Guvernul a aprobat normele de aplicare a legii Guvernul Romanieiprivind concesiunile de servicii si concesiunile de lucrari (Legea nr. 100/2016), act normativ necesar punerii in aplicare a legislatiei primare in domeniul achizitiilor publice.

Astfel, potrivit hotararii aprobate, procedurile prevazute de Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii care sunt finalizate cu atribuirea unui contract de concesiune vor fi aplicabile doar daca valoarea acestora depaseste pragul de 23.227.215 lei.

Au fost stabilite noi reguli pentru evaluarea documentatiilor de atribuire publicate in SEAP.

ANAP va evalua, inainte de transmiterea spre publicare a invitatiei/anuntului, conformitatea cu legislatia aplicabila in domeniu, cu exceptia caietului de sarcini si a modelului de contract, in masura in care valoarea estimata a concesiunii este egala sau mai mare cu pragul de 23.227.215 lei.

Potrivit actului normativ, atribuirea unui contract de concesiune este rezultatul unui proces de concesionare ce se deruleaza in mai multe etape:

–   etapa de planificare, fundamentare si pregatire;
–   etapa de organizare a competitiei si atribuirea contractului;
–   etapa post atribuire contract, respectiv executarea si monitorizarea implementarii contractului

Normele introduc o noua abordare care trebuie urmata de toate autoritatile in procesul de evaluare a ofertelor, indiferent de procedura de atribuire aleasa. Mai exact, este vorba despre defalcarea acestui proces pe faze ce se finalizeaza cu rapoarte intermediare care sunt comunicate ofertantilor.

Contractele de concesiune de lucrari/servicii a caror valoare este mai mica decat pragul de 23.227.215 lei vor putea fi incheiate prin aplicarea procedurii simplificate. Aceasta se initiaza prin publicarea in SEAP a unei anunt de concesiune simplificat, insotit de documentatia de atribuire aferenta.

Fiecare entitate contractanta va avea obligatia de a de a elabora un studiu de fundamentare a deciziei de concesionare atunci cand intentioneaza sa atribuie un contract de concesiune pe termen lung.

Sursa: Cominicat de presa ANAP

Tagged with:
 

Investitii – Romania va imprumuta 48 milioane euro de la Guvernul RomanieiBIRD pentru finantarea unui proiect privind controlul integrat al poluarii cu nutrienti, in vederea alinierii la cerintele Directivei UE a nitratilor, de protejare a calitatii apei prin prevenirea poluarii apelor subterane.

Executivul a aprobat in sedinta de saptamana aceasta, printr-un Memorandum, documentele necesare incheierii acordului de imprumut intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD), in valoare de 48 milioane euro, care ar putea fi semnat in cursul lunii aprilie 2016.

Proiectul privind controlul integrat al poluarii solului cu nutrienti in Romania va fi realizat de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor si va cuprinde atat investitii la nivel de comunitati locale pentru reducerea acestui tip de poluare, cat si masuri de consolidare a capacitatii institutionale.

In cadrul comunitatilor locale se urmareste optimizarea managementului deseurilor animale si menajere, plantarea de perdele forestiere de protectie impotriva deversarii de nutrienti, plantarea de arbori si impadurirea, canalizarea si tratarea apelor uzate, furnizarea de echipamente pentru imbunatatirea facilitatilor existente de stocare a gunoiului de grajd si de producere a compostului.

In ceea ce priveste consolidarea capacitatii institutionale, Administratia Nationala ,,Apele Romane” (ANAR) va primi sprijin pentru monitorizarea si raportarea catre Ministerul Mediului si Uniunea Europeana a datelor referitoare la calitatea apelor de suprafata si subterane.

Va fi desfasurat un program complex de pregatire si formare a personalului institutiilor de nivel national, regional si judetean pentru monitorizarea, controlul si raportarea datelor in cadrul Directivei UE a nitratilor si a Directivei-cadru in domeniul apei.

De asemenea, va fi furnizata asistenta tehnica pentru actualizarea Codului de bune practici agricole si vor fi desfasurate activitati de training si demonstratii la nivelul fermelor, pentru promovarea adoptarii si respectarii de catre fermieri a acestui Cod.

Nu in ultimul rand, se vor derula actiuni de informare publica privind mai buna igienizare in zonele vulnerabile la nitrati din mediul rural.

Proiectul va fi implementat de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor intr-o perioada de 6 ani, ultima tragere din imprumutul care ar putea fi acordat de BIRD urmand sa aiba loc la finele lui martie 2022.

Informatii suplimentare:
La 21 decembrie 1991, Consiliul Comunitatilor Europene a emis Directiva Nitrati, document care a avut un impact important asupra modului in care este practicata agricultura in spatiul european. Premisa de la care s-a plecat a fost ca nitratii de origine agricola sunt cauza principala a poluarii care provine din surse difuze si afecteaza apele comunitatii.

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor implementeaza in prezent prima faza a Proiectului privind Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti, finantat dintr-un imprumut de la BIRD in valoare de 50 mil. EUR, care a fost acompaniat de o asistenta financiara nerambursabila de la Fondul Global de Mediu in valoare de 5,5 mil. USD. Obiectivul general este acela de a sprijini Guvernul Romaniei in procesul de implementare a Directivei 676/91/CEE privind protectia calitatii apei impotriva poluarii cauzate de nitratii proveniti din surse agricole (Directiva Nitrati), respectiv de a reduce pe termen mediu si lung poluarea cu nutrienti a resurselor de apa si sol ale Romaniei si in final, a Dunarii si Marii Negre, printr-un management integrat al nutrientilor. Acest proiect este o replica intr-un numar de comune situate in zonele vulnerabile la poluarea cu nitrati a proiectului pilot „Controlul Poluarii in Agricultura” implementat de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, in perioada 2002 – 2007, in 7 comune din judetul Calarasi, proiect finantat de catre BIRD, prin Facilitatea Globala de Mediu, Guvernul Romaniei, Consiliul Judetean Calarasi si comunele beneficiare.

Sursa: Guvernul Romaniei

Tagged with:
 

Guvernul a aprobat deblocarea sumei de 20 Guvernul Romanieimilioane lei, aferenta lunii iunie, pentru derularea, in 2015, a programelor finantate anual de la bugetul de stat in scopul sprijinirii sectorului IMM – urilor.

Suma de 20 milioane de lei reprezinta cea de-a patra transa deblocata in 2015, din fondurile ce urmeaza sa fie repartizate de Guvern pe o perioada de sase luni, in mod esalonat, pentru programele destinate IMM-urilor.

Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri aplica stategia si programul de guvernare in domeniile energetic si resurselor energetice, intreprinderilor mici si mijlocii, cooperatiei si mediului de afaceri, in concordanta cu cerintele economiei de piata si pentru stimularea initiativei operatorilor economici.

Astfel, programele implementate de minister si finantate din bugetul de stat pentru infiintarea sau dezvoltarea de noi IMM-uri sunt:

 • Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitatea accesului la finantare START: programul START vizeaza facilitarea accesului la finantare a tinerilor intreprinzatori. Prin acest program sunt acordate alocatii financiare nerambursabile de maximum 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 125.000 lei/beneficiar;
 • Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri – SRL-D: programul SRL-D (Societate cu Raspundere Limitata – Debutant) vizeaza acordarea de sprijin oricarui cetatean roman care doreste sa isi deschida o afacere (si care nu a mai avut una pana acum), prin acordarea unui credit nerambursabil reprezentand cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro, din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinantare;
 • Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata – COMERT: programul urmareste intarirea capacitatii operatorilor economici de promovare a produselor si serviciilor de piata, precum si dezvoltarea si modernizarea activitatii comerciantilor si prestatorilor de servicii de piata;
 • Programul national multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul IMM-urilor – FEMEIA MANAGER. Acesta urmareste:
  • imbunatatirea performantelor economice ale intreprinderilor existente conduse de femei, prin accesarea surselor de finantare de la bugetul de stat;
  • stimularea auto-angajarii si cresterea numarului de femei intreprinzator in cadrul comunitatilor de afaceri;
  • dezvoltarea capacitatii si a spiritului antreprenorial in randul femeilor;
  • cresterea numarului de noi locuri de munca create in cadrul structurilor economice private conduse de femei si a beneficiilor aduse economiei nationale.
 • Programul national multianual de infiintare si dezvoltare de INCUBATOARE tehnologice si de afaceri. Programul are ca obiectiv general dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) din Romania, prin infiintarea unor noi incubatoare de afaceri, precum si prin dezvoltarea incubatoarelor de afaceri deja existente;
 • Programul national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului: Obiectivul general al Programului il constituie stimularea dezvoltarii mestesugurilor si a micii industrii din Romania, a intaririi clasei de mici mestesugari si artizani, care isi desfasoara activitatea individual sau organizat prin intermediul asociatiilor ori al altor organizatii;
 • Programul de dezvoltare antreprenoriala UNCTAD/ EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii. Programul UNCTAD/EMPRETEC este un program de incurajare si de stimulare a infiintarii si dezvoltarii IMM-urilor implementat de catre Ministerul Energiei, IMM si Mediului de Afaceri (MEIMMMA).

Sursa: Guvernul Romaniei

Tagged with:
 
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !