Agentia Nationala de Administrare Fiscala MFP(ANAF) a lansat o licitatie prin care vrea sa cumpere 15.000 de computere tip desktop şi 1.500 laptopuri pentru a innoi o parte din sistemele folosite de institutie, plus 268 de desktopuri şi 168 laptopuri destinate înlocuirii unei parti din parcul actual al Ministerului Finantelor (MFP),

Valoarea contractului fiind estimata la maximum 51,2 milioane lei (11,4 milioane euro), cu TVA, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP).

Valoarea estimata fara TVA: intre 21,145,836 si 43,035,005.56 lei.

Anuntul 172466 din 6.01.2016 corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice.

Anuntul implica incheierea unui acord-cadru pe durata de 12 luni, cu un singur agent economic.

Modalitatea de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante este bugetul de stat, prin ordin de plata.

Pentru toate loturile se preconizeaza ca primul contract subsecvent se va încheia dupa semnarea acordului cadru, iar celelalte contracte subsecvente se vor încheia pe parcursul anului 2017 si 2018.

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 09.02.2017 16:00

INFORMATII PRIVIND LOTURILE

  • LOT NR. 1 DENUMIRE: Computere portabile ANAF

1) DESCRIERE SUCCINTA

Computere portabile conform specificatiilor Caietului de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

30213100-6 Computere portabile (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

Acord – cadru: min 1000 max 1500 buc

Contract subsecvent: min 500 max 1000 buc

Valoarea estimata fara TVA: intre 2,916,670.00 si 4,375,005.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 2.916.670,00 lei fara TVA.

Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent: 1.458.335,00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare: 29167.00 RON

  • LOT NR. 2 DENUMIRE: Computere de birou ANAF

1) DESCRIERE SUCCINTA

Computere de birou conform specificatiilor din Caietul de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

30213000-5 Computere personale (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

Acord cadru: min 10000 – max 15000 buc

Contract subsecvent: min 5000 – max 10000 buc

Valoarea estimata fara TVA: intre 25,000,000.00 si 37,500,000.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 25.000.000,00 lei fara TVA

Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent: 12.500.000,00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare: 250000.00 RON

  • LOT NR. 3 DENUMIRE: Computere portabile MFP

1) DESCRIERE SUCCINTA

Computere portabile conform specificatiilor din Caietul de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

30213100-6 Computere portabile (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

Acord cadru: min 100 – max 168 buc

Contract subsecvent: min 68 – max 100 buc

Valoarea estimata fara TVA: intre 291,667.00 si 490,000.56 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 291.667,00 lei fara TVA

Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent: 198.333,56 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare: 2917.00 RON

  • LOT NR. 4 DENUMIRE: Computere de birou MFP

1) DESCRIERE SUCCINTA

Computere de birou conform specificatiilor Caietului de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

30213000-5 Computere personale (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

Acord cadru: min 200 – max 268 buc

Contract subsecvent: min 68 – max 200 buc

Valoarea estimata fara TVA: intre 500,000.00 si 670,000.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 500.000,00 lei fara TVA

Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent: 170.000,00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare: 5000.00 RON.

Detalii despre licitatie si conditiile necesare participarii gasiti in anuntul de participare, pe link-ul urmator: 2-172466 /06.01.17.

Pentru acces gratuit la aplicatia noastra care monitorizeaza toate licitatiile publice publicate de autoritati contactante din Romania, Inregistrati-va Aici la o Testare Gratuita.

Tagged with:
 

Ministerul Finantelor Publice (MFP) propune MFPmajorarea bugetului alocat schemei de ajutor de stat de stimulare a investitiilor cu impact major in economie de la 100 de milioane de euro anual, la 145 de milioane de euro anual, echivalent in lei, cu incadrarea in prevederile bugetare anuale aprobate.

Conform unui comunicat oficial al MFP, decizia vine in urma interesului deosebit manifestat de un numar in crestere de investitori pentru realizarea unor investitii de mare anvergura, cu importante efecte in economie, orientate spre sectoarele de activitate de varf. Totodata, in prezent, pentru intreprinderile mari care intentioneaza realizarea unor astfel de investitii nu mai exista un alt mecanism de finantare la nivel national.

Ministerul Finantelor Publice propune si modificarea mecanismului de inregistrare a proiectelor si selectare a beneficiarilor, criteriile de departajare fiind cuantificabile si transparente, stabilite pe baza de punctaj. Scopul este acela de a asigura un tratament egal intreprinderilor si eficientizarea procesului de evaluare cu incadrarea, totodata, in bugetele alocate schemei. De asemenea, este luata in calcul introducerea si clarificarea anumitor definitii si reglementari specifice in vederea corelarii cu prevederile legislatiei europene in materie.

Comunicatul mentioneaza ca mecanisme similare de stimulare a atragerii de investitii sunt practicate de majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene, in conformitate cu legislatia comunitara in domeniul ajutorului de stat, si reprezinta un criteriu determinant in procesul de alegere a locatiilor pentru amplasarea viitoarelor investitii.

***

Ministerul Finantelor Publice implementeaza, incepand cu luna noiembrie 2014, schema de ajutor de stat aprobata prin Hotararea Guvernului nr.807/2014 care are ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie.

In prezent, inregistrarea cererilor de finantare in baza schemei se realizeaza in sesiune continua pana la atingerea nivelului bugetului anual alocat schemei. Inregistrarea Cererilor de acord pentru finantare a fost suspendata incepand cu data de 26.06.2015 urmare a atingerii nivelului bugetului anual alocat schemei.

Pot beneficia de ajutor de stat in baza schemei instituite prin Hotararea Guvernului nr.807/2014, intreprinderile care realizeaza proiecte de investitii cu o valoare totala, fara T.V.A., de minimum 10 milioane de euro.

Ajutorul de stat se acorda intreprinderilor dupa efectuarea totala sau partiala a cheltuielilor eligibile aprobate prin acordurile pentru finantare, sub forma de sume nerambursabile, in limita intensitatii maxim admisibile conform Hartii ajutoarelor regionale pentru Romania valabila pentru perioada 2014-2020.

Sunt considerate cheltuieli eligibile, costurile fara T.V.A. aferente realizarii, respectiv achizitionarii de active corporale si necorporale, precum si cheltuielile privind inchirierea constructiilor, aferente investitiei initiale.

Perioada de derulare a schemei este 2014-2020 pentru emiterea de acorduri pentru finantare, respectiv 2015-2023 pentru plata ajutorului de stat.

Descarca Proiectul de act normativ pentru modificarea schemei de ajutor de stat instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 807/2014, însoțit de Nota de fundamentare, a fost publicat pentru consultare publică pe site-ul ministerului, la secțiunea Transparență decizională – Proiecte acte normative.

Toti cei interesati pot transmite eventuale propuneri, sugestii sau opinii pe marginea proiectului de act normativ pentru modificarea schemei de ajutor de stat instituita prin Hotararea Guvernului nr. 807/2014 la adresa: publicinfo@mfinante.ro.

Sursa: Ministerul Finantelor Publice

Tagged with:
 
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !