Regimul achizitiilor publice clasice se modifica substantial, schimbarile vizand atat mici aspecte de detaliu, cat si modificari sistemice de natura a afecta intregul  proces de achizitie publica.

 

Intr-un interviu acordat BizLawyer, Iulia Vass, coordonator Vass Lawyers, vorbeste despre schimbari si spune ca, in conditiile in care majoritatea transformarilor are capacitatea de a produce  efecte pozitive asupra sistemului achizitiilor publice, calcaiul lui Ahile va fi modalitatea de implementare a noului pachet legislativ. In opinia sa, principala vulnerabilitate este tocmai lipsa de pregatire a sistemului.

 

Principalele modificari aduse de noile legi privind  achizitiile publice

Sistemul de achizitii publice se schimba din temelie. Cele patru legi adoptate cu privire la achizitiile publice clasice, achizitiile sectoriale, concesiunile de lucrari si servicii si cu privire la remedii au intrat in vigoare la data de 26 mai 2016, abrogand totodata O.U.G. nr. 34/2006.

Regimul achizitiilor publice clasice se modifica substantial :

 • Se definesc mult mai detaliat notiunile relevante din cadrul legii, modul de calcul al termenelor sau domeniul de aplicare al legii ;
 • Pragurile valorice sunt acum stabilite in lei (nu in euro), insa pragurile pentru achizitiile directe si publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene raman aceleasi ;
 • Serviciile nu mai sunt impartite in Anexa 2A si Anexa 2B, o parte a acestor din urma servicii fiind excluse in intregime din domeniul de aplicare al legii, in timp ce serviciile sociale numerate in Anexa nr. 2 vor beneficia de un regim mai flexibil si praguri mai ridicate ;
 • Se incurajeaza impartirea contractelor in loturi, autoritatile fiind obligate sa justifice eventuala decizie de a nu atribui contractul pe loturi ;
 • In ceea ce priveste procedurile de atribuire, cererea de oferta este redenumita procedura simplificata, se introduc noi proceduri de atribuire, precum parteneriatul inovativ, si se flexibilizeaza procedurile de dialog competitiv si de negociere competitiva ;
 • Termenele minime de publicitate vor fi mai scurte, e.g. pentru licitatia deschisa, termenul minim pentru depunerea ofertelor este de 35 de zile, cu posibilitatea de reducere a acestuia pana la 15 zile.
 • Procesul de participare la proceduri este simplificat intrucat operatorii economici vor avea dreptul sa prezinte documentul unic de achizitie european (DUAE) pentru a face dovada indeplinirii criteriilor de calificare.
 • autoritatile vor avea obligatia (nu dreptul) de a-i exclude din proceduri pe operatorii economici care se incadreaza intr-unul dintre cazurile de excludere prevazute de lege.
 • Criteriile de atribuire ce vor putea fi aplicate de autoritati sunt :
  • pretul cel mai scazut,
  • costul cel mai scazut,
  • cel mai bun raport calitate-pret si
  • cel mai bun raport calitate-cost.
 • Organizarea, calificarea si experienta personalului desemnat pentru executarea contractului vor putea fi utilizate ca factori de evaluare ;
 • Regimul subcontractantilor este modificat, atat in ceea ce priveste conditiile de participare la procedura de atribuire (e.g. cazurile de excludere din procedura le vor fi pe deplin aplicabile), cat si in ceea ce priveste drepturile si obligatiile acestora pe parcursul executarii contractului.
 • Se clarifica situatiile in care modificarea contractelor de achizitie publica nu presupune atribuirea unui nou contract.
 • Se creeaza cadrul juridic necesar pentru consultarea transparenta si echidistanta a pietei, anterior demararii procedurii de atribuire.

 

Care sunt principalele modificari aduse de noua lege de remedii?

In ceea ce priveste legea de remedii, sunt zece elemente de noutate ce trebuie avute in vedere cu prioritate de contestatori in perioada urmatoare:

 • contestatia formulata la CNSC devine complet gratuita;
 • contestatia formulata la instante presupune plata unei taxe de timbru si chiar a unei cautiuni daca se cere suspendarea procedurii de atribuire;
 • se infiinteaza la tribunale si curti de apel complete specializate in achizitii publice;
 • notificarea prealabila devine o etapa obligatorie in procedura de solutionare a contestatiilor, sub sanctiunea respingerii contestatiei ca inadmisibila;
 • se modifica modul de calcul al termenelor de formulare a contestatiilor, acestea calculandu-se in functie de raspunsul la notificarea prealabila, si se stipuleaza termene stricte pentru formularea intampinarii, a raspunsului la intampinare sau a cererii de interventie;
 • se modifica elementele obligatorii ale contestatiilor;
 • oricare dintre membrii unei asocieri vor putea formula orice cale de atac reglementata de Legea de remedii;
 • se stipuleaza un termen maxim de 45 de zile pentru solutionarea contestatiilor pe cale judiciara si a plangerilor formulate impotriva deciziilor CNSC;
 • se stabilesc binevenite masuri de unificare a practicii Consiliului si a instantelor de judecata;
 • se extind considerabil cazurile de nulitate absoluta a contractelor incheiate cu nerespectarea legislatiei achizitiilor publice.

 

Care  sunt principalele vulnerabilitati ale noului pachet legislativ

Marea majoritate a modificarilor au capacitatea de a produce efecte pozitive asupra sistemului de achizitii publice. Modalitatea de implementare a noului pachet legislativ va fi insa calcaiul lui Ahile.

Principala vulnerabilitate este lipsa de pregatire a sistemului pentru noul tavalug. In primul rand, SEAP nu a fost pregatit. In al doilea rand, normele de aplicare ale legii de achizitii publice clasice adoptate mai tarziu.

De asemenea, desi legea de remedii se aplica tuturor contestatiilor pentru care termenele de formulare incep sa curga dupa intrarea sa in vigoare, deci inclusiv procedurilor organizate sub imperiul O.U.G. nr. 34/2006, nu sunt inca constituite completele specializate in achizitii publice din cadrul tribunalelor si curtilor de apel. In acest sens, nu a fost inca adoptata nici hotararea de guvern pentru suplimentarea numarului de posturi de judecatori si grefieri la care se face referire in noua lege de remedii.

Nu in ultimul rand, faptul ca nu s-au organizat din timp programe de instruire a personalului specializat in achizitii publice din cadrul autoritatilor contractante va conduce la mari dificultati in aplicarea noilor legi. Data fiind modificarea din temelie a sistemului de achizitii publice si complexitatea noului pachet legislativ, ne putem astepta la o grea perioada de degringolada in atribuirea contractelor de achizitie.

 

Simplificarea si flexibilizarea sistemul achizitiilor publice

Din pacate, nu se poate vorbi despre o simplificare a legislatiei achizitiilor publice, atat timp cat patru acte normative vor inlocui un singur act normativ, iar peste 300 de pagini de legislatie primara (legile de remedii, achizitii clasice, utilitati si concesiuni) sunt menite a inlocui aproximativ 130 de pagini de legislatie primara  (O.U.G. nr. 34/2006).

Trei directive au fost inlocuite de patru directive, iar numarul paginilor de prevederi legislative europene este aproape dublu. In timp ce unele prevederi au modificat in mod substantial regulile din directivele anterioare (precum cele privind serviciile din Anexa 2B) sau au creat instrumente noi (e.g. parteneriatul inovativ, documentul unic de achizitie european), altele reprezinta in fapt o codificare a jurisprudentei Curtii de Justitie a Uniunii Europene (precum cele privind modificarea contractelor de achizitie publica, care incorporeaza in textul directivei conditiile din decizia Pressetext). Aceasta legislatie stufoasa va fi, asadar, un instrument si mai dificil de folosit atat pentru autoritatile contractante, cat si pentru operatorii economici.

In schimb, noile prevederi reusesc sa flexibilizeze in mare masura sistemul de achizitii publice, prin stabilirea unor termene mai scurte si a unor praguri mai ridicate, prin aplicabilitatea mai larga a procedurilor de negociere competitiva si dialog competitiv, sau prin clarificarea procedurilor simplificate de atribuire a serviciilor din fosta Anexa 2B.

 

Transparenta in domeniul achizitiilor publice si o utilizare  eficienta a resurselor publice

Noul pachet legislativ creeaza un cadru mai propice pentru utilizarea mai eficienta a fondurilor publice.

Pe de o parte, legea privind achizitiile clasice incurajeaza utilizarea criteriilor de atribuire costul cel mai scazut, cel mai bun raport calitate-pret si cel mai bun raport calitate-cost, in detrimentul celui mai scazut pret, iar pe de alta parte pune la dispozitia autoritatilor contractante instrumente menite a simplifica si eficientiza procesul de selectie a operatorilor economici, inter alia listele oficiale ale operatorilor economici agreati, cataloagele electronice, achizitiile centralizate sau achizitiile comune ocazionale.

Noua legislatie va permite o mai buna comunicare intre autoritatile contractante si mediul privat.

Noua lege creeaza cadrul juridic necesar pentru consultarea transparenta si echidistanta a pietei, anterior demararii procedurii de atribuire. Astfel, autoritatile contractante vor avea dreptul de a organiza consultari ale pietei in vederea pregatirii achizitiei inainte de initierea procedurii de atribuire, atat prin raportare la obiectul contractului de achizitie publica, cat si pentru a informa operatorii economici cu privire la planurile de achizitie si cerintele avute in vedere in legatura cu acestea. Aceste consultari prealabile vor crea premisa intocmirii unor documentatii de atribuire realiste, in linie cu evolutia pietelor relevante. Prin urmare, ar trebui sa diminueze numarul procedurilor sortite esecului de la bun inceput, din cauza estimarii gresite a valorii contractului sau a structurarii defectuoase a achizitiei, dar si numarul contestatiilor formulate impotriva documentatiilor. De asemenea, informarea din timp a operatorilor economici cu privire la intentia de achizitie si sansa oferita acestora de a oferi feed-back autoritatilor contractante cu privire la achizitia vizata si cerintele impuse ar putea conduce la cresterea concurentei din cadrul respectivei proceduri de atribuire.

 

Recomandari –  principalele prevederi de care ar trebui  sa tina seama institutiile  care fac achizitii

Indiferent daca sunt operatori economici sau autoritati contractante: intrucat legislatia s-a modificat substantial – de la aspecte generale, precum noile mecanisme si proceduri de atribuire, pana la cele mai mici aspecte de detaliu, precum definitiile si termenele minime -, sa verifice noua legislatie la fiecare pas. Sa porneasca de la premisa ca nu mai stiu nimic si sa nu se bazeze pe cunostintele acumulate in ultimii 10 ani de aplicare a O.U.G. nr. 34/2006. Cel putin 6 luni.

 

Cele mai des intalnite probleme in domeniul achizitiilor publice?

 • cerintele nelegale sau restrictive din documentatiile de atribuire (in special in ceea ce priveste specificatiile tehnice),
 • evaluarea defectuoasa a ofertelor,
 • neintelegerile aparute in timpul executarii contractelor si emiterea la finalizarea contractelor a unor certificate constatatoare „negative”.
 • atribuirea contractelor de achizitie publica cu finantare nerambursabila reprezinta o mare provocare pentru entitatile private, nefamiliarizate cu labirintul legislativ si formalismul excesiv din domeniul achizitiilor publice.

 

Obiectul celor mai frecvente solicitari de asistenta juridica in domeniul achizitiilor publice :

 • formularea contestatiilor si a plangerilor,
 • organizarea procedurilor de atribuire a contractelor cu finantare nerambursabila,
 • consultanta juridica cu privire la intocmirea ofertelor sau a raspunsurilor la solicitarile de clarificari primite pe parcursul evaluarii ofertelor,
 • consultanta si asistenta juridica atat cu privire la aplicarea regulilor de concurenta in procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica, cat si cu privire la investigatiile declansate de Consiliul Concurentei,
 • formularea plangerilor prealabile si
 • reprezentarea clientilor in fata instantelor de contencios administrativ in litigii referitoare la executarea sau incetarea contractelor de achizitie publica sau la anularea documentelor constatatoare „negative”.

Iulia Vass, Managing Partner si fondator VASS Lawyers,  este unul dintre cei mai buni profesionisti ai Dreptului specializat in achizitii publice, numele sau fiind evidentiat de Legal500, directorul juridic international care o recomanda drept Leading Individual in aceasta arie de practica. Interviul integral il puteti citi aici.

Sursa: Interviu: Noul pachet legislativ in domeniul achizitiilor publice a intrat in vigoare. Avocatii VASS Lawyers dezbat cu jurnalistii Bizlawyer principalele elemente de noutate.

Autoritatea Nationala pentru Achizitii Publice a publicat un document cu principalele noutati aduse de pachetul legislativ.

 

Context general

Conform calendarului prevazut in Capitolului 1 „Calitatea cadrului legislativ” din proiectul Strategiei nationale in domeniul achizitiilor publice, cele patru acte normative care vor abroga si vor inlocui cadrul legal existent in domeniul achizitiilor si vor intra in vigoare in luna februarie 2016 sunt :

– Legea privind achizitiile publice;

– Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica si a contractelor de concesiune si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;

– Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii;

– Legea privind achizitiile sectoriale.

2. Proiectul de lege aferent achizitiilor publice clasice

Principalele imbunatatiri/ modificari aduse de noua lege privind achizitiile clasice:

Aspecte specifice:

 • Praguri:

– 5.186.000 Euro: contracte de achizitie publica de lucrari,

– 134.000 Euro: contracte de produse si servicii ( se aplica si autoritatilor locale pentru o abordare unitara)

– 750.000 Euro: contracte de servicii care au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice, indiferent de tipul autoritatii contractante (se modifica astfel modul de diferentiere a serviciilor cuprinse in prezent in Anexa 2A si Anexa 2B)

Pragurile valorice vor fi exprimate in lei pentru a evita confuziile din trecut.

Sunt introduse prevederi de revizuire a pragurilor.

 • Reducerea termenelor limita in cadrul procedurilor de atribuire

Licitatia deschisa : termenul minim depunere oferte → 35 de zile , cu posibilitatea de reducere pana la 15 zile (in prezent, termenul este de 40 de zile)

Licitatia restransa : termen minim depunere candidaturi → 30 de zile, cu posibilitatea de reducere pana la 15 zile , iar termenul minim pentru depunerea ofertelor → 30 de zile, cu posibilitatea de reducere pana la 10 zile (in prezent, termenul pentru depunerea candidaturilor este 30 de zile, iar pentru depunerea ofertelor 35 de zile)

Prin indrumare metodologica autoritatile contractate trebuie sa fie orientate sa stabileasca durata de elaborare a ofertelor in functie de complexitatea achizitiei.

 • Modernizare prin obligativitatea utilizarii mijloacelor electronice pe tot parcursul procedurii de atribuire:
 • aprilie 2017 ⇒ unitati de achizitii centralizate
 • octombrie 2018 ⇒ toate autoritatile contractante

 • Autoritati contractante

Incurajarea asocierilor de autoritati contractante pentru a derula proceduri de atribuire a contractelor de achizitii publice in comun (chiar si pentru a depune spre finantare si a realiza in comun proiecte de interes local/regional)

Clarificarea notiunii de autoritate contractanta in cazul unitatilor ce au subdiviziuni la nivel local (fapt reflectat si in modul de calcul al valorii estimate in cazul contractelor de achizitii publice atribuite in acest context)

La nivel de oferta/ofertant – clarificarea statutului de furnizor/subcontractant

 • Activitati de achizitie centralizata

Eficientizare : infiintarea de unitati de achizitie centralizata si situatiile si conditiile in care autoritatile contractante achizitioneaza produse sau servicii de la unitati de achizitii centralizate care furnizeaza activitatile de achizitie centralizate, vor fi reglementate prin legislatia secundara

 • Criterii de atribuire

3 criterii de atribuire :

 • pretul cel mai scazut / costul cel mai scazut (ciclul de viata)
 • cel mai bun raport calitate – pret (obligatoriu pentru anumite 3 categorii de contracte /acorduri – cadru de lucrari sau de servicii care au ca obiect servicii intelectuale si care presupun activitati cu nivel de complexitate ridicat si in cazul serviciilor sociale)

Promovarea unei abordari orientate pe performanta in redactarea specificatiilor tehnice, fapt de natura a incuraja inovatia , obtinerea “value for money” si care sa indrume autoritatile contractante spre derularea unor proceduri de atribuire in care sa fie posibila depunerea de oferte alternative.

 • Consultarea pietei

Reglementarea expresa a posibilitatii autoritatii contractante de a organiza consultari cu piata, interior realizarii unei achizitii, cu posibilitatea invitarii la consultari a expertilor independenti, autoritati publice si/sau operatori economici

Detalierea aspectelor operationale se va face in cadrul legislatiei secundare : cel putin on – line (prin SEAP), dar si prin alte forme care sa asigure primirea unui ”feedback” concludent de la operatorii economici reprezentativi in domeniul achizitiei in cauza

 • Impartirea pe loturi

Facilitarea accesului IMM – urilor prin utilizarea regulii de impartire pe loturi a contractului de achizitie publica; Autoritatile contractante vor fi obligate sa justifice decizia de a nu recurge la atribuirea contractului pe loturi.

Recunoasterea dreptului autoritatilor contractante de a limita numarul loturilor care pot fi atribuite aceluiasi ofertant, chiar si in cazul in care pot fi depuse oferte pentru mai multe sau pentru toate loturile

Introducerea posibilitatii de a atribui contracte prin reunirea mai multor loturi si acordarea acestora aceluiasi ofertant in situatia in care, la aplicarea criteriului de atribuire, acest aspect ar fi mai avantajos pentru autoritatea contractanta, de cat sa atribuie respectivele loturi in mod separate mai multor ofertanti clarificarea notiunii de produse similare si impactul asupra calcularii valorii estimate

 • Proceduri de atribuire

Introducerea posibilitatii utilizarii negocierii cu publicarea prealabila a anuntului de participare pentru atribuirea contractelor in care este necesar un anumit grad de flexibilitate determinat de faptul ca implica solutii inovatoare, adaptarea produselor disponibile in mod larg pe piata, complexitate sporita, etc. (ex: in domeniul IT, lucrarilor complexe, consultanta, inginerie, arhitectura);

Introducerea unei noi proceduri, respectiv a parteneriatului pentru inovare;

Eliminarea dintre temeiurile de aplicare a negocierii fara publicarea prealabila a unui anunt de participare a celui referitor la achizitionarea unor cantitati suplimentare   de servicii/lucrari (ce au devenit necesare, ca urmare a unor circumstante imprevizibile, pentru finalizarea contractului initial) – actualele art.122, lit. i) si art. 252 lit. j) din O.U.G. nr. 34/2006, aceste aspecte fiind reglementate prin intermediul sectiunii – ”Modificarea contractului de achizitie publica”

 • Documentul unic de achizitie european (DEAU)

Instrument nou, intr-un format standard aprobat de Comisia Europeana, destinat reducerii efortului administrativ aferent depunerii / evaluarii ofertelor.

Declaratie   pe   proprie   raspundere   a   candidatului/ofertantului,   ca   dovada preliminara a indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.

De principiu, doar ofertantul declarat castigator va depune toate documentele originale ca dovada a informatiilor cuprinse in documentul unic de achizitie european.

 • Cerintele de calificare

Precizarea expresa a posibilitatii de a utiliza indicatori economico-financiari relevanti pentru situatia unui operator economic (altii decat cei referitori la lichiditate).

Introducerea unei abordari mai flexibile in stabilirea cerintelor minime de calificare referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala, cu accent pe experienta in implementarea unor contracte avand obiecte similare si/sau aptitudinile, competentele, eficienta, experienta personalului ce   va   realiza activitatile contractului.

 • Subcontractare

Introducerea unui mecanism care sa permita plati directe catre subcontractanti.

Autoritatea contractanta va verifica, pe masura ce ia la cunostinta care este identitatea subcontractantilor, eligibilitatea acestora (fie in procesul de evaluare a ofertelor, fie in implementarea contractului).

Dreptul autoritatii contractante de a extinde obligatia ofertantilor de a prezenta date/documente si cu privire la furnizorii implicati in contracte de achizitii publice de lucrari sau de servicii sau cu privire la subcontractantii subcontractantilor contractantului sau subcontractantii aflati pe niveluri subsecvente ale lantului de subcontractare.

 • Conflictul de interese

Definitie noua, mai extinsa (nu doar relatii de rudenie sau de capital).

Autoritatea contractanta are obligatia de a evita conflictul de interese (excluderea unui ofertant doar in ultima instanta).

 • Confidentialitate

Preluarea jurisprudentei relevante a C.E.J.

Necesitatea de a se facilita accesul ofertantilor declarati necastigatori la motivele concrete si detaliate pentru care o alta oferta a fost declarata castigatoare (cresterea transparentei).

 • Tert sustinator

Preluarea jurisprudentei relevante a C.E.J., fapt de natura sa asigure o abordare orientata mai mult spre latura practica a acestei problematici si care va fi detaliata prin intermediul legislatiei tertiare.

 • Modificarea contractului de achizitie publica

Simplificare: sunt reglementate expres si limitativ cazurile in care este permisa modificarea contractului de achizitie publica (pana la 10% pentru servicii si produse, 15% pentru lucrari dar nu mai mult de pragul de publicare in JOUE).

Este definita notiunea de modificari substantiale.

2. Proiectul de lege privind caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica

Aspecte generale :

 • Competenta alternativa pentru solutionarea contestatiilor – CNSC sau tribunalul, sectia de contencios administrativ.
 • Depunerea unor contestatii avand acelasi obiect, de catre persoane diferite, atat in fata instantei, cat si in fata CNSC – declinarea competentei catre instanta, fara obligatia contestatorului de a plati taxa de timbru.
 • Accesul la sistemul administrativ-jurisdictional este gratuit, incurajand formularea contestatiilor pe aceasta cale.
 • Accesul la instanta de judecata este conditionat de plata unei taxe de timbru.

Aspecte specifice :

 • Introducerea unui instrument nou,   notificarea, drept conditie obligatorie, prealabila formularii unei contestatii in fata CNSC sau a instantei de judecata.

Efect: suspendarea de drept a incheierii contractului.

Termene pentru notificare: 5/10 zile in functie de valoarea estimata a procedurii de achizitie/concesiune.

Autoritatile contractante pot lua orice masuri de remediere (revocarea actului, adoptarea oricaror alte masuri).

 • Sistemul de remedii administrativ-jurisdictional (CNSC)

Contestatiile formulate in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire pana la data deschiderii ofertelor vor fi solutionate de acelasi complet.

Contestatiile formulate in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire dupa data deschiderii ofertelor vor fi conexate la completul initial investit, altul decat cel competent sa solutioneze contestatiile formulate pana la data deschiderii ofertelor.

Inadmisibilitatea motivelor noi de contestare prezentate de parti pe calea concluziilor scrise sau orale sau a precizarilor la contestatie ulterior termenului legal de formulare a acesteia.

Suspendarea dreptului de a incheia contractul: autoritatea contractanta are dreptul de a incheia contractul numai dupa comunicarea deciziei Consiliului privind solutionarea contestatiei, sub sanctiunea nulitatii absolute a contractului.

In termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data la care a primit contestatia, autoritatea contractanta are obligatia de a transmite Consiliului si contestatorului, din oficiu, punctul sau de vedere asupra contestatiei si obligatia de a transmite Consiliului in acelasi termen o copie a dosarului achizitiei publice, precum si dovada inaintarii punctului de vedere catre contestator si orice documente considerate edificatoare, cu exceptia anunturilor de participare publicate in sistemul electronic de achizitii publice – SEAP si a documentatiei de atribuire, atunci cand aceasta este disponibila si poate fi descarcata direct din sistemul electronic de achizitii publice – SEAP.

 • Calea de atac impotriva deciziilor CNSC

Plangere la Curtea de Apel, sectia de contencios administrativ – complete specializate Suspendarea procedurii de atribuire si/sau executarii contractului – constituirea in prealabil a unei cautiuni.

 • Sistemul de remedii judiciar (Instanta de judecata)

Contestatia in fata instantei de judecata este conditionata de plata unei taxe de timbru.

Recursul impotriva hotararii instantei este supus unei taxe de timbru de 50% din valoarea taxei de timbru pentru formularea contestatiei in prima instanta.

Suspendarea procedurii de atribuire si/sau executarii contractului – constituirea in prealabil a unei cautiuni.

Suspendarea dreptului de a incheia contractul: autoritatea contractanta are dreptul de a incheia contractul numai dupa comunicarea deciziei instantei privind solutionarea contestatiei, sub sanctiunea nulitatii absolute a contractului.

 • Masuri pentru unificarea practicii judiciare    

Sedinte lunare la nivelul CNSC.

Seminarii   trimestriale   cu   judecatori   din   cadrul   instantelor   judecatoresti   si specialisti ai Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice, precum si alte categorii de experti.

 3. Proiectul de lege privind achizitiile sectoriale

Principalele imbunatatiri/ modificari aduse de noua lege privind achizitiile sectoriale.

 • Lege separata pentru achizitiile sectoriale

Avand in vedere ca O.U.G. nr. 34/2006 a suferit numeroase modificari de-a lungul timpului, reglementarea achizitiilor sectoriale nefiind in toate cazurile adaptata in mod corespunzator modificarilor, se impune o reglementare separata a achizitiilor sectoriale, pentru a evita pe viitor orice interpretari si dificultati in aplicarea cadrului legal.

Activitati relevante:

 • Gaze si energie termica
 • Energie electrica
 • Apa
 • Servicii de transport
 • Porturi si aeroporturi
 • Servicii postale (fata de .O.U.G. nr. 34/2006, sunt excluse serviciile de posta electronica, serviciile financiar-postale, serviciile filatelice si serviciile logistice)
 • Extractia de petrol si gaze si prospectarea si extractia de carbune sau alti combustibili solizi (fata de OUG 34/2006, nu este inclusa explorarea petrolului si a gazelor naturale)

Entitati contractante:

 • Autoritati contractante
 • Intreprinderi publice
 • Companii private care functioneaza in baza unor   drepturi speciale sau exclusive acordate de o autoritate competenta cu conditia desfasurarii unei activitati relevante.

Drepturi speciale sau exclusive = drepturi acordate de o autoritate competenta prin orice act legislativ sau act administrativ al carui efect consta in limitarea exercitarii unei activitati relevante la una sau mai multe entitati si care afecteaza substantial capacitatea altor entitati de a desfasura o astfel de activitate.

 • Praguri valorice pentru proceduri:

 828.762 lei, pentru contractele sectoriale de produse si de servicii, precum si pentru concursurile de solutii

908.118 lei, pentru contractele sectoriale de lucrari

417.300 lei, pentru contractele sectoriale de servicii care au ca obiect servicii sociale si alte servicii specific

 • Praguri valorice pentru achizitia directa:

66.259,5 lei pentru achizitiile de produse sau servicii;

265.038 lei pentru achizitiile de lucrari

 • Proceduri de atribuire:

Parteneriatul pentru inovare = o noua procedura de atribuire utilizata de entitatea contractanta atunci cand identifica necesitatea dezvoltarii si achizitiei ulterioare a unui produs, serviciu sau a unor lucrari inovatoare, necesitate care nu poate fi satisfacuta de solutiile disponibile pe piata la un anumit moment.

 • Criterii de atribuire

Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic

Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, se aplica unul dintre urmatoarele criterii de atribuire:

 • pretul cel mai scazut;
 • costul cel mai scazut;
 • cel mai bun raport calitate-pret.

 • Acordul-cadru:

Durata acordului-cadru: 8 ani.

Reglementare mult mai flexibila, fiind stabilite numai reguli de principiu.

Contractele incheiate in baza unui acord-cadru se atribuie in temeiul unor norme si criterii obiective, care pot include reluarea procedurii concurentiale intre acei operatori economici care sunt parte la acordul-cadru astfel cum a fost incheiat.

 • Modificarea contractului:

Sunt reglementate expres si limitativ cazurile in care este permisa modificarea contractului de achizitie sectoriala, fara a fi necesara organizarea unei noi proceduri de atribuire.

 • Alte elemente de noutate:

Consultarea pietei – posibilitatea entitatilor contractante de a organiza consultari cu piata, anterior realizarii achizitiei sectoriale.

Documentul unic de achizitie european (DUAE) – declaratie pe proprie raspundere a candidatului/ofertantului, in forma electronica, ca dovada preliminara a indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.

Subcontractarea – mecanism de plati directe catre subcontractanti, ce va fi detaliat in legislatia secundara.

Obligativitatea utilizarii mijloacelor electronice pe tot parcursul procedurii de atribuire perioada tranzitorie (aprilie 2017 – unitatile de achizitii centralizate; octombrie 2018 – restul entitatilor contractante).

IV Proiectul de lege privind concesiunile

Principalele imbunatatiri/ modificari aduse de noua lege privind concesiunile :

 • O lege distincta pentru concesiuni de lucrari si servicii

Pana la adoptarea Directivei 2014/23/UE, nu a existat o reglementare distincta a acestui domeniu la nivel european – contractele de concesiune de lucrari au fost subiect al regulilor de baza stabilite de Directiva 2004/18/CE, iar contractele de concesiune de servicii au facut obiectul principiilor Tratatului privind Functionarea Uniunii Europene (TFUE).

 • Realizarea unui studiu de fundamentare

Atunci cand o autoritate contractanta va intentiona sa realizeze un proiect prin atribuirea unui contract pe termen lung care sa cuprinda fie executarea de lucrari si operarea rezultatului lucrarilor, fie prestarea, gestionarea si operarea de servicii, autoritatea contractanta va avea obligatia de a elabora un studiu de fundamentare prin care se va demonstra necesitatea si oportunitatea realizarii proiectului in acest mod.

Acest lucru se va realiza si in cazul in care proiectul pe termen lung va presupune crearea unei societati avand ca actionari operatorul economic, pe de o parte, si autoritatea contractanta sau entitatea contractanta, pe de alta parte.

Studiul de fundamentare se va baza pe un studiu de fezabilitate in cazul proiectelor implicand executarea de lucrari.

 • Calitatea de concedent:
 • Autoritatile contractante, in sensul Legii privind achizitiile publice.
 • Entitatile contractante, in sensul Legii privind achizitiile sectoriale, cu conditia desfasurarii unei activitati relevante.

Riscul concesiunii – preluat in mod semnificativ de operatorul economic.

Durata concesiunii – limitata.

 • Prag valoric pentru proceduri:

 22.908.118 lei

Excluderi:

 • Activitatile relevante in domeniul apei;
 • Concesiunile pentru serviciile de transport aerian bazate pe acordarea unei licente de operare in sensul Regulamentului (CE) nr. 1008/2008;
 • Concesiunile pentru serviciile publice de transport de calatori in sensul Regulamentului (CE) nr. 1370/2007;
 • Concesiunile pentru serviciile de loterie (cod CPV 92351100-7), atribuite de catre un stat membru unui operator economic pe baza unui drept exclusiv.

 • Proceduri de atribuire:
 • Licitatia deschisa – cu posibilitatea organizarii unei etape de negociere;
 • Dialogul competitiv.

 • Criterii de atribuire:

Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic

Puteti descarca aici, prezentarea – document: Principalele modificari Lege achizitii publice 2015.

Sursa: www.anrmap.ro ( Principalele aspecte introduse prin pachetul celor 4 proiecte de lege privind achizitiile publice )

Tagged with:
 

Eugen Teodorovici a anuntat, la o intalnire in Suceava, ca Ministerul Fondurilor Europene va lansa un proiect cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici (ANFP) in cadrul caruia vor fi pregatite peste doua mii de persoane in teritoriu pentru achizitii publice.

Deasemenea s-a precizat ca pana la sfarsitul anului, vor fi facute mai multe modificari pe zona de achizitii publice:

– la nivelul legislatiei,

– pe partea de instituţii, de la comasari de instituţii si pana la disparitia unor structuri,

– schimbari legislative,

– la nivel de proceduri : adoptarea unei hotarari de guvern in care se prevede, intre altele, ca cei care depun oferte nu mai aduc de la inceput toate documentele, ci doar cei care sunt declaraţi castigatori,

– privind plata subcontractorilor.

Sursa: www.mediafax.ro

Tagged with:
 
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !