.1, dupa cum urmeaza:
Lot1= zona I – Botosani, Lot2= zona II – Dorohoi, Lot3=zona III – Darabani, Lot4=zona IV – Saveni, Lot5=zona V – Trusesti, Lot6=zona VI – Sulita, Lot7= zona VII – Flamânzi. Contractele se vor încheia pe fiecare lot/zona în parte.
Valoarea estimata fara TVA : 5650657.74 lei, fara TVA din care:
LOT I-ZONA I:1.998.370,71 lei FARA tva; LOT II-ZONA II:1.024.442,37 lei fara TVA; LOT III-ZONA III:462.097,44 lei; LOT IV-ZONA IV:642.743,64 lei fara TVA; LOT V- ZONA V:581.524,65 lei; LOT VI- ZONA VI:393.853,32 lei fara TVA; LOT VII- ZONA VII: 547.625,61 lei.

Informatii suplimentare gasiti in Caietul de Sarcini pe www.licitatie-publica.ro, in anunt: ,,Furnizarea si distributia produselor lactate pentru elevii din învatamântul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, în judetul Botosani pentru anul scolar 2015 – 2016, zonele I, II, III, IV, V, VI, VII”

Vezi aici licitatii asemanatoare:

Titlul Data inchiderii
«Aprovizionarea si distributia produselor lactate si de panificatie pentru elevi si prescolari in anul scolar 2015-2016», judetul Vaslui 28.07.15
„Aprovizionarea si distributia produselor lactate si de panificatie pentru elevi si prescolari in anul scolar 2015-2016”, judetul Vaslui. 28.07.15
Furnizarea produselor lactate pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din Judetul Salaj, în anul scolar 2015-2016, zilnic la fiecare unitate scolara . 26.08.15
Furnizarea si distribuirea produselor lactate pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, pentru anul scolar 2015 – 2016 din judetul Dolj 26.08.15
Furnizarea si distribuirea produselor lactate pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, pentru anul scolar 2015 – 2016 din judetul Dolj. 26.08.15
Furnizarea si distributia produselor de panificatie pentru elevii din învatamântul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore ” pentru an scolar 2015-2016 25.08.15
Furnizarea si distributia produselor de panificatie pentru elevii din învatamântul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore pentru an scolar 2015 – 2016. 25.08.15
,,Furnizarea si distribuirea produselor de panificatie pentru elevii din învatamântul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, pentru anul scolar 2015 – 2016 din judetul Dolj” 27.08.15
Achizitia si distributia de produse lactate si de panificatie (intreg pachet) precum si fructe proaspete (mere) pentru elevii si prescolarii din judetul Teleorman 20.08.15

.

Doriti sa primiti aceste licitatii zilnic pe e-mail? La noi aveti 7 Zile Gratuit, daca Testati Acum!

Tagged with:
 

Consiliul Judetean Dambovita organizeaza o

www.licitatie-publica.ro

www.licitatie-publica.ro

procedura de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice, pentru: Furnizarea de produse de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din învatamântul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, din judetul Dâmbovita, în anii scolari 2015 – 2016, 2016 – 2017, 2017 – 2018.

Acord-cadru cu un singur agent economic

Durata acordului-cadru: 3 ani

Clasificare CPV:
15811300-9 – Cornuri,
15821200-1 – Biscuiti dulci,
60000000-8 – Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri).

Valoarea estimata fara TVA: 9,259,998RON

Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente anuale este:

Acord cadru: minim 27.929.155 bucati – maxim 28.060.600 bucati

– Contract subsecvent pentru anul scolar: 2015-2016: min. 9.345.995 buc – max 9.381.495 buc.

– Contract subsecvent pentru anul scolar: min. 9.302.690 buc – max 9.346.135 buc.

– Contract subsecvent pentru anul scolar: min. 9.280.470 buc – max 9.332.970 buc.

Garantia de participare este în cuantum de 184000 lei si poate fi constituita în orice moneda, la un curs mediu licitat de BNR, la data publicarii anuntului de participare în SEAP.Perioada de valabilitate este de minim 120 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.

Conditii de participare la licitatie:

Ofertantul trebuie sa faca dovada ca, în ultimii 3 ani (ani calculati de la data limita de depunere a ofertelor), a furnizat/livrat produse similare in valoare cumulata de cel putin 2.700.000,00 lei fara TVA la nivelul unui contract, maxim 3 contracte.

Operatorul economic, împreuna cu ofertantul asociat si/sau subcontractantii, dupa caz, trebuie sa dispuna de echipamentele si utilajele necesare pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului.
1) cel putin 24 mijloace de transport pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului (se va completa de catre autoritatea contractanta în functie de graficul de livrare stabilit).
2) cel putin un depozit alimentar dotat cu instalatii adecvate pentru receptia, depozitarea si livrarea de produse de panificatie (se va completa de catre autoritatea contractanta în functie de modul de derulare a contractului).

Mijloacele de transport cu care se va face livrarea produselor trebuie sa fie autorizate sanitar-veterinar, conform Ordinului ANSVSA nr. 111/2008.

Ofertantul trebuie sa dispuna de depozit(e) înregistrat(e) conform Ordinului nr. 111/2008, emis de ANSVSA pentru depozitarea produselor ofertate.

Operatorul economic va face dovada ca dispune de persoane pentru transportul si distributia produselor de panificatie la locatiile prevazute în caietul de sarcini în conformitate cu graficul de livrare stabilit.

În cazul in care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza îndeplinirea în integralitate a cerintei minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante.

Informatii privind subcontractatii:

Operatorul economic are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.

Ofertantul trebuie sa aiba implementat sistemul de management al calitatii – ISO 9001 sau echivalent, pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.

Ofertantul trebuie sa aiba implementate proceduri bazate pe principiile HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) conform HG 925/2005, sau sa aiba implementat un standard/specificatie tehnica privind Sistemul de management al sigurantei alimentelor.

Criterii de atribuire: Pretul cel mai scazut

Se va organiza o licitatie electronica: Nu

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.05.2015

Anuntul integral si documentatia de participare pe: www.licitatie-publica.ro (Acord cadru pentru Furnizarea de produse de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din învatamântul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, din judetul Dâmbovita, în anii scolari 2015 – 2016, 2016 – 2017, 2017 – 2018).

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro. (peste 1670 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

 

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !