CNADRC.N.A.D.N.R apublicat ieri, in 23.09.14 un anunt de licitatie de tip ul : Proiectare, Consultanta, Servicii specifice activitatii C.N.A.D.N.R., adica: Servicii de consultanta de specialitate si de stramutare a cimitirului neautorizat situat pe amplasamentul obiectivului de investitii “Proiectare si executie Autostrada Lugoj – Deva, Lot 4: km 77+361 – km 99+500” din zona comunei Branisca km 90+275 – km 90+315.

Valoarea estimata: 130.050,75 lei fara T.V.A.

Data limita: 26.09.2014

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut.

Durata contractului:   60 zile.

Obiectivul   contractului   consta in servicii de consultanta de specialitate  si de   stramutare  a cimitirului neautorizat   situat pc amplasarnentul obiectivului de investitii, pe culoarul expropriat al obiectivului de investitii «Proiectare si Executie autostrada Lugoj – Deva, Lot 4: km 77+361   km 99+500». Strarnutarea cimitirului neautorizat se realizeaza in vederea eliberarii amplasamentului pentru constructia autostrazii, in noua locatie stabilita si arnenajata conform solutiei

stabilita de catre Primaria Branisca prin Autorizatia de Construire nr. 6/13.08.2014.

Sursa si detalii: www.licitatie-publica.ro

!!!! Aceasta Licitatie NU a fost PUBLICATA si in SEAP, Asigurati-va ca nu pierdeti licitatii, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro. (peste 1500 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A. a publicat un Anunt de participare (153186 / 19.08.2014) in vederea achizitionarii de Servicii de consultanta pentru dezvoltarea unei strategii de reorganizare si reproiectare organizationala. Procedura este in desfasurarea iar Data inchiderii licitatiei cat si Data deschiderii ofertelor este 30.09.2014.

 

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitie publica, iar valoarea estimata fara TVA fiind de  4,982,736 RON

Locul principal de prestare: Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz SA ( sediu, sucursale, ateliere, sectii etc).

Printre conditiile de participare, una dintre cele mai importate este legata de Capacitatea economica si financiara a aprticipamntului. Operatorul economic trebuie sa aiba o cifra de afaceri globala care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani de minim (2011,2012,2013): 9.000.000 lei.

In ceea ce priveste criteriul de atribuire – Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic.

Cerinte specifice privind prestarea serviciilor de consultanta (extrase din Caietul de Sarcini):

Etapa I     – Analiza generală a organizatiei

Etapa II

a)      Elaborarea unei opţiuni de reorganizare rezultate in urma analizei;

a)      Evaluarea impactului economico-functional, pe termen mediu si lung a optiunii recomandate.

Etapa III

Elaborarea Planului de implementare a structurii organizatorice propuse. Se va tine cont de constrangeri legale, prevederi ale Contractului Colectiv de Munca;

Etapa IV

a)    Acordarea de asistenta pentru implementarea structurii organizatorice recomandate. Evaluari ale personalului (dacă este necesar) care incadreaza noua structura organizatorica.

b)   Propuneri privind creşterea gradului de responsabilitate a personalului;

Toate informatiile legate de licitatia organizata de SNGN ROMGAZ SA, accesati Anuntul de participare si documentele de participare.

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !