Compania Nationala Romtehnica S.A. achizitioneaza prin licitatie publica restransa un autoturism de teren blindat tip usor.

Valoarea estimata fara TVA a achizitiei este de 367,372,748.6 lei.

Valoarea estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent: 161.849.532,6 lei

Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: De regula, anual.

Cerinta minima de calificare il obliga pe ofertant sa fi executat, în ultimii 5 ani, calculati prin raportare la data limita de depunere a candidaturilor*, livrari de produse similare si care cumulat sa fi avut o valoare de cel putin: 161.849.532,6 Lei / 35.184.681 euro.

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este: 21.10.2016 10:00

Propunerea tehnica trebuie sa fie prezentata sub forma unui document descriptiv al produsului (mai precis: descrierea elementelor, componentelor si materialelor folosite, tipuri, producatori, caracteristici tehnice; scheme/desene; scheme functionale; fotografii; orice mijloc probant în sustinerea propunerii), însotit de o matrice de conformitate (Anexa Formulare Etapa a II-a – Formular nr. 12, inclusiv Anexa la acesta) care sa asigure posibilitatea verificarii îndeplinirii cerintelor specificatiei tehnice pentru achizitie, parte din caietul de sarcini, articol cu articol, de catre produsul ofertat. Matricea va fi semnata si stampilata pe fiecare pagina de reprezentantul legal al ofertantului. Completarea matricei de conformitate cu date care conduc la neîndeplinirea cerintelor minime, cu date eronate, cu date nereale precum si nesemnarea sau nestampilarea acestui formular de catre ofertant va duce la declararea propunerii tehnice respective ca fiind NECONFORMA.

Autoturismul   de teren  blindat  (tip  usor) –  varianta  de baza  este un  autovehicul de lupta si de transport  pe roti, destinal  Fortelor  Terestre,  precum  si altor structuri  de  suport;

Autoturismul  de teren blindat (tip   usor)  –  varianta de  baza trebuie sa  permita executarea de misiuni independente in conditii de izolare si in medii ostile si sa asigure  transportul  pe distante  scurte, medii  sau  lungi a trupelor  si echipamentelor  militare in conditii optirne,  pe teritoriu national  sau  in teatrele    de operatii  din  afara teritoriului national.

Cum se va desfasura licitatia:

ETAPA I – Calificarea candidatilor:

Modul de prezentare al documentelor de calificare.

Toate documentele de calificare si selectie se depun la sediul C.N. Romtehnica S.A, la adresa mentionata la sectiunea I.1) din anuntul de participare.

ETAPA a II-a –Depunerea ofertelor:

Ofertele se vor depune doar de catre candidatii calificati, în etapa a II-a a procedurii. Datele pentru depunerea si deschiderea ofertelor vor fi comunicate în invitatia de participare, doar candidatilor calificati.

Detalii despre participarea la licitatie gasiti in anuntul de participare: 169871/20.09.16

In acest moment Romtehnica are, in acest moment, 23 licitatii active, aveti mai jos o lista cu cele mai recente:

Titlul Publicat Termen Limita Regiune
Autoturism de teren blindat tip usor (varianta de baza). 20.09.2016 21.10.2016 Bucureşti
RO-Bucuresti: Sistem electronic de informaţii 15.09.2016 30.09.2016 Brăila
RO-Bucuresti: Bărci semirigide 15.09.2016 21.09.2016 Constanţa
RO-Bucuresti: Bărci semirigide 14.09.2016 21.09.2016 Constanţa
Capabilitati de lupta antisubmarin. Torpila usoara antisubmarin. 10.09.2016 11.10.2016 Constanţa
Capabilitati de lupta antisubmarin. Torpila usoara antisubmarin 07.09.2016 11.10.2016 Constanţa
RO-Bucuresti: Bărci semirigide 03.09.2016 21.09.2016 Constanţa
RO-Bucuresti: Servicii de instalare de motoare de nave 03.09.2016 26.09.2016 Brăila
RO-Bucuresti: Sistem electronic de informaţii 03.09.2016 30.09.2016 Brăila
RO-Bucuresti: Sistem electronic de informaţii 01.09.2016 30.09.2016 Brăila
Tagged with:
 
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !