In M.Of. nr. 645 din data de 25 august 2015 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice – ANAP .

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) este o institutie publica, cu personalitate juridica, care functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice, in subordinea Ministerului Finantelor Publice, finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice.

Activitatea ANAP este exercitata la nivel central si prin 8 structuri regionale, fara personalitate juridica, la nivel teritorial.

ANAP este organizata in 4 directii generale:

 • Directia generala politici publice si relatii internationale;
 • Directia generala reglementare, coordonare metodologica si suport operational;
 • Directia generala supraveghere si conciliere; si
 • Directia generala control ex-ante.

In cadrul ANAP se pot organiza servicii, birouri, compartimente, programe si colective temporare.

Functii:

 • de strategie, prin care se asigura elaborarea si implementarea Strategiei nationale in domeniul achizitiilor publice, precum si planurile de actiune, in conformitate cu obligatiile asumate de Guvernul Romaniei si de Uniunea Europeana;
 • de reglementare, prin care se asigura elaborarea, promovarea si implementarea politicii in domeniul achizitiilor publice;
 • de stabilire si implementare a sistemului de verificare si control al aplicarii unitare de catre autoritatile contractante a dispozitiilor legale si procedurale in domeniul achizitiilor publice;
 • de monitorizare a functionarii eficiente a sistemului de achizitii publice.

Atributii ale ANAP:

 • elaborarea politicilor si legistatiei in domeniul achizitiilor publice si asigurarea interpretarilor unitare in domeniu;
 • consilierea autoritatilor contractante in procesul de atribuire;
 • controlul modului in care autoritatile contractante atribuie contractele de achizitie publica, de concesiune de lucrari publice si de concesiune de servicii;
 • monitorizarea functionarii sistemului de achizitii publice in Romania;
 • evaluarea conformitatii documentatiei de atribuire cu legislatia aplicabila din domeniul achizitiilor publice si concesiunilor;
 • verficarea aspectelelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenta legislatiei privind achizitiile publice;
 • elaborarea si publicarea de documente standard, formulare si modele-cadru, ghiduri, manuale si alte instrumente operationale pentru aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica.

Metodologia de selectie a procedurilor de atribuire ce sunt incluse in esantionul supus verificarii va fi stabilita prin ordin emis de presedinte si va urmari urmatoarele principii:

 • sa nu fie predictibila pentru autoritatile contractante;
 • sa fie flexibila, respectiv partial bazata pe alegerea aleatorie a procedurilor de atribuire ce vor face obiectul verificarii, partial pe rationament profesional si indicatori de risc asociati rezultati din indeplinirea functiilor de monitorizare si supraveghere;
 • la intocmirea programelor de verificare se vor avea in vedere si personalul disponibil, precum si numarul de proceduri ce poate fi verificat de o echipa de control, conform normativului aprobat.

Evaluarea conformitatii documentatiei de atribuire cu legislatia aplicabila din domeniul achizitiilor publice si concesiunilor se va efectua prin mijloace electronice, prin intermediul S.E.A.P.

Tagged with:
 
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !