In intervalul 2009 – 2015, numarul anunturilor de participare publicate in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) a scazut cu aproximativ 37% . In schimb, a crescut numarul contractelor atribuite direct, fara licitatii, cu circa 73%, conform statisticilor furnizate de SEAP.

De la 47.694 de anunturi in 2009, la 13.669 in 2015. Cele mai putine invitatii de participare au fost publicate in 2014, numarul acestora atingand doar 11.200 de anunturi. De asemenea, a scazut constant si numarul anunturilor de atribuire fara publicarea unui anunt de participare publicat, de la 9.901 in 2009 la 4.691 in 2015.

Numarul achizitiilor directe, in schimb a crescut de la 411.287 in 2009, la 1.494.999 in 2015, adica o crestere de 263%.

In 2016, in SEAP, au fost publicate 6.767 anunturi de participare si 13.120 de invitatii de participare. In cazul cumpararilor directe, acestea depasesc semnificativ numarul celor publicate in anul precedent, fiind publicate aproximativ 2.263.000 de anunturi.

Modul de publicare /organizare a licitatiilor publice a fost influentat in 2016 si de modificarile legislative, intarzierea publicarii normelor de aplicare a pachetului de legi aprobate in 2016, adaptarea platformei SEAP la noile prevederi de organizare a procedurilor de achizitii publice.

In Monitorul Oficial nr. 387 din data de 28 iunie 2013 a fost publicata Legea nr. 193/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Una dintre modificarile Legii 193/2013 privea si achizitiile directe, in particular paragurile pentru acest tip de achizitii.

Pragurile pentru achizitii directe, dupa data de 1 iulie 2013, data intrarii in vigoare a  O.U.G. nr. 77/2012 au fost urmatoarele:

Autoritatile contractante puteau achizitiona direct produse, servicii sau lucrari, in masura in care valoarea achizitiei, estimata conform prevederilor O.U.G. nr. 34/2006, nu depasea echivalentul in lei a:

  • 30.000 euro fara T.V.A. pentru fiecare achizitie de produse ori servicii;
  • 100.000 euro fara T.V.A. pentru fiecare achizitie de lucrari.

Pragul prevazut de reglementarea anterioara  pentru fiecare achizitie de produse, servicii ori lucrari era de 15.000 euro.

Ridicarea pragului pentru achizitiile directe a constituit un avantaj pentru unitatile administrative mai mici, primarii comune, la care achizitiile de produse ori servicii nu depasesc in general valoarea de 30.000 de euro. Astfel, aproape orice achizitie comunala se putea face fara licitatie. Lucrari precum: renovarea unor cladiri, reparatiile unui drum comunal, achizitii de birotica, papetarie sau chiar utilaje, puteau fi facute fara probleme, in conditiile legii, prin incredintare directa.

Tot potrivit ordonantei din 2013, achizitia directa este considerata act administrativ, nu contract comercial, astfel poate fi contestata numai in contencios administrativ sau fiscal, iar Consiliul Concurentei nu poate demara investigatii. Totodata, la contractele de consultanta serviciile – fiind „necuantificabile“ – nu mai fac obiectul licitatiei.

Dupa schimbarea legislatiei achizitiilor publice in 2016,  pragurile achizitiilor publice directe au fost stabilite in lei. Astfel, autoritatea contractanta putand achizitiona direct:

  • produse sau servicii pentru o valoare estimata a achizitiei mai mica de 132.519 lei (aproximativ 30.000 de euro), fara TVA;
  • lucrari, pentru o valoare estimata mai mica de 441.730 de lei (aproximativ 100.000 de euro), fara TVA.

Deasemenea, prin ordonanta de urgenta a fost modificat si art. 21 din legea 34/2006, autoritatea contractanta avand obligatia de a utiliza mijloace electronice pentru derularea procedurilor de atribuire prevazute la art. 18, precum şi pentru achizitia directa:

a) in anul 2017, cel putin 80% din valoarea totala a achizitiilor publice finalizate de aceasta in cursul anului respectiv, care se pot efectua prin utilizarea mijloacelor electronice;

b) incepand cu anul 2018, 100 % din valoarea totala a achizitiilor publice finalizate de aceasta in cursul anului respectiv, care se pot efectua prin utilizarea mijloacelor electronice.”

Astfel, noile modificari legislative ajuta procesul de transparenta in achizitii publice, iar accesul la informatii este facilitat.

Compania Tender Service Srl, din 2007, monitorizeaza peste 2500 de surse de publicare a anunturilor de achizitii publice. Asigurati-va ca Nu pierdeti contracte atribuite prin licitatie publica, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro, puteti incepe cu O Testare Gratuita Aici.

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !