Guvernul a modificat normele de aplicare a prevederilor privind atribuirea contractelor de achizitie publica, pe de o parte pentru solutionarea unor probleme ridicate, in mod constant, in practica achizitiilor publice, iar, pe de alta parte, pentru eliminarea barierelor artificiale aparute in activitatea curenta a autoritatilor contractante. In acest sens, Executivul a adoptat in sedinta de Guvern o Hotarare care modifica si completeaza HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG 34/2006.

O serie de modificari incluse in actul normativ urmaresc clarificarea unor situatii inca nereglementate sau reglementate insuficient si vizeaza urmatoarele aspecte:

1. In cazul rezilierii contractului de achizitie publica din vina exclusiva a contractantului, autoritatea contractanta emite documentul constatator in termen de 14 zile de la data rezilierii. Un exemplar al acestui document constatator se va incarca in SEAP si va putea fi vizualizat de toti cei interesati. In vechea legislatie nu exista obligativitatea incarcarii documentului in SEAP.

 • Documentul constatator se intocmeste in doua exemplare, autoritatea contractanta avand urmatoarele obligatii:
  • Sa elibereze un exemplar operatorului economic si
  • Sa depuna un exemplar la dosarul achizitiei publice.
 • O copie a documentului constatator se publica in SEAP

2. Se introduce posibilitatea ofertantului de a corecta propunerea financiara si propunerea tehnica, astfel:

 • Ofertantul are posibilitatea sa corecteze elementele propunerii financiare, ca urmare a unor erori aritmetice;
 • Fara a fi afectat pretul prevazut in propunerea financiara, corectarea abaterilor tehnice minore au fost limitate, ca urmare a raspunsului din partea pietei din domeniul achizitiilor publice, la maximum 1% din pretul total al ofertei;
 • Ofertantul are posibilitatea sa modifice propunerea tehnica ca urmare a existentei unor abateri tehnice minore, care au la baza erori materiale evidente si care pot fi completate/corectate intr-un mod care nu conduce in realitate la depunerea unei noi oferte.

De asemenea, actul normativ adoptat ieri include masuri de flexibilizare si de reducere a birocratiei in domeniul achizitiilor publice, intre care:

 • Introducerea interdictiei, pentru autoritatea contractanta, sa foloseasca calificarea si expertiza personalului desemnat sa realizeze activitatile cuprinse in contract, ca parte a procesului de calificare si selectie in cadrul procedurii de atribuire a respectivului contract.
 • Atunci cand ofertantul/candidatul demonstreaza indeplinirea unei cerinte de calificare legata de capacitatea tehnica si/sau profesionala sau situatia economica si financiara, se introduce posibilitatea ca acesta sa invoce sustinerea acordata de unul sai mai multi terti. Capacitatea tertului/a tertilor urmeaza a fi cumulata cu cea a ofertantului/candidatului in ceea ce priveste cerinta.
 • In cazul in care sustinerea tertului vizeaza resurse netransferabile, se introduce obligatia ca angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat, sa garanteze autoritatii contractante indeplinirea obligatiilor asumate prin acestea. Obligativitatea este introdusa pentru situatia in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului.

Pentru detalii, gasiti AICI Hotararea nr. 66/2016 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica.

Sursa: Guvernul Romaniei

Ministerul Finantelor Publice, prin Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP), organizeaza o serie de consultari publice pe marginea proiectului de Norme metodologice la Legea achizitiilor publice (clasice) la care sunt invitate sa participe toate partile interesate. In acest context, vor fi organizate sesiuni de dezbateri, avand urmatorul calendar:

 

 • 27 Ianuarie. Grup tinta: In principal, autoritati contractante. Vor fi invitate autoritatile centrale, companiile de stat, asociatiile relevante ale autoritatilor locale. Pentru aceasta dezbatere se vor putea inregistra si orice alte entitati ce se incadreaza in categoriile mentionate mai jos.

Inscrierea, prin completarea acestui formular:  http://goo.gl/forms/20iNRKZuHW

Vor mai urma:

 • 28 Ianuarie. Grup tinta: Mari investitori straini si romani (structuri reprezentative, precum asociatii profesionale, camere de comert) si ambasade.
 • 03 Februarie: Grup tinta: IMM-uri, societatea civila, organizatii profesionale ale expertilor, mediul academic. Pentru aceasta dezbatere se vor putea inregistra si orice alte entitati ce se incadreaza in categoria  mentionata
 • 10 Februarie: Grup tinta: Institutii de control si alte institutii relevante din sistem.

Pentru aceste trei dezbateri, vor fi transmise invitatii si vor fi publicate formulare de inregistrare in perioada urmatoare.

Locatia consultarilor va fi comunicata prin email celor care se inregistreaza prin intermediul formularului mentionat.

Proiectul norme metodologice de aplicare a legii privind achizitiile publice a fost publicat la data de 15 ianuarie 2016.

In urma sesiunilor de consultari, ANAP va centraliza toate propunerile/sugestiile primite, acestea vor fi integrate in proiect si, ulterior, va mai fi publicata o versiune consolidata a proiectului. Si aceasta, la randul ei, va fi supusa unei etape de consultari publice – cea prevazuta de Legea nr. 52/2003 a transparentei decizionale.

Persoanele interesate sa formuleze propuneri si/sau observatii cu privire la continutul acestui proiect le pot trimite in format electronic, la adresa de e-mail transparenta.decizionala@anap.gov.ro

Sursa: Biroul de Presa ANAP

Elemente de noutate aduse de proiectul de norme metodologice de aplicare a Legii privind achizitiile publice

1. Strategia de contractare (Art. 11 din proiect) aduce o schimbare importanta in abordarea procesului de achizitie publica, impartind acest proces in trei etape;

 2. Detalierea regulilor de calcul a valorii estimate a achizitiei (art. 18 din proiect): Autoritatea contractanta alege modalitatea de achizitie in functie de urmatoarele aspecte:

a) Valoarea estimata a tuturor achizitiilor cu acelasi obiect, cu obiect similar sau al caror obiect fac parte din aceeasi clasa CPV, conform Regulamentului CE nr.213/2008 din 28 noiembrie 2007, pe care autoritatea contractanta intentioneaza sa le realizeze in cursul unui an bugetar;

b) Complexitatea contractului/acordului cadru ce umeaza a fi atribuit;

c) Indeplinirea conditiilor specifice de aplicarea a anumitor modalitati de atribuire. In sensul prevederilor art. 11 alin. (2) din lege, autoritatea contractanta are obligatia ca, la alegerea modalitatii in care se va derula procesul de atribuire a contractului de achizitie publica, sa se raporteze la valoarea estimata cumulata a produselor, serviciilor si lucrarilor care pot fi considerate similare sau care se incadreaza in aceeasi clasa CPV.

3. Detalierea modalitatilor de consultare a pietei (art. 20 din proiect);

4. Detalierea unor aspecte legate de documentatia de atribuire–fisa de date si documentele suport (art. 22 din proiect);

 5. Evaluarea ex-ante a documentatiei de atribuire –noi reguli (art. 25 din proiect);

 6. Explicitarea criteriilor de atribuire „calitate -pret” si „costul cel mai scazut” (art. 31 si 32 din proiect);

 7. Procedurile desfasurate integral prin mijloace electronice (on -line) devin regula pentru toate tipurile de proceduri – detalii pot fi gasite in Sectiunea a 4-a –„Derularea procedurilor de atribuire”;

 8. Procedura simplificata (art. 106-113);

 9. O noua abordare ce trebuie urmata de autoritatile contractante in procesul de evaluare a ofertelor;

 10. Nu mai exista o regula rigida cu privire la ce inseamna pret neobisnuit de scazut.

 Proiect norme metodologice de aplicare a legii privind achiziţiile publice –  publicat la data de 15 ianuarie 2016

Tagged with:
 
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !