Guvernul a lansat o platforma online pentru Guvernul Romanieiconsultare pentru Strategia si pachetul de Legi nationale in domeniul Achizitiilor Publice. Astfel toate documentele supuse dezbaterii publice, pana la 31 august, Strategia, pachetul de Legi si Cai de atac, pot fi consultate direct pe: consultareap.gov.ro.

Guvernul Romaniei a declarat achizitiile publice drept una dintre prioritatile sale si, prin Decizia 218/2014 privind infiintarea Comitetului interministerial pentru realizarea reformei cadrului legislativ si institutional in domeniul achizitiilor publice, a instituit un mod de operare pentru reformarea sistemului.

Transpunerea noilor Directive UE in legislatia nationala se va realiza prin promovarea a patru acte normative diferite in legislatia primara, dupa cum urmeaza:

1. O lege distincta privind achizitiile clasice – transpunerea Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European si Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizitiile publice si de abrogare a Directivei 2004/18/CE (inclusiv achizitii electronice).

2. O lege distincta privind utilitatile – transpunerea Directivei 2014/25/UE a Parlamentului European si Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizitiile realizate de catre entitatile ce desfasoara activitati relevante in domeniile: apa, energie, transport si posta si de abrogare a Directivei 2004/17/CE.

3. O lege distincta privind concesiunile si parteneriatul public-privat (PPP) – transpunerea Directivei 2014/23/UE a Parlamentului European si Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune.

4. O lege distincta privind remediile/contestatiile – transpunerea Directivei 2007/66/CE a Parlamentului European si Consiliului din 11 decembrie 2007 de modificare a Directivelor Consiliului 89/665/CEE si 92/13/CEE cu privire la cresterea eficacitatii procedurilor de trecere in revista referitoare la atribuirea contractelor publice.

Principalele argumente in favoarea transpunerii prin intermediul a patru acte normative distincte rezulta din aplicabilitatea specifica a celor patru directive, din necesitatea de a asigura instrumente operationale care sa asigure viitoarea stabilitate a cadrului legislativ si de a incuraja dimensiunea utilizarii strategice a legislatiei in fiecare sector, dupa cum urmeaza:

a) Din punct de vedere strategic, o astfel de masura va incuraja dezvoltarea de politici publice specifice fiecarui domeniu, in paralel cu deschiderea pietei pentru fiecare dintre sectoare (clasic, utilitati, concesiuni). Mai mult, fiecare sector va fi reglementat distinct, in functie de particularitatile sale.

b) Din perspectiva operationala, transpunerea Directivelor in acte normative distincte va contribui la cresterea stabilitatii cadrului legal, prin reducerea posibilitatii de promovare a unor modificari ulterioare si va asigura, totodata, un nivel crescut de flexibilitate in aplicarea legislatiei pe fiecare sector in parte;

Articole pe aceasi tema: Legea privind achizitiile publice, in dezbatere publica

Observatiile, comentariile si sugestiile preliminare de modificare/completare a proiectului de Lege privind achizitiile publice clasice formulate de Asociatia Expertilor in Achizitii AEXA in numele membrilor sai:
– Structura proiectului de Lege este, cel puțin în forma actuală, relativ”neprietenoasă” in raport cu un cititor neavizat.
– O serie de articole ale Directivei 24/2014/UE nu sunt transpuse deloc sau sunt transpuse trunchiat.
– Nu sunt valorificate pe deplin anumite explicatii prevăzute in Considerentele Directivei 24/2014/UE.
– Exista in proiectul de Lege o serie de necorelari sau de utilizari neunitare/confuze a termenilor.
– Este discutabila decizia de a nu se prelua pragurile valorice prevazute in Directiva pentru autoritatilor publice.
– Este criticabila si decizia de a nu se permite utilizarea anuntului de intentie ca modalitate de initiere a unor proceduri de atribuire de catre autoritatile contractante de la nivel local.
– Posibilitatea de a se emite norme metodologice pare relativ limitata in ceea ce priveste anumite reglementari ale proiectului de Lege sau anumite aspecte operationale.

Va recomandam parcurgerea documentului pus la dispozitie de AEXA, cu toate observatiile punctuale, pe textul proiectului de lege:

Asigurati-va ca Nu pierdeti anunturi de achizitii publice, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2000 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

 

Tagged with:
 
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !