Guvernul a aprobat, miercuri 9 septembrie, un Guvernul Romanieiproiect de Lege privind instituirea unui mecanism de verificare ex ante in scopul prevenirii conflictului de interese in procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica initiata prin sistemul electronic de achizitii publice (SEAP), astfel incat aceste conflicte de interese sa poata fi inlaturate fara a fi afectate respectivele proceduri.

Proiectul a fost supus dezbaterii publice pe site-ul Ministerului Justitiei pana in 2 mai 2015, un articol pe aceasta tema puteti citi pe site-ul nostru la link-ul urmator:Proiect: Sistem informatic pentru a identifica conflictul de interese in licitatiile publice

Proiectul de act normativ propune constituirea, in cadrul Agentiei Nationale de Integritate (ANI), a unui sistem informatic integrat pentru prevenirea si identificarea potentialelor conflicte de interese, denumit Sistemul Preventie. Acesta va functiona pe baza datelor din formularele de integritate prelucrate, potrivit legii, de SEAP, in cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica.

Potrivit proiectului de Lege, mecanismul de verificare ex ante se exercita de catre ANI, prin Sistemul Preventie si activitatea specifica a inspectorilor de integritate, prin raportare exclusiva la persoanele prevazute in art. 1 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Autoritatile contractante vor avea obligatia de a asigura completarea si actualizarea unui formular de integritate, care face parte din documentatia de atribuire, atat inainte de transmiterea spre publicare in SEAP a acesteia, cat si pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publica. De asemenea, fiecare autoritate contractanta are obligatia de a desemna, prin act administrativ, una sau mai multe persoane responsabile cu completarea, actualizarea sau modificarea formularelor de integritate aferente autoritatii respective.

Proiectul de Lege instituie termene pentru completarea, actualizarea sau modificarea formularului de integritate in functie de situatii si de momentul procedurii. De exemplu, completarea Sectiunii a II-a a formularului de integritate trebuie facuta in termen de 5 zile de la deschiderea ofertelor, in caz contrar generandu-se o alerta in cadrul SEAP, atat catre autoritatea contractanta cât si catre ANI.

Sistemul Preventie preia informatiile colectate in mod automat in formularele de integritate din interconectarea cu SEAP si determina emiterea unor notificari privind potentiale conflicte de interese. Daca, in urma analizei specifice, inspectorii de integritate detecteaza elemente ale unui potential conflict de interese, ei sunt obligati ca, in maxim 3 zile lucratoare de la data primirii completarii Sectiunii a II-a a formularului, sa transmita avertismentul de integritate emis de Sistemul Preventie.

Avertismentul de integritate emis de ANI este disponibil prin intermediul SEAP autoritatilor contractante, precum si autoritatilor cu atributii de verificare, monitorizare si control a procedurii de achizitie publica. Totodata, ANI are obligatia de a comunica avertismentul, prin mijloace electronice, persoanei responsabile cu completarea, actualizarea sau modificarea formularelor de integritate, care este obligata sa-l transmita de indata persoanei vizate, precum si conducatorului autoritatii contractante. In sarcina acestuia din urma intra dispunerea tuturor masurilor necesare pentru evitarea conflictului de interese.

Neluarea de masuri ca urmare a primirii unui avertisment de integritate sau necomunicarea masurilor dispuse, declanseaza din oficiu procedura de evaluare a conflictului de interese, dupa finalizarea procedurii de atribuire, exclusiv la persoanele fata de care sunt incidente prevederile Legii nr. 176/2010.

Proiectul de act normativ face precizarea expresa potrivit careia lipsa unui avertisment de integritate sau lipsa unei masuri dispuse de conducatorul autoritatii contractante ca urmare a emiterii unui avertisment de integritate nu impiedica desfasurarea de proceduri de identificare, evaluare, cercetare si tragere la raspundere – civila, disciplinara, administrativa, contraventionala sau penala – a persoanelor fata de care se constata incalcari ale prevederilor legale.

De asemenea, proiectul de Lege nu aduce atingere aplicarii altor prevederi legale privind prevenirea conflictului de interese, iar procedurile in vigoare de verificare a procesului de achizitie publica sunt si ramân aplicabile.
Informatii suplimentare

Agentia Nationala de Integritate a avut in derulare, in perioada 7 decembrie 2013 – 7 iulie 2015, proiectul „PREVENT – Sistem informatic integrat de prevenire a conflictelor de interese in achizitiile publice”. Pe parcursul derularii proiectului, au fost duse la indeplinire o serie de obiective, printre care implementarea unui Sistem informatic de prevenire a conflictului de interese prin care se urmareste imbunatatirea furnizarii de servicii privind emiterea unui avertisment de integritate autoritatilor contractante implicate in proiectele cu finantare europeana in care apar cazuri de conflict de interese, eficientizarea si cresterea transparentei in comunicarea cu beneficiarii serviciilor publice desfasurate de A.N.I.

Sursa: gov.ro

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !