Documentul unic pentru achizitiile publice europene (DUAE) (European Single Procurement Document – ESPD) a fost adoptat in data de 5 ianuarie 2016, anunta pe pagina sa Reprezentanta in Romania a Comisiei Europene. Acesta va reduce considerabil sarcina administrativa pentru companiile interesate in a castiga un contract de achizitii publice, in special IMM-uri.

DUAE va permite tuturor companiilor sa transmita electronic o declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca indeplinesc criteriile de eligibilitate sau cerintele de capacitate comerciala, urmand ca doar compania castigatoare sa prezinte documentele justificative necesare. Pentru a facilita utilizarea DUAE, este in curs de realizare un sistem gratuit on-line pentru toate statele membre si firmele interesate. Noua procedura va inlocui vechile sisteme, cu diferente semnificative intre statele membre.

DUAE cuprinde urmatoarele parti si sectiuni:

 — Partea I. Informatii referitoare la procedura de achizitii publice si la autoritatea contractanta sau la entitatea contractanta.

 — Partea II. Informatii referitoare la operatorul economic.

 — Partea III. Criterii de excludere:

A: Motive legate de condamnarile penale [aplicarea acestora este obligatorie in temeiul articolului 57 alineatul (1) din Directiva 2014/24/UE. Aplicarea lor este, de asemenea, obligatorie pentru autoritatile contractante in temeiul articolului 80 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva 2014/25/UE, in timp ce entitatile contractante, altele decat autoritatile contractante, pot decide sa aplice aceste criterii de excludere].

 — B: Motive legate de plata impozitelor si a contributiilor la asigurarile sociale [aplicarea acestora este obligatorie in temeiul articolului 57 alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE, in cazul unei decizii definitive si obligatorii. In aceleasi conditii, aplicarea lor este, de asemenea, obligatorie pentru autoritatile contractante in temeiul articolului 80 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva 2014/25/UE, in timp ce entitatile contractante, altele decat autoritatile contractante, pot decide sa aplice aceste criterii de excludere. Va atragem atentia asupra faptului ca legislatia nationala din anumite state membre prevede ca excluderea este obligatorie si in cazul in care hotararea nu este definitiva si obligatorie.]

 — C: Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale [a se vedea articolul 57 alineatul (4) din Directiva 2014/24/UE] (cazuri in care operatorii economici pot fi exclusi; statele membre pot impune aplicarea obligatorie a acestor motive de excludere pentru autoritatile contractante. In temeiul artico­ lului 80 alineatul (1) din Directiva 2014/25/UE, toate entitatile contractante, indiferent daca sunt sau nu autoritati contractante, pot decide sa aplice aceste motive de excludere sau pot fi obligate de statul lor membru sa le aplice).

 — D: Alte motive de excludere care pot fi prevazute in legislatia nationala din statul membru al autoritatii contractante sau al entitatii contractante.

Partea IV. Criterii de selectie (16):

α: Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie

A: Capacitatea de a corespunde cerintelor

B: Situatia economica si financiara

C: Capacitatea tehnica si profesionala

D: Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu (17) (18)

Partea V. Reducerea numarului de candidati calificati (19)

Partea VI. Declaratii finale

Formularul standard ar trebui sa furnizeze informatii relevante cu privire la entitatile pe ale caror capacitati se bazeaza operatorul economic (tert, subcontractant), astfel incat verificarea informatiilor respective sa poata fi efectuata in acelasi timp cu verificarea referitoare la principalul operator economic.

Prin centralizarea unor informatii si simplificarea documentelor, introducerea DUAE va ajuta la reducerea perioadei de evaluare a ofertelor.

Descarca: Documentul unic pentru achizițiile publice europene pdf, 1547 KB

Descarca: Formular Standard pentru Documentul European de Achizitie Unic (DUAE)

Simplificarea procedurilor de licitatie este unul dintre cele mai importante elemente ale reformei achizitiilor publice, ce va intra in vigoare la data de 18 aprilie 2016.

Pagini Utile

 Sursa: ec.europa.eu

Tagged with:
 
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !