O lege aprobata de Executiv instituie un mecanism SEAPde prevenire a conflictului de interese in procedura de atribuire a contractelor e achizitie publica initiata prin sistemul electronic de achizitii publice (SEAP).

Sistemul Preventie – un sistem informatic integrat pentru prevenirea si identificarea potentialelor conflicte de interese – va fi constituit in cadrul Agentiei Nationale de Integritate Autoritatile contractante vor avea obligatia de a asigura completarea si actualizarea unui formular de integritate, care face parte din documentatia de atribuire.

 „Autoritatile contractante vor avea obligatia de a asigura completarea si actualizarea unui formular de integritate, care face parte din documentatia de atri­buire, atât inainte de transmi­terea spre publicare in SEAP a a­cesteia, cât si pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractelor de achizitie pu­bli­ca. De asemenea, fiecare autoritate contractanta are obligatia de a desemna, prin act administrativ, una sau mai multe persoane responsabile cu comple­tarea, actualizarea sau modificarea formularelor de integritate aferente autoritatii respective”, a informat ieri Guvernul.

Sistemul Preventie preia informatiile colectate in mod automat in formularele de integritate din interconectarea cu SEAP si determina emiterea unor notificari electronice privind potentiale conflicte de interese. Daca inspectorii de integritate detecteaza elemente ale unui potential conflict de interese,  in maximum 3 zile lucratoare de la data primirii completarii Sectiunii a II-a a formularului, trebuie sa transmita avertismentul de integritate emis de Sistemul Preventie.

Legea instituie termene imperative pentru completarea formularului de integritate, potrivit celor trei momente procedurale importante identificate, dupa cum urmeaza:

  • termenul de 24 de ore de la publicarea in SEAP a anuntului sau a invitatiei de participare, pentru ca persoana desemnata din cadrul autoritatii contractante sa completeze sectiunea I a formularului de integritate, care cuprinde date privind procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica, factorul decizional, consultantii pentru elaborarea documentatiei de atribuire si date privind comisia de evaluare;
  • termenul de 48 de ore de la deschiderea ofertelor in cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publica, pentru ca persoana responsabila sa procedeze la completarea sectiunii a II-a a formularului de integritate, care cuprinde date privind ofertantii;
  • termenul de 72 de ore de la dispunerea de masuri privind inlaturarea potentialului conflict de interese, pentru ca persoana responsabila sa opereze modificarile necesare, dupa caz, in sectiunile I si II ale formularului de integritate si pentru completarea sectiunii a III-a a acestui formular, care cuprinde informatii privind modificarile efectuate urmare primirii unui avertisment de integritate.

Sistemul Preventie face analiza informatiilor, in mod automat, determinand, dupa caz, emiterea unor avertismente de integritate privind potentiale conflicte de interese.

In proiectul de lege se prevedea faptul ca necompletarea sau neactualizarea formularelor de integritate ar urma sa determine imposibilitatea continuarii procedurii de achizitie si informarea A.N.R.M.A.P., de catre inspectorul de integritate, in vederea dispunerii de masuri specifice urmand ca A.N.R.M.A.P. sa comunice in 3 zile inspectorului de integritate masurile dispuse.

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !