Ministerul Sanatatii Publice a atribuit prin licitatie publica, in data de 15.09.2016, contractul pentru furnizare 255.000 doze vaccin hexavalent, cod CPV: 33651600-4.

Contractul cu o valoare estimata initiala de 47.934.900 lei, a fost atribuit firmei CN UNIFARM SA, cu sediul in Bucuresti, Str. Aviator Sanatescu, nr. 48, sector 1, pentru o valoare totala finala de 38.721.750 lei.

Autoritatea contractanta, in acest caz Ministerul Sanatatii Publice, a ales modalitatea de atribuire de: Negociere fara anunt de participare.

Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:

– Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva.

Potrivit reglementarilor legislative in vigoare negocierea fara anunt de participare, este procedura de negociere desfasurata de catre autoritatilor contractante in anumite cazuri, strict reglementate, fara publicare de catre acestea a unui anunt de participare:

a) atunci cand, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protectia unor drepturi de exclusivitate, contractul de achizitie publica poate fi atribuit numai unui anumit operator economic;

b) ca o masura strict necesara, atunci cand perioadele de aplicare a licitatiei deschise, a licitaţiei restranse, a negocierii cu publicarea prealabila a unui anunt de participare sau a cererii de oferte nu pot fi respectate din motive de extrema urgenta, determinate de evenimente imprevizibile si care nu se datoreaza sub nicio forma unei actiuni sau inactiuni a autoritatii contractante. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioada mai mare decât cea necesara, pentru a face fata situatiei de urgenta care a determinat aplicarea procedurii de negociere fara publicarea prealabilă a unui anunt de participare;

c) atunci cand produsele ce urmeaza a fi livrate sunt fabricate exclusiv in scopul cercetarii stiintifice, experimentarii, studiilor sau dezvoltarii tehnologice, si numai daca acestea nu se realizeaza pentru obtinerea unui profit si nici nu urmaresc acoperirea costurilor aferente;

d) atunci cand este necesara achizitionarea, de la furnizorul initial, a unor cantitati suplimentare de produse destinate inlocuirii partiale sau extinderii echipamentelor/ instalatiilor livrate anterior, si numai daca schimbarea furnizorului initial ar pune autoritatea contractanta in situatia de a achizitiona produse care, datorita caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente, determina incompatibilitati sau dificultati tehnice sporite de operare si intretinere. Perioada in care astfel de contracte pot fi atribuite nu trebuie sa depaseasca, de regula, 3 ani de la atribuirea contractului de furnizare initial;

e) pentru achizitionarea de materii prime cotate la bursele de marfuri, achiziţia acestora realizandu-se ca urmare a tranzacţiilor de pe piata la disponibil;

f) atunci cand produsele pot fi achizitionate in conditii deosebit de avantajoase, de la un operator economic care isi lichideaza definitiv afacerile, de la un judecator-sindic care administreaza afacerile unui operator economic in stare de faliment sau lichidare, printr-un aranjament cu creditorii unui operator economic in stare de faliment sau lichidare ori printr-o alta procedura similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;

g) atunci cand, ca urmare a unui concurs de solutii, contractul de servicii trebuie sa fie atribuit, conform regulilor stabilite initial, concurentului castigator sau unuia dintre concurentii castigatori ai concursului respectiv, in acest din urma caz, autoritatea contractanta avand obligatia de a transmite invitatie la negocieri tuturor concurentilor castigatori;
h) atunci cand este necesara achizitionarea unor lucrari sau servicii suplimentare/aditionale, care nu au fost incluse în contractul initial, dar care datorita unor circumstante imprevizibile au devenit necesare pentru indeplinirea contractului în cauza, si numai dacă se respecta, în mod cumulativ, urmatoarele conditii:
– atribuirea sa fie facuta contractantului initial;
– lucrarile sau serviciile suplimentare/aditionale nu pot fi, din punct de vedere tehnic si economic, separate de contractul initial fara aparitia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractanta sau, desi separabile de contractul initial, sunt strict necesare in vederea indeplinirii acestuia;
– valoarea cumulata a contractelor care vor fi atribuite si a actelor aditionale care vor fi incheiate pentru lucrari şi/sau servicii suplimentare ori aditionale nu depaseste 50% din valoarea contractului initial;
i) atunci cand, ulterior atribuirii unui contract de lucrari sau de servicii, autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze noi lucrari, respectiv noi servicii, care sunt similare lucrarilor sau serviciilor achizitionate prin atribuirea contractului initial si numai daca se respecta, in mod cumulativ, mai multe conditii conditii. Pentru detalii consultati Dictionarul de achizitii publice

Vezi mai jos licitatii asemanatoare:

Titlul                                                            Data inchiderii
Furnizare vaccin pneumococic polizaharidic conjugat 20.11.13
Actualizare documentatie Furnizare vaccin pneumococic polizaharidic conjugat 20.11.13
Furnizare vaccin tetravalent(DTPa-VPI)
Contract de furnizare vaccinuri pentru uz veterinar
Contract de furnizare vaccinuri pentru uz veterinar 17.06.14
CONTRACT DE FURNIZARE DE VACCINURI DE UZ VETERINAR 18.04.14
CONTRACT DE FURNIZARE DE VACCINURI DE UZ VETERINAR
Tagged with:
 
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !