Potrivit: administratie.ro, Primaria Ramnicu Valcea va demara un amplu proiect care vizeaza schimbarea iluminatului stradal si, concomitent, introducerea in subteran a tuturor cablurile electrice, de telefonie sau internet, a declarat primarul interimar Ion Gigi Matei.


“Este un proiect foarte amplu care se ridica la 60 – 70 de milioane de euro si care va fi impartit in trei etape si in trei diviziuni – zona Otroveni si sud, zona Centrala si zona de nord. Vom schimba toate lampile existente si le vom inlocui cu unele economice. Totodata, vom lua legatura cu toate companiile care detin cabluri, in prezent, pe acesti stalpi, sa se pregateasca pentru introducerea acestora in tubulaturi subterane. Proiectul se va realiza cu fonduri europene”, a precizat primarul.

Pentru moment, primaria a atribuit prin licitatie ( Anunt de participare: 376970/24.07.2015) contractul pentru Proiectarea obiectivului REABILITARE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL RM. VALCEA, INCLUSIV REALIZAREA UNEI CANALIZATII SUBTERANE NOI AFERENTE RETELELOR ELECTRICE SI DE TELECOMUNICATII.

Castigatorul contractului 34199 / 23.09.2015, in valoare de 88,500RON, a fost Asocierea S.C. SPECIALIST CONSULTING S.R.L si S.C. LUCA WAY S.R.L.  Detalii aici.

Obiectul contractului: Servicii de proiectare pentru obiectivul Reabilitare instalatii de iluminat public in Municipiul Ramnicu Valcea, inclusiv realizarea unei canalizatii subterane noi aferente retelelor electrice si de telecomunicatii, respectiv pentru lucrari de reabilitare a instalatiilor de iluminat public, de inlocuire a stalpilor si lampilor de iluminat pe toate strazile, pe care nu s-a intervenit in ultima perioada si unde durata de viata a instalatiilor este aproape expirata.

Prestatorul va elabora documentatiile prevazute in tema de proiectare, pe strazile mentionate in anexa la tema de proiectare si cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini. Proiectarea se va realiza pe fiecare strada in parte. Serviciile de verificare a documentatiilor tehnice, de catre verificatorii de proiecte atestati, sunt asigurate de catre autoritatea contractanta.

Obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism vor fi asigurate de catre autoritatea contractanta pe baza documentatiilor tehnice elaborate de catre prestator.

Valoarea estimata a contractului este de 282.034 lei fara TVA. Nu au fost prevazute cheltuieli diverse si neprevazute.

Din Memoriul de prezentare – Studiu privind eficientizarea iluminatului public in municipiul Ramnicu Valcea, reies urmatoarele:

Sistemul de iluminat public din municipiul Ramnicu Valcea este realizat pe structura de stalpi si retea de iluminat apartinand CEZ Romania si a fost modernizat in diferite etape prin montarea de stalpi metalici cu retea subterana si aparate de iluminat stradale sau ornamental-pietonale in zonele de blocuri.

Deoarece actualul sistem are o putere instalata mare, un consum de energie si costuri ridicate, pentru reducerea cheltuielilor cu sistemul de iluminat public s-a initiat efectuarea unui studiu privind eficientizarea sistemului de iluminat Studiul are ca obiective analizarea sistemului de iluminat in ansamblul lui, depistarea deficientelor actuale propunerea de masuri pentru modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat stradal, pietonal, arhitectural, ornamental festiv, pentru asigurarea nivelului de iluminare impus prin SR 13201, reducerea consumului de energie electrica cu minim 30% fata de consumul actual si corespunzator a cheltuielilor cu iluminatul public.

Sistemul de iluminat actual este compus din 8240 stalpi din care 4926 din beton si 3301 metalici. Sunt montate 7220 aparate de iluminat din care 4445 aparate de iluminat stradale, 2619 aparate de iluminat ornamental pietonale si 136 proiectoare.

Din aparatele de iluminat cca 34.61% au o vechime mai mare de 20 ani si sunt de tip PVB, Noris, PVT.

Sursele de iluminat utilizate sunt in proportie de cca 61% surse cu descarcare la inalta presiune in vapori de mercur, cca 22.19% surse cu descarcare la inalta presiune in vapori de sodiu, 8.29% surse compact fluorescente si 6.52 surse cu LED.

Deficientele majore ale sistemului de iluminat constatate cu ocazia efectuarii auditului sunt:

–      Existenta unui numar mare de aparate de iluminat cu vechime foarte mare ineficiente energetic si luminotehnic (2499 aparate);

–      Existenta unui numar mare (4405 bucati) de surse cu descarcare in vapori de mercur, surse ineficiente, cu flux luminos scazut (jumatate din fluxul surselor de sodiu), durata de viata scazuta (cca 16000 ore in timp ce sursele de sodiu au o durata de viata de cca 30000 ore) si care conduc la cheltuieli de intretinere mari prin necesitatea inlocuirii frecvente;

–      Utilizarea de surse compact fluorescente care desi aparent sunt economice, asigura un nivel de iluminat redus si necesita cheltuieli de intretinere prin inlocuirea frecventa;

–      Puterea instalata este mare, de 1,251.80 kW cu costuri ridicate pentru energia electrica desi se utilizeaza tariful E2 pentru energia electrica pentru iluminat.

Pe baza acestor informatii s-a trecut la eleborarea unor scenarii pentru reabilitarea si eficientizarea sistemului de iluminat public.

S-a propus adoptarea scenariului 3 care asigura cea mai mare reducere a consumului de energie electrica si anume cu 52.75%.

S-a facut o evaluare a costurilor lucrarii in cazul scenariului 3 care sunt de 2,621,990.63 euro fara TVA (3,251,268.38 euro cu TVA) cu plata la finalizarea lucrarii sau 3,539,687.30 euro fara TVA (4,389,212.31 euro cu TVA) cu asigurarea finantarii de catre executantul lucrarii si plata in rate lunare egale pe durata a 60 luni.

Devizul general pentru scenariul 3 este prezentat in cadrul studiului.

Sistemul de iluminat care se va realiza cu ocazia reabilitarii si eficientizarii este un sistem modern cu eficienta ridicata, asigura un consum redus de energie electrica, cheltuieli reduse de intretinere.

Tagged with:
 
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !