Agentia Nationala de Integritate (ANI) a anuntat ca a fost promulgata Legea privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese in procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica (Prevent).

Actul normativ reglementeaza, prin instituirea unui mecanism de verificare ex-ante, denumit Sistemul Preventie (PREVENT), prevenirea conflictului de interese in procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica.
Sistemul va functiona pe baza datelor inscrise in formularele de integritate, inregistrate in SEAP, cu ocazia derularii procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica și prelucrate de inspectorii de integritate in conditiile legii.

Sistemul Preventie va functiona pe baza datelor din formularele de integritate prelucrate, potrivit legii, de SEAP, in cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica.

Autoritatile contractante au obligatia de a asigura completarea și actualizarea formularului de integritate, de la publicarea in SEAP a documentatiei de atribuire, pe tot parcursul derularii procedurii și pâna la publicarea anuntului de atribuire a contractelor de achizitie publica.

Formularul de integritate este accesibil, in format electronic, autoritatilor contractante și se completeaza in SEAP.

Partea tehnica a fost finalizata inca de anul trecut, urmand ca aceasta sa fie operationalizata in termenele prevazute de lege, respectiv la 8 luni de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia art. 13, art. 14, alin. (3) si (4) si art. 15, care intra in vigoare la 3 zile de la publicare.

Potrivit proiectului legii PREVENT, obiectivul general al initiative legislative, “consta in asigurarea unui mecanism eficient de verificare ex-ante a conflictului de interese in procesul de atribuire a contractelor de achizitii publice finantate din fonduri comunitare prin implementarea si operationalizarea unui sistem informatic integrat in cadrul Agentiei Nationale de Integritate, pentru prevenirea si identificarea situatiilor care determina un conflict de interese.”

Sistemul Preventie preia informatiile colectate in mod automat in formularele de integritate din interconectarea cu SEAP si determina emiterea unor notificari privind potentiale conflicte de interese.

Avertismentul de integritate emis de ANI este disponibil prin intermediul SEAP autoritatilor contractante, precum si autoritatilor cu atributii de verificare, monitorizare si control a procedurii de achizitie publica.

Legea instituie termene imperative pentru completarea formularului de integritate, potrivit celor trei momente procedurale importante identificate, dupa cum urmeaza:

  • termenul de 24 de ore de la publicarea in SEAP a anuntului sau a invitatiei de participare, pentru ca persoana desemnata din cadrul autoritatii contractante sa completeze sectiunea I a formularului de integritate, care cuprinde date privind procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica, factorul decizional, consultantii pentru elaborarea documentatiei de atribuire si date privind comisia de evaluare;
  • termenul de 48 de ore de la deschiderea ofertelor in cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publica, pentru ca persoana responsabila sa procedeze la completarea sectiunii a II-a a formularului de integritate, care cuprinde date privind ofertantii;
  • termenul de 72 de ore de la dispunerea de masuri privind inlaturarea potentialului conflict de interese, pentru ca persoana responsabila sa opereze modificarile necesare, dupa caz, in sectiunile I si II ale formularului de integritate si pentru completarea sectiunii a III-a a acestui formular, care cuprinde informatii privind modificarile efectuate urmare primirii unui avertisment de integritate.

Legea stabileste si faptul ca Sistemul Preventie opereaza cu date colectate prin formularele de integritate si prin interogarea unor baze de date nationale precum cele ale Ministerului Afacerilor Interne, Oficiului National al Registrului Comertului, SEAP, aceste entitati avand obligatia asigurarii interoperabilitatii bazelor de date prin modalitati tehnice stabilite prin protocoale de colaborare care urmeaza sa se incheie intre acestea si Agentia Nationala de Integritate in termen de maximum 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentului act normativ.

Guvernul a aprobat inca de anul trecut proiectul de Lege privind instituirea unui mecanism de verificare ex ante in scopul prevenirii conflictului de interese in procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica initiata prin sistemul electronic de achizitii publice (SEAP). Astfel aceste conflicte de interese ar putea fi inlaturate fara a fi afectate respectivele proceduri. Detalii: Mecanism de prevenire a conflictului de interese in procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica.

Tagged with:
 
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !