Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), Compania de Apa Canal Galati, Compania de Apa Arad sunt cateva din autoritatile care au lansat licitatii publice de valori consistente, in luna iulie, potrivit informatiilor publicate pe portalul www.euractiv.ro, preluate de pe www.e-licitatie.ro.

 

Informatii despre achizitiile lansate, pe scurt:

Autoritate contractanta: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Numar anunt: 152612 / 25.07.2014
Denumire contract: Servicii de consultanta pentru pregatirea si managementul proiectului, precum si achizitia infrastructurii hardware si software necesare pentru realizarea proiectului, respectiv a serviciilor de dezvoltare si implementare a Sistemului Informatic de culegere, evaluare, analizare si raportare a datelor din Registrul Agricol National (analiza cerintelor, proiectare, implementare, testare sistem informatic, inclusiv portal web, precum si instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate si a celui care va asigura mentenanta sistemului informatic integrat dezvoltat).
Stare procedura: In desfasurare
Valoarea estimata fara TVA: 28,167,646.06 RON

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.09.2014 16:00

Autoritate contractanta: Banca Nationala a Romaniei
Numar anunt: 152695 / 30.07.2014
Denumire contract: Servicii de audit al situatiilor financiare anuale ale Bancii Nationale a Romaniei
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de auditare in conformitate cu Standardele Internationale de Audit a situatiilor financiare ale Bancii Nationale a Romaniei aferente anilor 2014, 2015, 2016, 2017 si 2018, intocmite in conformitate cu Normele pentru organizarea si conducerea contabilitatii Bancii Nationale a Romaniei si potrivit principiilor si regulilor contabile prevazute de Standardele Internationale de Raportare Financiara aplicabile bancilor centrale, recunoscute de Banca Centrala Europeana.
Valoarea estimata fara TVA: 1,105,000 RON
Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 11.09.2014 10:30

Autoritate contractanta: SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES
Numar anunt: 152676 / 29.07.2014
Denumire contract: Contract furnizare si implementare a unui sistem informatic medical-administrativ integrat in cadrul proiectului „Parteneriat pentru facilitarea accesului cetatenilor la servicii medicale de calitate prin implementarea unui sistem informatic integrat in cadrul Spitalului Clinic Judetean Mures si in cadrul spitalelor partenere ”
Stare procedura: In desfasurare
Anunt de participare numarul 152676/29.07.2014
Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract furnizare si implementare a unui sistem informatic medical-administrativ integrat in cadrul proiectului „Parteneriat pentru facilitarea accesului cetatenilor la servicii medicale de calitate prin implementarea unui sistem informatic integrat in cadrul Spitalului Clinic Judetean Mures si in cadrul spitalelor partenere ”
CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE: Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Axa Prioritara III “Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”/ Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice – POS CCE
Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 11.09.2014 15:00
Valoarea estimata fara TVA: 4,333,216.23 RON

Autoritate contractanta: Compania de Apa Arad S.A.
Numar anunt: 152700 / 29.07.2014
Denumire contract: „Asistenta Tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Arad, in perioada 2014-2020”
Stare procedura: In desfasurare
Denumirea data contractului de entitatea contractanta
„Asistenta Tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Arad, in perioada 2014-2020”
Valoarea estimata fara TVA: 22,193,500 RON
Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 24.09.2014 12:00

Autoritate contractanta: CONSILIUL JUDETEAN GORJ
Numar anunt: 152635 / 26.07.2014
Denumire contract: Furnizare echipamente IT, aplicatii software/licente, solutii de securitate software, precum si realizarea si configurarea retelei LAN, necesare implementarii proiectului, aplicatii informatice, solutii de semnatura electronica (inclusiv implementare), precum si servicii de formare profesionala a personalului care va utiliza produsele software implementate”pentru proiectul „Implementare solutii de e-guvernare la nivelul Judetului Gorj, zona Est, pentru eficientizarea servicii, COD SMIS 48416.
Stare procedura: In desfasurare
Valoarea estimata fara TVA: 5,157,980.62 RON
Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 10.09.2014 10:00

Autoritate contractanta: U.A.T. JUDETUL HUNEDOARA
Numar anunt: 152495 / 24.07.2014
Denumire contract: Echipamente si servicii de implementare a sistemului informatic integrat (inclusiv servicii de instruire) in cadrul proiectului ”Implementarea unei solutii de e-guvernare la nivelul unor unitati administrativ –teritoriale pentru eficientizarea serviciilor publice-zona 1”.
Stare procedura: In desfasurare
Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectul propus spre realizare de catre Consiliul Judetean Hunedoara ca lider de proiect, in parteneriat cu 15 UAT-uri din judetul Hunedoara are ca scop implementarea unui sistem informatic integrat la nivelul institutiilor publice din judet, care sa gestioneze Registrul Agricol in format electronic si sa realizeze un management intern performant.
Prin aceasta se doreste cresterea performantei actului administrativ si eficientizarea activitatilor interne, precum si cresterea calitatii serviciilor publice on-line aduse cetateanului.
– cheltuieli pentru investi?ia de baza 4.906.919,84 lei
– pregatirea personalului de exploatare 189.000,00 lei
– cheltuieli diverse ?i neprevazute 0 % 0,00 lei
TOTAL 5.095.919,84 lei
Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 10.09.2014 10:00

Autoritatea contractanta: Apa Canal SA
Anunt de participare (utilitati) numarul 152531/24.07.2014
Cantitatea totala sau domeniul: Prestari servicii – ASISTENTA TEHNICA PENTRU PREGATIREA APLICATIEI DE FINANTARE SI A DOCUMENTATIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL GALATI, IN PERIOADA 2014 – 2020
In Caietul de Sarcini sunt prezentate tipul activitatilor si specializarile necesare realizarii contractului, Aplicatia de Finantare, documentatia de atribuire, proiect tehnic si asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor. Valoarea estimata nu cuprinde diverse si neprevazute.
Valoarea estimata fara TVA: 16,905,234 RON
Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
ETAPA a I-a-Contributie UE–FEDR =81,48%;-Bugetul de Stat=17,52%, Buget local= 1%;-ETAPA a II-a se vor face din cadrul programarii fondurilor structurale perioada 2014-2020.
Se solicita un numar de peste 30 de experti
Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 17.09.2014 09:00

Autoritate contractanta: EUROLEVEL S.R.L.
Numar anunt: 152289 / 17.07.2014
Denumire contract: Servicii pentru elaborarea Planului de management pentru Situl Natura 2000 ROSPA 0076 Marea Neagra aferent Proiectului ”Managementul capitalului natural in ROSPA 0076 Marea Neagra
Stare procedura: In desfasurare
Anunt de participare numarul 152289/17.07.2014
Cantitatea totala sau domeniul: Contract de servicii pentru elaborarea planului de management pentru Situl Natura 2000 ROSPA 0076 Marea Neagra aferent Proiectului ”Managementul capitalului natural in ROSPA 0076 Marea Neagra” conform Caietului de Sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 3,293,080 RON
Se solicita peste 40 de experti
Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 01.09.2014 10:00

Articol integral: www.euractiv.ro

Asigurati-va ca sunteti la curent cu Toale Licitatiile Publice de interes pentru dvs., apeland la serviciul de monitorizare a anunturilor de licitatii; www.licitatie-publica.ro

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !