Una dintre pricipalele modificari aduse legislatiei achizitiilor publice, este si Consultarea pietei, un nou tip de anunturi de achizitii publice, scopul lor fiind acela de reglementare expresa a posibilitatii autoritatii contractante de a organiza consultari cu piata, inaintea realizarii unei achizitii, cu posibilitatea invitarii la consultari a expertilor independenti, autoritati publice si/sau operatori economici.

Incepand cu luna iunie, dupa intrarea in vigoare a noi legislatii privind achizitiile publice, au aparut si primele anunturi de tipul: Consultarea pietei, atat pe SEAP, cat si pe site-urile autoritatilor publice.

 

Gasiti aceste anunturi si pe www.licitatie-publica.ro, la tipul anuntului:  Alte informatii

 

De ce ar trebui sa va intereseze noile anunturi de tipul Consultarea pietei :

  • Aflati inaintea celorlalti ce urmeaza sa achizitioneze o autoritate contractanta ;
  • Puteti participa cu sugestii/intrebari/idei care pot fi luate in considerare de autoritatea contractanta in alcatuirea caietului de sarcini din anuntul de participare ;
  • Va faceti cunoscute si promovati produsele/serviciile autoritatii contractante ;
  • Identificati noi parteneri de afaceri in randul autoritatilor publice.
  • Primiti pe email, doar anunturile care va intereseaza

 

Ce este  Consultarea pietei

Potrivit Art. 139.  Legea 98/2016, Inainte de initierea procedurii de atribuire, autoritatea contractanta are dreptul de a organiza consultari ale pietei in vederea pregatirii achizitiei, prin raportare la obiectul contractului de achizitie publica, si pentru a informa operatorii economici cu privire la planurile de achizitie si cerintele avute in vedere in legatura cu acestea, facând cunoscut acest lucru prin intermediul SEAP, precum si prin orice alte mijloace.

In cadrul consultarilor, autoritatea contractanta are dreptul de a invita experti independenti, autoritati publice sau operatori economici, inclusiv organizatii reprezentative ale acestora.

Autoritatea contractanta are dreptul de a utiliza sau implementa opiniile, sugestiile sau recomandarile primite in cadrul consultarilor pentru pregatirea achizitiei si pentru organizarea si desfasurarea procedurii de atribuire, cu conditia ca utilizarea sau implementarea acestor opinii, sugestii sau recomandari sa nu aiba ca efect denaturarea concurentei si/sau incalcarea principiilor nediscriminarii si transparentei.

Modalitatile, conditiile si procedura de organizare si de desfasurare a consultarilor se stabilesc prin normele metodologice  (de aplicare a legii 98/2016)

In situatia in care un candidat/ofertant sau o entitate care are legaturi cu un candidat/ofertant a oferit opinii, sugestii sau recomandari autoritatii contractante in legatura cu pregatirea procedurii de atribuire, in cadrul consultarilor sau in orice alt mod, inclusiv ca parte a unor servicii de consultanta, ori a participat in alt mod la pregatirea procedurii de atribuire, autoritatea contractanta ia toate masurile necesare pentru a se asigura ca participarea respectivului candidat/ofertant la procedura de atribuire nu este de natura a denatura concurenta.

Masurile pot include, printre altele, comunicarea catre ceilalti candidati/ofertanti a informatiilor relevante care au fost transmise in contextul participarii candidatului/ofertantului la pregatirea procedurii de atribuire sau care decurg din aceasta participare si stabilirea unor termene corespunzatoare pentru depunerea ofertelor.

Inainte de orice fel de excludere, candidatii sau ofertantii trebuie sa aiba posibilitatea de a demonstra ca implicarea lor in pregatirea procedurii de achizitie nu poate denatura concurenta.

Consultarea pietei este prima din cele 3 etape din procesul de Planificare si pregatire a realizarii achizitiei publice :

  1. a) etapa de planificare/pregatire, inclusiv consultarea pietei;
  2. b) etapa de organizare a procedurii si atribuirea contractului/acordului-cadru;
  3. c) etapa postatribuire  contract/acord-cadru, respectiv executarea si monitorizarea implementarii contractului/acordului-cadru.

Potrivit art. 18 din Hotarare nr. 395/2016 ( Norme  metodologice  de   aplicare   a  prevederilor  referitoare  la  atribuirea  contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.) autoritatea contractanta poate derula un proces de consultare a pietei, ca parte a procesului de achizitie publica, care se initiaza prin publicarea in SEAP, precum si prin orice alte mijloace, a unui anunt privind consultarea, in cazul in care doreste achizitionarea unor produse/servicii/lucrari cu grad ridicat de complexitate tehnica, financiara sau contractuala, ori din domenii cu un rapid progres tehnologic.

Asigurati-va ca Nu pierdeti contracte atribuite prin licitatii publice, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2500 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs. 

Consultarea pietei Data publicarii Data inchiderii Tip anunt Cod Nuts CPV
Valoare estimata achizitie containere organizare de santier  30.06.2016 06.07.2016 Alte informatii RO321
SERVICII DE PAZA SI SECURITATE,TRANSPORT VALORI, MONITORIZARE SISTEME DE SUPRAVEGHERE SERVICII DE PAZA SI SECURITATE  30.06.2016 05.07.2016 Alte informatii RO223 79713000-5 79710000-4
Servicii de catering – DS Dambovita  30.06.2016 08.07.2016 Alte informatii RO313 55520000-1
175 polite PAD cu prima de 20eur/buc. pentru locuinte ANL apartinand municipiului Curtea de Arges;  30.06.2016 30.06.2016 Alte informatii RO311 66510000-8
scaun ergonomic si scaune rotative lavabile  30.06.2016 05.07.2016 Alte informatii RO415 39100000
Reparatii capitale: CP 2199; CP 2240; CP1283  30.06.2016 06.07.2016 Alte informatii RO223 50211000-7
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !