Ministerul Fondurilor Europene a anunțat alocarea a 300 milioane euro pentru finanțarea cheltuielilor aferente achiziției de echipamente medicale și de protecție pentru personalul medical care tratează pacienții infectați cu noul tip de coronavirus.

Fondurile vor fi alocate prin intermediul unui apel finanțat din Programul Operațional Infrastructură Mare, iar valoarea maximă a unui proiect va fi de 45 milioane euro.

In categoria echipamentelor medicale care cuprind la decontare din fonduri europene se includ  toate acele categorii de echipamente medicale  care  se utilizeaza in  mod  direct/indirect pentru tratarea pacientilor     bolnavi precum: ventilatoare, statii de monitorizare, injectomate,   automatizatoare,  izolete, laringoscoape etc.,

In categoria echipamentelor de protectie medicala se  includ: masti de protectie,  combinezoane, manusi de protectie, dezinfectanti  precum si  alte echipamente de  protectie destinate personalului medical implicat direct/indirect in tratamentul pacientilor infectati cu coronavirus.

Conform comunicatului, vor fi decontate din fonduri europene echipamentele medicale care sunt utilizate direct sau indirect pentru tratarea pacienților bolnavi precum ventilatoare, stații de monitorizare, injectomate, automatizatoare, izolete, laringoscoape etc. De asemenea, vor fi achiziționate și echipamente de protecție precum: măști de protecție, combinezoane, mănuși de protecție, dezinfectanți.

Mecanismul de decontare va fi în 5 pași, astfel:

 • Etapa I – Elaborarea ghidului solicitantului (1 – 15 aprilie 2020);
 • Etapa II – Consultare publică (15 – 30 aprilie 2020);
 • Etapa III – Aprobarea ghidului, lansarea apelului de proiecte, depunerea cererilor de finanțare (15 mai – 15 iulie 2020);
 • Etapa IV – Evaluarea cererilor de finanțare și încheierea contractelor de finanțare (15 iulie – 15 octombrie 2020);
 • Etapa V – Depunerea cererilor de rambursare și decontarea acestora (15 octombrie – 15 decembrie 2020).

Solicitanții eligibili sunt unitățile sanitare publice, individual, sau prin Ministerul Sănătății, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, precum și Inspectoratul pentru Situații de Urgență, unități administrativ teritoriale.

Referitor la documentele necesare derulare procedurii de negociere fara publicare, recomandata in  situatia de extrema urgenta, dosarul achizitiei publice, trebuie sa cuprinda documentele intocmite/primite de autoritatea contractanta in  cadrul  procedurii  de  atribuire, cum ar fi,  dar fara  a se limita la urmatoarele:

 1. Pentru lansarea procedurii:
 1.  strategia de contractare;
 2. documentatia  de atribuire;
 3. documente justificative / doveditoare  privind extrem

2. Pentru derularea procedurii:

 1. decizia/dispozitia/ordinul  de  numire  a comisiei  de  evaluare  si, dupa caz, a expertitor cooptati:
 2. declaratiile de confidentialitate si impartialitate;
 3. procesul-verbal al sedintei  de deschidere  a ofertelor,   daca este cazul;
 4. formularele de oferta  depuse in cadrul procedurii  de atribuire;
 5. solicitarile de clarificari,  precum si clarificarile   transmise/primite de autoritatea  contractanta;
 6. procesele-verbale  de evaluare, negociere, dupa caz;
 7. raportul procedurii de atribuire,  precum si anexele la acesta;
 8. dovada cornunicarilor privind  rezultatul  procedurii;
 9. contractul  de achizitie publica/acordut-cadru,  semnate, si, dupa caz, actele aditionale:
 10. daca este cazul, contractele atribuite in temeiul unui acord- cadru;

Detalii privind justificarea costurilor de achiziție, regulile de transparență a procedurii de achiziție în situații de urgență, regulile de înregistrare în patrimoniu a echipamentelor și mecanismul de decontare se regăsesc în Scrisoarea comună a ministrului Sănătății și ministrului Fondurilor Europene publicată aici.

Pentru informații suplimentare referitoare la procesul de decontare: covid19.sanatate@fonduri-ue.ro

Pentru întrebări legate de aplicarea legislației achizițiilor publice: contact@anap.gov.ro

Sursă : Ministerul Fondurilor Europene

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !