Ministerul Fondurilor Europene achizitioneaza prin licitatie cutii cu ajutoare alimentare, in cadrul  Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2015.

Contractul de furnizare are ca scop asigurarea de cutii cu ajutoare alimentare în cadrul Fondului de ajutor destinat celor mai defavorizate persoane 2015, prin furnizarea si transportul acestora.

Clasificare CPV:
15897300-5 – Pachete de alimente
60000000-8 – Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri).

Impartire in loturi: Da, Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi.

Obiectul contractului consta în asigurarea unui nr. de 7.917.692 cutii cu ajutoare alimentare conform caietului de sarcini, prin furnizarea si transportul acestora la centrele de distributie ale primariilor.

Valoarea estimata fara TVA: 256,835,410.8 RON

Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare: 170 zile incepand de la data atribuirii contractului.

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.12.2015.

Pentru detalii, caiet de sarcini / documetatie de participare, gasiti anuntu aici.

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, inclusiv anunturi de licitatie publica,  cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2000 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Vezi aici anunturi de licitatie asemanatoare:

Titlul Data inchiderii
Furnizarea de pachete cu alimente în cadrul Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane 2014. 02.10.14
Furnizarea de pachete cu alimente în cadrul Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane 2014.
Furnizarea de pachete cu alimente în cadrul Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane 2014. 02.10.14
Furnizarea de pachete cu alimente în cadrul Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane – 2014
furnizarea produselor de panificatie pentru elevii din învatamântul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din judetul Satu Mare, pentru anul scolar 2014-2015, pâna la data semnarii contractului subsecvent acordului-cadru ce urmeaza a fi atribuit prin procedura de licitatie deschisa demarata
Furnizarea produselor de panificatie pentru elevii din învatamântul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din judetul Satu Mare, pentru anul scolar 2013-2014.
Furnizarea produselor de panificatie pentru elevii din învatamântul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din judetul Satu Mare, pentru anul scolar 2013-2014. 24.10.13
Furniz.produselor lactate pentru elevii din invat.primar si gimnaz. de stat si privat, precum si pt.copiii presc.din grad.de stat si private cu progr.normal de 4 h din jud.Satu Mare
Furniz.produselor lactate pentru elevii din invat.primar si gimnaz. de stat si privat, precum si pt.copiii presc.din grad.de stat si private cu progr.normal de 4 h din jud.Satu Mare 24.10.13
Contract de achizitie publica de furnizare si distributie MERE in cadrul „PROGRAMULUI DE INCURAJARE A CONSUMULUI DE FRUCTE IN SCOLI” pentru elevii din clasele primare si gimnaziale din judetul Iasi in anul scolar 2014 -2015 27.11.14

.

Doriti sa primiti aceste licitatii zilnic pe e-mail? La noi aveti 7 Zile Gratuit, daca Testati Acum!

Tagged with:
 

Consiliul Judetean Dambovita organizeaza o

www.licitatie-publica.ro

www.licitatie-publica.ro

procedura de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice, pentru: Furnizarea de produse de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din învatamântul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, din judetul Dâmbovita, în anii scolari 2015 – 2016, 2016 – 2017, 2017 – 2018.

Acord-cadru cu un singur agent economic

Durata acordului-cadru: 3 ani

Clasificare CPV:
15811300-9 – Cornuri,
15821200-1 – Biscuiti dulci,
60000000-8 – Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri).

Valoarea estimata fara TVA: 9,259,998RON

Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente anuale este:

Acord cadru: minim 27.929.155 bucati – maxim 28.060.600 bucati

– Contract subsecvent pentru anul scolar: 2015-2016: min. 9.345.995 buc – max 9.381.495 buc.

– Contract subsecvent pentru anul scolar: min. 9.302.690 buc – max 9.346.135 buc.

– Contract subsecvent pentru anul scolar: min. 9.280.470 buc – max 9.332.970 buc.

Garantia de participare este în cuantum de 184000 lei si poate fi constituita în orice moneda, la un curs mediu licitat de BNR, la data publicarii anuntului de participare în SEAP.Perioada de valabilitate este de minim 120 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.

Conditii de participare la licitatie:

Ofertantul trebuie sa faca dovada ca, în ultimii 3 ani (ani calculati de la data limita de depunere a ofertelor), a furnizat/livrat produse similare in valoare cumulata de cel putin 2.700.000,00 lei fara TVA la nivelul unui contract, maxim 3 contracte.

Operatorul economic, împreuna cu ofertantul asociat si/sau subcontractantii, dupa caz, trebuie sa dispuna de echipamentele si utilajele necesare pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului.
1) cel putin 24 mijloace de transport pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului (se va completa de catre autoritatea contractanta în functie de graficul de livrare stabilit).
2) cel putin un depozit alimentar dotat cu instalatii adecvate pentru receptia, depozitarea si livrarea de produse de panificatie (se va completa de catre autoritatea contractanta în functie de modul de derulare a contractului).

Mijloacele de transport cu care se va face livrarea produselor trebuie sa fie autorizate sanitar-veterinar, conform Ordinului ANSVSA nr. 111/2008.

Ofertantul trebuie sa dispuna de depozit(e) înregistrat(e) conform Ordinului nr. 111/2008, emis de ANSVSA pentru depozitarea produselor ofertate.

Operatorul economic va face dovada ca dispune de persoane pentru transportul si distributia produselor de panificatie la locatiile prevazute în caietul de sarcini în conformitate cu graficul de livrare stabilit.

În cazul in care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza îndeplinirea în integralitate a cerintei minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante.

Informatii privind subcontractatii:

Operatorul economic are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.

Ofertantul trebuie sa aiba implementat sistemul de management al calitatii – ISO 9001 sau echivalent, pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.

Ofertantul trebuie sa aiba implementate proceduri bazate pe principiile HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) conform HG 925/2005, sau sa aiba implementat un standard/specificatie tehnica privind Sistemul de management al sigurantei alimentelor.

Criterii de atribuire: Pretul cel mai scazut

Se va organiza o licitatie electronica: Nu

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.05.2015

Anuntul integral si documentatia de participare pe: www.licitatie-publica.ro (Acord cadru pentru Furnizarea de produse de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din învatamântul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, din judetul Dâmbovita, în anii scolari 2015 – 2016, 2016 – 2017, 2017 – 2018).

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro. (peste 1670 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

 

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !