Primaria Sector 3 intentioneaza sa achizitioneze prin licitatie publica:Servicii necesare pentru elaborarea documentatiilor tehnico economice (SF/DALI (STUDII TEREN+ACB) + EXPERTIZA TEHNICA + AUDIT ENERGETIC+PT+DE+DTAC+ +ACTIVITATEA DE ASISTENTA TEHNICA) necesare pentru obiective de investitii noi, lucrari de constructii pentru interventii, lucrari de constructii pentru interventii la constructii existente, inclusiv instalatiile aferente acestora, extinderi la constructii existente, interventii la constructii existente, instalatii aferente acestora.

Avand in vedere starea actuala a constructiilor administrate de beneficiar si necesitatea asigurarii conditiilor optime pentru desfasurarea activitatilor specifice, este necesar sa se execute lucrari de reparatii, extinderi, consolidari, reabilitari precum si orice alte tipuri de lucrari stabilite de beneficiar si care necesita, conform prevederilor legale studii de fezabilitate si/sau DALI, DTAC, DTOE, PTh, DE si asistenta tehnica.

Ofertantul are obligatia de a aplica si respecta normele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare pentru realizarea si mentinerea urmatoarelor cerinte:
a) – rezistenta mecanica si stabilitate;
b) – securitate la incendiu;
c) – igiena, sanatate si mediu;
d) – siguranta in exploatare;
e) – protectie impotriva zgomotului;
f) – economie de energie si izolare termica.

Elaboratorul proiectului va intocmi si documentatia necesara pentru obtinerea tuturor acordurilor si avizelor. Exceptie fac studiile de urbanism care nu fac parte din procedura. Obtinerea avizelor si acordurilor revine in sarcina beneficiarului, pe baza documentatiei intocmite de ofertant. Elaboratorul proiectului va acorda Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti, neconditionat, asistenta in actiunea de obtinere a avizelor si a acordurilor amintite. Elaboratorul proiectului va elabora documentaţiile tehnice necesare obţinerii avizelor solicitate in Certificatul de Urbanism în vederea emiterii Autorizaţiei de construire.

Informatii privind acordul-cadru:
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 48 luni.

Cantitatea totala sau domeniul:
– valoarea celui mai mic contract subsecvent este de 445,50 lei – 263,61 mp. – 5 ore de proiectare;
– valoarea minima a acordului cadru este de 445,50 lei – 263,61 mp. – 5 ore de proiectare;;
– valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 20.479.038,84 lei- 108.046,00 mp – 229.778,73 ore de proiectare;
– valoarea maxima a acordului cadru este de 37.027.946,34 lei – 715.666,00 mp + 55.000 m – 425.805,34 ore de proiectare.
– valoarea estimata a tuturor contractelor subsecvente (a acordului cadru) este de 37.027.946,34 lei – 715.666,00 mp. + 55.000 m.- 425.805,34 ore de proiectare, si este calculata conform OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Valoarea estimata fara TVA: 37,027,946.34 lei

Clasificare CPV:
79314000-8 – Studiu de fezabilitate,
71300000-1 – Servicii de inginerie.

Termenul limita pentru depunerea ofertei: 07.07.16.

Detalii privind anuntul de participare: 168297 / 17.05.16

Ultimele Licitatii din Bucuresti

2.291 licitatii au fost gasite pentru aceasta cautare.  Pagina: 1 ( de la 230)

Titlul Publicat Termen Limita Regiune
Achizitionarea de servicii de organizare a două serii de instruire, fiecare serie având câte 2 module, pentru instruirea a 50 persoane din cadrul DGP – AM POPAM (25 persoane / serie) având ca temă evaluarea proiectelor depuse în cadrul Programului Opera?ional Pescuit ?i Afaceri Maritime 2014-2020 16.05.16 27.05.16 Bucureşti
Achizitia si montajul unor corpuri de iluminat de siguranta. 16.05.16 20.06.16 Bucureşti
Furnizare ?i montare mochetă 16.05.16 20.05.16 Bucureşti
Inchiriaza spatiu cu titlul gratuit în vederea montării unui automat de băuturi calde si a unui automat de sandwich-uri si băuturi răcoritoare 16.05.16 18.05.16 Bucureşti
Achizitia directa a trei stampile. 17.05.16 19.05.16 Bucureşti
Lucrari de reparatie pentru ridicare restrictii de viteza pe aparate cale – SRCF Bucuresti 16.05.16 02.06.16 Bucureşti
Achizitie Medicamente 16.05.16 30.06.16 Bucureşti
Expertiza tehnica si scenariu de securitate la incendiu 16.05.16 09.06.16 Bucureşti
Furnizare Medicamente 16.05.16 Bucureşti
Achizitie Produse farmaceutice – Dezinfectant pentru tegumente – Urgenta 16.05.16 Bucureşti

Doriti sa primiti aceste licitatii zilnic pe e-mail? La noi aveti 7 Zile Gratuit, daca Testati Acum!

Tagged with:
 
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !