Achizitii Publice prin Licitatii Romania in 2020. In contextul anului 2020, un an marcat de activitati intense si urgente generate de criza sanitara SARS- COV-2, in ceea ce priveste achizitii le publice in Romania, Agentia Nationala pentru Achizitii Publice a adoptat o serie de modificari legislative pentru perfectionarea si flexibilizarea sistemului de achizitii publice. Aceste masuri au vizat accelerarea derularii procedurilor de atribuire, prin simplificare, dar si o reducere a termenelor de desfasurare a acestora. In acelasi timp au fost adoptate masuri pentru imbunatatirea functionalitati platformei electronice S.E.A.P.

Dincolo de efectele crizei sanitare care au determinat o scadere a numarului de proceduri finalizate,  comparativ  cu  anul 2019,  statisticile generale privind achizitiile publice la nivel national, in anul 2020 reflecta o evolutie constanta a indicatorilor de monitorizare a eficientei procedurilor de  achizitie  publica finalizate prin incheierea de contract, cu mentiunea ca semnificatia economica a atribuirii contractelor a fost marcata de nevoile acute, in segmentul achizitiilor publice de materiale, medicamente si/sau echipamente necesare pentru combaterea epidemiei cauzate de COVID-19.

Raportul ANAP privind achizitiile publice din Romania in 2020, prin interemediul platformei publice SICAP / SEAP ( https://www.e-licitatie.ro) este structurat in cinci clase de indicatori :

 • Marimea si caracteristicile pietei,
 • Intensitatea concurentei,
 • Monitorizarea activitatilor economice,
 • Eficienta achizitiilor publice,
 • Comportament necorespunzator/nereguli

Piata Achizitiilor Publice

In 2020 au fost incheiate contracte in urma organizarii a 16,255 proceduri de atribuire, initiate prin publicarea de anunturi/ invitatii de participare, anunturi de participare simplificate, in cadrul platformei  S.E.A.P.

In comparatie cu anul  2019, a existat o scadere cu aproximativ 10% a numarului de proceduri finalizate in anul 2020 (17,856 proceduri  de  atribuire  in  anul2019,  comparativ  cu  16,255  in anul 2020). O cauza care a dus la scaderea numarului de proceduri initiate in cadrul Sistemului Electronic de Achizitii Publice ar putea  fi pandemia  generata de virusul SARS-COV-2, intrucat mare parte din activitatea autoritatilor contractante, precum si a operatorilor economici, a fost desfasurata cu mari intarzieri/probleme, uneori poate chiar a fost sistata.

Evolutia numarului de proceduri de achizitie publica derulate si finalizate   pe   parcursul   anului 2020,  reflecta  faptul  ca 77.82%  dintre  acestea  au  fost initiate in acelasi an in care au fost finalizate, 21.93% provin din anul anterior celui de initiere, iar un procent de aproximativ 0.25% (41 proceduri de atribuire) au avut un parcurs sinuos, derulandu-se pe parcursul mai multor ani.

Pentru procedurile de achizitie publica initiate in anul 2020 au fost finalizate 77%. Astfel 55% dintre procedurile initiate au fost finalizate prin atribuire de contract, iar 22% au fost finalizate prin anulare de  procedura.

In anul 2020, au fost incheiate un numar de 24,035 contracte de achizitie publica/sectoriale. Comparativ cu anul precedent, se observa o scadere a numarului acestor contracte de achizitie publica, de la 25,751 in anul 2019 la 24,035 in anul curent.

Ponderea cea mai mare in numarul total de contracte de achizitie publica o reprezinta furnizarea de bunuri, respectiv 52.43%, urmata de prestarea de servicii si de executia de lucrari in procente aproximativ egale, respectiv 24.39% si 23.19%.

Pentru anul 2020 necesarul de bunuri, servicii si lucrari a fost estimat la o valoare totala de 57,272,754.12 mii lei,

Tip Procedura

Valoarea contractelor de achizitie publica/contractelor sectoriale incheiate in anul 2020 insumeaza 49,391,416.96 mii lei. Datele statistice evidentiaza o crestere a valorii contractelor atribuite, comparativ  cu  anul  anterior,  de  aproximativ 11%.

Tip procedură Număr   contracte
Valoare  contracte

mii lei

Pondere valorică
Cerere de oferta 41 114,861.51 0.2%
Dialog competitiv 1 39,177.81 0.1%
Licitație deschisă 6,951 33,658,496.68 68.1%
Licitație deschisă accelerată 157 92,197.87 0.2%
Licitație restrânsă 9 107,984.56 0.2%
Negociere competitivă 27 173,954.88 0.4%
Procedura simplificata 16,849 15,204,743.65 30.8%
Total 24,035 49,391,416,96 100.0%

O analiza a tipului de procedura pentru care au fost incheiate cele mai multe contracte pune pe primul loc procedura simplificata. Aproximativ 70% dintre contracte au fost atribuite ca urmare a derularii procedurilor simplificate, urmate fiind de cele incheiate prin proceduri de licitatie deschisa intr-un procent de 28.92%.

Din punct de vedere valoric, analiza datelor evidentiaza faptul ca licitatia deschisa insumeaza aproximativ 68% (33,658,496.68 mii de lei si 6.951 contracte) din valoarea totala atribuita, iar procedura simplificata 30.8% (15,204,743.65 mii de lei si 16.849 de contracte).

Si in anul 2020, raman predominante contractele de achizitie publica a caror valoare este cuprinsa in intervalul 100,001 – 1,000,000 lei, 9.480 de contracte.

In ceea ce priveste contractele de peste 10.000.000 lei, reprezinta 68% din valoarea totala atribuita in 2020, 683 de contracte.

Top-ul Celor Mai Mari Contracte in 2020

Dupa cum putem observa in lista de mai jos, valorile cele mai mari le regasim la contracte de lucrari sau mixte servicii si lucrari.

Anunț
participare
Tip
contract
Denumire contract Valoare contract – mii lei
CN1019389 Lucrări Proiectare și Execuție „Autostrada de Centură București km 0+000 – km 100+900”, Sector Centură Nord km 0+000 – km 52+770, Lot 4: km 47+600 – km 52+070; 312,633.55
CN1009950 Lucrări Proiectare si executie Autostrada Brasov – Targu Mures – Cluj – Oradea, Sectiunea 3B: Mihaiesti – Suplacu de Barcau, Subsectiunea 3B5: Nusfalau – Suplacu de Barcau (km 66+500 –
km 80+054.044);
384,138.89
CN1015913 Lucrări Elaborare proiect tehnic și detalii de execuție, asistență tehnică din partea proiectantului, verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și execuție lucrări pentru Proiect Integrat Modernizare, Consolidare și Reabilitare drumuri și poduri județene, obiective ce asigură conectarea la rețeaua TEN-T, județul Neamț; 411,898.16
CN1018634 Lucrări ”Modernizarea liniei CF București Nord – Jilava-Giurgiu Nord-Giurgiu Nord Frontieră”, Lot 1: ˮRedeschiderea circulației ferov iare  pe  po d peste  râul Argeș,  între  Vidra și Com anaˮ ; 472,049.30
CN1010027 Furnizare Trenuri noi de metrou destinate pentru Magistrala 5 de metrou, tronsonul Drumul Taberei –  Iancului; 490,503.74
CN1008706 Lucrări Modernizare DN71 Baldana – Targoviste – Sinaia, km. 0+000 – km. 44+130 largire la 4 benzi de circulatie si km. 51+041 – km. 109+905 drum la 2 benzi Lot 1 (Sector 1): Baldana – Targoviste km. 0+000 – km. 44+130 largire la 4 benzi de circulatie
Lot 2 (Sector 2): Targoviste – Sinaia km. 51+041 – km. 109+905 – Drum la 2 benzi);
587,664.16
CN1015466 Lucrări PROIECTARE SI EXECUTIE „Drum Expres Craiova – Pitesti” Tronsonul 3; 670,717.33
CN1009949 Lucrări Proiectare si executie Autostrada Brasov – Targu Mures – Cluj – Oradea Sectiunea 3B: Mihaiesti – Suplacu de Barcau, Subsectiunea 3B2: Zimbor – Poarta Salajului (km 13+260 – km 25+500); 680,405.40
CN1009948 Lucrări Proiectare si executie Autostrada Brasov – Targu Mures – Cluj – Oradea, Subsectiunea 3A2: Nadaselu – Mihaiesti (km 8+700-km 25+500) si Subsectiunea 3B1: Mihaiesti – Zimbor (km 0+000 – km 13+260); 1,390,614.50
176986 Lucrări Proiectare si executie autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 5 Curtea de Arges –  Pitesti km 92+600 –  122+950; 1,710,277.07
179350 Lucrări Executie lucrari aferente obiectivului: „Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov – Simeria, componenta a Coridorului Rin – Dunare, pentru circulatia cu viteza maxima de 160 km/h, sectiunea Brasov – Sighisoara, Subsectiunea 2. Apata – Cata”; 2,723,081,26
171875 Lucrări Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov- Simeria, componenta a Coridorului Rin – Dunare, pentru circulatia cu viteza maxima de 160 km/h, sectiunea Brasov – Sighisoara, subsectiunile :1. Brasov -Apata si 3.Cata- Sighisoara 2,979,386.42

Criteriul de atribuire

In anul 2020, cel mai utilizat criteriu de atribuire ramane pretul cel mai scazut, in proportie de 80% din totalul criteriilor utilizate in procedurile de achizitie publica atribuite.

In ceea ce priveste utilizarea celorlalte criterii de atribuire, cel mai bun raport calitate-pret a fost utilizat in proportie de 21.38%, cel mai bun raport calitate-cost  in  proportie de 0.21%, iar costul cel mai scazut in proportie de 0.02%.

Comparand rezultatele cu cele din anii anteriori, putem confirma o crestere modesta a criteriilor de calitate.   Pe langa cele patru criterii de atribuire descrise de legislatia in domeniu, regasim si notiunea de ”criteriu multiplu”. In aceasta categorie au fost incluse procedurile de achizitie publica al caror obiect a fost impartit pe loturi si pentru care autoritatile au decis aplicarea criteriilor de atribuire diferentiate, la nivel de lot (exemplu: CN1018176: “Contractul de prestari servicii pentru silvicultura – DS Hunedoara 2020”)

Se remarca o tendinta de crestere a utilizarii criteriului de atribuire ”cel mai bun raport calitate-pret. Comparativ cu anul 2019, cand autoritatile/entitatile contractante au optat pentru utilizarea ”celui mai bun raport calitate – pret” in cazul a 1,477 de proceduri de atribuire, in anul de referinta s-a ajuns la 1,556 proceduri pentru care s-a utilizat acest criteriu.

Procedura de negociere fara publicare prealabila

Numarul procedurilor de negociere fara publicare prealabila a inregistrat un procent de aproximativ 40% din totalul numarului procedurilor comunicate in S.E.A.P. prin publicarea unui anunt de atribuire privind contractele atribuite.

Prin comparatie cu anul anterior, ponderea procedurilor de negociere inregistreaza o crestere semnificativa, cu aproximativ 30%, de la 7,528 negocieri in anul 2019 la 10,694 in anul 2020.

Datele statistice reflecta faptul ca cele mai multe cazuri au fost determinate de situatii de extrema urgenta, in proportie de 58.19%. O analiza  detaliata a obiectelor contractelor  de achizitie publica negociate pe parcursul  anului 2020 a evidentiat faptul ca mai mult de jumatate dintre acestea (54%) reprezinta bunuri din domeniul categoriei C.P.V. 33 – Echipamente medicale, produse farmaceutice si produse de ingrijire personala achizitionate de catre autoritatile /entitatile contractante care isi desfasoara activitatea in domeniul sanatatii, o consecinta fireasca, urmare derularii procesului de achizitie publica in situatia de urgenta generata de criza COVID-19.

In privinta celorlalte circumstante, prevazute de legislatie, care dau dreptul autoritatii contractante de a aplica procedura de negociere fara publicarea unui anunt de participare, respectiv cazurile in care nu a fost depusa nicio oferta/cerere de participare, existenta unui drept exclusiv, lipsa concurentei din motive tehnice, achizitionarea de la contractantul initial de noi lucrari/servicii, livrari suplimentare efectuate de la furnizorul initial, atribuirea contractului de servicii  concurentului castigator ca urmare a derularii unui concurs de proiecte insumeaza un procent de 41.81%.

Concurenta in Achizitii Publice

In anul 2020, nivelul concurentei fluctueaza, atat in functie de tipul procedurii de atribuire derulate, cat si in functie de tipul contractului.

Analizand valorile calculate si prezentate pentru cele mai uzitate proceduri de achizitie publica, respectiv procedura simplificata si licitatia deschisa, prin intermediul carora sunt atribuite aproximativ 99% din totalul contractelor de achizitie publica, nu sunt inregistrate diferente majore comparativ cu anul precedent.

Exceptia o constituie procedura de licitatie deschisa accelerata, pentru care media ofertelor depuse este 8, ceea ce releva o crestere semnificativa in comparatie cu media de doar 2 oferte, inregistrate in anul 2019.

In ceea ce priveste procedura de licitatie restransa, numarul mediu de oferte calculat pentru contractele de lucrari a fost determinat de cele 12 oferte primite de catre autoritati contractante care au ca activitate principala ordinea si siguranta publica sau apararea, pentru atribuirea unui numar de 3 contracte de achizitie publica.

In anul 2020, pentru procedura de licitatie deschisa derulata pentru  atribuirea contractelor de furnizare, concurenta pierde din intensitate, numarul mediu de oferte scazand de la patru (2019) la trei. In acelasi timp creste usor pentru contractele de prestari servicii, inregistrandu-se un numar mediu de trei oferte in loc de doua. In cazul contractelor de lucrari atribuite prin acest tip de procedura, interesul operatorilor economici ramane constant, media fiind de trei oferte depuse.

Desemenea, in ceea ce priveste procedura simplificata, in cazul executiei de lucrari si a prestarilor de servicii se remarca o crestere a numarului mediu de oferte, de la doua la trei, iar in cazul furnizarii de bunuri, numarul mediu de oferte scade de la patru la trei.

Numarul mediu de oferte pe tip de contract, raportat la intervale valorice

Comparand datele obtinute in anul 2020 cu cele din anul  2019,  se  remarca  o  crestere  a  numarului mediu   de   oferte,   atat   pentru   contractele   de produse si servicii, cat si pentru cele de lucrari, de la doua la trei oferte, in cazul contractelor de servicii, pentru intervalele 648,289 – 2,250,000,  2,250,001 – 4,500,000  si  mai  mare  de 4,500,000 lei.

In cazul contractelor de furnizare cresterea a fost de la patru la sase oferte pentru intervalul 648,289 – 2,250,000  lei,  de  la  cinci  la  sase  oferte  pentru intervalul 2,250,001 – 4,500,000 lei si de la trei la patru oferte pentru valorile   > 4,500,000 lei. Datele  arata faptul ca  in  cazul contractelor de furnizare atribuite in anul 2020, a caror valoare estimata se situeaza in intervalul valoric cuprins intre   648,289 – 2,250,000   lei si 2,250,001  – 4,500,000 lei, a fost inregistrat cel mai mare numar mediu de oferte primite, respectiv sase oferte.

De asemenea, a existat o crestere a numarului mediu de oferte, de la doua la trei oferte, si in cazul    contractelor de lucrari cuprinse in intervalele   valorice   450,201-2,250,0000   lei   si 2,250,001-11,250,000 lei.

Pentru contractele de servicii, cu valoare estimata mai mica de 135,060 lei s-a inregistrat un numar mediu de doua oferte primite, pentru celelalte intervale valorice participarea fiind uniforma, concretizata prin depunerea unui numar de trei oferte.

In cazul contractelor de lucrari s-a inregistrat o medie de trei oferte primite in cadrul procedurilor cu valoarea  estimata  situata  in  intervalele  valorice  cuprinse  intre  450,201 – 2,250,000  lei,  2,250,001 – 11,250,000 lei, 11,250,001 – 24,997,096 lei, respectiv >24,997,096 lei.

Rata de respingere a ofertantilor, pe tip de contract / tip de procedura

Pentru anul 2020 a fost calculata o rata de respingere a ofertelor de 18%, luaind in considerare anunturile de atribuire. Astfel, din cele 92,992 oferte primite in cadrul celor 24,035 contracte de achizitie publica, un numar de 16,386 oferte au fost respinse de catre autoritatile/entitatile contractante.

Raportat   la   tipul   contractului   de   achizitie publica, rata de respingere a ofertelor depuse de catre operatorii economici a inregistrat valori de : 14% in cazul contractelor de furnizare, 21% pentru contractele de servicii, respectiv 28% pentru contractele de lucrari.

Impartirea in loturi

In anul 2020, din cele 16,255 proceduri de achizitie publica, pentru care autoritatile/entitatile contractante au atribuit contracte, un sfert, adica un numar de 4,125, au fost impartite pe loturi, respectiv 25%.

Ca urmare a derularii celor 4,125 proceduri impartite pe loturi, autoritatile si entitatile contractante au incheiat un numar de 11,875 contracte de achizitie publica/sectoriala, reprezentand aproximativ 49% din numarul total de contracte incheiate in anul 2020 ( 68%  contracte de furnizare, 21% contracte de servicii, respectiv 11 % pentru contracte de lucrari).

Procedura simplificata si procedura de licitatie deschisa sunt cele mai lotizate, proportia acestora insumand 99.08% din numarul total de proceduri impartite pe loturi.

Procedură cu loturi Număr proceduri Pondere

(Număr)

Valoare estimată

(mii lei)

Pondere

(Valoare)

Proceduri împărțite pe loturi 4,125 25% 10,775,061.85 19%
Proceduri fără loturi 12,130 75% 46,497,692.27 81%

 

 

Total 16,255 100% 57,272,754.12 100%

In ceea ce priveste lotizarea procedurilor raportata la codul C.P.V. stabilit, Echipamentele  medicale, produse farmaceutice si produse de ingrijire personala – categoria C.P.V. 33, Lucrarile de constructii – categoria C.P.V. 45 si Echipamentul informatic si accesoriile de birou, cu exceptia mobilierului si a pachetelor software – categoria C.P.V. 30 reprezinta primele trei categorii de coduri C.P.V. cu cele mai multe loturi.

Ofertanti straini

In anul 2020 avem, 128 contracte de achizitie publica atribuite operatorilor economici straini, in valoare de 7,056,987.33 mii de lei, care nu au depasit 1% din numarul total de contracte atribuite.

Din cele 128 contracte de achizitie publica atribuite operatorilor economici straini, 60% sunt incheiate ca urmare a derularii procedurilor de licitatie deschisa, respectiv 39% ca urmare a derularii procedurilor simplificate. Diferenta de 1% este reprezentata de un singur contract incheiat ca urmare a derularii unei proceduri de licitatie deschisa accelerata.

In anul 2020, autoritatile/entitatile contractante din Romania au incheiat un numar de 109 contracte/de achizitie publica/sectoriale cu ofertanti din piata U.E. Din punct de vedere valoric, contractele incheiate insumeaza 6,057,584.29 mii lei, ponderea acestor reprezentand 12% din valoarea totala atribuita.

Contractele  cu cea mai mare valoare,  incheiate cu operatori economici europeni:

Autoritatea /entitatea contractantă Operator economic Număr anunț Valoarea atribuită

mii lei

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Astaldi S.P.A. CAN1034158 1,710,277.07
Compania Nationala de Căi Ferate “CFR”   – SA Aktor Societate Tehnica Anonima

(Aktor S.A.)

CAN1042051 2,723,081.26
Metrorex S.A. Alstom Transport (Franta) CAN1045883 490,503.74

Autoritatile/entitatile contractante  din  Romania  au  atribuit firmelor straine din afara spatiului european, un numar de 19 contracte de achizitie de publica, in valoare de 999,403.04 mii lei. Din punctul de vedere al tipului de procedura, cele 19 contracte au fost incheiate ca urmare a derularii unor proceduri de licitatie deschisa (14 contracte), respectiv proceduri simplificate (5 contracte).

Acces-ul IMM-urilor la achizitii publice

Pentru intervalul de referinta, proportia contractelor  de achizitie publica atribuite operatorilor economici avand statut de I.M.M. a fost de 92% din numarul total de contracte incheiate de catre autoritatile/entitatile contractante in anul 2020, valoarea acestora fiind de 30,873,447.01 mii lei (62.51% din totalul valorii atribuite).

Pentru furnizarea de bunuri au fost incheiate un numar de 11,507 contracte (reprezentand 52% din total), in valoare de 4,038,420.49 mii lei, pentru executia de lucrari s-au incheiat 5,264 de contracte (24%), in valoare de 23,939,256.76 mii lei, iar pentru prestarile de servicii,  5,450  contracte  (24%),  cu  o  valoare  de 2,895,769.76 mii lei.

Procedura  simplificata  insumeaza  cele  mai multe contracte atribuite operatorilor economici cu statut de I.M.M., respectiv 16,849 contracte (70.10%), urmata de procedura de licitatie deschisa, cu un total de 6,951 contracte (28.92%).

Acest aspect poate fi o consecinta a faptului ca procedura simplificata beneficiaza de o serie de facilitati, care pot face ca acest tip de procedura sa fie considerata mai atractiva pentru operatorii economici mici si mijlocii. Termenele procedurale mai scurte, limitarea prin lege a impunerii unor criterii de calificare a potentialilor ofertanti si chiar dimensiunea viitorului contract de achizitie publica pot fi considerate elemente care imbunatatesc rata de succes a I.M.M. -urilor in procedurile de achizitie publica.

top al operatorilor economici cu statut de I.M.M. carora le-au fost atribuite contractele de achizitie publica cu cele mai mari valori:

 • MAVGO HOLDING (lider asociere);

Autoritatea contractanta: Judetul Neamt; Anunt de atribuire numarul CAN1031720;

Denumire procedura: Elaborare proiect tehnic si detalii de executie, asistenta tehnica din partea proiectantului, verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si executie lucrari pentru Proiect Integrat  Modernizare,  Consolidare si  Reabilitare drumuri  si poduri judetene, obiective  ce asigura conectarea la reteaua TEN-T, judetul Neamt;

Valoare atribuita: 411,898,158.70 lei.

 • SC SA & PE CONSTRUCT SRL (lider asociere);

Autoritatea contractanta: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.;

Anunt de atribuire numarul: CAN1040224;

Denumire  procedura:  Proiectare  si  Executie  „Autostrada  de  Centura  Bucuresti  km  0+000  –  km 100+900”, Sector Centura Nord km 0+000 – km 52+770, Lot 4: km 47+600 – km 52+070;

Valoare atribuita: 312,633,554.09 lei.

 • AQUA PARC SRL (lider asociere);

Autoritatea contractanta: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.;

Anunt de atribuire numarul CAN1034675 ;

Denumire procedura: Proiectare si executie Drum National 28B Targu Frumos – Botosani;

Valoare atribuita: 267,309,612.02 lei.

Eficienta Achizitiilor Publice

Anul 2020 a adus schimbari importante in continutul actelor normative care reglementeaza domeniul achizitiilor publice, menite sa reduca factorul timp, in intreg ansamblul sau.

Astfel, au fost adoptate prevederi care au avut ca scop simplificarea si accelerarea derularii procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, stabilind termene fixe de evaluare a ofertelor. In ceea ce priveste activitatea de control ex-ante exercitata de catre A.N.A.P., modificarile legislative operate au avut ca scop principal reglementarea unui set de masuri menite sa accelereze si sa digitalizeze procesul de controlul ex-ante, prin imbunatatirea functionalitatilor platformei S.E.A.P. si prin aplicarea unui mecanism informatic pentru proceduri simplificate, fara a-i fi afectata, insa, calitatea.

In anul 2020:

 • durata medie a procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica a fost de 93 de zile, calculata de la data transmiterii in cadrul Sistemul Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P.) a primei documentatii de atribuire si pana la data semnarii contractului de achizitie public;
 • durata medie de derulare a procedurii de atribuire a fost de 88 zile;
 • timpului mediu de ofertare 23 zile;

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !