Agentia Nationala pentru Achizitii Publice informeaza autoritatile contractante ca  procesul de evaluare ex-ante a documentatiilor de atribuire transmise prin intermediul SEAP se realizeaza in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 394/2016, Hotararii de Guvern nr. 395/2016 si ale Ordinului nr. 264/2016 publicat în Monitorul Oficial nr. 432 din 9 iunie 2016.

 

Printre masurile incluse in Strategia Nationala in domeniul achizitiilor publice (link) se numara necesitatea eficientizarii controlului ex-ante printr-o reducere graduala a numarului de documentatii de atribuire care sa permita:

  1. orientarea spre o verificare a aspectelor de fond, adica eliminarea cerintelor restrictive care sunt generate de subiectivismul aparut pe parcursul derularii procedurii de atribuire, urmare a formularilor ambigue din fisa de date a achizitiei;
  2. întelegerea contextului in care se desfasoara achizitia, respectiv obiectul contractului de achizitie publica în cauza, deci implicit îmbunatatirea calitatii procesului de evaluare ex-ante.

Drept urmare, aducem la cunostinta tuturor autoritatilor contractante faptul ca Agentia Nationala pentru Achizitii Publice asigura:

– verificarea sistematica a tuturor documentatiilor de atribuire aferente contractelor de achizitie publica/acordurilor cadru, finantate de la bugetul de stat/surse proprii, a caror valoare estimata este egala sau mai mare decat urmatoarele praguri:

  • 225.000 lei pentru contractele de furnizare si servicii;
  • 2.250.000 lei pentru contractele de lucrari.

– evaluarea ex-ante al tuturor documentatiilor de atribuire aferente contractelor sectoriale /acordurilor–cadru, finantate de la bugetul de stat/surse proprii, a caror valoare estimata este egala sau mai mare decat urmatoarele praguri:

  • 750.000 lei pentru contractele de furnizare si servicii;
  • 5.000.000 lei pentru contractele de lucrari

– procesul de evaluare ex-ante a aproximativ 10% din documentatiile de atribuire aferente contractelor de achizitie publica/contractelor sectoriale/acordurilor cadru, finantate de la bugetul de stat/surse proprii, a caror valoare estimata este mai mica decat pragurile invocate anterior, pe baza unei metodologii de selectie, asigurata de catre SEAP;

– procesul de evaluare ex-ante al tuturor documentatiilor de atribuire aferente contractelor de achizitie publica/contractelor sectoriale/acordurilor cadru finantate din fonduri europene, indiferent de valoarea estimata.

Si totodata, tinand cont de faptul ca aplicarea metodologiei de selectie stabilita prin Ordinul nr. 264/2016 are ca efect si publicarea automata a unor documentatii de atribuire/ anunturi, inclusiv a celor de tip erata, fara evaluarea acestora de catre ANAP, atragem atentia asupra faptului ca, autoritatile contractante sunt pe deplin responsabile de alegerea corecta a procedurii de atribuire si de elaborarea documentatiilor de atribuire cu respectarea prevederilor legislatiei achizitiilor publice. 

Toate autoritatile contractante vor respecta prevederile noii legislatii, eliminand din documentele achizitiei, cerintele de calificare stabilite prin raportare la O.U.G. n. 34/2006 si H.G. nr. 925/2006 sau informatiile care nu mai au corespondent în prevederile Legii nr. 98/2016, Legii nr. 99/2016 si ale Legii nr.101/2016.

Sursa: ANAP

Tagged with:
 
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !