Procedura de Licitatia restransa este reglementata de Legea 98/2016. Este vorba de modul de realizare a achizitiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica si de organizare a concursurilor de solutii, instrumentele si tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, dar si aspecte specifice privind executarea contractelor de achizitie publica.

Procedurile de atribuire se aplica in cazul atribuirii contractelor de achizitie publica/acordurilor – cadru a caror valoare estimata, fara TVA, depaseste praguri valorice regasite in art. 7 alin. (1), in functie de categoria in care se incadreaza achizitia publica in cauza.

  • Lucrari: 23.227.215 lei;
  • Produse si servicii: 600.129 lei;
  • Servicii sociale si alte servicii specifice: 3.334.050 lei.

Mai multe informatii despre pragurile valorice, gasiti la link-ul urmator: Pragurile valorice in achizitii publice.

Autoritatea contractanta atribuie contractele de achizitie publica/acordurile-cadru, in cazul in care valoarea estimata este mai mare sau egala cu pragurile valorice prevazute la art. 7 alin. (1), prin aplicarea procedurilor de licitatie deschisa sau licitatie restransa.

Procedura de Licitatie deschisa este reglementata de Art. 76. din Legea 98/2016.

Cand se utilizeaza ?

La achizitia de produse / servicii / lucrari, potrivit prevederilor legale si repectand pragurile valorice (vezi in link-ul de mai sus, care sunt acestea).

Cine poate participa?

Orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de participare in urma publicarii unui anunt de participare, urmand ca numai candidatii care indeplinesc criteriile de calificare si selectie stabilite de autoritatea contractanta sa aiba dreptul de a depune oferte initiale in etapa ulterioara, pe baza carora autoritatea contractanta va desfasura negocieri in vederea imbunatatirii acestora.

Operatorul economic are obligatia de a transmite solicitarea de participare, inclusiv DUAE, la adresa si pana la data si ora-limita de depunere a acestora. Detalii despre formularul DUAE, gasiti Aici!

Cum se desfasoara?

Licitatia restransa se initiaza prin transmiterea spre publicare a unui anunt de participare, (art. 144 alin. (2) si (3)), prin care autoritatea contractanta solicita operatorilor economici depunerea de solicitari de participare in vederea furnizarii informatiilor si documentelor pentru calificare si selectie stabilite de autoritatea contractanta.

Procedura de licitatie restransa se desfasoara in doua etape obligatorii:

a) etapa depunerii solicitarilor de participare si a selectarii candidatilor, prin aplicarea criteriilor de calificare si selectie;
b) etapa depunerii ofertelor de catre candidatii selectati in cadrul primei etape si a evaluarii acestora, prin aplicarea criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare.

Numarul minim de candidati indicat in anuntul de participare conform dispozitiilor trebuie sa fie suficient pentru a asigura o concurenta reala si, in orice situatie, nu poate fi mai mic de 5 (alin. (3)).

Autoritatea contractanta aplica procedura de licitatie restransa prin mijloace electronice, completand in SEAP anuntul de participare (art. 142), numai operatorii economici inregistrati in SEAP putand depune solicitare de participare (alin. (2)).

Operatorul economic are obligatia de a transmite solicitarea de participare, inclusiv DUAE, in format electronic si numai pana la data si ora-limita de depunere a acestora, prevazute in anuntul de participare. Detalii despre formularul DUAE, gasiti Aici!.

Documentele din oferta depusa online, vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa. Detalii despre Semnatura electronica gasiti Aici.

In prima etapa a licitatiei restranse, comisia de evaluare stabileste candidatii selectati, aplicand in acest scop numai criteriile de selectie prevazute in anuntul de participare si respectand metodologia de punctare prevazuta in fisa de date a achizitiei.

Dupa aprobarea si publicarea in SEAP a raportului intermediar (art. 70 alin. (3)), intocmit dupa ce a finalizat selectia candidatilor, autoritatea contractanta are obligatia de a comunica candidatilor rezultatul etapei de selectie.

Invitatia de participare la etapa a doua prevazuta (art. 78 alin. (6)) se transmite prin SEAP.

Daca nu sunteti inca inscrisi in SEAP, va punem la dispozitie un Ghid Inregistrare in SEAP, iar dupa inregistrare veti avea cu siguranta nevoie sa stiti cum puteti participa la licitatii pe SEAP, Ghid SEAP – Informatii de baza pentru incepatori.

Sistemul informatic permite doar candidatilor selectati in etapa anterioara sa depuna oferte in cadrul etapei a doua a procedurii de licitatie restransa.

Candidatii selectati nu au dreptul de a se asocia in scopul depunerii de oferta comuna, iar autoritatea contractanta nu are dreptul de a accepta o astfel de oferta.

Perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de participare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data-limita de depunere a solicitarilor de participare este de cel putin 30 de zile.

Perioada cuprinsa intre data transmiterii invitatiei de participare la etapa a doua a procedurii de atribuire si data-limita de depunere a ofertelor este de cel putin 30 de zile.

In cazul in care autoritatea contractanta a publicat un anunt de intentie referitor la contractul de achizitie publica/acordul-cadru ce urmeaza a fi atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada prevazuta la alin. (2) la cel putin 10 zile daca sunt indeplinite in mod cumulativ mai multe conditii (Art.79 alin (3)).

Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de negociere competitiva sau procedura de dialog competitiv pentru achizitia de lucrari, produse sau servicii in cazul in care, in urma unei proceduri de licitatie deschisa sau de licitatie restransa, au fost depuse numai oferte neconforme sau inacceptabile.

Criteriul de atribuire  (art. 187)

  • cel mai bun raport calitate-pret;
  • cel mai bun raport calitate-cost;
  • pretul cel mai scazut;
  • costul cel mai scazut.

Utilizarea exclusiva a mijloacelor electronice:

Autoritatile contractante au obligatia de a aplica procedura de licitatie deschisa, licitatie restransa, si procedura simplificata într-o singura etapa prin mijloace electronice, situatie in care numai operatorii economici inregistrati in SEAP pot depune oferta. AC desfasoara:

  • ONLINE – LD, LR si PS intr-o singura etapa;
  • OFFLINE – NC, DC, PPI.

Exceptie: Autoritatea contractanta poate, dupa publicarea anuntului de participare, sa nu utilizeze mijloacele electronice pentru derularea procedurii de atribuire atunci cand acest lucru nu este posibil din motive tehnice imputabile operatorului sistemului de achizitie publica (SEAP).

Alte Procedurile de atribuire

Resurse pentru articol: Legea 98/2016 privind achizitiile publice si ANAP

Pentru a va asigura accesul la toate anunturile de licitatii publice, va rugam sa Va Inregistrati cu un Cont Gratuit Aici. Veti primi licitatii publicate in peste 2500 de surse din Romania, Zilnic, pe Email-ul dvs.

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !