Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (CNAIR) organizeaza licitatie pentru Revizuire Studiu de Fezabilitate si Elaborare Proiect Tehnic pentru Autostrada Pitesti – Craiova. Valoarea estimata fara TVA: intre 39,408,762.53 si 46,574,082.99 lei.

Contractul pentru revizuirea Studiului de Fezabilitate si Elaborarea Proiectului Tehnic pentru Autostrada Pitesti – Craiova, include si urmatoarele servicii:
– asistenta tehnica in vederea pregatirii aplicatiei de finantare,
– elaborarea documentatiei de atribuire a contractului de lucrari,
– asistenta tehnica a beneficiarului pe durata desfasurarii procedurii de achizitie publica
– servicii de informare si publicitate conform Manualului de Identitate Vizuala pentru Programul Operational in vigoare la data realizarii acestora.

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

71322500-6 – Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport;
71241000-9 – Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize.

Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani servicii de Revizuire si/sau Elaborare de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte tehnice si/sau [Proiecte Tehnice si Detalii de Executie] pentru constructie noua si/sau modernizare de drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi in valoare totala cumulata de minim 4.500.000 Lei fara TVA.
Criterii de atribuire: Cel mai bun raport calitate-pret.
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.01.2017 15:59.
Pentru detalii suplimentare privind participarea la licitatie, consultati atasamentul: 2-171862.zip , iar pentru a nu rata nicio licitatie Inregistrati-va la o Testare Gratuita aici.
Tagged with:
 

Primaria Sector 3 intentioneaza sa achizitioneze prin licitatie publica:Servicii necesare pentru elaborarea documentatiilor tehnico economice (SF/DALI (STUDII TEREN+ACB) + EXPERTIZA TEHNICA + AUDIT ENERGETIC+PT+DE+DTAC+ +ACTIVITATEA DE ASISTENTA TEHNICA) necesare pentru obiective de investitii noi, lucrari de constructii pentru interventii, lucrari de constructii pentru interventii la constructii existente, inclusiv instalatiile aferente acestora, extinderi la constructii existente, interventii la constructii existente, instalatii aferente acestora.

Avand in vedere starea actuala a constructiilor administrate de beneficiar si necesitatea asigurarii conditiilor optime pentru desfasurarea activitatilor specifice, este necesar sa se execute lucrari de reparatii, extinderi, consolidari, reabilitari precum si orice alte tipuri de lucrari stabilite de beneficiar si care necesita, conform prevederilor legale studii de fezabilitate si/sau DALI, DTAC, DTOE, PTh, DE si asistenta tehnica.

Ofertantul are obligatia de a aplica si respecta normele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare pentru realizarea si mentinerea urmatoarelor cerinte:
a) – rezistenta mecanica si stabilitate;
b) – securitate la incendiu;
c) – igiena, sanatate si mediu;
d) – siguranta in exploatare;
e) – protectie impotriva zgomotului;
f) – economie de energie si izolare termica.

Elaboratorul proiectului va intocmi si documentatia necesara pentru obtinerea tuturor acordurilor si avizelor. Exceptie fac studiile de urbanism care nu fac parte din procedura. Obtinerea avizelor si acordurilor revine in sarcina beneficiarului, pe baza documentatiei intocmite de ofertant. Elaboratorul proiectului va acorda Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti, neconditionat, asistenta in actiunea de obtinere a avizelor si a acordurilor amintite. Elaboratorul proiectului va elabora documentaţiile tehnice necesare obţinerii avizelor solicitate in Certificatul de Urbanism în vederea emiterii Autorizaţiei de construire.

Informatii privind acordul-cadru:
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 48 luni.

Cantitatea totala sau domeniul:
– valoarea celui mai mic contract subsecvent este de 445,50 lei – 263,61 mp. – 5 ore de proiectare;
– valoarea minima a acordului cadru este de 445,50 lei – 263,61 mp. – 5 ore de proiectare;;
– valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 20.479.038,84 lei- 108.046,00 mp – 229.778,73 ore de proiectare;
– valoarea maxima a acordului cadru este de 37.027.946,34 lei – 715.666,00 mp + 55.000 m – 425.805,34 ore de proiectare.
– valoarea estimata a tuturor contractelor subsecvente (a acordului cadru) este de 37.027.946,34 lei – 715.666,00 mp. + 55.000 m.- 425.805,34 ore de proiectare, si este calculata conform OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Valoarea estimata fara TVA: 37,027,946.34 lei

Clasificare CPV:
79314000-8 – Studiu de fezabilitate,
71300000-1 – Servicii de inginerie.

Termenul limita pentru depunerea ofertei: 07.07.16.

Detalii privind anuntul de participare: 168297 / 17.05.16

Ultimele Licitatii din Bucuresti

2.291 licitatii au fost gasite pentru aceasta cautare.  Pagina: 1 ( de la 230)

Titlul Publicat Termen Limita Regiune
Achizitionarea de servicii de organizare a două serii de instruire, fiecare serie având câte 2 module, pentru instruirea a 50 persoane din cadrul DGP – AM POPAM (25 persoane / serie) având ca temă evaluarea proiectelor depuse în cadrul Programului Opera?ional Pescuit ?i Afaceri Maritime 2014-2020 16.05.16 27.05.16 Bucureşti
Achizitia si montajul unor corpuri de iluminat de siguranta. 16.05.16 20.06.16 Bucureşti
Furnizare ?i montare mochetă 16.05.16 20.05.16 Bucureşti
Inchiriaza spatiu cu titlul gratuit în vederea montării unui automat de băuturi calde si a unui automat de sandwich-uri si băuturi răcoritoare 16.05.16 18.05.16 Bucureşti
Achizitia directa a trei stampile. 17.05.16 19.05.16 Bucureşti
Lucrari de reparatie pentru ridicare restrictii de viteza pe aparate cale – SRCF Bucuresti 16.05.16 02.06.16 Bucureşti
Achizitie Medicamente 16.05.16 30.06.16 Bucureşti
Expertiza tehnica si scenariu de securitate la incendiu 16.05.16 09.06.16 Bucureşti
Furnizare Medicamente 16.05.16 Bucureşti
Achizitie Produse farmaceutice – Dezinfectant pentru tegumente – Urgenta 16.05.16 Bucureşti

Doriti sa primiti aceste licitatii zilnic pe e-mail? La noi aveti 7 Zile Gratuit, daca Testati Acum!

Tagged with:
 

Societatea Aquatim deruleaza un nou proiect cu finantare europeana asigurata in exercitiul 2014-2020, in valoare de peste 150 de milioane de euro, destinat prioritar comunelor cu o populatie de peste 2.000 de locuitori din judetul Timis, conditia impusa fiind ca localitatile respective sa fie membre in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa – Canal Timis.

 

Potrivit directorului Aquatim, conf. dr. ing. Ilie Vlaicu, societatea (aflata in subordinea municipalitatii) continua traditia atragerii de fonduri nerambursabile pentru reabilitari, modernizari si extinderi ale infrastructurii de apa. Pe lânga investitiile atrase pe exercitiul financiar 2007- 2013, finantate prin POS Mediu din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, in valoare totala de 118, 871 milioane de euro, Aquatim a atras o noua finantare nerambursabila pentru perioada 2014-2020, in valoare de peste 150 de milioane de euro.

Recent a fost fiind semnat si Contractul de servicii pentru “Asistenta tehnica pentru pregatirea Aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis, in perioada 2014-2020”.

In urma procedurii de licitatie restransa, contractul a fost atribuit asocierii de firme Tractebel Engineering SA, Luca Way SRL, Acciona Ingenieria SA si Romcapital Invest SA. Valoarea contractului, fara TVA, este de 10.532.046,07 de lei, din care 99% sunt fonduri nerambursabile (81,48 % contributie UE pe Fondul European de Dezvoltare Regionala, si 17,52 % contributie nationala, de la bugetul de stat), iar 1% este cota de cofinantare locala.

In cadrul acestui contract se vor derula toate activitatile premergatoare lucrarilor de investitii (studiu de fezabilitate, asigurarea componentei de urmarire a lucrarilor pe parcursul executiei, din partea proiectantului etc).

Fondurile necesare derularii acestui contract sunt asigurate conform dispozitiilor Contractului de Finantare semnat la finele lunii mai intre Ministerul Fondurilor Europene si Aquatim SA si avizat de catre Organismul Intermediar POS Mediu – Regiunea 5 (Vest-Timisoara) si Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Timis.

Aquatim a atras fonduri europene pentru dezvoltarea infrastructurii de apa din Timis, fiind in derulare un program investitional in valoare de 119 milioane de Euro, care se va finaliza in anul 2015.

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 1690 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: , va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

Sursa: www.administratie.ro

Vezi licitatii asemanatoare

Titlul Data inchiderii
Prima infiintare a sistemului public de canalizare menajera in satele Bradeanu si Smardan, com. Bradeanu, jud.Buzau si reabilitarea sistemului public de alimentare cu apa in Bradeanu si Smardan, com. Bradeanu, jud. Buzau
Executie lucrari pentru proiectul integrat privind “Prima înfiintare a retelei de canalizare si statie de epurare în satul Meziad”, “Alimentare cu apa a satului Meziad”, “Reabilitare Camin Cultural Meziad” si “Centru de zi pentru copii After School Remetea”, Comuna Remetea, judetul Bihor
“ACHIZITIONAREA DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE PENTRU IMBUNATATIREA ACTIVITATII SERVICIULUI DE GOSPODARIRE COMUNALA, SALUBRIZARE SI ADMINISTRARE PIETE AL COMUNEI PRUNDU BÎRGAULUI, JUDETUL BISTRITA NASAUD” 19.06.15
Anulata – “ACHIZITIONAREA DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE PENTRU IMBUNATATIREA ACTIVITATII SERVICIULUI DE GOSPODARIRE COMUNALA, SALUBRIZARE SI ADMINISTRARE PIETE AL COMUNEI PRUNDU BÎRGAULUI, JUDETUL BISTRITA NASAUD” 19.06.15
Executie lucrari pentru obiectivul: „CENTRU LOCAL DE INFORMARE TURISTICA; DEZVOLTAREA SI MARKETINGUL SERVICIILOR TURISTICE LEGATE DE TURISMUL RURAL, COMUNA LAPUGIU DE JOS, JUDETUL HUNEDOARA”
Extindere alimentare cu apa, retea de canalizare si statie de epurare, realizare cresa cu doua grupe, drumuri comunale, reabilitare camin cultural Jebel si achizitionare utilaje, echipamente si mijloace de transport pentru asigurarea serviciilor publice de baza in comuna Jebel, judetul Timis
Servicii de proiectare si executie a lucrarilor de constructie pentru implementarea proiectului PNDR -„Sistem centralizat canalizare ape uzate menajere, extindere sistem centralizat alimentare cu apa, modernizare drumuri de interes local, reabilitare camin cultural si infiintaredotare centru social de zi pentru copii
Reabilitare, extindere si modernizare sisteme de alimentare cu apa si canalizare pentru aglomerarile Drobeta Turnu Severin, Simian si Gura Vaii
REZOLVAREA UNOR PROBLEME DE INFRASTRUCTURA IN SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE PRIN REALIZAREA UNOR BRANSAMENTE IN VEDEREA FUNCTIONARII SISTEMELOR DE APA SI CANALIZARE
Executie lucrari pentru proiectul integrat privind “INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE, EXTINDERE RETEA DE DISTRIBUTIE APA POTABILA, INFIINTARE GRADINITA SI MODERNIZARE CAMIN CULTURAL, COMUNA DRAGANESTI, JUDETUL BIHOR”

Potrivit www.administratie.ro, Consiliul Județean Dolj a aprobat un proiect de 1,34 milioane euro pentru studiul de fezabilitate privind dezvoltarea transportului intermodal.

Proiectul ar fi finantat partial din fonduri europene, pentru realizarea studiului de fezabilitate privind dezvoltarea unui centru de transport intermodal cu facilitate de acces la transportul rutier, feroviar şi aerian la Craiova.

Presedintele CJ Dolj, Ion Prioteasa, a afirmat ca aceasta documentatie tehnica va fi inaintata spre finantare in cadrul Programului Operational “Transport”, iar CJ va participa cu o cota de finantare de 2% din cheltuielile eligibile, precum si cu suma necesara pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile.

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatiile din Romania si UE, Urmariti Anunturile de Licitatii pe: www.licitatie-publica.ro.

Urmariti Utimele Anunturi de Licitatii prin Achizitie Publica din judetul Dolj

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: , va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

CNADR ( Compania Natonala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA), organizeaza o licitatie pentru atribuirea contractului de Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru “Drum de legatura Autostrada A1 Arad – Timisoara – DN 69”   

CNADRCPV : 71241000-9 – Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize

Valoare estimata : 572,119 RON, include si suma de 27.244 lei fara TVA reprezentand cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 5 % din valoarea serviciilor.

Garantia de participare eliberata in numele ofertantului, care va fi emisa de catre o societate bancara/ societate asigurari, in cuantum de 10.000 lei.

Criteriu de atribuire : Pretul cel mai scazut

Data limita de depunere a ofertelor : 12.12.2014

Sursa si detalii: www.licitatie-publica.ro

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

Licitatia pentru Autostrada Bucuresti – Alexandria, amanata CNADRdin nou, Compania Natională de Autostrazi şi Drumuri Nationale a amanat termenul pana la care firmele pot depune oferte pentru realizarea studiului de fezabilitate (SF) din cauza “numeroaselor clarificari” care trebuiau facute pentru documentele necesare licitatiei.

Primarii din comunele pe unde ar trebui să treaca autostrada vorbesc despre numeroasele investitii pe care le-ar putea atrage daca proiectul ar fi finalizat.

Valoarea estimata a contractului pentru SF este de 19,67 milioane de lei (4,47 milioane de euro), fara TVA.

Autostrada Bucuresti-Alexandria va avea aproape 90 de kilometri, ar putea costa aproximativ 400 de milioane de euro si va fi construita pana in 2018.

Potrivit, www.romanialibera.ro: Preferinţele Guvernului in materie de autostrăzi sunt puse sub semnul intrebarii de specialisti in construirea si proiectarea de drumuri, dar si de rezultatele ultimului recensamant de trafic efectuat acum trei ani. Mesajul specialistilor este simplu. Romania nu are nevoie atat de toate autostrazile desenate pe hartie zilele trecute de catre Guvern cat de construirea autostrazii Rm.Valcea-Sibiu (Pitesti-Rm.Valcea figurand in planurile Cabinetului Ponta) si de o eventuala largire a actualelor drumuri nationale.

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !