Executivul a adoptat o ordonanta de urgenta (58/2016) care Guvernul Romanieimodifica si completeaza acte normative cu impact asupra domeniului achizitiilor publice, in contextul indeplinirii conditionalitatilor ex-ante ce ii revin Romaniei in calitate de stat membru al Uniunii Europene.

Este vorba despre modificari aduse Legii 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice si Legii 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor.

Despre Ordonanta de urgenta care abroga, din Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, prevederea prin care IMM-urile beneficiau de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si de garantia de buna executie, cerute in achizitiile publice de bunuri, servicii si lucrari, gasiti mai multe informatii intr-un articol separat: Achizitii publice: IMM-urile nu vor mai beneficia de reducerile de 50%.

Actul guvernamental prevede si abrogarea unor dispozitii din Legea nr 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, introduse in cursul anului 2012, astfel incat prevederile acestei legi sa fie corelate cu noile legi privind achizitiile publice, adoptate anul acesta.

– un contract de delegare a gestiunii serviciilor de utilitati publice poate fi contract de concesiune de servicii sau contract de achizitie publica.

se reglementeaza gestiunea directa in sensul conformarii cu reglementarile din Directiva 2014/24/UE privind achizitiile publice:

  •  gestiunea directa se realizeaza atat prin intermediul operatorilor de drept public, cat si a operatorilor de drept privat, eliminandu-se referirea doar la operatorii de drept public.
  • se elimina distinctia dintre operatorii economici de drept public sau privat la acordarea accesului la atribuirea contractelor de delegare.

participarea operatorilor la procedurile pentru delegarea gestiunii serviciilor de utilitati publice este permisa numai pe baza licentei emise sau recunoscute, dupa caz, de autoritatile de reglementare competente, aceasta conditionare este eliminata.

ajutorul de stat, vizavi de atribuirea serviciilor de utilitati publice, care nu poate fi acordate decat dupa avizarea acestora de catre Consiliul Concurentei in conditiile legii.

– se abroga din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor prevederile  referitoare la durata contractelor de delegare a gestiunii, iar prevederile referitoare la durata contractelor de delegare de gestiune se coreleaza cu prevederile legislatiei privind achizitiile publice, adoptata in acest an (descarca aici pachetul de legi).

Prin operarea acestor modificari legislative, se respecta prevederile Acordului de parteneriat incheiat intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana la 6 august 2014 in ceea ce priveste dezvoltarea si implementarea Strategiei Nationale de achizitii publice, ceea ce va conduce la asigurarea finantarii din fonduri structurale a unor proiecte de interes public: sanatate publica, protectia mediului, infrastructura, dezvoltare locala/regionala, cercetare si dezvoltare, ocuparea fortei de munca etc.

Descarca aici: Ordonanta de urgenta 58/2016 pentru modificarea si/ sau completarea unor acte normative privind achizitiile publice 

Sursa: Comunicat Guvernul Romanieihttp://gov.ro

Tagged with:
 

Primaria Municipiului Cluj-Napoca concesioneza Serviciul de salubrizare stradala si dezapezire din muncipiul Cluj-Napoca.

Descrierea contractului: Concesionarea serviciului de salubrizare stradala si deszapezire din municipiul Cluj-Napoca cuprinzand activitatile: maturat manual,intretinerea curateniei, spalatul carosabilului si al trotuarelor, stropitul carosabilului, curatat manual rigole, maturat mecanizat, curatat manual al zapezii si ghetii, pluguitul, combaterea poleiului, curatarea de zapada si gheata a gurilor de scurgere, incarcat, transportat zapada si gheata; toate activitatile descrise mai sus se vor realiza pe doua sectoare – asa cum sunt impartite pe loturi;

Vocabularul comun privind achizitiile (CPV):
90610000-6 – Servicii de curatare si maturare a strazilor;
90620000-9 – Servicii de deszapezire;
90630000-2 – Servicii de inlaturare a ghetii.

Valoarea estimata fara TVA: 158.198.076,08 lei.

Criterii de atribuire: Pretul ofertei 99.90 redeventa 0.10.

Termenul limita: 07.06.2016

Capacitatea tehnica:
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va face dovada ca dispune de minim urmatoarele utilaje/lot:

Lot 1: autospeciala pt maturat/aspirat mecanizat – rezervor minim 4 mc pt carosabil – min 4 buc, autospeciala pt maturat/aspirat mecanizat(de capacitate mica- maxim 1 mc) pt trotuare – min 3 buc; utilaje pentru transportul deseurilor – autogunoiera Capac transport intre 15 si 18 mc- min 2 buc; autospeciala pentru spalatul strazilor Capac. min. 6000 l- min 4 buc; autospeciala pentru stropitul strazilor capac. min 6000 l- min 3 buc; utilaje pt deszapezire echipate cu solnite Capac. min 5 mc si plug- min 13 buc; utilaje pt deszapezire echipate cu solnite siplug de Capac mica- min 3 buc; autocisterna pt imprastierea solutiei antiderapante lichide capac min 6000 l – min 1 buc; autobasculatanta pt trans zapezii si ghetii Capac trans min 20 mc – min 4 buc; incarcator frontal min 2 buc; utilajele folosite trebuie dotate cu GPS;

Lot 2: autospeciala pt maturat/aspirat mecanizat – rezervor minim 4 mc pt carosabil – min 4 buc, autospeciala pt maturat/aspirat mecanizat(de capacitate mica- maxim 1 mc) pt trotuare – min 3 buc; utilaje pentru transportul deseurilor – autogunoiera Capac transport intre 15 si 18 mc- min 2 buc; autospeciala pentru spalatul strazilor Capac. min. 6000 l- min 4 buc; autospeciala pentru stropitul strazilor capac. min 6000 l- min 3 buc; utilaje pt deszapezire echipate cu solnite Capac. min 5 mc si plug- min 13 buc; utilaje pt deszapezire echipate cu solnite si plug de Capac mica- min 3 buc; autocisterna pt imprastierea solutiei antiderapante lichide capac min 6000 l – min 1 buc; autobasculatanta pt trans zapezii si ghetii Capac trans min 20 mc – min 3 buc; incarcator frontal min 2 buc; utilajele folosite trebuie dotate cu GPS Modalitatea de indeplinire Formular E, anexa.

Asigurati-va ca Nu pierdeti contracte atribuite prin licitatii publice, inclusiv cele cu finantare europeana (20% din totalul licitatiilor), Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2500 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs. 

Vezi licitatii asemanatoare:

Titlul Data inchiderii
Concesionarea serviciului de salubrizare stradala si deszapezire din municipiul Cluj-Napoca 14.04.15
Concesionarea serviciului de salubrizare stradala si deszapezire din municipiul Cluj-Napoca 18.11.13
«Delegarea gestiunii prin concesiune a unei parti a serviciului de salubrizare al comunei Costinesti, jud. Constanta» 03.12.14
«Delegarea gestiunii prin concesiune a unei parti a serviciului de salubrizare al comunei Costinesti, jud. Constanta»
Actualizare documentatie DELEGAREA GESTIUNII PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE DIN COMUNA CHIAJNA, JUD. ILFOV 02.09.15
DELEGAREA GESTIUNII PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE DIN COMUNA CHIAJNA, JUD. ILFOV 02.09.15
Delegarea gestiunii prin concesiune a unei parti a serviciului de salubrizare al comunei Costinesti, jud. Constanta
Delegarea Gestiunii Serviciului Public de Salubrizare din Municipiul Sacele prin concesiune 07.11.14
Delegarea Gestiunii Serviciului Public de Salubrizare din Municipiul Sacele prin concesiune
Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare din municipiul Sacele prin concesiune.
Tagged with:
 

Primaria Arad intentioneaza sa atribuie prin licitatie publica: Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare stradala si deszapezire a Municipiului Arad.

Valoarea estimata fara TVA: 185.500.000 lei.

Clasificare CPV:
90610000-6 – Servicii de curatare si maturare a strazilor;
90620000-9 – Servicii de deszapezire;
90630000-2 – Servicii de inlaturare a ghetii.

Data pentru inceperea procedurii de atribuire este data orientativa, mai multe informatii puteti obtine prin urmarirea sectiunii de Anunturi de Participare din cadrul S.E.A.P.

Alte informatii
Conditii referitoare la contract Având în vedere faptul ca în 30 iunie 2016, înceteaza contractul de concesiune nr. 38/2004 încheiat cu SC Polaris M Holding SRL, având ca obiect servicii de salubrizare stradala si deszapezire a municipiului Arad, se va demara o noua procedura de atribuire a contractului de concesiune cu obiectul sus mentionat. Serviciile de salubrizare stradala si deszapezire a Municipiului Arad cuprind activitatile: – maturatul manual al carosabilului, a trotuarelor, a locurilor de parcare, precum si a suprafetelor anexe ale spa?iilor de circulatie – maturatul mecanizat al carosabilului, a trotuarelor, a locurilor de parcare, precum si a suprafetelor anexe ale spatiilor de circulatie – întretinerea curateniei – spalatul carosabilului si al trotuarelor – stropitul carosabilului – razuitul rigolelor – colectarea si transportul deseurilor stradale – curatatul manual al zapezii si ghetii – curatatul mecanizat al zapezii, pluguitul – încarcarea si transportul zapezii – combaterea poleiului – curatarea de zapada si gheata a gurilor de scurgere

Asigurati-va ca Nu pierdeti contracte atribuite prin licitatii publice, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2500 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs. 

Vezi aici licitatii asemanatoare:

Titlul Data inchiderii
Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Tecuci, prin concesionarea activitatilor „Precolectare, colectare si transport deseuri municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special”, “Maturat si stropit cai publice”, “Depozitare, sortare si valorificare a deseurilor municipale” si „Curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei si inghet”.
Concesionarea serviciului de salubrizare stradala si deszapezire din municipiul Cluj-Napoca
Concesionarea serviciului de salubrizare stradala si deszapezire din municipiul Cluj-Napoca
Actualizare documentatie DELEGAREA GESTIUNII PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE DIN COMUNA CHIAJNA, JUD. ILFOV 02.09.15
DELEGAREA GESTIUNII PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE DIN COMUNA CHIAJNA, JUD. ILFOV 02.09.15
Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora unitatilor de ecarisaj
Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare in Municipiul Timisoara

Tagged with:
 

Potrivit, www.administratie.ro, consiliul Judetean Olt a finalizat caietul de sarcini si regulamentul de salubrizare in vederea organizarii licitatiei pentru stabilirea operatorului care va lucra la depozitul ecologic de deseuri de la Balteni, obiectiv realizat cu fonduri europene.

 

Miruna Ginerica, consilierului presedintelui CJ Olt,  a mentionat ca in urmatoarele doua saptamani se va incheia complet proiectul privind sistemul integrat de management al deseurilor in judetul Olt, care include, pe langa depozitul ecologic de la Balteni, patru statii de transfer pentru deseuri, 112 platforme de colectare (cate una in fiecare localitate din judet) si lucrarile in vederea inchiderii depozitelor neconforme.

Sistemul de management al deseurilor in judetul Olt a fost realizat printr-un proiect finantat prin POS mediu, in valoare de aproape 34 milioane de euro si are ca beneficiari consiliul Judetean Olt si cele 112 localitati din judet. Odata cu punerea in functiune a noului sistem, deseurile din toate localitatile judetului vor fi colectate si duse mai intai la statiile de transfer iar de acolo la depozitul ecologic de la Balteni.

Celula pentru depozitare de la Balteni are o suprafata de 65.700 metri patrati, iar depozitul este prevazut si cu o statie de sortare a deseurilor, cu o capacitate de 29.000 tone pe an, precum si cu un Pavilion administrativ si laborator. (Agerpres).

Asigurati-va ca Nu pierdeti contracte din licitatii publice, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2500 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs. 

Licitatii din Olt

2.379 licitatii au fost gasite pentru aceasta cautare. Pagina: 1 ( de la 238)

Titlul Publicat Termen Limita Regiune
Construirea unui modul de reproductie pentru modernizarea unui adapost de ingrasarea suinelor 19.11.15 08.12.15 Olt
Anulata – Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul : „Modernizare drumuri comunale, Dobrosloveni, judetul Olt” 23.11.15 07.12.15 Olt
RO-Slatina: Paturi de spital 02.12.15 08.12.15 09:00 Olt
Achizitie bunuri Lot XI – Masina de control material textil 26.11.15 04.12.15 Olt
Furnizare papetarie Compartimentul Juritic 26.11.15 03.12.15 Olt
Furnizare papetarie pentru D.A.D.P.P. 26.11.15 03.12.15 Olt
Achizitie stalpi de iluminat stradal 26.11.15 04.12.15 Olt
Prestari servicii intelectuale – Traineri limba rromanes 26.11.15 08.12.15 Olt
SERVICII VERIFICARE REPARARE INCARCARE STINGATOARE 25.11.15 02.12.15 Olt
Anunt demarare procedura atribuire contract furnizare statie sortare agregate minerale -lot 3 25.11.15 03.12.15 Olt
Tagged with:
 

Potrivit www.administratie.ro, consilierii judeteni suceveni au aprobat infiintarea Serviciului judetean de salubrizare si organizarea unei licitatii vizand gestionarea serviciului, ce include administrarea celor doua depozite ecologice de deseuri, de la Moara si Pojorata.

Potrivit expunerii de motive a proiectului de hotarare, Consiliul Judetean Suceava trebuie sa infiinteze un serviciu public judetean de salubrizare care sa aiba o abordare regionala a gestiunii deseurilor, pentru asigurarea implementarii proiectului cu finantare prin POS Mediu, Sistem de Management Integrat al Deseurilor (SMID) din judet.

Managementul facilitatilor ar urma sa fie delegat operatorilor prin contracte in urma unor licitatii publice. Contractele vor viza prestarea de servicii de salubrizare ce presupun colectarea, transferul, transportul pe distante lungi, tratarea, procesarea si depozitarea deseurilor.

SMID este finantat prin POS Mediu cu 218,04 milioane de lei si include constructia a doua depozite ecologice, unul pentru zona de ses, in comuna Moara, situata in proximitatea municipiului Suceava, si unul la Pojorata, pentru zona de munte.

Pe langa cele doua depozite ecologice, proiectul prevede si infiintarea a 1.250 de puncte de colectare a deseurilor si cinci statii de transfer, dar si inchiderea rampelor neconforme, investitia totala urmand a se finaliza pana la 31 decembrie.

Pentru a asigura implementarea Sistemului de Management Integrat al Deseurilor, judetul a fost impartit in 7 zone mari de colectare, fiecare dintre ele fiind deservita de una sau mai multe instalatii de gestionare a deseurilor, care vor fi parte integranta a SMID Suceava. Prin proiect sunt realizate trei statii de transfer –Radauti, Falticeni, Campulung Moldovenesc si vor fi ixtinse cele doua statii de transfer realizate prin proiecte Phare Ces – Gura Humorului si Vatra Dornei.

Regulamentul serviciului de salubrizare include colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind activitati comerciale din industrie si institutii, operarea/administrarea statiilor de transfer pentru deseurile municipale si deseuri similare, sortatea deseurilor in statiile de sortare, organizarea prelucrarii, neutralizarii si valorificarii materiale si energetice a deseurilor, colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajre si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora, colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public.

Asigurati-va ca Nu pierdeti anunturi de licitatii publice, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2000 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs. 

Licitatii din Suceava

122 licitatii au fost gasite pentru aceasta cautare. Pagina: 1 ( de la 13)

Titlul Publicat Termen Limita Regiune
Achizitie mocheta 02.12.15 04.12.15 Suceava
Acord cadru de furnizare articole de echipament militar 02.12.15 Suceava
SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE A AUTOVEHICULELOR SI FURNIZARE DE PIESE DE SCHIMB 03.12.15 18.01.16 Suceava
Monitor PC 02.12.15 04.12.15 Suceava
Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate 02.12.15 28.12.15 Suceava
RO-Medias: Lucrări de foraj şi de explorare 02.12.15 18.12.15 10:00 Suceava
Achizitie directa a unui ATV inmatriculabil ( cu senile pentru iarna si remorca) 27.11.15 04.12.15 Suceava
Achizitie directa 6 bucati statii terminale portabile TETRA 27.11.15 04.12.15 Suceava
ACHIZITIE HDD SAS extern 4 bucati 27.11.15 03.12.15 Suceava
RO-Suceava: Aparate de tomografie 01.12.15 10.12.15 10:00 Suceava

.

Doriti sa primiti aceste licitatii zilnic pe e-mail? La noi aveti 7 Zile Gratuit, daca Testati Acum!

Tagged with:
 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau a atribuit unul dintre cele mai importante si de impact contracte din judetul Bacau: Licitatie – Concesionarea gestiunii serviciilor publice de colectare si transport al deseurilor municipale in judetul Bacau, 167,677,258.16.

Descriere: Servicii de colectare a deseurilor municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special, din zona deservita, precum si transportul acestora la unitatile de gestionare a deseurilor (compostare/depozitare, respectiv sortare a materialelor reciclabile).

Zona(aria) deservita este formata din localitati membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau municipiile Onesti si Moinesti, orasul Darmanesti, comunele: Agas, Ardeoani, Asau, Balcani, Birsanesti, Beresti Tazlau, Berzunti, Blagesti, Bogdanesti, Brusturoasa, Buciumi, Caiuti, Casin, Colonesti, Corbasca, Cotofanesti, Damienesti, Dealu Morii, Dofteana, Filipeni, Gaiceana, Ghimes Faget, Glavanesti, Gura Vaii, Huruiesti, Izvoru Berheciului, Lipova, Livezi, Magiresti, Manastirea Casin, Motoseni, Negri, Odobesti, Oituz, Oncesti, Orbeni, Palanca, Parava,Parincea, Pargaresti, Pancesti, Pirjol, Plopana, Poduri, Podu Turcului, Rachitoasa, Rosiori, Sanduleni, Sascut, Scorteni, Secuieni, Stanisesti, Solont, Strugari, Stefan cel Mare, Targu Trotus, Tatarasti, Ungureni, Urechesti, Valea Seaca, Vultureni, Zemes.

Clasificare CPV:
90500000-2 – Servicii privind deseurile menajere si deseurile
90511000-2 – Servicii de colectare a deseurilor menajere
90511400-6 – Servicii de colectare a hartiei
90512000-9 – Servicii de transport de deseuri menajere.

Valoarea totala finala a contractului: 167,677,258.16 RON

Data atribuirii contractului 06.05.2015
Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1

Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul:
COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.
Adresa postala: B-dul Poligrafiei nr.1C,etaj 3, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013704, Romania, Tel. +40 213067000, Email: office@romprest.ro, Fax: +40 213067028, Adresa internet (URL): www.romprest.ro

Informatii privind valoarea contractului:
Estimarea initiala a valorii contractului: Valoarea: 170973297.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului: Valoarea: 167677258.16 Moneda: RON Fara TVA.

Gasiti Anuntul integral si  pe: www.licitatie-publica.ro (Contract de delegare prin concesionare a gestiunii serviciilor publice de colectare si transport al deseurilor municipale in judetul Bacau).

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 1690 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

Vezi licitatii asemanatoare

Titlul Data inchiderii
Delegarea serviciului de operare a Centrului de Management Intregrat al Deseurilor Ciocanesti si a statiilor de transfer Lehliu- Gara (zona 1), Oltenita (zona 2) si Calarasi (zona 3) din judetul Calarasi. Colectarea, transportul deseurilor voluminoase, deseurilor din constructii-demolari, deseurilor menajere periculoase din judetul Calarasi 04.06.15
Actualizare documentatie Contract de delegare a gestiunii prin concesionare a activitatilor de depozitare, tratare si valorificare a de?eurilor municipale nepericuloase in Jude?ul Boto?ani – administrare a sta?iilor de transfer, sortare a de?eurilor municipale si administrare a depozitului de de?euri 27.05.15
Contract de delegare a gestiunii prin concesionare a activitatilor de depozitare, tratare si valorificare a de?eurilor municipale nepericuloase in Jude?ul Boto?ani – administrare a sta?iilor de transfer, sortare a de?eurilor municipale si administrare a depozitului de de?euri 27.05.15
DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE MENAJERA ÎN MUNICIPIUL SUCEAVA 16.06.15
Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare a localitatii Gradistea, judetul Ilfov.
Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare a localitatii Gradistea judetul Ilfov
DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRITATE DIN COMUNA DARASTI, JUDETUL ILFOV
Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare la nivelul comunei Aninoasa 13.07.15
Concesionare serviciu de salubrizare comuna Berceni 08.07.15
Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare în comuna Suseni, jud. Harghita.” 26.05.15

Primaria Municipiului Suceava organizeaza licitatie pentru concesionarea serviciului public de salubrizare menajera pe raza municipiului. Municipiul Suceava a ramas fara serviciu de salubrizare dupa ce Consiliului Local convocata ”deindata”, pentru validarea licitatiei privind contractul temporar de salubrizare menajera, nu s-a constituit cvorumul necesar.

Acesta cuprinde : colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori, colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora, sortarea deseurilor municipale si a deseurilor similare.

CPV: 90511000-2 – Servicii de colectare a deseurilor menajere.

Valoarea estimata fara TVA 81,648,000.00 RON

Capacitatea economica si financiara:
Cifra de afaceri : Informatii generale despre ofertant cu mentionarea mediei cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani, respectiv 2012, 2013 si 2014. Media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani sa fie cel putin egala cu 13.600.000 lei.

Capacitatea tehnica:

Experienta similara: Se va prezenta lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca au prestat si au fost duse la bun sfarsit servicii similare a caror valoare / valoare cumulata a fost de minim 6.800.000 lei fara TVA, la nivelul unui contract, maxim 2 (doua) contracte de servicii.

Criterii de atribuire:
Pretul ofertei 95.00 Nivelul redeventei 5.00

In cazul in care mai multe oferte se claseaza pe primul loc, avand punctaje egale, modalitatea de departajare va fi punctajul financiar. Daca si punctajele financiare sunt egale, atunci autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii ofertelor.

Termenul limita pentru depunerea candidaturilor: 16.06.2015

Gasiti Anuntul integral si documentatia de participare pe: www.licitatie-publica.ro (DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE MENAJERA ÎN MUNICIPIUL SUCEAVA).

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro. (peste 1670 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

Vezi licitatii asemanatoare

Titlul Data inchiderii
Delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în comunele Corund, Dealu, Capâlnita, Varsag, Porumbeni, Brade?ti, Ulie?, Atid, Feliceni, ?imone?ti si Satu Mare, comune componente a ADI FEJLODO UDVARHELYSZEK, jude?ul Harghita 08.06.15
Contractul de prestari Servicii public de salubrizare pe raza Comunelor Corund, Dealu, Capâlnita, Varsag, Porumbeni, Bradesti, Ulies, Atid, Feliceni, Simonesti si Satu Mare
DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRITATE DIN COMUNA DARASTI, JUDETUL ILFOV
Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare în comuna Suseni, jud. Harghita.” 26.05.15
“DELEGAREA GESTIUNII ACTIVITATII DE COLECTARE SEPARATA SI TRANSPORTUL SEPARAT AL DESEURILOR MUNICIPALE SI
„Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare în comuna Galautas, jud. Harghita.” 22.05.15
Delegarea serviciului de operare a Centrului de Management Intregrat al Deseurilor Ciocanesti si a statiilor de transfer Lehliu- Gara (zona 1), Oltenita (zona 2) si Calarasi (zona 3) din judetul Calarasi. Colectarea, transportul deseurilor voluminoase, deseurilor din constructii-demolari, deseurilor menajere periculoase din judetul Calarasi 04.06.15
Delegarea de gestiune prin concesiune a seviciului de salubrizare al comunei Poian-Câmpina, jud. Prahova 22.04.15
Achizitie servicii de salubrizare la nivelul Orasului Dolhasca
«Delegarea gestiunii prin concesiune a unei parti a serviciului de salubrizare al comunei Costinesti, jud. Constanta»
Tagged with:
 
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !