Noi praguri in achizitii publice, in cazul achizitiilor directe acestea vor fi reduse cu aproximativ 50% si vor fi exprimate in lei.

In varianta draft a proiectului, se stabilea ca limita maxima pentru atribuirea directa a contractelor de achizitie publica va fi decisa prin normele metodologice de aplicare a legii.

In varianta finala a proiectului, aflam ca, autoritatea contractanta va avea dreptul sa achizitioneze direct produse sau servicii in cazul in care valoarea estimata a achizitiei, fara TVA, este mai mica de 66.259,5 lei (aprox. 15.000 euro), respectiv lucrari daca valoarea estimata a achizitiei, fara TVA, este mai mica de 265.038 lei (aprox. 60.000 euro). 

In ceea ce priveste valoarea de la care un contract trebuie atribuit obligatoriu prin licitatie, aceasta este mentinuta la 22.908.118 lei pentru lucrari, la 591.918,2 lei, pentru produse si servicii și la 3.312.975 lei pentru servicii sociale. Pragurilor vor fi fixate in moneda nationala, nu in euro ca in prezent.

Pentru valori sub aceste praguri, contractele vor fi atribuite printr-o procedura simplificata (putin mai complicata decat atribuirea directa, dar mult mai simpla decat licitatia), cu termene mai scurte, poate fi vorba ori de negociere directa, ori de atribuire doar pe baza a doua oferte etc.

Procedura simplificata poate fi aplicata doar pana la anumite praguri, dincolo de care licitatia devine obligatorie: 22,9 milioane de lei, pentru contractele de lucrari; 591.918 de lei, pentru contractele de produse si de servicii și 3,3 milioane de lei, pentru contractele de servicii care au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice.

Pragurile valorice, precum si orice praguri modificate se modifica de catre Comisia Europeana conform regulilor si procedurilor corespunzatoare prevazute la Art. 6 din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizitiile publice si de abrogare a Directivei 2004/18/CE.

Incepand cu 1 iulie 2013, pragul pentru achizitiile publice fara licitatie crescuse, de la 15.000 de euro la 30.000 de euro pentru servicii si la 100.000 de euro pentru lucrari, potrivit unei legi care modifica reglementarile privind atribuirea contractelor de achizitie publica. De asemenea, regiile autonome si companiile la care statul era actionar nu mai erau incadrate pe lista autoritatilor catre trebuiau sa organizeze licitatii pentru a contracta servicii sau lucrari. (Legea nr. 193/2013 privind aprobarea OUG nr. 77/2012 pentru modificarea si completarea OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii).

Piata achizitiilor publice prin Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) a fost in 2014 de 77 de miliarde de lei, (11,5% din PIB). Valoarea restului de cumparaturi ar fi de 8-10 miliarde de lei, ceea ce ridica intreaga piata la 85-90 mld lei.

Cele doua proiecte care vor completa legislatia in domeniul achizitiilor publice, vizeaza achizitiile sectoriale (utilitati), respectiv concesiunile. Proiectele de acte normative mentionate sunt realizate in cadrul Comitetului Inter-ministerial pentru achizitii publice. Documentele poti consultate la urmatoarele link-uri: pe site-ul MFP: Proiecte de legi in domeniul achizitiilor publice, pe site-ul ANAP: Proiecte legislative in dezbatere.

V-ar putea interesa si : Legea privind achizitiile publice, in dezbatere publica sau Achizitii publice: Noi proiecte in dezbatere publica – achizitiile sectoriale, respectiv concesiunile,

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !