Autoritatile contractante inregistrate in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) care utilizeaza platforma vor fi plati catre Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei (AADR), operatorul sistemului, tarife intre 200 de lei si 1200 de lei, in functie de utilizarea sistemului, potrivit unei Ordonante privind tarifele de utilizare SEAP, publicata pe site-ul Ministerului pentru Societatea Informationala.

Anului trecut, un proiect similar, propunea un tarif anual de 800 de lei, detalii: SEAP – Tarif acces la facilitati electronice in cuantum de 800 lei – Modificare Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata si ale art. 1, pct. 6 din Legea nr. 346/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,   Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. 1. – (1) Autoritatea contractanta inregistrata in SEAP si care utilizeaza platforma are obligatia sa plateasca anual operatorului SEAP un tarif de utilizare dupa urmatorul plan de tarifare:

  1. a) pentru cel putin 3 proceduri electronice derulate prin intermediul SEAP sau achizitie directa din catalogul SEAP, tariful de utilizare SEAP este in cuantum de 200 lei.
  2. b) intre 4 si 50 de proceduri electronice derulate prin intermediul SEAP sau achizitii directe din catalogul SEAP, tariful de utilizare SEAP este in cuantum de 400 lei.
  3. c) intre 51 si 100 de proceduri electronice derulate prin intermediul SEAP sau achizitii directe din catalogul SEAP, tariful de utilizare SEAP este in cuantum de 800 lei.
  4. d) peste 100 de proceduri electronice derulate prin intermediul SEAP sau achizitii directe din catalogul SEAP, tariful de utilizare SEAP este in cuantum de 1200 lei.

(2) Tariful de utilizare SEAP se calculeaza tinand cont de procedurile electronice sau achizitiile directe initiate prin intermediul SEAP in trimestrul pentru care se face facturarea.

 Art. 2. – (1) Autoritatile contractante au obligatia achitarii tarifului de utilizare SEAP in maxim 60 de zile de la primirea deciziei titlu de creanta. In cazul neachitarii tarifului, autoritatea contractanta datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Plata tarifului de utilizare SEAP se efectueaza in baza deciziei titlu de creanta emisa de operatorul SEAP trimestrial. In cazul in care, in trimestrele urmatoare, autoritatea contractanta se incadreaza in alt plan de tarifare, se factureaza diferenta pana la atingerea noului prag;

(3) Tariful de utilizare SEAP se face venit la bugetul operatorului SEAP.

 Art. 3. – Decizia emisa conform art. 2 alin. (1) constitutie titlu de creanta conform dispozitiilor art. 110 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si instiintare de plata de la data comunicarii conform dispoziitiilor art. 86 alin (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 Art. 4. – In cazul neachitarii tarifului de utilizare SEAP, precum si a dobanzilor si penalitatilor de intarziere aferente, se va proceda la executarea silita in baza deciziei titlu de creanta care, potrivit dispozitiilor art. 141 alin (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la data expirarii termenului de scadenta, devine titlu executoriu.Obligatiile fiscale stabilite prin decizia titlu de creanta se sting prin executare silita in conformitate cu dispozitiile art. 136 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”

Potrivit analizei de impact, prin introducerea acestui tarif se realizeaza premisele financiare necesare cresterii calitatii, eficientei si a gradului de securitate al Sistemului Electronic de Achizitii Publice, contribuind astfel la atingerea tintelor stabilite an Strategia Nationala privind Agenda Digitala pentru Romania 2020 cat si in Strategia Nationala pentru Achizitii Publice, precum si in asumarile privind Piata Digitala Unica. Prin atingerea acestor tinte se va obtine un efect macroeconomic cuantificat intr-o reducere de cel putin 5% a costurilor totale cu achizitiile publice, datorita existentei unui numar crescut de oferte pe piata, la care administratiile publice vor avea acces prin prisma asigurarii unui grad ridicat de transparenta a procedurilor de atribuire si, implicit, datorita unei competitii ridicate.

Pentru a raspunde cat mai bine necesitatilor utilizatorilor si modificarilor legislative din domeniul achizitiilor publice este necesar ca Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) sa fie in permanenta imbunatatit/dezvoltat, fapt pentru care, este important ca operatorul SEAP – Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei, sa poata sa sustina toate aceste imbunatatiri/dezvoltari.

Tariful propus este orientat pe costuri, tinandu-se cont de analiza pe costuri generata de functionarea, operarea si dezvoltarea SEAP.

Astfel costurile operationale de functionare, reprezentate de energie electrica si utilitati sunt estimate la o cota de 380 mii lei/an, la care se adauga costurile aferente personalului ce intretine sistemul S.E.A.P. (personal callcenter, personal suport operational si personal tehnic – 16 persoane) in cuantum de aproximativ 880 mii lei (salarii si contributii aferente).

Modificarile legislative permanente si necesitatea de a adapta permanent   sistemul   genereaza   necesitatea  dezvoltarilor  cu o ritmicitate anuala; din estimarile anilor precedenti rezulta un necesar financiar pentru dezvoltare anuala an cuantum de aproximativ 2700 mii lei/an. La aceste cheltuieli se adauga cheltuielile aferente intretinerii hardware ce necesita atat operatiuni de intretinere periodica cat si schimbari totale de echipament, costurile estimate fiind in cuantum de 2000 mii lei/an. Cheltuielile aferente climatizarii, intretinerii acestora sunt in cuantum de aproximativ 40 mii lei/an. Totalul cheltuielilor aferente intretinerii si operarii SEAP sunt in cuantum de aproximativ 6000 mii lei/an.

Veniturile estimate a se realiza ca urmare a modificarilor tarifare sunt in cuantum de aproximativ 2100 mii lei/an.

An acest sens, a fost initiata ordonanta, care are drept scop asigurarea unei parti din resursele financiare necesare pentru administrarea si operarea, de catre AADR, a sistemului electronic de achizitii publice, in conditiile in care AADR functioneaza an regim de autofinantare.

 Sursa: www.mcsi.ro

 

 

Tagged with:
 
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !