Licitatiile pentru valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica vor putea fi organizate si in sistem electronic sau public mixt, in afara de metoda publica cu strigare sau in plic inchis, se precizeaza in Nota de fundamentare a proiectului de Hotarare de Guvern pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, supus dezbaterii pe site-ul Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP).

 

Se instituie ca tip de licitatie, pe langa licitatia publica cu strigare si licitatia publica in plic inchis si licitatia publica mixta si licitatia electronica.

Comisia de licitatie/negociere admite participarea la negociere a operatorilor economici/grupurilor de operatori economici care au fost inscrisi si au participat la licitatie si care indeplinesc doua conditii:

  1. a) au capacitate disponibila de exploatare in conformitate cu Certificatul de atestare pentru lucrari de exploatare forestiera;
  1. b) pot face dovada depunerii garantiei de contracta.

La licitatia principala organizata pentru fondul forestier proprietate publica a statului se ofera spre vanzare pe picior, minimum 50 % si maxim 70% din volumul de masa lemnoasa disponibil, stabilit in conformitate cu prevederile art. 5 al Regulamentului, pentru ca administratorii acestui fond forestier  sa-si  poata  fundamenta  un  buget  pentru  anul  urmator,  iar  operatorii economici sa aiba asigurata materia prima pentru anul urmator.

La art. 18 alin. (3), masa lemnoasa fasonata destinata producerii de furnir din speciile: nuc, cires si sorb, se vinde pe piese personalizate, parti de arbore atent selectionate, intrucat aceste specii sunt valoroase sub aspect economic, iar acest mod de valorificare aduce plus valoare.

La art. 25 alin. (5), s-a instituit regula conform careia garantia de contractare prevazuta, nerestituita, poate constitui garantie pentru participarea la o licitatie/negociere ulterioara, organizata in conditiile prezentului regulament, numai cu acceptul scris al operatorului economic.

La art. 30 alin. (4) volumul de masa lemnoasa pentru care este atestat un operator economic este conform Certificatului de atestare pentru lucrari de exploatare forestiera. Volumul disponibil pentru participare la licitatie este cel atestat din care se scade volumul contractat in cursul unui an.

La art. 35 alin (1) Partile care nu au fost adjudecate prin doua licitatii pot face obiectul negocierii,  cu respectarea principiului transparentei si  concurentei, organizate in aceeasi zi, imediat dupa incheierea licitatiei, prin oricare dintre metode, sau in ziua urmatoare, daca se afla in situatiile prevazute la art. 29 alin. (6). art. 30 alin. (5) si art. 31 alin. (2).

La alin (2), loturile/piesele care nu au fost adjudecate la prima licitatie, pot face obiectul negocierii, cu respectarea principiului transparentei si concurentei, organizate in aceeasi zi, imediat dupa incheierea licitatiei, prin oricare dintre metode, sau in ziua urmatoare, daca se afla in situatiile prevazute la art. 29 alin. (6). art. 30 alin. (5) si art. 31 alin. (2).

La alin. (5) Pretul de pornire la negociere nu poate fi mai mic decat pretul de pornire la licitatie stabilit pentru partida/lotul/piesa in cauza. Negocierea se poate face in sens crescator sau descrescator. Pentru masa lemnoasa pe picior pretul rezultat din negociere nu poate sa fie mai mic decat pretul mediu al APV apv iar pentru masa lemnoasa fasonata pretul rezultat din negociere nu poate scadea cu mai mult de 20% decat pretul de pornire la licitatie.

La art. 45 alin. (3) lemnul fasonat prevazut care face obiectul vanzarii directe catre persoane fizice si institutii publice, se poate vinde si livra numai din depozite, de la drum auto si de la alte cai de transport permanente din punctul naval sau din faza fasonat la cioata pentru accesul mai usor al acestora la lemnul de foc sau de constructie; lemnul provenit din lucrari de ingrijire a arboretelor tinere-curatiri – se poate vinde si livra si de la alte cai de transport sau de la caile de scos-apropiat.

La  art 62  alin.  (6)  In  contractul  de vanzare-cumparare,  masa lemnoasa adjudecata se expliciteaza, cantitativ si valoric, in functie de modul de valorificare, dupa cum urmeaza:

  1. a) in cazul masei lemnoase pe picior:

–  volumul  net/valoarea  lemnului  de  lucru,  la  care  se  adauga  volumul brut/valoarea lemnului de foc;

– volumul/valoarea cojii lemnului de lucru;

  1. b) in cazul masei lemnoase fasonate in loturi/piese de sortimente industriale:

– volumul net/valoarea lotului/piesei de sortiment industrial;

– volumul/valoarea cojii aferenta lotului/piesei de sortiment industrial;

  1. c) in cazul lemnului de foc fasonat: volum brut.

La art. 51 alin. (2) necesarul anual estimat de masa lemnoasa pentru producatorii din industria mobilei se stabileste prin cumularea volumelor aferente capacitatii de industrializare a lemnului fasonat atestata  de catre Garda Nationala de Mediu, pentru fiecare producator din industria mobilei, in baza metodologiei aprobata prin ordin al conducatorului acesteia, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului Regulament.

Proiectul de HG pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica se afla in dezbatere publica pe site-ul MMAP, iar persoanele si institutiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, pana cel tarziu pe data de 16 aprilie 2016 la ministerul de resort, Directia Politici si Strategii in Silvicultura.

Sursa: www.mmediu.ro

Tagged with:
 
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !