Guvernul a aprobat proiectele de hotarare privind normele de aplicare a legilor referitoare la achizitiile publice. Dupa publicarea lor in Monitorul Oficial, sistemul electronic de achizitii publice (SEAP) va fi functional.

Intr-o conferita comuna a ministrului Marius Bostan cu presedintele AADR, Delia Popescu, si presedintele ANAP, Bogdan Puscas s-a discutat despre funcționarea ‪SEAP.

AADR a pregatit din timp actualizarea noilor funcționalitati ale SEAP, potrivit cerintelor noii legislații privind achizitiile publice. Actualizarile sunt in concordanta cu proiectul de norme de aplicare. Dupa aparitia normelor se vor putea demara noi proceduri de achizitie conform legislatiei aprobate. In acest moment se fac testari de functionalitate pe noul pachet legislativ”.

Procedurile electronice aflate in prezent in desfasurarea, se deruleaza fara probleme in baza vechii legislatii. Procedurile de licitatii care depasesc valoarea pragurilor cumpararilor directe, conform Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice clasice, vor putea fi demarate dupa intrarea in vigoare a normelor de aplicare.

Totusi, dupa aprobare, normele metodologice, nu pot fi aplicate fara operationalizarea SICAP, noul sistem electronic  al achizitiilor publice, nici pachetul legislativ in domeniul achizitiilor publice nu va putea fi aplicat.

Termenele operationalizare SICAP:

– instruirea personalului implicat – martie 2016;

– punerea in functiune a platformei – aprilie 2016;

– publicarea tuturor contractelor de atribuire pe SICAP – aprilie 2016;

– publicarea pe SICAP a modificarilor la contracte, modificari care determina o crestere a pretului cu peste 5% – aprilie 2016;

 – publicarea pe SICAP , dupa finalizarea contractului, a tuturor modificarilor – aprilie 2016.

Detalii privind noua platforma SICAP, cititi si articolul: SICAP platforma de achizitii publice care va inlocui SEAP

Conform declaratiilor presedintelui AADR, Delia Popescu, contractul semnat in anul 2013, prin proiectul “Sistem informatic colaborativ pentru mediu performant de desfasurare al achizitiilor publice- SICAP”, a fost suspendat din cauza lipsei cadrului legal, iar implementarea fiind intarziata. Nu exista informatii / declaratii recente privind stadiul de dezvoltare.

La interpelarea idelis.ro, raspunsul primit din partea Agentiei pentru Agenda Digitala a Romaniei a fost: ”Sistemul informatic colaborativ pentru mediu performant de desfasurare al achizitiilor publice -“SICAP” se afla in graficul de dezvoltare conform proiectului. Entitatile sistemului vor fi informate din timp in acest sens”.

Tagged with:
 

Art. 21 din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: ”

(1) Orice autoritate contractanta inregistrata in SEAP are obligatia, incepand cu anul 2016, sa plateasca anual operatorului SEAP un tarif de acces la facilitati electronice in cuantum de 800 lei, la care se adauga taxa pe valoare adaugata, potrivit legii. Facilitatile electronice reprezinta functionalitati tehnice de tipul servicii plus valoare pentru utilizatorii sistemului.

(2) Plata tarifului de acces in SEAP se efectueaza in baza deciziei titlu de creanta si a facturii anexate la aceasta emise de operatorul SEAP pana la data de 30 martie a anului pentru care se datoreaza tariful de acces, iar pentru autoritatile contractante care se inregistreaza in timpul anului, ulterior datei de 30 martie, decizia titlu de creanta si factura se emit in termen de 30 de zile de la data inregistrarii autoritatii contractante in sistem.

(3) Autoritatile contractante au obligatia achitarii tarifului de acces la facilitati electronice in maxim 30 de zile de la primirea deciziei titlu de creanta.

(4) Tariful de acces la facilitati electronice se face venit la bugetul operatorului SEAP, se administreaza de Agentia pentru Agenda Digitala a României fiind aplicabile in mod corespunzator dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, şi vor fi folosite in conformitate cu prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli.

(5) Decizia constitutie titlu de creanta conform dispozitiilor art. 110 alin 3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si instiintare de plata de la data comunicarii conform dispozitiilor art. 86 alin (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(6) In cazul neachitarii tarifului de acces la facilitati electronice, precum si a majorarilor de intarziere, se va proceda la executarea silita in baza deciziei titlu de creanta care, potrivit dispozitiilor art. 141 alin (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la data expirarii termenului de scadenta, devine titlu executoriu.Obligatiile fiscale stabilite prin decizia titlu de creanta se sting prin executare silita in conformitate cu dispozitiile art. 136 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”

(7) Pentru anul in curs nu se percepe tarif de acces la facilitati electronice;

Potrivit Notei de fundamentare privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, prin modificarea acestui tarif se urmareste cresterea calitatii, eficientei si a gradului de securitate a acestor servicii, contribuind astfel la atingerea tintelor stabilite in declaratia de la Manchester. Prin atingerea acestor tinte se va obtine un efect macroeconomic cuantificat intr-o reducere de cel puţin 5% a costurilor totale cu achizitiile publice – adica aproximativ 1% din PIB-ul UE, adica 100 miliarde de euro – datorita existentei unui numar crescut de oferte pe piata, la care administratiile publice vor avea acces prin prisma asigurarii unui grad ridicat de transparenta a procedurilor de atribuire si, implicit, datorita unei competitii ridicate intre operatorii economici.

Dezvoltarea si operarea SEAP pana la infiintarea AADR era sustinuta financiar de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului pentru Societatea Informationala. Aceasta implica, printre altele, cheltuieli privind extinderea sistemului, mentenanta sistemului informatic si a echipamentelor aferente, cheltuieli salariale pentru administrarea si operarea sistemului, cheltuieli cu utilitatile aferente functionarii sistemului. Avand in vedere faptul ca ultima evaluare a costurilor aferente asigurarii serviciului de achizitii publice online in vederea stabilirii tarifului de utilizare a fost realizata la nivelul anului 2006, in urma reevaluarii acestor costuri s-a ajuns la concluzia ca este necesara o reasezare a tarifelor orientate pe costurile actuale.

Tinand cont de dezvoltarile permanente pe care Sistemul Electronic de Achizitii Publice SEAP este absolut necesar a le realiza pentru a raspunde cat mai bine necesitatilor si modificarilor legislative din domeniul achizitiilor publice, este important ca operatorul SEAP – Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei, sa poata sa sustină toate aceste dezvoltari.

Conform OUG 34/2006 art. 21 alin 2) „Aplicarea procedurilor de atribuire prin utilizarea mijloacelor electronice se realizeaza prin intermediul SEAP” si alin 3) „Guvernul are dreptul de a stabili prin hotarare obligatia anumitor autoritati contractante de a aplica procedurile de atribuire a unor contracte de achizitie publica numai prin utilizarea mijloacelor electronice.”

Facilitatile electronice disponibile in cadrul SEAP pentru autoritati contractante sunt urmatoarele: import automat de PAAP, anunturi pentru consultarea pietei, formulare electronice cu date structurate, compatibilizari tehnice cu statiile de lucru ale utilizatorilor, etc.

Tarifele propuse sunt orientate pe costuri fiind identificate tinanduse cont de analiza pe costuri generata de functionare, operarea si dezvoltarea SEAP.

Astfel costurile operationale minime de functionare, reprezentate de energie electrica, utilitati sunt estimate la o cota de 380 mii lei/an la care se adauga costurile aferente personalului ce intretine sistemul SEAP (personal callcenter, personal suport operational si personal tehnic – 16 persoane) in cuantum de aproximativ 880 mii lei (salarii si contributii aferente).

Modificarile legislative permanente si necesitatea de a adapta permanent sistemul genereaza necesitatea dezvoltarilor anual; din estimarile anilor precedenti rezulta un necesar financiar pentru dezvoltari anuale in cuantum de aproximativ 3500 mii lei/an. La aceste cheltuieli se adauga cheltuielile aferente intretinerii hardware ce necesita atat operatiuni de intretinere periodica cat si schimbari totale de echipament, costurile estimate fiind in cuantum de 2000 mii lei/an. Cheltuielile aferente climatizarii, intretinerii acestora sunt in cuantum de aproximativ 40 mii lei/an.

Total cheltuieli aferente intretinerii si operarii SEAP sunt in cuantum de aproximativ 6000 mii lei/an.

Veniturile estimate a se realiza ca urmare a modificarilor tarifare sunt in cuantum de aproximativ 5600 mii lei/an.

In acest sens, a fost initiata prezenta ordonanta, care are drept scop asigurarea unei parti din resursele financiare necesare pentru administrarea si operarea, de catre AADR, a sistemului electronic de achizitii publice, in conditiile in care AADR functioneaza in regim de autofinantare.

Asigurati-va ca Nu pierdeti anunturi de licitatii publice, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2000 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.  Aveti 7 Zile Gratuit, daca Testati Acum!

Tagged with:
 
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !