Documentatia de atribuire este document al achizitiei care cuprinde cerintele, criteriile, regulile si alte informatii necesare pentru a asigura informarea operatorilor economici, cu privire la:

 • cerinte sau elemente ale achizitiei;
 • obiectul contractului si modul de desfasurare a procedurii de atribuire, inclusiv
 • specificatiile tehnice ori documentul descriptiv;
 • conditiile contractuale propuse;
 • formatele de prezentare a documentelor de catre candidati/ofertanti;
 • informatiile privind obligatiile generale aplicabile.

Autoritatea contractanta are obligatia de a elabora documentatia de atribuire care contine toate informatiile necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completa, corecta si precisa cu privire la cerintele achizitiei, obiectul contractului si modul de desfasurare a procedurii de atribuire.

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire

Ce contine documentatia de atribuire ?

 •  Fisa de date (corelatie cu DUAE);
 • Caietul  de  sarcini/  Document  descriptiv  (specificatii tehnice);
 • Proiectul de contract (clauze contractuale obligatorii);
 • Formulare si modele de documente, inclusiv DUAE.

Cine elaboreaza documentatia de atribuire ?

Autoritatile contractante, prin compartimente interne specializate in achizitii publice.

Autoritatea contractanta poate initia aplicarea procedurii de atribuire numai dupa ce au fost elaborate si aprobate documentatia de atribuire si documentele suport.

Documentele-suport contin:

 • declaratia privind persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, respectiv cele cu putere de reprezentare din partea furnizorilor de servicii auxiliare achizitiei, precum si datele de identificare ale acestora;
 • strategia de contractare.

Cine aproba documentatia de atribuire ?

Reprezentantul legal al Autoritatii Contractante

Cine evalueaza documentatia de atribuire ?

ANAP prin  Directia  Generala  Ex-ante  (art.  23  din  HG 395/2016 art.  25  din  HG 394/2016).

Ce parti ale documentatiei de atribuire se evalueaza ?

ANAP evaluaza conformitatea cu legislatia aplicabila in domeniul achizitiilor publice a  documentatiilor  de  atribuire  aferente  contractelor  de  achizitie  publica  / acordurilor-cadru, cu exceptia caietului de sarcini sau a documentatiei descriptive;

Care documentatii de atribuire intra in evaluarea ANAP ?

Produse si Servicii:

– Achizitii publice ≥ 225.000 lei

– Achizitii sectoriale ≥ 750.000 lei

Lucrari

– Achizitii publice  ≥ 2.250.000 lei

– Achizitii sectoriale ≥ 5.000.000 lei

* Sub pragurile de mai sus, selectarea documentatiilor de atribuire se realizeaza in baza metodologiei stabilite prin Ordinul Presedintelui ANAP 264/2016, urmand a fi evaluate doar 10% din totalul documentatiilor de atribuire.

Evaluare ex-ante a Documentatiei de Atribuire

Documentatia de atribuire este elaborata in etapa de planificare/pregatire a unui proces de achizitie publica, prin identificarea necesitatilor si elaborarea referatelor de necesitate, finalizandu-se cu aprobarea sa de catre conducatorul autoritatii contractante/unitatii de achizitii centralizate. Tot atunci sunt elaborate si documentele-suport, si strategia de contractare pentru procedura respectiva.

Sursa: Legea 98/2016, HG 395/2016, ANAP

Pe www.licitatie-publica.ro, gasiti toate anunturile de licitatii publice din Romania si din strainatate, inclusiv documentatiile de atribuire pentru fiecare licitatie.

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !