Executivul a adoptat o ordonanta de urgenta (58/2016) care Guvernul Romanieimodifica si completeaza acte normative cu impact asupra domeniului achizitiilor publice, in contextul indeplinirii conditionalitatilor ex-ante ce ii revin Romaniei in calitate de stat membru al Uniunii Europene.

Este vorba despre modificari aduse Legii 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice si Legii 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor.

Despre Ordonanta de urgenta care abroga, din Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, prevederea prin care IMM-urile beneficiau de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si de garantia de buna executie, cerute in achizitiile publice de bunuri, servicii si lucrari, gasiti mai multe informatii intr-un articol separat: Achizitii publice: IMM-urile nu vor mai beneficia de reducerile de 50%.

Actul guvernamental prevede si abrogarea unor dispozitii din Legea nr 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, introduse in cursul anului 2012, astfel incat prevederile acestei legi sa fie corelate cu noile legi privind achizitiile publice, adoptate anul acesta.

– un contract de delegare a gestiunii serviciilor de utilitati publice poate fi contract de concesiune de servicii sau contract de achizitie publica.

se reglementeaza gestiunea directa in sensul conformarii cu reglementarile din Directiva 2014/24/UE privind achizitiile publice:

  •  gestiunea directa se realizeaza atat prin intermediul operatorilor de drept public, cat si a operatorilor de drept privat, eliminandu-se referirea doar la operatorii de drept public.
  • se elimina distinctia dintre operatorii economici de drept public sau privat la acordarea accesului la atribuirea contractelor de delegare.

participarea operatorilor la procedurile pentru delegarea gestiunii serviciilor de utilitati publice este permisa numai pe baza licentei emise sau recunoscute, dupa caz, de autoritatile de reglementare competente, aceasta conditionare este eliminata.

ajutorul de stat, vizavi de atribuirea serviciilor de utilitati publice, care nu poate fi acordate decat dupa avizarea acestora de catre Consiliul Concurentei in conditiile legii.

– se abroga din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor prevederile  referitoare la durata contractelor de delegare a gestiunii, iar prevederile referitoare la durata contractelor de delegare de gestiune se coreleaza cu prevederile legislatiei privind achizitiile publice, adoptata in acest an (descarca aici pachetul de legi).

Prin operarea acestor modificari legislative, se respecta prevederile Acordului de parteneriat incheiat intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana la 6 august 2014 in ceea ce priveste dezvoltarea si implementarea Strategiei Nationale de achizitii publice, ceea ce va conduce la asigurarea finantarii din fonduri structurale a unor proiecte de interes public: sanatate publica, protectia mediului, infrastructura, dezvoltare locala/regionala, cercetare si dezvoltare, ocuparea fortei de munca etc.

Descarca aici: Ordonanta de urgenta 58/2016 pentru modificarea si/ sau completarea unor acte normative privind achizitiile publice 

Sursa: Comunicat Guvernul Romanieihttp://gov.ro

Tagged with:
 
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !