Achizitii Publice prin Licitatii Romania in 2020. In contextul anului 2020, un an marcat de activitati intense si urgente generate de criza sanitara SARS- COV-2, in ceea ce priveste achizitii le publice in Romania, Agentia Nationala pentru Achizitii Publice a adoptat o serie de modificari legislative pentru perfectionarea si flexibilizarea sistemului de achizitii publice. Aceste masuri au vizat accelerarea derularii procedurilor de atribuire, prin simplificare, dar si o reducere a termenelor de desfasurare a acestora. In acelasi timp au fost adoptate masuri pentru imbunatatirea functionalitati platformei electronice S.E.A.P.

Dincolo de efectele crizei sanitare care au determinat o scadere a numarului de proceduri finalizate,  comparativ  cu  anul 2019,  statisticile generale privind achizitiile publice la nivel national, in anul 2020 reflecta o evolutie constanta a indicatorilor de monitorizare a eficientei procedurilor de  achizitie  publica finalizate prin incheierea de contract, cu mentiunea ca semnificatia economica a atribuirii contractelor a fost marcata de nevoile acute, in segmentul achizitiilor publice de materiale, medicamente si/sau echipamente necesare pentru combaterea epidemiei cauzate de COVID-19.

Raportul ANAP privind achizitiile publice din Romania in 2020, prin interemediul platformei publice SICAP / SEAP ( https://www.e-licitatie.ro) este structurat in cinci clase de indicatori :

 • Marimea si caracteristicile pietei,
 • Intensitatea concurentei,
 • Monitorizarea activitatilor economice,
 • Eficienta achizitiilor publice,
 • Comportament necorespunzator/nereguli

Piata Achizitiilor Publice

In 2020 au fost incheiate contracte in urma organizarii a 16,255 proceduri de atribuire, initiate prin publicarea de anunturi/ invitatii de participare, anunturi de participare simplificate, in cadrul platformei  S.E.A.P.

In comparatie cu anul  2019, a existat o scadere cu aproximativ 10% a numarului de proceduri finalizate in anul 2020 (17,856 proceduri  de  atribuire  in  anul2019,  comparativ  cu  16,255  in anul 2020). O cauza care a dus la scaderea numarului de proceduri initiate in cadrul Sistemului Electronic de Achizitii Publice ar putea  fi pandemia  generata de virusul SARS-COV-2, intrucat mare parte din activitatea autoritatilor contractante, precum si a operatorilor economici, a fost desfasurata cu mari intarzieri/probleme, uneori poate chiar a fost sistata.

Evolutia numarului de proceduri de achizitie publica derulate si finalizate   pe   parcursul   anului 2020,  reflecta  faptul  ca 77.82%  dintre  acestea  au  fost initiate in acelasi an in care au fost finalizate, 21.93% provin din anul anterior celui de initiere, iar un procent de aproximativ 0.25% (41 proceduri de atribuire) au avut un parcurs sinuos, derulandu-se pe parcursul mai multor ani.

Pentru procedurile de achizitie publica initiate in anul 2020 au fost finalizate 77%. Astfel 55% dintre procedurile initiate au fost finalizate prin atribuire de contract, iar 22% au fost finalizate prin anulare de  procedura.

In anul 2020, au fost incheiate un numar de 24,035 contracte de achizitie publica/sectoriale. Comparativ cu anul precedent, se observa o scadere a numarului acestor contracte de achizitie publica, de la 25,751 in anul 2019 la 24,035 in anul curent.

Ponderea cea mai mare in numarul total de contracte de achizitie publica o reprezinta furnizarea de bunuri, respectiv 52.43%, urmata de prestarea de servicii si de executia de lucrari in procente aproximativ egale, respectiv 24.39% si 23.19%.

Pentru anul 2020 necesarul de bunuri, servicii si lucrari a fost estimat la o valoare totala de 57,272,754.12 mii lei,

Tip Procedura

Valoarea contractelor de achizitie publica/contractelor sectoriale incheiate in anul 2020 insumeaza 49,391,416.96 mii lei. Datele statistice evidentiaza o crestere a valorii contractelor atribuite, comparativ  cu  anul  anterior,  de  aproximativ 11%.

Tip procedură Număr   contracte
Valoare  contracte

mii lei

Pondere valorică
Cerere de oferta 41 114,861.51 0.2%
Dialog competitiv 1 39,177.81 0.1%
Licitație deschisă 6,951 33,658,496.68 68.1%
Licitație deschisă accelerată 157 92,197.87 0.2%
Licitație restrânsă 9 107,984.56 0.2%
Negociere competitivă 27 173,954.88 0.4%
Procedura simplificata 16,849 15,204,743.65 30.8%
Total 24,035 49,391,416,96 100.0%

O analiza a tipului de procedura pentru care au fost incheiate cele mai multe contracte pune pe primul loc procedura simplificata. Aproximativ 70% dintre contracte au fost atribuite ca urmare a derularii procedurilor simplificate, urmate fiind de cele incheiate prin proceduri de licitatie deschisa intr-un procent de 28.92%.

Din punct de vedere valoric, analiza datelor evidentiaza faptul ca licitatia deschisa insumeaza aproximativ 68% (33,658,496.68 mii de lei si 6.951 contracte) din valoarea totala atribuita, iar procedura simplificata 30.8% (15,204,743.65 mii de lei si 16.849 de contracte).

Si in anul 2020, raman predominante contractele de achizitie publica a caror valoare este cuprinsa in intervalul 100,001 – 1,000,000 lei, 9.480 de contracte.

In ceea ce priveste contractele de peste 10.000.000 lei, reprezinta 68% din valoarea totala atribuita in 2020, 683 de contracte.

Top-ul Celor Mai Mari Contracte in 2020

Dupa cum putem observa in lista de mai jos, valorile cele mai mari le regasim la contracte de lucrari sau mixte servicii si lucrari.

Anunț
participare
Tip
contract
Denumire contract Valoare contract – mii lei
CN1019389 Lucrări Proiectare și Execuție „Autostrada de Centură București km 0+000 – km 100+900”, Sector Centură Nord km 0+000 – km 52+770, Lot 4: km 47+600 – km 52+070; 312,633.55
CN1009950 Lucrări Proiectare si executie Autostrada Brasov – Targu Mures – Cluj – Oradea, Sectiunea 3B: Mihaiesti – Suplacu de Barcau, Subsectiunea 3B5: Nusfalau – Suplacu de Barcau (km 66+500 –
km 80+054.044);
384,138.89
CN1015913 Lucrări Elaborare proiect tehnic și detalii de execuție, asistență tehnică din partea proiectantului, verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și execuție lucrări pentru Proiect Integrat Modernizare, Consolidare și Reabilitare drumuri și poduri județene, obiective ce asigură conectarea la rețeaua TEN-T, județul Neamț; 411,898.16
CN1018634 Lucrări ”Modernizarea liniei CF București Nord – Jilava-Giurgiu Nord-Giurgiu Nord Frontieră”, Lot 1: ˮRedeschiderea circulației ferov iare  pe  po d peste  râul Argeș,  între  Vidra și Com anaˮ ; 472,049.30
CN1010027 Furnizare Trenuri noi de metrou destinate pentru Magistrala 5 de metrou, tronsonul Drumul Taberei –  Iancului; 490,503.74
CN1008706 Lucrări Modernizare DN71 Baldana – Targoviste – Sinaia, km. 0+000 – km. 44+130 largire la 4 benzi de circulatie si km. 51+041 – km. 109+905 drum la 2 benzi Lot 1 (Sector 1): Baldana – Targoviste km. 0+000 – km. 44+130 largire la 4 benzi de circulatie
Lot 2 (Sector 2): Targoviste – Sinaia km. 51+041 – km. 109+905 – Drum la 2 benzi);
587,664.16
CN1015466 Lucrări PROIECTARE SI EXECUTIE „Drum Expres Craiova – Pitesti” Tronsonul 3; 670,717.33
CN1009949 Lucrări Proiectare si executie Autostrada Brasov – Targu Mures – Cluj – Oradea Sectiunea 3B: Mihaiesti – Suplacu de Barcau, Subsectiunea 3B2: Zimbor – Poarta Salajului (km 13+260 – km 25+500); 680,405.40
CN1009948 Lucrări Proiectare si executie Autostrada Brasov – Targu Mures – Cluj – Oradea, Subsectiunea 3A2: Nadaselu – Mihaiesti (km 8+700-km 25+500) si Subsectiunea 3B1: Mihaiesti – Zimbor (km 0+000 – km 13+260); 1,390,614.50
176986 Lucrări Proiectare si executie autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 5 Curtea de Arges –  Pitesti km 92+600 –  122+950; 1,710,277.07
179350 Lucrări Executie lucrari aferente obiectivului: „Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov – Simeria, componenta a Coridorului Rin – Dunare, pentru circulatia cu viteza maxima de 160 km/h, sectiunea Brasov – Sighisoara, Subsectiunea 2. Apata – Cata”; 2,723,081,26
171875 Lucrări Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov- Simeria, componenta a Coridorului Rin – Dunare, pentru circulatia cu viteza maxima de 160 km/h, sectiunea Brasov – Sighisoara, subsectiunile :1. Brasov -Apata si 3.Cata- Sighisoara 2,979,386.42

Criteriul de atribuire

In anul 2020, cel mai utilizat criteriu de atribuire ramane pretul cel mai scazut, in proportie de 80% din totalul criteriilor utilizate in procedurile de achizitie publica atribuite.

In ceea ce priveste utilizarea celorlalte criterii de atribuire, cel mai bun raport calitate-pret a fost utilizat in proportie de 21.38%, cel mai bun raport calitate-cost  in  proportie de 0.21%, iar costul cel mai scazut in proportie de 0.02%.

Comparand rezultatele cu cele din anii anteriori, putem confirma o crestere modesta a criteriilor de calitate.   Pe langa cele patru criterii de atribuire descrise de legislatia in domeniu, regasim si notiunea de ”criteriu multiplu”. In aceasta categorie au fost incluse procedurile de achizitie publica al caror obiect a fost impartit pe loturi si pentru care autoritatile au decis aplicarea criteriilor de atribuire diferentiate, la nivel de lot (exemplu: CN1018176: “Contractul de prestari servicii pentru silvicultura – DS Hunedoara 2020”)

Se remarca o tendinta de crestere a utilizarii criteriului de atribuire ”cel mai bun raport calitate-pret. Comparativ cu anul 2019, cand autoritatile/entitatile contractante au optat pentru utilizarea ”celui mai bun raport calitate – pret” in cazul a 1,477 de proceduri de atribuire, in anul de referinta s-a ajuns la 1,556 proceduri pentru care s-a utilizat acest criteriu.

Procedura de negociere fara publicare prealabila

Numarul procedurilor de negociere fara publicare prealabila a inregistrat un procent de aproximativ 40% din totalul numarului procedurilor comunicate in S.E.A.P. prin publicarea unui anunt de atribuire privind contractele atribuite.

Prin comparatie cu anul anterior, ponderea procedurilor de negociere inregistreaza o crestere semnificativa, cu aproximativ 30%, de la 7,528 negocieri in anul 2019 la 10,694 in anul 2020.

Datele statistice reflecta faptul ca cele mai multe cazuri au fost determinate de situatii de extrema urgenta, in proportie de 58.19%. O analiza  detaliata a obiectelor contractelor  de achizitie publica negociate pe parcursul  anului 2020 a evidentiat faptul ca mai mult de jumatate dintre acestea (54%) reprezinta bunuri din domeniul categoriei C.P.V. 33 – Echipamente medicale, produse farmaceutice si produse de ingrijire personala achizitionate de catre autoritatile /entitatile contractante care isi desfasoara activitatea in domeniul sanatatii, o consecinta fireasca, urmare derularii procesului de achizitie publica in situatia de urgenta generata de criza COVID-19.

In privinta celorlalte circumstante, prevazute de legislatie, care dau dreptul autoritatii contractante de a aplica procedura de negociere fara publicarea unui anunt de participare, respectiv cazurile in care nu a fost depusa nicio oferta/cerere de participare, existenta unui drept exclusiv, lipsa concurentei din motive tehnice, achizitionarea de la contractantul initial de noi lucrari/servicii, livrari suplimentare efectuate de la furnizorul initial, atribuirea contractului de servicii  concurentului castigator ca urmare a derularii unui concurs de proiecte insumeaza un procent de 41.81%.

Concurenta in Achizitii Publice

In anul 2020, nivelul concurentei fluctueaza, atat in functie de tipul procedurii de atribuire derulate, cat si in functie de tipul contractului.

Analizand valorile calculate si prezentate pentru cele mai uzitate proceduri de achizitie publica, respectiv procedura simplificata si licitatia deschisa, prin intermediul carora sunt atribuite aproximativ 99% din totalul contractelor de achizitie publica, nu sunt inregistrate diferente majore comparativ cu anul precedent.

Exceptia o constituie procedura de licitatie deschisa accelerata, pentru care media ofertelor depuse este 8, ceea ce releva o crestere semnificativa in comparatie cu media de doar 2 oferte, inregistrate in anul 2019.

In ceea ce priveste procedura de licitatie restransa, numarul mediu de oferte calculat pentru contractele de lucrari a fost determinat de cele 12 oferte primite de catre autoritati contractante care au ca activitate principala ordinea si siguranta publica sau apararea, pentru atribuirea unui numar de 3 contracte de achizitie publica.

In anul 2020, pentru procedura de licitatie deschisa derulata pentru  atribuirea contractelor de furnizare, concurenta pierde din intensitate, numarul mediu de oferte scazand de la patru (2019) la trei. In acelasi timp creste usor pentru contractele de prestari servicii, inregistrandu-se un numar mediu de trei oferte in loc de doua. In cazul contractelor de lucrari atribuite prin acest tip de procedura, interesul operatorilor economici ramane constant, media fiind de trei oferte depuse.

Desemenea, in ceea ce priveste procedura simplificata, in cazul executiei de lucrari si a prestarilor de servicii se remarca o crestere a numarului mediu de oferte, de la doua la trei, iar in cazul furnizarii de bunuri, numarul mediu de oferte scade de la patru la trei.

Numarul mediu de oferte pe tip de contract, raportat la intervale valorice

Comparand datele obtinute in anul 2020 cu cele din anul  2019,  se  remarca  o  crestere  a  numarului mediu   de   oferte,   atat   pentru   contractele   de produse si servicii, cat si pentru cele de lucrari, de la doua la trei oferte, in cazul contractelor de servicii, pentru intervalele 648,289 – 2,250,000,  2,250,001 – 4,500,000  si  mai  mare  de 4,500,000 lei.

In cazul contractelor de furnizare cresterea a fost de la patru la sase oferte pentru intervalul 648,289 – 2,250,000  lei,  de  la  cinci  la  sase  oferte  pentru intervalul 2,250,001 – 4,500,000 lei si de la trei la patru oferte pentru valorile   > 4,500,000 lei. Datele  arata faptul ca  in  cazul contractelor de furnizare atribuite in anul 2020, a caror valoare estimata se situeaza in intervalul valoric cuprins intre   648,289 – 2,250,000   lei si 2,250,001  – 4,500,000 lei, a fost inregistrat cel mai mare numar mediu de oferte primite, respectiv sase oferte.

De asemenea, a existat o crestere a numarului mediu de oferte, de la doua la trei oferte, si in cazul    contractelor de lucrari cuprinse in intervalele   valorice   450,201-2,250,0000   lei   si 2,250,001-11,250,000 lei.

Pentru contractele de servicii, cu valoare estimata mai mica de 135,060 lei s-a inregistrat un numar mediu de doua oferte primite, pentru celelalte intervale valorice participarea fiind uniforma, concretizata prin depunerea unui numar de trei oferte.

In cazul contractelor de lucrari s-a inregistrat o medie de trei oferte primite in cadrul procedurilor cu valoarea  estimata  situata  in  intervalele  valorice  cuprinse  intre  450,201 – 2,250,000  lei,  2,250,001 – 11,250,000 lei, 11,250,001 – 24,997,096 lei, respectiv >24,997,096 lei.

Rata de respingere a ofertantilor, pe tip de contract / tip de procedura

Pentru anul 2020 a fost calculata o rata de respingere a ofertelor de 18%, luaind in considerare anunturile de atribuire. Astfel, din cele 92,992 oferte primite in cadrul celor 24,035 contracte de achizitie publica, un numar de 16,386 oferte au fost respinse de catre autoritatile/entitatile contractante.

Raportat   la   tipul   contractului   de   achizitie publica, rata de respingere a ofertelor depuse de catre operatorii economici a inregistrat valori de : 14% in cazul contractelor de furnizare, 21% pentru contractele de servicii, respectiv 28% pentru contractele de lucrari.

Impartirea in loturi

In anul 2020, din cele 16,255 proceduri de achizitie publica, pentru care autoritatile/entitatile contractante au atribuit contracte, un sfert, adica un numar de 4,125, au fost impartite pe loturi, respectiv 25%.

Ca urmare a derularii celor 4,125 proceduri impartite pe loturi, autoritatile si entitatile contractante au incheiat un numar de 11,875 contracte de achizitie publica/sectoriala, reprezentand aproximativ 49% din numarul total de contracte incheiate in anul 2020 ( 68%  contracte de furnizare, 21% contracte de servicii, respectiv 11 % pentru contracte de lucrari).

Procedura simplificata si procedura de licitatie deschisa sunt cele mai lotizate, proportia acestora insumand 99.08% din numarul total de proceduri impartite pe loturi.

Procedură cu loturi Număr proceduri Pondere

(Număr)

Valoare estimată

(mii lei)

Pondere

(Valoare)

Proceduri împărțite pe loturi 4,125 25% 10,775,061.85 19%
Proceduri fără loturi 12,130 75% 46,497,692.27 81%

 

 

Total 16,255 100% 57,272,754.12 100%

In ceea ce priveste lotizarea procedurilor raportata la codul C.P.V. stabilit, Echipamentele  medicale, produse farmaceutice si produse de ingrijire personala – categoria C.P.V. 33, Lucrarile de constructii – categoria C.P.V. 45 si Echipamentul informatic si accesoriile de birou, cu exceptia mobilierului si a pachetelor software – categoria C.P.V. 30 reprezinta primele trei categorii de coduri C.P.V. cu cele mai multe loturi.

Ofertanti straini

In anul 2020 avem, 128 contracte de achizitie publica atribuite operatorilor economici straini, in valoare de 7,056,987.33 mii de lei, care nu au depasit 1% din numarul total de contracte atribuite.

Din cele 128 contracte de achizitie publica atribuite operatorilor economici straini, 60% sunt incheiate ca urmare a derularii procedurilor de licitatie deschisa, respectiv 39% ca urmare a derularii procedurilor simplificate. Diferenta de 1% este reprezentata de un singur contract incheiat ca urmare a derularii unei proceduri de licitatie deschisa accelerata.

In anul 2020, autoritatile/entitatile contractante din Romania au incheiat un numar de 109 contracte/de achizitie publica/sectoriale cu ofertanti din piata U.E. Din punct de vedere valoric, contractele incheiate insumeaza 6,057,584.29 mii lei, ponderea acestor reprezentand 12% din valoarea totala atribuita.

Contractele  cu cea mai mare valoare,  incheiate cu operatori economici europeni:

Autoritatea /entitatea contractantă Operator economic Număr anunț Valoarea atribuită

mii lei

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Astaldi S.P.A. CAN1034158 1,710,277.07
Compania Nationala de Căi Ferate “CFR”   – SA Aktor Societate Tehnica Anonima

(Aktor S.A.)

CAN1042051 2,723,081.26
Metrorex S.A. Alstom Transport (Franta) CAN1045883 490,503.74

Autoritatile/entitatile contractante  din  Romania  au  atribuit firmelor straine din afara spatiului european, un numar de 19 contracte de achizitie de publica, in valoare de 999,403.04 mii lei. Din punctul de vedere al tipului de procedura, cele 19 contracte au fost incheiate ca urmare a derularii unor proceduri de licitatie deschisa (14 contracte), respectiv proceduri simplificate (5 contracte).

Acces-ul IMM-urilor la achizitii publice

Pentru intervalul de referinta, proportia contractelor  de achizitie publica atribuite operatorilor economici avand statut de I.M.M. a fost de 92% din numarul total de contracte incheiate de catre autoritatile/entitatile contractante in anul 2020, valoarea acestora fiind de 30,873,447.01 mii lei (62.51% din totalul valorii atribuite).

Pentru furnizarea de bunuri au fost incheiate un numar de 11,507 contracte (reprezentand 52% din total), in valoare de 4,038,420.49 mii lei, pentru executia de lucrari s-au incheiat 5,264 de contracte (24%), in valoare de 23,939,256.76 mii lei, iar pentru prestarile de servicii,  5,450  contracte  (24%),  cu  o  valoare  de 2,895,769.76 mii lei.

Procedura  simplificata  insumeaza  cele  mai multe contracte atribuite operatorilor economici cu statut de I.M.M., respectiv 16,849 contracte (70.10%), urmata de procedura de licitatie deschisa, cu un total de 6,951 contracte (28.92%).

Acest aspect poate fi o consecinta a faptului ca procedura simplificata beneficiaza de o serie de facilitati, care pot face ca acest tip de procedura sa fie considerata mai atractiva pentru operatorii economici mici si mijlocii. Termenele procedurale mai scurte, limitarea prin lege a impunerii unor criterii de calificare a potentialilor ofertanti si chiar dimensiunea viitorului contract de achizitie publica pot fi considerate elemente care imbunatatesc rata de succes a I.M.M. -urilor in procedurile de achizitie publica.

top al operatorilor economici cu statut de I.M.M. carora le-au fost atribuite contractele de achizitie publica cu cele mai mari valori:

 • MAVGO HOLDING (lider asociere);

Autoritatea contractanta: Judetul Neamt; Anunt de atribuire numarul CAN1031720;

Denumire procedura: Elaborare proiect tehnic si detalii de executie, asistenta tehnica din partea proiectantului, verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si executie lucrari pentru Proiect Integrat  Modernizare,  Consolidare si  Reabilitare drumuri  si poduri judetene, obiective  ce asigura conectarea la reteaua TEN-T, judetul Neamt;

Valoare atribuita: 411,898,158.70 lei.

 • SC SA & PE CONSTRUCT SRL (lider asociere);

Autoritatea contractanta: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.;

Anunt de atribuire numarul: CAN1040224;

Denumire  procedura:  Proiectare  si  Executie  „Autostrada  de  Centura  Bucuresti  km  0+000  –  km 100+900”, Sector Centura Nord km 0+000 – km 52+770, Lot 4: km 47+600 – km 52+070;

Valoare atribuita: 312,633,554.09 lei.

 • AQUA PARC SRL (lider asociere);

Autoritatea contractanta: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.;

Anunt de atribuire numarul CAN1034675 ;

Denumire procedura: Proiectare si executie Drum National 28B Targu Frumos – Botosani;

Valoare atribuita: 267,309,612.02 lei.

Eficienta Achizitiilor Publice

Anul 2020 a adus schimbari importante in continutul actelor normative care reglementeaza domeniul achizitiilor publice, menite sa reduca factorul timp, in intreg ansamblul sau.

Astfel, au fost adoptate prevederi care au avut ca scop simplificarea si accelerarea derularii procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, stabilind termene fixe de evaluare a ofertelor. In ceea ce priveste activitatea de control ex-ante exercitata de catre A.N.A.P., modificarile legislative operate au avut ca scop principal reglementarea unui set de masuri menite sa accelereze si sa digitalizeze procesul de controlul ex-ante, prin imbunatatirea functionalitatilor platformei S.E.A.P. si prin aplicarea unui mecanism informatic pentru proceduri simplificate, fara a-i fi afectata, insa, calitatea.

In anul 2020:

 • durata medie a procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica a fost de 93 de zile, calculata de la data transmiterii in cadrul Sistemul Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P.) a primei documentatii de atribuire si pana la data semnarii contractului de achizitie public;
 • durata medie de derulare a procedurii de atribuire a fost de 88 zile;
 • timpului mediu de ofertare 23 zile;

AFIR va aviza online dosarele de achiziţii publice pentru investiţii, derulate de autorităţile locale

 

“Începând cu data de 27 martie 2020, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale va primi spre analiză şi avizare dosarele de achiziţii ale beneficiarilor publici de finanţare europeană nerambursabilă doar prin intermediul noului modul online destinat achiziţiilor pentru proiectele de investiţii publice finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). Noile funcţionalităţi privind transmiterea dosarelor de achiziţii sunt disponibile pentru fiecare proiect în parte în cadrul platformei online de depunere proiecte.

Astfel, în relaţia cu AFIR, beneficiarii publici vor putea depune prin intermediul modulului online programul achiziţiilor pentru proiect, vor putea să încarce sau retrage dosarele de achiziţii şi să răspundă la solicitările de informaţii suplimentare ale AFIR. De asemenea, notificarea în urma verificării documentaţiei depuse online va fi primită tot prin sistemul informatic”.

Conform AFIR, facilitatea se aplică submăsurilor:

 • 4.3 – Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice,
 • 7.2 – Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică,
 • 7.6 – Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural şi beneficiarilor publici ai submăsurilor
 • 19.2 – Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală şi
 • 19.3 – Pregătirea şi implementarea activităţilor de cooperare ale GAL din PNDR 2020

şi se referă la achiziţiile specifice bunurilor, serviciilor şi lucrărilor, derulate prin: achiziţie directă, procedura simplificată şi licitaţie deschisă.

Achiziţiile derulate prin negociere fără publicare prealabilă, precum şi modificarea contractelor de achiziţie sau contestaţiile în urma deciziilor comunicate de Centrele Regionale, cu privire la verificarea unei achiziţii se vor depune în continuare, în format fizic, pe hârtie, subliniază instituţia.

Detalii privind paşii ce trebuie parcurşi în vederea depunerii dosarelor de achiziţii pot fi regăsite pe pagina de instrucţiuni pentru modulele online, la adresa https://online.afir.info/Help.

Pentru a participa la licitații publicate de AFIR, aflați care sunt acestea si fiti la curent cu cele care se vor publica in continuare, cu o Inregistrare Gratuita Aici!

In plus va transmitem, zilnic, pe email, licitatii publicate in peste 2500 de surse in Romania, insclusiv Seap / Sicap.

 

 

Tagged with:
 

Achizitii publice – Erata

, in Achizitii publice, by Ramona

In cazul in care, dupa publicarea unui anunt, intervin anumite modificari fata de informatiile deja publicate, autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare un anunt de tip erata la anuntul initial.

Erata trebuie sa fie publicata nu mai tarziu de 3 zile lucratoare inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor sau cererilor de participare. (Art. 55 Hotararea 395/2016).

Necesitatea unor astfel de modificari poate sa apara in urma unor solicitari de clarificari din partea unor operatori economici, dar si ca urmare a faptului ca autoritatea contractanta constata de la sine ca se impun anumite clarificari/completari ale documentatiei de atribuire.

Modificarile – publicarea unui anunt de tip erata – pot viza criterii de calificare si selectie, dar si specificatii tehnice.

Modificarile substantiale conduc la anularea procedurii de atribuire deoarece:

 • afecteaza atat de mult elementele ce descriu contextul achizitiei publice incat au ca efect schimbarea indicatorilor principali ce caracterizeaza rezultatul contractului ce urmeaza a fi atribuit, fapt ce afecteaza nivelul de competitie sau schimba piata de profil la care se adreseaza;
 • conduc la modificari substantiale a criteriilor de calificare si selectie, in sensul extinderii nivelului acestora sau introducerii unora noi, fapt ce determina restrangerea competitiei sau favorizarea unor anumiti operatori economici.

In situatia in care se modifica elemente ale documentatie de atribuire ce se regasesc si in DUAE autoritatea contractanta are obligatia sa revizuiasca DUAE aferent procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica/acordului-cadru in cauza.

In cazul documentatiilor ce au facut obiectul verificarii ANAP, daca autoritatea contractanta constata ca se impune publicarea în SEAP a unui anunt tip erata, iar acest anunţ de tip erata face obiectul verificarii ANAP.

In cazul in care doriti sa fiti la curent cu modificarile de tip erata sau actualizari ale anunturilor de achizitii publice, un Cont Gratuit Aici pe www.licitatie-publica.ro, este ceea ce aveti nevoie.

Sursa: Legea nr. 98/2016 si Hotararea 395/2016

Tagged with:
 

SICAP este platforma publica de achizitii publice, (Sistem informatic colaborativ pentru mediu performant de desfasurare al achizitiilor publice) care inlocuieste SEAP.

Ce este SICAP?

Am realizat cu o prezentare pe scurt o descriere a platformei SICAP, cu noile functionalitati si beneficii pentru utilizatori: autoritati contractante si ofertanti. Cititi articolul : S.I.C.A.P., noua platforma de achizitii publice, pe scurt.

1. SICAP are o interfata intuitiva;

2. Modalitatea de cautare, in timp real, utilizand filtre de cautare multiple;

3. Serviciu “NOTIFICARI” automate pe tot parcursul desfasurarii procedurilor de achizitie organizate on line;

4. Serviciu extins de raportare, statistici si export pentru achizitii desfasurate intr-un anumit interval de timp;

5. Modul dedicat contractelor de achizitie publica ce va permite gestionarea tuturor tipurilor de contractate si actelor aditionale incheiate in urma procedurilor de achizitie publica derulate prin sistem;

6. Servicii web extinse pentru interoperabilitate;

7. Armonizarea în cadrul SICAP a formularelor standard (anunturile) care se transmit electronic catre JOUE;

8. Mecanism de verificare a semnaturii electronice la orice tip de document;

9. Dosarul achizitiei – trasabilitatea actiunilor si arhivarea electronica a dosarului achizitiei publice in cazul procedurilor efectuate prin mijloace electronice, asigurate implicit de SICAP;

10. In cadrul aplicatiei vor exista versionari pentru fiecare anunt in parte astfel incat sa poate fi evidentiate permanent modificarile efectuate de catre autoritatile contractante la nivelul anunturilor.

Site-ul oficial al Sistemului informatic colaborativ pentru achizitiilor publice SICAP este www.e-licitatie.ro, operat de catre Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei (AADR).

Potrivit legii, toate autoritatile contractate sunt obligate sa se inscrie in SICAP si sa publice anunturile de intentie, participare si atribuire pentru procedurile proprii. Pana in 2018 ponderea contractelor de achizitie publica atribuite  electronic trebuie sa ajunga la 100%, adica cu ajutorul unei platforme precum SICAP, sau un echivalent.

In SICAP se vor inscrie atat Autoritatile Contractante care vor publica anunturile de achizitie, cat si Ofertantii care doresc sa participe la licitatii in vederea castigarii contractelor. Cu o precizare, Ofertantii care doresc sa participe la licitatii offline, in afara SICAP, trimitand oferta direct Autoritatii Contractante, nu sunt obligati sa se inregistreze in SICAP.

Daca va intereseaza strict anunturile si/ sau participarea la licitatii publicate in SICAP, vi le putem transmite pe email, zilnic, in functie de domeniul si zona de interes. Pentru a va convinge de utilitatea serviciului nostru de monitorizare a licitatiilor publice: Creati un Cont Gratuit Aici!

Praguri achizitii publice SICAP

Pentru contractele de achizitie a caror valoare estimata depaseste un anumit prag stabilit in lege, autoritatea contractanta  este obligata sa publice un anunt de intentie, respectiv anunt de participare si cerere de oferta.

a) 23.227.215 lei, pentru contractele de achizitie publica/acordurile-cadru de lucrari;
b) 600.129 lei, pentru contractele de achizitie publica/acordurile-cadru de produse si de servicii;
c) 3.334.050 lei, pentru contractele de achizitie publica/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice, prevazute in anexa nr. 2.

Autoritatea contractanta poate achizitiona direct, in cazul in care valoarea estimata a achizitiei, fara TVA, este mai mica decat:

a) 132.519 lei, produse sau servicii

b) 441.730 lei, respectiv lucrari

Daca sunteti Autoritate Contractanta, si dori sa va inregistrati in SICAP, pentru a publica anunturile de licitatie, Faceti Inregistrarea Aici!

Daca suneti Ofertant si doriti sa participati la licitatiile organizate online, pe SICAP, Faceti Inregistrarea Aici! Nu stiti cum sa faceti inregistrarea? Am creat pentru dvs. un ghid gratuit, citi detalii in articolul: Ghid Inregistrare in SICAP (noul Seap)

Atat autoritatile contractante cat si ofertantii au avea nevoie de instruire pentru utilizarea SICAP, atat in ceea ce priveste elementele de baza ale sistemului (inscriere, publicare anunturi), dar si elementele precum publicarea documentatiei, realizarea de licitatii electronice, realizarea de cumparari directe sau proceduri de cereri de oferta exclusiv online (ceea ce duce la economie de timp, si la obținerea unor oferte si preturi corecte pentru ambele parti).

Pentru Ofertanti este esentiala urmarirea atenta a SICAP, putand astfel, pune produsele in atentia autoritatilor contractante. Evident, pentru a putea face acest lucru, ofertantii au si ei nevoie de o instruire de baza pentru a sti cum sa foloseasca SICAP pentru a vinde eficient autoritatilor contractante.

Pentru utilizarea SICAP , va putem pune la dispozitie in momentul aparitiei, Manuale de utilizare.

Firma Tender Service vine in ajutorul ofertantilor cu cea mai importanta parte a participarii la licitatii publice, monitorizarea anunturilor de licitatie: cereri de oferta, anunturi de participare si atribuire. Va spunem cine cumpara si care este data pana la care trebuie sa trasmiteti oferta si chiar ce trebuie sa contina oferta, potrivit instructiunilor autoritatii. Creati Un Cont Gratuit Acum!!! si veti primi zilnic, pe email, toate licitatiile de interes pentru domeniul dvs. de activitate.

Ce gasiti pe SICAP?

In cadrul SICAP, regasiti toate procedurile de achizitie conforme cu clasificarea europeana in domeniu:

 • Licitatii deschise, la care poate participa orice ofertant;
 • Licitatii restranse, caracterizate prin existenta etapei de selectie.

Tipuri de proceduri achizitii implementate in SICAP:

 • Deschise
 • Restranse
 • Cereri de oferta
 • Pe baza de catalog

Autoritatile contractante aleg modul in care doresc sa faca achizitia, astfel vom regasi in SICAP urmatoare tipuri de anunturi de achizitie:

 • Anunturi de Intentie
 • Anunturi de participare
 • Concursuri de Solutii
 • Concesionari
 • Anunturi de consultarea pietei
 • Cereri de oferta / Proceduri simplificate
 • Cumparari directe
 • Anunturi de publicitate
 • Anunturi de atribuire
 • Parteneriate Public Privat
 • Planuri de achizitii

Daca aceste notiuni nu va sunt familiare, va sugeram sa Consultati Aici Dictionarul Achizitiilor Publice.

Toate anunturile publicate in SICAP, au un numitor comun: Codurile CPV, utilizate in aproximativ toate contextele aplicatiei: la definirea anunturilor, a procedurilor, a produselor de catalog.

Ce se intampla pe SICAP?

Autoritatile publice vor publica anunturile de achizitie publica si rezultatele acestora, cu modalitate de atribuire online sau offline. Deasemena veti gasi si Planul anual de achizitii ale fiecarei autoritati, adica ce intentioneaza sa cumpere si data aproximativa a achizitiei, pentru fiecare autoritate. Aceste planuri sunt publicate la inceputul anului dar sunt actualizate de-a lungul anului in curs.

Ofertantii:

 • Urmaresc anunturile de licitatie si inainteaza oferta in cazul celor pentru care se califica;
 • Participa la anunturile de achizitie directa/ cumparari directe, folosind catalogul electronic, unde isi vor publica preturile de vanzare pentru produsele, serviciile sau lucrarile, pe care le pot furniza. Pentru a face acest lucru:
  •  se inscriu pe SICAP. Pentru asta vom avea in curand pentru dvs.: un ghid de inregistrare

Ce costuri implica SICAP?

Taxe servicii oferite de SICAP:

 • Notificarile pe criterii de interes : 31 lei + TVA/notificare/an
  Acestea anunta existenta procedurilor de achizitie organizate in SICAP conform criteriile dumneavoastra de cautare. In baza lor se pot genera rapoarte. Notificarile au data de valabilitate 1 an de la data publicarii lor.
 • Serviciile web: 1200 lei + TVA/luna
  Acestea se pot configura in vederea obtinerii unor raportari ce pot rezulta in urma derularii procedurilor de achizitie publica organizate in SEAP.
 • Atribuire notificari de evenimente ale procedurii: 4 lei + TVA/abonare procedura
  Acestea informeaza privind evenimentele procedurilor de achizitie publica organizate in SICAP (suspendari de procedura/postari de clarificari/raspunsuri la solicitarile de clarificari/erate/anulari de procedura, etc).

Taxe participare proceduri SICAP:

 • 40 lei +TVA 19% pentru proceduri de atribuire aplicate integral prin utilizarea mijloacelor electronice sau pentru licitatia electronica ca faza finala a unei proceduri de atribuire care nu s-a organizat integral prin mijloace electronice ;
 • 2 lei + 19% pentru publicarea in catalog a unei pozitii de catalog.

Pentru fiecare operator economic / ofertant se acorda cu titlu gratuit:

 • 1 participare/luna nereportabila;
 • 1 pozitie de catalog pentru o perioada de 1 an de la inregistrare.

Cum obtineti informatii despre participarea la licitatie?

Cautati licitatiile de interes pe SICAP, in functie de:

 • Cod CPV
 • Tipul anuntului
 • Autoritatea contractanta
 • Data publicarii sau limita

Daca nu sunteti familiarizati cu functionarea SICAP, sau preferati sa Economisiti Timp si Bani, Apelati la un serviciu de monitorizare a licitatiilor relevante pentru domeniul dvs. de activitate, Creati Aici un Cont Gratuit pentru a primi in fiecare zi, pe email, toate licitatiile de interes din Romania si nu numai.

Informatiile principale privind participarea la licitatie se gasesc in anuntul propriu zis, totusi de multe ori exista documentatie suplimentara – caiet de sarcini, cu informatii specifice si detalii importante. Descarcati atasamentele de la fiecare licitatie si parcurgeti continutul.

Daca se intampla sa nu puteti deschide atasamentele, exista doua cauze principale:

 • documentul este criptat si are cel mai probabil extensia p7s, aveti mai jos detalii despre cum puteti deschide aceste documente;
 • documentul are o eroare sau a fost incarcat gresit si veti fi atentionati ca documentul a fost compromis, in acest caz va trebui sa luati legatura cu autoritatea contractanta.

Siguranta / criptarea  documentelor in SICAP

Din motive care tin de siguranta documentelor, transmiterea si deschiderea lor, acestea au pot fi incriptate. Aceasta este o modalitate prin care o persoana poate autentifica orice fisier din calculator cu propria semnatura, cel care il citeste avand posibilitatea de a verifica numele celui care l-a semnat, data cand a fost semnat si alte detalii ce verifica persoana semnatara.

Semnatura consta intr-o cheie personalizata si o parola (pin) care este ceruta ori de cate ori se semneaza documente electronica. Semnarea se face cu un soft special cu care se pot citi si documentele tip *.p7s.

Nu este nevoie sa aveti semnatura electronica pentru a citi documentele p7s

Pentru deschiderea si vizualizarea documentelor semnate electronic postate sau transmise prin intermediul SICAP este necesara utilizarea aplicatiilor speciale de validare oferite de furnizorii de servicii de certificare acreditati, in mod gratuit, la urmatoarele adrese web:

Aplicatia pentru vizualizarea acestor documente se descarca gratuit, se instaleaza pe calculator, iar in momentul in care veti intalni documente incriptate veti putea avea accces la ele.

Semnatura electronica in SICAP

Documentele pe care ofertantii le incarca in Sistemul electronic de achizitii publice (SICAP) trebuie semnate electronic  (H.G. nr 801/2011), deasemenea documentele pe care autoritatile contractante le incarca in SICAP, trebuie semnate electronic si supuse verificarii, inainte de publicare.

Pentru a semna electronic documentele, operatorii SICAP vor folosi:

 • un certificat digital emis de o autoritate de certificare recunoscuta conform legii semnaturii electronice nr. 455/2001 si normelor de aplicare a acesteia precum si Ordinelor ministrului comunicat›iilor s™i societat›ii informat›ionale numerele 473/2009 si 1000/2010
 • o aplicatie de semnatura electronica.

Majoritatea documentelor pot fi semnate electronic (.doc, .txt, .pdf etc.), iar fisierul rezultat va avea extensia .p7s.

Pentru a putea semna electronic documentatia pentru SICAP, este necesara achizitia unui kit de semnatura electronica de la un furnizor acreditat de servicii de certificare. Kitul este compus dintr-un certificat digital calificat, un dispozitiv criptografic (token) pe care este stocat certificatul digital si un CD care contine aplicatia de semnare si manualele de utilizare.

Cu certificatul digital se pot semna electronic un numar nelimitat de documente.

Cine poate sa semneze electronic?

Orice persoana care, in baza unui contract incheiat cu un furnizor de servicii de certificare, detine o pereche functionala:

 • cheie publica (cod digital pereche a cheii private) si reprezinta datele de verificare a semnaturii electronice;
 • cheie privata (cod digital cu caracter de unicitate, generat printr-un dispozitiv hardware si/sau software specializat, reprezintă datele de creare a semnăturii electronice) si are o identitate probata printr-un certificat digital emis de acel furnizor.

Pentru ce poate fi folosita semnatura electronica?

Semnatura electronica se aplica unui document in format electronic, redactat sau obtinut prin intermediul programelor informatice, spre exemplu:

 • documente MS Word (contracte, documente, notificari, retete medicale, etc. );
 • spread-sheet Excel (rapoarte financiare, state de plata a salariilor, note de comanda, etc.);
 • documente Adobe Acrobat (la fel ca si cele in MS Word, insa superioare ca si aspect si securitate a integritatii informatiilor);
 • fotografii digitale (constatari, mostre, comanda de produse, etc.);
 • programe expert de gestiune a documentelor (documente ale administratiei publice si locale, documente care urmeaza sa fie arhivate in cadrul arhivelor electronice din cadrul unor Data Centre, etc. );
 • documente rezultate din prelucrarea datelor contabile si fiscale (declaratii de impunere, documente de plata catre Bugetul de Stat, etc. ) etc.

Ce este Certificatul digital?

Este obligatoriu pentru obtinerea Semnaturii electronice.

Ce este certificatul digital calificat ?

Pentru ca o persoana sa poata folosi semnatura electronica, este necesara ca in prealabil sa dobandeasca un certificat care ii atesta identitatea. Certificatul reprezinta o colectie de date in forma electronica si care atesta legatura dintre datele de verificare a semnaturii electronice si semnatarul ca persoana, confirmand identitatea acelei persoane. Certificatul calificat este eliberat de catre un furnizor de servicii de certificare, legal constituit.

Fiecarui semnatar i se va atribui de catre furnizorul de servicii de certificare un cod personal care sa asigure identificarea unica a semnatarului.

Permite asigurarea integritatii, confidentialitatii si non-repudierii tranzactiilor electronice. Principalele domenii in care pot fi folosite certificatele digitale sunt urmatoarele:

 • Depunerea declaratiilor fiscale Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF);
 • La depunerea si semnarea electronica a documentelor solicitate de Autoritatile contractante din cadrul Sistemului Electronic Colaborativ de Achizitii Publice (SICAP);
 • Utilizarea platformei Ministerului Fondurilor Europene – MySmis si semnarea Cererilor de Finantare;
 • Depunerea deconturilor catre CNAS;
 • Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM);
 • Monitorul Oficial;
 • Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM);
 • Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), etc tamiflu generic;
 • La transmiterea raportarilor catre Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private(CSSP);
 • La semnarea si/sau criptarea mesajelor trimise prin e-mail catre Partenerii de afaceri companiei;
 • La autentificarea in sisteme informatice private.

Perioada de valabilitate a unui certificat digital este de un an de zile. Dupa un an, certificatul poate fi reinnoit.

Cum participati la licitatii?

Pentru a participa la licitatii, poate fi obligatoriu sau nu sa fiti inregistrati in SICAP:

 • Licitatiile electronice, sau cu faza finala electronica, va obliga sa aveti un cont in SICAP. Aveti mai jos un link catre un Ghid de Inregistrare in SICAP.
 • Licitatiile offline, fara faza finala electronica, nu necesita inscriere in SICAP, veti transmite ofertele, conform instructiunilor din anunt, direct autoritatii contractante.

Dupa modul organizarii, licitatiile se impart in:

 1. Licitatii electronice (online):
  • Anunturi de participare;
  • Cereri de oferta/ anunturi simplificate;
  • Concursuri de Solutii
  • Concesionari
  • Cumparari directe
  • Anunturi de publicitate

Pentru a participa la acest tip de licitatii, trebuie sa fiti inregistrati in SICAP si sa achitati taxele aferente. Daca nu sunteti inca inregistrati iata cum sa procedati: (in curand ghid)...

Licitatia electronica reprezinta un proces de reducere succesiva a ofertei pe diferite componente. Licitatia electronica este faza finala a:

 • Procedura online – se desfasoara in intregime in sistemul electronic;
 • Procedurii offline – acest tip de procedura se desfasoara in afara sistemului electronic pana la momentul licitatiei electronice.

a) Proceduri de licitatii deschise, electronice/online

Pentru a putea depune oferta, ofertantul / operatorul economic trebuie sa se inscrie in achizitie, prin actionarea butonului Inscriere in procedura din pagina de detaliu a achizitiei. Daca inscrierea la cererea de oferta s-a realizat cu succes, sistemul va afisa un mesaj de confirmare. La inscriere se va consuma o participare din
portofoliul de participari.

In cazul in care exista faza finala de licitatie electronica si licitatie electronica a fost publicata va fi disponibil butonul Licitatie electronica, care va va directiona utilizatorul in pagina de detaliu a licitatiei electronice.

Daca licitatia contine loturi, va trebui sa alegeti lotul si sa apasati butonul Inscriere lot.

Pentru Depunerea ofertei se va actiona butonul Oferta de pret. Veti fi directionat catre alta pagina. Depunerea ofertei consta in furnizarea ofertei de pret (obligatoriu) si completarea raspunsului la criteriile de calificare si factorilor de evaluare (optional). Inainte de a fi salvata in sistem, oferta de pret trebuie mai intai
criptata, cu ajutorul butonului Cripteaza. Pentru salvarea ofertei de pret actionati butonul Salveaza. Oferta de pret poate fi modificata pana la termenul limita de depunere al ofertelor.

In cea de-a treia sectiune operatorul economic va trebui sa furnizeze raspunsuri la factorii de evaluare, in cazul in care autoritatea contractanta le-a definit. (Vizibil numai in cazul in care criteriul de atribuire este “Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic”).

Pentru a adauga un document se va actiona butonul Adauga aferent listei de documente. Fisierul trebuie sa fie in prealabil incarcat in lista proprie de documente. Se va deschide o fereastra care va contine toate documentele incarcate de ofertant in sistem.

Sectiunea Documente se acceseaza din meniul Administrare si permite gestiunea documentelor ofertantului (incarcarea, descarcarea fisierelor). Documentele gestionate in aceasta sectiune se vor folosi ca atasament in diverse contexte (ca raspuns la un criteriu de calificare sau tehnic, la forumularea unei solicitari de clarificare etc). Pagina Lista documente contine lista tuturor documentelor adaugate in sistem de ofertant. Pagina permite selectarea documentelor dupa urmatoarele criteriile de interes: cod document si descriere.

Pentru adaugarea unui nou document se actioneaza butonul Adauga. Se va deschide pagina de Editare document. Se completeaza campurile obligatorii cod, descriere, se incarca un fisier si se apasa butonul Salveaza. Incarcarea documentului se face apasand butonul Trimite Fisier.

In cazul in care exista faza finala de licitatie electronica ofertantul are posibilitatea de a depune oferta de pret prin actionarea butonului Oferta, din detaliul licitatiei electronice. Oferta se salveaza prin apasarea butonului Salveaza.

Diferenta dintre licitatia restransa si deschisa consta in existenta fazei de selectie a candidatilor care precede etapa de depunere a ofertei. Butonul la care trebuie sa fiti atenti este Candidatura.

In cazul unui anunt de participare de tip SAD, depunerea ofertei se face similar ca la orice anunt de participare, cu exceptia faptului ca nu este posibila depunerea ofertei financiare.

Daca autoritatea contractanta a introdus pe anuntul de participare o serie de documente specifice (standard), ofertantul poate raspunde atasand documentele corespunzatoare din propriul dosar al companiei. Aceasta se face apasand butonul corespunzator din dreptul unui tip de document din cadrul  subsectiunii Documente din dosarul companiei. Aceasta duce la deschiderea unui ecran pop-up care afiseaza documentele din portofoliul ofertantului care sunt specifice documentului cerut de autoritaea contractanta.

Ofertantul nu este obligat sa raspunda la aceste cerinte specifice incarcand documente din setului lui de documente specifice (deşi aceasta este varinata cea mai lesnicioasa). El poate incarca acele documente si folosind butonul Adauga din dreptul subsectiunii Documente de calificare si propunere tehnica.

Dupa ce utilizatorul a selectat fie documente din dosarul companiei, fie documente obisnuite, fie si unele si altele, el poate apasa butonul Salveaza pentru a valida alegerile facute.

Daca aveti intrebari sau nelamuriri despre o licitatie aflata in desfasurare, le puteti adresa direct autoritatii contractante, la sectiunea Intrebari, veti primi raspuns in teremenul stabilit de lege.

In cazul in care la crearea procedurii s-a optat pentru reofertare in SICAP si s-a publicat anuntul de atribuire la procedura va fi disponibil in interfata butonul „Reluare competitie“.

In cazulul procedurilor ce selecteaza optiunea de reofertare in SICAP, prin apasarea butonului “Reluare competitie” din detaliul anuntului / invitatiei de participare (daca nu exista impartire pe loturi) sau din lista de loturi (in cazul impartirii pe loturi) aplicatia incarca pagina “Lista licitatiii electronice la reofertare acord-cadru“.

La finalizarea cu castigator a unei achizitii (care nu e cerere de oferta sau cumparare directa), autoritatea contractanta este obligata sa publice in SICAP anuntul de atribuire, indiferent daca procedura de achizitie
s-a desfasurat in SICAP sau offline. Anuntul de atribuire corespunde unei singure proceduri.

Nu se poate defini un anunt de atribuire in SICAP, daca anuntul de participare aferent nu a fost in prealabil definit in SICAP. Exceptie constituie cazul in care procedura utilizata a fost negocierea fara publicarea prealabila a unui anunt de participare.

In cazul anunturilor de participare sau cererilor de oferta / anunturi simplificate, la detaliul anuntului, in intervalul de depunere a ofertelor, pana la data limita, va recomandam sa urmariti sectiunea Documentatie, clarificari si decizii. Aici se vor publica raspunsuri la intrebari/ clarificari, solicitate de ofertanti, sau pur si simplu precizari suplimentare din partea autoritatii contractante.

b) Pentru cumparari directe: Publicati in catalogul electronic produsele, serviciile, veti fi contactati de autoritatea contractanta daca oferta dvs. este eligibila.

In SICAP cumpararile directe au la baza catalogul de produse definit de ofertanti. Autoritatea contractanta
poate initia o achizitie de tip cumparare directa doar prin alegerea unui produs din catalogul ofertantului.

Etapele cumpararii directe sunt urmatoarele:

Initiere achizitie – autoritatea contractanta consulta cataloagele de produse ale ofertantilor, alege un produs, completeaza conditiile de livrare si plata, cantitatea si optional pretul maximal. Deasemenea va stabili si data limita pana la care ofertantul poate formula raspunsul.
Decizie ofertant – la primirea cererii, ofertantul are doua optiuni:

 • sa refuze cererea autoritatii contractante, caz in care e obligat sa completeze motivatia refuzului;
 • sa accepte cererea autoritatii contractante, caz in care va completa valorile pentru cheltuielile suplimentare si reducerea.

Decizie autoritate contractanta (etapa apare doar daca ofertantul a acceptat cererea in faza anterioara) – la primirea ofertei autoritatea contractanta are doua optiuni:

 • sa accepte oferta operatorului economic;
 • sa refuze oferta, caz in care va completa motivul refuzului.

Daca autoritatea contractanta nu ia o decizie intr-un anumit numar de zile de la data de raspuns a oferatantului, procesul de achizitie se va inchide, achizitia ramanand neatribuita.

O achizitie atribuita reprezinta o cumparare directa pentru care autoritatea contractanta a acceptat oferta venita din partea operatorului econimic.

O achizitie poate ajunge in starea neatribuita din urmatoarele motive:

 • operatorul economic refuza conditiile definite de autoritatea contractanta (conditii refuzate);
 • operatorul economic nu a furnizat un raspuns in termenul stabilit de catre autoritatea contractanta (conditii neacceptate in termen);
 • autoritatea contractanta nu a luat o decizie in termenul stabilit de catre Operatorul SICAP (oferta neacceptata in termen);
 • autoritatea contractanta refuza oferta venita din partea operatorului economic (oferta refuzata);

Notificarile de atribuire la cumpararea directa reprezinta echivalentul unui anunt de atribuire pentru cumpararea directa.

Catalogul electronic

Sistemul ofera fiecarui ofertant posibilitatea de a-si organiza propriul catalog de produse, atat cu scop de prezentare, cat si ca suport pentru achizitiile pe baza de catalog.

Pentru a putea deveni un participant la o cumparare directa, trebuie mai intai sa va definiti produsele pe care le puteti oferi. Accesarea catalogului electronic se realizeaza dupa autentificarea in sistem, selectand din meniul “Cumparari directe” optiunea “Catalog electronic”. Fereastra nou deschisa afiseaza Lista reperelor de catalog. Lista contine toate reperele de catalog publicate in sistem de ofertantul curent si contine filtre standard de cautare.

 • Se pot adauga repere (produse, servicii) prin actionarea butonului +Adauga si dupa editarea reperului este actionat butonul Salveaza.
 • Se pot exporta repere cu ajutorul butonului Descarca reperele
 • Se pot importa repere cu ajutorul butonului Importa repere din fisier
 • Se pot publica sau sterge mai multe repere cu ajutorul butonului Publica/ Retrage

Valabilitatea pozitiilor de catalog este de 2 ani si este calculata incepand cu data alocarii acestora in sistem.

Cu 30 de zile inainte de momentul expirarii pozitiilor de catalog, atat a celor gratuite cat si a celor preplatite, sistemul va genera o notificare (sms si email) catre ofertantul caruia ii apartin reperele ce urmeaza sa expire.

   2. Proceduri licitatie offline:

 • Anunturi de participare;
 • Cereri de oferta/ anunturi simplificate;
 • Concursuri de Solutii
 • Concesionari
 • Anunturi de publicitate

In cazul acestui tip de proceduri ofertele se vor transmite autoritatilor contractante, fara a publica oferta respectiva in SICAP.

Exista si cazuri in care doar prima faza a licitatiei este offline. Autoritatea contractanta va selecta doar operatorii economici care au trecut de fazele anterioare de selectie / calificare, desfasurate offline. Operatorii economici care participa la licitatia electronica (LE) vor fi selectati de catre autoritatea contractanta din entitatile inregistrate in sistem.

Operatorii economici depun in rundele de licitare oferte succesive, care imbunatatesc precedenta oferta.
La fiecare oferta depusa se face recalcularea punctajelor si a clasamentului, sistemul oferind in timp real participantilor la licitatie informatii cu privire la cea mai oferta si pozitia in clasament.

Pentru accesarea acestui modul se selecteaza optiunea Licitatii electronice proceduri offline – Licitatii electronice in desfasurare din meniul Proceduri de atribuire.

Depunere Oferta: Pagina se acceseaza din pagina detaliu LE prin actionarea butonului Oferta. Este disponibila in forma de editare daca LE-ul este in etapa de licitare (runda), si in readonly in restul starilor. Depunerea ofertei se poate face in starea de licitare. In momentul apasarii butonului Salveaza, oferta dvs. este salvata.

Ofertantul nu se poate retrage din licitatie. Ofertantilor care isi modifica oferta prima data la o LE aferenta procedurilor offline, li se va percepe tarif de participare. Pentru participarea la LE pentru proceduri desfasurate integral in SICAP nu se percepe tarif, intrucat acesta a fost deja luat la depunerea ofertei.

Nota: în cazul unei licitatii electronice provenita dintr-un anunt simplificat, ofertele financiare initiale ale ofertantilor vor fi toate zero; ca atare, la prima licitare a pretului, aplicatia NU va mai face verificarea cu privire la imbunatatirea ofertei financiare sau la respectarea pasului de licitare. Aceste verificari se vor face desigur incepand cu a doua depunere a ofertei financiare, cand exista deja o prima oferta nenula.

3. Proceduri Parteneriat Public Privat:

 • Anunturi de Selectie;
 • Anunturi de Atribuire

Tipuri Procedura:

 • Licitatie Deschisa;
 • Licitatie Restrinsa;
 • Licitatie Restrinsa Accelerata;
 • Negociere;
 • Negociere Accelerata;
 • Dialog Competitiv.

Mai multe informatii despre despre parteneriatul Public – Privat, gasiti intr-un articol dedicat acestui subiect: Parteneriatul public privat in achizitii publice

4. Proceduri de atribuire:

La finalizarea cu castigator a unei achizitii (care nu e cerere de oferta sau cumparare directa), autoritatea contractanta este obligata sa publice in SICAP anuntul de atribuire, indiferent daca procedura de achizitie s-a desfasurat in SICAP sau offline. Anuntul de atribuire corespunde unei singure proceduri.

Nu se poate defini un anunt de atribuire in SICAP , daca anuntul de participare aferent nu a fost in prealabil definit in SICAP . Exceptie constituie cazul in care procedura utilizata a fost negocierea fara publicarea prealabila a unui anunt de participare.

Istoric

In 2014 a fost oranizata licitatia publica pentru atribuirea serviciilor de realizare a platformei, castigata de UTI GRUP SA  cu  21.902.819,00 lei, iar primele noutati apareau in 2016, iata ce aflam atunci: Platforma de achizitii publice care va inlocui SEAP. Ulterior in mai 2017 a fost disponibila varianta demo a noii platforme, iar din 2 aprilie 2018, potrivit unui comunicat al AADR, anunturile de licitatii publice pot fi publicate pe noua platforma SICAP.

Pentru a avea acces la toate anunturile de achizitii publice publicate in SICAP, Inregistrati-va Gratuit Aici!, noi va putem transmite anunturile de licitatie de interes zilnic, direct pe email-ul dvs.

Cele mai importante articole in domeniul achizitiilor publice le gasiti Aici.

Va stam la dispozitie cu informatii care tin de serviciile furnizate de noi si domeniul achizitiilor publice:

Tender Service SRL
www.licitatie-publica.ro
Tel: 0369 591482 Fax: 0369 591483
Email: office@licitatie-publica.ro

Cine suntem si de ce informatiile furnizare sunt relevante si importante: Aflati Aici

Nota: Articolul a fost conceput avand la dispozitie doar platforma demo pentru SICAP, actualizam informatiile pe masura ce astea sunt disponibile.

Tagged with:
 

Prin definitie, subantrepriza este subcontractarea de catre un antreprenor general a executarii anumitor obiective partiale ale unei lucrari.

Subcontractarea in achizitiile publice este reglementata de art. 128 al Legii 98/2016.

Subcontractarea se realizeaza intotdeauna prin intermediul unui contract incheiat intre ofertant/asocierea de ofertanți si tertul/tertii desemnati subcontractanti.
Contractant este orice operator economic care este parte la un contract de achizitie publica.
Sucontractant este orice operator economic care nu este parte a unui contract de achizitie publica si care executa si/sau furnizeaza anumite parti ori elemente ale lucrarilor sau ale constructiei ori indeplinesc activitati care fac parte din obiectul contractului de achizitie publica, raspunzand in fata contractantului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop.
Alegerea subcontractantului este atributul exclusiv al contractantului, deci al celui care se obliga in indeplinirea contractului fata de autoritatea contractanta.

Daca a fost semnat contractul de achizitie publica intre autoritatea contractanta si operatorul economic a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, acesta este direct raspunzator pentru indeplinirea contractului de achizitie publica in fata autoritatii contractante chiar daca are parti din contract pe care le-a subcontractat altor operatori economici.

Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant sau candidat, individual ori in comun cu alti operatori economici ( inclusiv in forme de asociere temporara in scopul participarii la procedura de atribuire), subcontractant propus sau tert sustinator.
In cazul in care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti.
Autoritatea contractanta solicita contractantului, cel mai tarziu la momentul inceperii executarii contractului, sa ii indice numele, datele de contact si reprezentantii legali ai subcontractantilor sai implicati in executarea contractului de achizitie publica, in masura in care aceste informatii sunt cunoscute la momentul respectiv
Atentie!!!: Subcontractantul depune DUAE distinct

Criterii de selectie pentru subcontractant

Autoritatea contractanta/entitatea contractanta va verifica, pe masura ce ia la cunostinta care este identitatea subcontractantilor, eligibilitatea acestora (fie in procesul de evaluare a ofertelor, fie in implementarea contractului).

Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanți, pe durata executarii contractului de achizitie publica/sectorial, cu condiția ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o modificare substantiala a contractului de achizitie publica/sectorial.

Contractantul va transmite autoritatii contractante informatiile prevazute de lege si va obtine acordul autoritatii contractante privind eventualii noi subcontractanti implicati ulterior in executarea contractului.

Autoritatea contractanta nu poate stabili la nivelul fisei de date:
 • cerinte de participare pentru subcontractantii propusi
Autoritatea contractanta :
 • ia in considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare in contract ;
 • solicita ofertantului/candidatului documente referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantului propus in raport cu partea din contract pe care o realizeaza;
  • SUBCONTRACTANTUL devine si TERT SUSȚINATOR prin luarea in considerare a capacitatii tehnice si profesionale – deci inclusiv a experientei similare (art.172 (4) din Legea 98/2016)
 •  poate respinge subcontractantul propus, daca nu este satisfacuta de capacitatea acestuia si solicita candidatului/ofertantului o singura data – inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant (art.
  174 din Legea nr. 98/2016);
 • poate efectua plati directe catre subcontractantii agreati :
  • cand prestatia acestuia este confirmata prin documente agreate de cele trei parti;
  • cand contractantul in mod nejustificat blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de subcontractant;

Plata subcontractantilor

In cadrul Legii nr. 98/2016 si Legii nr. 99/2016 a fost prevazut un mecanism care sa permita plati directe catre subcontractanti de catre autoritatea contractanta sau entitati contractante.

Atunci cand un subcontractant isi exprima optiunea de a fi platit direct, autoritatea contractanta are obligatia de a stabili in cadrul contractului de achizitie publica clauze contractuale obligatorii ce prevad transferul de drept al obligatiilor de plata catre subcontractant/subcontractanti pentru partea/partile din contract aferenta/aferente acestuia/acestora, in momentul in care a fost confirmata indeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de subcontractare.

Contractul de subcontractare

Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii contractului de achizitie publica, cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o modificare substantiala a contractului de achizitie publica

In cazul in care un contract de subcontractare este denuntat unilateral/reziliat de catre una din parti, contractantul are obligatia de a prelua partea/partile din contract aferente activitatii subcontractate sau de a inlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant.
Autoritatea contractanta va solicita, la incheierea contractului de achizitie publica sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, prezentarea contractelor incheiate intre contractant si subcontractant/subcontractanti nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce revin acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica.

Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de catre contractant in perioada de implementare a contractului poate interveni in urmatoarele situatii:

 • inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta si ale caror activitati au fost indicate in oferta ca fiind realizate de subcontractanti;
 • declararea unor noi subcontractanti ulterior semnarii contractului de achizitie publica in conditiile in care lucrarile/serviciile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta fara a se indica initial optiunea subcontractarii acestora;
 • renuntarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie publica.

Daca inlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dupa atribuirea contractului, acestia transmit certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partii lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit.

Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita prezentarea contractelor incheiate intre contractant si subcontractantii declarati ulterior, care sa contina obligatoriu, cel putin urmatoarele elemente:

 • activitatile ce urmeaza a fi subcontractate;
 • numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti;
 • valoarea aferenta prestatiilor noilor subcontractanti.

Noii subcontractanti au obligatia de a prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care isi asuma respectarea prevederilor caietului de sarcini si a propunerii tehnice depuse de catre contractant la oferta, aferenta activitatii supuse subcontractarii.

Noii subcontractanti au obligatia de a transmite certificatele si alte  documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partilor de implicare in contractul de achizitie publica.

Interdictii in ceea ce priveste subcontractantii

Ofertantul nu are dreptul ca, in cadrul aceleiasi proceduri, sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat (exceptie fac procedurile care se desfasoara pe loturi).

Persoana fizica/juridica care a participat la intocmirea documentatiei de atribuire, are dreptul sa fie nominalizat subcontractant in cadrul respectivei proceduri, cu conditia ca implicarea acesteia in elaborarea documentatiei sa nu fie de natura a distorsiona concurenta.

Este interzisa deasemenea participarea persoanelor fizice/juridice participante direct in procesul de evaluare/verificare a candidaturilor/ofertelor, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.

Este exclus din procedura subcontractantul care are membri in consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane rude pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane care detin o functie de decizie in cadrul autoritatii contractante.

Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.

 Sursa: ANAP, Legea 98/2016

Licitatia electronica, ce este acest tip de licitatie cum si cine poate participa, toate aceste informatii in articolul de mai jos.

Autoritatea contractanta are obligatia de a anunta decizia de a organiza o licitatie electronica in anuntul de participare si in documentatia de atribuire.

Cine poate participa la o licitatie electronica?

La licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatorii economici inregistrati in SEAP si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza de catre autoritatea contractanta. Daca inca nu sunteti inscrisi in SEAP, iata un document care va explica care sunt pasii pe care trebuie sa-i parcurgeti: Ghid Inregistrare in SEAP

Cum participati la o procedura cu licitatia electronica?

In momentul in care aveti cont in SEAP (vezi mai sus Ghid), trebuia sa va inregistrati la procedura respectiva, pentru acest lucru trebuie sa aveti cunostinte legate de utilizarea SEAP. Va punem la dispozitie, un ghid gratuit, Ce este SEAP? Ghid – Informatii de baza pentru incepatori.Va sugeram sa urmariti sectiunea: Cum participati la licitatii, respectiv  a) Proceduri de licitatii deschise, electronice/online

Va trebui sa:

 • va inscrieti la procedura;
  • aveti lunar un nr. de participari gratuite, sau achizitionati participari pre-platite
 • inregistrati Oferta dvs. de pret;
 • urmariti desfasurarea procedurii ( in sistemul electronic).

Cand poate fi utilizata licitatia electronica?

Licitatia electronica poate fi utilizata de catre autoritatea contractanta in anumite situatii si numai daca continutul documentelor achizitiei, in special specificatiile tehnice, poate fi stabilit in mod precis:

Cand nu poate fi utilizata licitatia electronica?

Licitatia electronica nu poate fi utilizata pentru atribuirea contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru de servicii si de lucrari care au incluse in obiectul acestora prestatii  intelectuale, cum ar fi proiectarea lucrarilor, intrucat acestea nu pot fi clasificate prin metode de evaluare automata.

Inainte de inceperea licitatiei electronice, autoritatea contractanta are obligatia de a realiza o evaluare initiala integrala a ofertelor, in conformitate cu criteriul de atribuire si factorii de evaluare stabiliti prin documentele achizitiei.

Puteti descarca la link-ul urmator, Lista care contine Categoriile de contracte pentru a caror atribuire nu poate fi utilizata licitatia electronica

Cum se desfasoara licitatia electronica

 • o runda sau;
 • mai multe runde succesive.

Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite, simultan, prin mijloace electronice, invitatia la licitatia electronica catre toti ofertantii care au depus oferte admisibile. Trebuie sa mentioneze data si momentul de inceput al licitatiei electronice si instructiunile necesare pentru realizarea conectarii individuale la echipamentul electronic utilizat pentru participarea la licitatia electronica.

Pe parcursul desfasurarii licitatiei electronice, sistemul informatic pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de ofertare informatii necesare

 • pentru a-si determina pozitia pe care o ocupa in clasament;
 • referitoare la preturi sau valori noi prezentate in cadrul licitatiei electronice;
 • precum si numarul participantilor la licitatia electronica respectiva (fara a le dezvalui identitatea), in cazul in care autoritatea contractanta a prevazut la initierea acestei faze posibilitatea comunicarii acestor informatii.

Ofertele depuse in cadrul licitatiei electronice de catre ofertanti nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii acestei faze.

Daca pe parcursul unei runde de licitatie electronica nu se mai introduc preturi si/sau valori noi ale elementelor care fac obiectul procesului repetitiv de ofertare, autoritatea contractanta are dreptul de a decide cu privire la finalizarea licitatiei electronice fara a mai organiza rundele urmatoare.

Cum se stabileste castigatorul?

Autoritatea contractanta finalizeaza licitatia electronica prin una dintre urmatoarele modalitati sau printr-o combinatie a acestora:

 • la data si ora indicate anterior;
 • daca nu se mai primesc preturi si/sau valori noi care indeplinesc cerintele cu privire la diferentele minime, cu conditia sa se fi specificat un termen care va fi lasat sa curga de la primirea ultimei oferte pana la finalizarea licitatiei electronice;
 • cand numarul de runde de licitare indicat in prealabil a fost epuizat.

In cazul in care ofertantul declarat admis si inregistrat in SEAP nu modifica in cadrul fazei de licitatie electronica elementele ofertei, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze, introdusa in prealabil in SEAP.

Licitatia electronica se bazeaza:

 • exclusiv pe preturi, in cazul in care contractul este atribuit pe baza criteriului de atribuire al pretului cel mai scazut;
 • pe preturi si/sau pe noile valori ale elementelor ofertelor indicate in documentele achizitiei, in cazul in care contractul este atribuit pe baza criteriului de atribuire cel mai bun raport calitate-pret sau costul cel mai scazut.

Sursa: Legea 98/2016

Pentru a avea acces nelimitat la toate anunturile de achizitii publice din Romania, Faceti un Cont Gratuit Aici!, va trimitem, zilnic, pe email-ul dvs, toate licitatiile care va intereseaza.

Procedura de Licitatia restransa este reglementata de Legea 98/2016. Este vorba de modul de realizare a achizitiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica si de organizare a concursurilor de solutii, instrumentele si tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, dar si aspecte specifice privind executarea contractelor de achizitie publica.

Procedurile de atribuire se aplica in cazul atribuirii contractelor de achizitie publica/acordurilor – cadru a caror valoare estimata, fara TVA, depaseste praguri valorice regasite in art. 7 alin. (1), in functie de categoria in care se incadreaza achizitia publica in cauza.

 • Lucrari: 23.227.215 lei;
 • Produse si servicii: 600.129 lei;
 • Servicii sociale si alte servicii specifice: 3.334.050 lei.

Mai multe informatii despre pragurile valorice, gasiti la link-ul urmator: Pragurile valorice in achizitii publice.

Autoritatea contractanta atribuie contractele de achizitie publica/acordurile-cadru, in cazul in care valoarea estimata este mai mare sau egala cu pragurile valorice prevazute la art. 7 alin. (1), prin aplicarea procedurilor de licitatie deschisa sau licitatie restransa.

Procedura de Licitatie deschisa este reglementata de Art. 76. din Legea 98/2016.

Cand se utilizeaza ?

La achizitia de produse / servicii / lucrari, potrivit prevederilor legale si repectand pragurile valorice (vezi in link-ul de mai sus, care sunt acestea).

Cine poate participa?

Orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de participare in urma publicarii unui anunt de participare, urmand ca numai candidatii care indeplinesc criteriile de calificare si selectie stabilite de autoritatea contractanta sa aiba dreptul de a depune oferte initiale in etapa ulterioara, pe baza carora autoritatea contractanta va desfasura negocieri in vederea imbunatatirii acestora.

Operatorul economic are obligatia de a transmite solicitarea de participare, inclusiv DUAE, la adresa si pana la data si ora-limita de depunere a acestora. Detalii despre formularul DUAE, gasiti Aici!

Cum se desfasoara?

Licitatia restransa se initiaza prin transmiterea spre publicare a unui anunt de participare, (art. 144 alin. (2) si (3)), prin care autoritatea contractanta solicita operatorilor economici depunerea de solicitari de participare in vederea furnizarii informatiilor si documentelor pentru calificare si selectie stabilite de autoritatea contractanta.

Procedura de licitatie restransa se desfasoara in doua etape obligatorii:

a) etapa depunerii solicitarilor de participare si a selectarii candidatilor, prin aplicarea criteriilor de calificare si selectie;
b) etapa depunerii ofertelor de catre candidatii selectati in cadrul primei etape si a evaluarii acestora, prin aplicarea criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare.

Numarul minim de candidati indicat in anuntul de participare conform dispozitiilor trebuie sa fie suficient pentru a asigura o concurenta reala si, in orice situatie, nu poate fi mai mic de 5 (alin. (3)).

Autoritatea contractanta aplica procedura de licitatie restransa prin mijloace electronice, completand in SEAP anuntul de participare (art. 142), numai operatorii economici inregistrati in SEAP putand depune solicitare de participare (alin. (2)).

Operatorul economic are obligatia de a transmite solicitarea de participare, inclusiv DUAE, in format electronic si numai pana la data si ora-limita de depunere a acestora, prevazute in anuntul de participare. Detalii despre formularul DUAE, gasiti Aici!.

Documentele din oferta depusa online, vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa. Detalii despre Semnatura electronica gasiti Aici.

In prima etapa a licitatiei restranse, comisia de evaluare stabileste candidatii selectati, aplicand in acest scop numai criteriile de selectie prevazute in anuntul de participare si respectand metodologia de punctare prevazuta in fisa de date a achizitiei.

Dupa aprobarea si publicarea in SEAP a raportului intermediar (art. 70 alin. (3)), intocmit dupa ce a finalizat selectia candidatilor, autoritatea contractanta are obligatia de a comunica candidatilor rezultatul etapei de selectie.

Invitatia de participare la etapa a doua prevazuta (art. 78 alin. (6)) se transmite prin SEAP.

Daca nu sunteti inca inscrisi in SEAP, va punem la dispozitie un Ghid Inregistrare in SEAP, iar dupa inregistrare veti avea cu siguranta nevoie sa stiti cum puteti participa la licitatii pe SEAP, Ghid SEAP – Informatii de baza pentru incepatori.

Sistemul informatic permite doar candidatilor selectati in etapa anterioara sa depuna oferte in cadrul etapei a doua a procedurii de licitatie restransa.

Candidatii selectati nu au dreptul de a se asocia in scopul depunerii de oferta comuna, iar autoritatea contractanta nu are dreptul de a accepta o astfel de oferta.

Perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de participare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data-limita de depunere a solicitarilor de participare este de cel putin 30 de zile.

Perioada cuprinsa intre data transmiterii invitatiei de participare la etapa a doua a procedurii de atribuire si data-limita de depunere a ofertelor este de cel putin 30 de zile.

In cazul in care autoritatea contractanta a publicat un anunt de intentie referitor la contractul de achizitie publica/acordul-cadru ce urmeaza a fi atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada prevazuta la alin. (2) la cel putin 10 zile daca sunt indeplinite in mod cumulativ mai multe conditii (Art.79 alin (3)).

Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de negociere competitiva sau procedura de dialog competitiv pentru achizitia de lucrari, produse sau servicii in cazul in care, in urma unei proceduri de licitatie deschisa sau de licitatie restransa, au fost depuse numai oferte neconforme sau inacceptabile.

Criteriul de atribuire  (art. 187)

 • cel mai bun raport calitate-pret;
 • cel mai bun raport calitate-cost;
 • pretul cel mai scazut;
 • costul cel mai scazut.

Utilizarea exclusiva a mijloacelor electronice:

Autoritatile contractante au obligatia de a aplica procedura de licitatie deschisa, licitatie restransa, si procedura simplificata într-o singura etapa prin mijloace electronice, situatie in care numai operatorii economici inregistrati in SEAP pot depune oferta. AC desfasoara:

 • ONLINE – LD, LR si PS intr-o singura etapa;
 • OFFLINE – NC, DC, PPI.

Exceptie: Autoritatea contractanta poate, dupa publicarea anuntului de participare, sa nu utilizeze mijloacele electronice pentru derularea procedurii de atribuire atunci cand acest lucru nu este posibil din motive tehnice imputabile operatorului sistemului de achizitie publica (SEAP).

Alte Procedurile de atribuire

Resurse pentru articol: Legea 98/2016 privind achizitiile publice si ANAP

Pentru a va asigura accesul la toate anunturile de licitatii publice, va rugam sa Va Inregistrati cu un Cont Gratuit Aici. Veti primi licitatii publicate in peste 2500 de surse din Romania, Zilnic, pe Email-ul dvs.

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale asigura, prin intermediul platformei: www.afir.info, derularea online a achizitiilor realizate pentru implementarea proiectelor de investitii finantate cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 ( achizitia de servicii, bunuri (cu sau fara montaj) si executia de lucrari).

“Modul de achizitii online este utilizat din martie 2015, fiind inregistrate pâna la aceasta data peste 3.600 de utilizatori si tot atâtea operatiuni derulate. Implementarea modulului de achizitii on-line simplifica semnificativ implementarea proiectelor finantate prin Programul National de Dezvoltare Rurala, fiind o componenta foarte importanta in asigurarea transparentei procesului de achizitii. Ca o masura suplimentara de simplificare, numarul minim al ofertelor conforme primite s-a redus la o oferta pentru beneficiarii PNDR 2007-2013 care vor termina implementarea proiectului pe procedura de tranzitie si la doua oferte pentru beneficiarii PNDR 2014-2020, de la minimum trei cât era stabilit prin procedura anterioara.” a declarat Andras Szakal, director general al AFIR.

Procedura de achizitii private se deruleaza in conformitate cu Manual operational de achizitii pentru beneficiarii privati ai PNDR 2020, publicat pe pagina oficiala de internet a AFIR – www.afir.info (sectiunea Informatii utile – Proceduri de lucru).

In conformitate cu prevederile Manualului de procedura, contractele mai mari de 15.000 euro fara TVA, trebuie adjudecate prin procedura de selectie de oferte cu conditia publicarii pe site-ul www.afir.info a unei invitatii de participare, a dosarului cererii de oferte si a primirii online de catre beneficiarul privat a minim unei oferte conforme din punct de vedere tehnic si financiar al ofertantilor, pentru beneficiarii PNDR 2007-2013 care vor termina implementarea proiectului de investitii prin procedura de tranzitie, sau a doua oferte conforme din punct de vedere tehnic si financiar al ofertantilor, pentru beneficiarii PNDR 2014-2020. Ofertele conforme trebuie sa se incadreze in valoarea licitata corespunzatoare din bugetul indicativ – Anexa III la contractul de finantare. Invitatia de participare trebuie inregistrata in Registrul de intrari – iesiri al beneficiarului privat. Termenul limita pentru depunerea ofertelor este de minim 10 zile lucratoare de la data publicarii pe pagina oficiala a AFIR.

Pentru contractele mai mici sau egale cu 15.000 euro fara TVA, beneficiarul privat poate opta pentru aplicarea proceduri cu o singura oferta sau a celei mentionate mai sus daca doreste aceasta. In acest caz beneficiarul privat depune spre verificare si avizare numai contractul, Anexa IV – declaratia pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese si certificatul constatator emis de ONRC pentru a se verifica un eventual conflict de interese dintre actionariatul ofertantului si beneficiar.

Este interzisa divizarea achizitiilor de acelasi tip, respectiv servicii, bunuri sau lucrari a caror valoare depaseste 15.000 de euro fara TVA, in contracte mai mici cu scopul evitarii procedurii de selectie de oferte.

Doar 20 % din totalul achizitiilor publice, beneficiaza de finantare europeana, restul anunturilor le veti gasi in continuare pe SEAP si in alte surse online si ofline.

Asigurati-va ca Nu pierdeti contracte atribuite prin licitatii publice, inclusiv cele cu anunturile publicate de AFIR, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2500 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs. 

 Ultimele anunturi de participare / achizitii AFIR:

Titlu Data publicarii Data inchidere Tip licitatie CPV
INFIINTARE ECOFERMA DE AFIN FRUCTAVIT  29.03.2016 12.04.2016 Anunt de participare 16700000-2 16000000-5 34144700-5 34223300-9 44613200-2
Actualizare documentatie PENSIUNEA TURISTICA ILEANA  11.03.2016 31.03.2016 Anunt de participare 09331000 09331200-0 51500000
CONSTRUIRE FERMA AGROZOOTEHNICA PENTRU INGRASARE SUINE  28.03.2016 19.04.2016 Anunt de participare 45000000-7 45300000-0 39300000 42000000-6 51500000
“MODERNIZARE FERMA AGRICOLA II SM SPINU MARIN GIURGENI”  25.03.2016 20.04.2016 Anunt de participare 45212412-7
FABRICA DE PRODUSE DE PATISERIE – CONSTRUCTIE SI DOTARI PRIN SCHEMA DE AJUTOR DE STAT NR. N 578/2009 AFERENTĂ MĂSURII 123  25.03.2016 14.04.2016 Anunt de participare 45212412-7
Actualizare documentatie PENSIUNEA TURISTICA ILEANA  11.03.2016 31.03.2016 Anunt de participare 45212412-7
Actualizare documentatie CONSTRUCTIE FERMA PUI CARNE  21.03.2016 04.04.2016 Anunt de participare 45000000-7 45300000-0 43300000-6 39300000 42000000-6 51500000
Infiintare ferma agrozootehnica ecologica cu micro FNC si unitate de producere energie din surse regenerabile  24.03.2016 11.04.2016 Anunt de participare 42513000-5 51500000
FABRICA DE PRODUSE DE PATISERIE – CONSTRUCTIE SI DOTARI PRIN SCHEMA DE AJUTOR DE STAT NR. N 578/2009 AFERENTĂ MĂSURII 123  24.03.2016 09.04.2016 Anunt de participare 42418000-9
Înfiintare pensiune prin schimbare destinatie a clădirii existente în satul Bogdana, comuna Stefan cel Mare  23.03.2016 12.04.2016 Anunt de participare 39100000-3 39112000-0 39299300-7
Actualizare documentatie PENSIUNEA TURISTICA ILEANA  11.03.2016 31.03.2016 Anunt de participare 09331000-8 09331200-0 51500000
ACTIVITATI RECREATIONALE IN TINUTUL BARSEI  23.03.2016 08.04.2016 Anunt de participare 37441600-7 37410000-5
CONSTRUCTIE FERMA PUI CARNE  21.03.2016 04.04.2016 Anunt de participare 45000000-7 45300000-0 43300000-6 39300000 42000000-6 51500000
FABRICA DE PRODUSE DE PATISERIE – CONSTRUCTIE SI DOTARI PRIN SCHEMA DE AJUTOR DE STAT NR. N 578/2009 AFERENTĂ MĂSURII 123  18.03.2016 06.04.2016 Anunt de participare 31120000-3
Înfiintare pensiune prin schimbare destinatie a clădirii existente în satul Bogdana, comuna Stefan cel Mare  18.03.2016 06.04.2016 Anunt de participare 39500000-7 39511000-7 39514100-9 39515000-5
Construire pensiune agroturistica in comuna Socodor, judetul Arad  15.03.2016 31.03.2016 Anunt de participare 45000000-7 45300000-0 45100000-8
Modernizare si extindere ferma reproductie porc la SC NUTRIPIG SRL  15.03.2016 01.04.2016 Anunt de participare 42000000-6 42520000-7 42924710-9 39300000

Tagged with:
 

Potrivit www.euractiv.ro, in 15 ianuarie Curtea Constitutionala a constatat neconstitutionalitatea prevederilor articolului 271^2, alineatele 1 si 2 ale OUG 34/2006 (Decizia Curtii 5/15.01.2014), introduse prin Ordonanta de urgenta 51/2014, care a legiferat obligatia oricarui contestator in materia achizitiilor publice de a indisponibiliza in fata autoritatii contractante o garantie de buna conduita in cuantum de 1% din valoarea contractului ce urma a fi atribuit. Ulterior respingerii contestatiei ori cererii operatorului economic, aceasta garantie urma a fi transferata definitiv in contul autoritatii contractante.

 

“Urmare a declararii drept neconstitutionale articolului mentionat, incepand cu momentul publicarii deciziei in Monitorul Oficial, autoritatile contractante nu mai dispun de dreptul de a retine respectiva garantia de buna conduita la momentul ramanerii definitive a hotararii de respingere a cererii operatorului economic contestator.”, arata Mediafax, citand surse judiciare.

Autorul exceptiei a fost societatea Passavant Roediger GmbH, reprezentata de Tuca Zbarcea & Asociatii, printr-o echipa coordonata de Ionut Serban, avocat asociat, si Dan Cristea, avocat colaborator coordonator.

Articolul integral: www.mediafax.ro

Articole pe aceiasi tema:

Sesizare catre Comisia Europeana privind introducerea abuziva a garantiei de buna conduita in procedurile de achizitii publice

CE pregateste o procedura de infringement pe achizitii publice (garantia de buna conduita)

Potrivit www.fonduri-structurale.ro, anul 2015 fiind termenul limita al proiectelor finantate de Uniunea Europeana, prin POR 2007 – 2013. Administratiile locale sunt nevoite sa se grabeasca in derularea proiectelor pe fonduri de la UE, pentru a mai putea beneficia de finantare externa. Fiind vorba de finantare europena, cel mai probabil investitiile vor fi realizate prin licitatii publice.

regio-adr

Printre altele, autoritatile din Deva si Hunedoara  si Consiliul Judetean, au mai multe planuri de investitii, pentru 2015:

– ecologizarea terenurilor din zona fostului combinat siderurgic (20 de hectare).

– modernizarea tronsonului de sosea Hunedoara – Santuhalm. Proiectul in valoare de 10,6 milioane de lei este finantat aproape in totalitate de UE, prin POR 2007 – 2013;

– strand in municipiul Hunedoara. Cheltuielile de doua milioane de euro fiind acoperite de la bugetul local;

-inchiderea gropilor de gunoi din judetul Hunedoara si infiintarea deponeului ecologic de la Barcea Mare, o investitie de aproape 100 de milioane de lei, iar cea mai mare parte a finantarii este acoperita de Uniunea Europeana, prin Programul Operational Sectorial de Mediu;

-modernizarea drumului de acces spre Sarmizegetusa Regia. Consiliul Judetean a obtinut finantare pentru proiectul soselei spre cetatile dacice de la UE, in valoare de 41 de milioane de lei;

– drumuri aflate in curs de modernizare: cele mai importante proiecte sunt reabilitarea DN 66 (Defileul Jiului) si modernizarea DN 76 Deva – Brad – Oradea, tronsoanele 3 şi 4 ale autostrazii Deva – Lugoj.

Deva:

-reabilitarea zonei istorice a cetatii Devei si reincluderea ei in circuitul turistic, proiectul in valoare de nouă milioane de euro este finantat in cea mai mare parte de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei. Ulterior, si incinta I a Cetatii Devei, va fi inclusa intr-un proiect de reabilitare.

– reamaneajarea Pietei Arras,

– construirea unei piste de biciclisti pe Calea Zarandului,

– amenajarea parcului din zona autogarii Devei,

– reabilitarea bulevardelor Decebal şi Iuliu Maniu si a Pietei Dacia.

Sursa: http://adevarul.ro

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !