Normele metodologice aferente noului pachet Guvernul Romanieilegislativ privind achizitiile publice promovat de Guvern au fost modificate si completate, astfel incat noile prevederi sa inlesneasca accesul IMM -urilor la procedurile de achizitii publice. Masurile asigura in acelasi timp alinierea reglementarilor la principiul tratamentului egal prevazut de Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFEU) si de directivele europene in domeniu.

In luna septembrie Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta (58/2016) care modifica si completa unele acte normative cu impact asupra domeniului achizitiilor publice, in contextul indeplinirii conditionalitatilor ex-ante ce ii revin Romaniei in calitate de stat membru al Uniunii Europene. Au fost aduse, cu aceasta ocazie, modificari Legii 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii. Descarca aici: Ordonanta de urgenta 58/2016

A fost eliminata prevederea prin care IMM-urile beneficiau de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si de garantia de buna executie, cerute in achizitiile publice de bunuri, servicii si lucrari. Comisia Europeana a considerat ca aceste facilitati drept masuri care creeaza o discriminare pozitiva fata de operatorii economici care nu au acest statut.

Noul cadru legal in domeniul achizitiilor publice, adoptat in 2016, contine o serie de prevederi care promoveaza accesul IMM-urilor la aceasta piata:

impartirea pe loturi a contractului de achizitie publica devine regula, autoritatile contractante avand obligatia de a justifica decizia de a nu recurge la atribuirea contractului pe loturi.

introducerea unui mecanism care sa permita plati directe catre subcontractanti – faciliteaza, indirect, accesul IMM-urilor la piata achizitiilor publice, avand in vedere ca, in multe situatii, subcontractantii sunt IMM-uri.

Noile masuri pentru facilitarea accesului IMM-urilor la procedurile de achiziții publice:

diminuarea garantiei de participare pe care autoritatile contractante o pot solicita la atribuirea contractelor cu valoare estimata mai mica decat echivalentul in lei a 25 de milioane de euro, caz in care valoarea garantiei de participare nu va putea depasi 1% din valoarea estimata a contractului/acordului ce urmeaza a fi atribuit.

eliminarea obligatiei operatorilor economici de a prezenta in original instrumentul de garantare prin care a fost constituita garantia de participare.

Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, si se prezinta autoritatii contractante cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor.

Guvernul a adus totodata o serie de clarificari privind componenta comisiilor de evaluare, in sensul ca din aceste comisii pot face parte membri apartinand compartimentelor din cadrul entitatii contractante, iar in cazul in care beneficiarul final al contractului/acordului-cadru este o alta entitate contractanta pot face parte din comisie membri apartinand respectivei entitati contractante.

In ceea ce priveste conditiile in care  o oferta poate fi respinsa de catre comisia de evaluare ca fiind inacceptabila si neconforma, actul normativ aprobat de Guvern include si cazul in care raspunsul transmis nu clarifica eventualele neconcordante sau nu a depus dovada constituirii garantiei de participare la data limita de depunere a ofertelor.

Sursa: ANAP

Tagged with:
 

Achizitii Publice: Guvernul a modificat normele de aplicare a prevederilor privind atribuirea contractelor de Guvernul Romanieiachizitie publica, pe de o parte pentru solutionarea unor probleme ridicate, in mod constant, in practica achizitiilor publice, iar, pe de alta parte, pentru eliminarea barierelor artificiale aparute in activitatea curenta a autoritatilor contractante. In acest sens, Executivul a adoptat o Hotarare care modifica si completeaza HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG 34/2006.

O serie de modificari incluse in actul normativ urmaresc clarificarea unor situatii inca nereglementate sau reglementate insuficient si vizeaza urmatoarele aspecte:

 1. In cazul rezilierii contractului de achizitie publica din vina exclusiva a contractantului, autoritatea contractanta emite documentul constatator in termen de 14 zile de la data rezilierii. Un exemplar al acestui document constatator se va incarca in SEAP si va putea fi vizualizat de toti cei interesati. In vechea legislatie nu exista obligativitatea incarcarii documentului in SEAP.  
 • Documentul constatator se intocmeste in doua exemplare, autoritatea contractanta avand urmatoarele obligatii:
  • Sa elibereze un exemplar operatorului economic si
  • Sa depuna un exemplar la dosarul achizitiei publice.
 • O copie a documentului constatator se publica in SEAP.
 1. Se introduce posibilitatea ofertantului de a corecta propunerea financiara si propunerea tehnica, astfel:
 • Ofertantul  are posibilitatea sa corecteze elementele propunerii financiare, ca urmare a unor erori aritmetice;
 • Fara a fi afectat pretul prevazut in propunerea financiara, corectarea abaterilor tehnice minore au fost limitate, ca urmare a raspunsului din partea pietei din domeniul achizitiilor publice, la maximum 1% din pretul total al ofertei;
 • Ofertantul are posibilitatea sa modifice propunerea tehnica ca urmare a existentei unor abateri tehnice minore, care au la baza erori materiale evidente si care pot fi completate/corectate intr-un mod care nu conduce in realitate la depunerea unei noi oferte.

De asemenea, actul normativ adoptat astazi include masuri de flexibilizare si de reducere a birocratiei in domeniul achizitiilor publice, intre care:

 • Introducerea interdictiei, pentru autoritatea contractanta, sa foloseasca calificarea si expertiza personalului desemnat sa realizeze activitatile cuprinse in contract, ca parte a procesului de calificare si selectie in cadrul procedurii de atribuire a respectivului contract.
 • Atunci cand ofertantul/candidatul demonstreaza indeplinirea unei cerinte de calificare legata de capacitatea tehnica si/sau profesionala sau situatia economica si financiara, se introduce posibilitatea ca acesta sa invoce sustinerea acordata de unul sai mai multi terti. Capacitatea tertului/a tertilor urmeaza a fi cumulata cu cea a ofertantului/candidatului in ceea ce priveste cerinta.
 • In cazul in care sustinerea tertului vizeaza resurse netransferabile, se introduce obligatia ca angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat, sa garanteze autoritatii contractante indeplinirea obligatiilor asumate prin acestea. Obligativitatea este introdusa pentru situatia in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului.

Modificarile si completarile aduse prin acest act normativ fac parte din setul de masuri luate in aplicarea recomandarilor Comisiei Europene privind intarirea sistemului achizitiilor publice.

Proiectul de act normativ a fost postat spre consultare publica pe site-ul www.anrmap.ro la http://www.anrmap.ro/documents/10180/0/pHG_modif_HG_925_2006.pdf

 Sursa: Comunicat de Presa Guvernul Romaniei

Tagged with:
 
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !