Proiectul de lege care prevede infiintarea sistemului informatic “Preventie” pentru prevenirea si identificarea eventualelor conflicte de interese a fost inscris la data de 13.06.2016 pe ordinea de zi a Senatului (camera decizionala).

Proiectul de act normativ propune constituirea, in cadrul Agentiei Nationale de Integritate (ANI), a unui sistem informatic integrat pentru prevenirea si identificarea potentialelor conflicte de interese, denumit Sistemul Preventie. Acesta va functiona pe baza datelor din formularele de integritate prelucrate, potrivit legii,  in cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica.

Guvernul aprobase, in 2015, un proiect de Lege privind instituirea unui mecanism de verificare ex ante in scopul prevenirii conflictului de interese in procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica initiata prin sistemul electronic de achizitii publice (SEAP), astfel incat aceste conflicte de interese sa poata fi inlaturate fara a fi afectate respectivele proceduri.

Un articol pe aceasta tema puteti citi pe site-ul nostru la link-ul urmator: Proiect: Sistem informatic pentru a identifica conflictul de interese in licitatiile publice.

Sistemul Preventie preia informatiile colectate in mod automat in formularele de integritate din interconectarea cu SEAP si determina emiterea unor notificari privind potentiale conflicte de interese. Daca, in urma analizei specifice, inspectorii de integritate detecteaza elemente ale unui potential conflict de interese, ei sunt obligati ca, in maxim 3 zile lucratoare de la data primirii completarii Sectiunii a II-a a formularului, sa transmita avertismentul de integritate emis de Sistemul Preventie.

Avertismentul de integritate emis de ANI este disponibil prin intermediul SEAP autoritatilor contractante, precum si autoritatilor cu atributii de verificare, monitorizare si control a procedurii de achizitie publica. Totodata, ANI are obligatia de a comunica avertismentul, prin mijloace electronice, persoanei responsabile cu completarea, actualizarea sau modificarea formularelor de integritate, care este obligata sa-l transmita de indata persoanei vizate, precum si conducatorului autoritatii contractante. In sarcina acestuia din urma intra dispunerea tuturor masurilor necesare pentru evitarea conflictului de interese.

Noul sistem de achizitii publice nu va mai fi aplicat de la 1 ianuarie 2016, cum era prevazut initial, ci din 15 februarie, regulile fiind inasprite inainte sa intre in vigoare, la solicitarea Curtii de Conturi, prin restrangerea posibilitatilor firmelor cu datorii bugetare de a participa la o licitatie, potrivit Profit.ro.

 

Cum tot Profit.ro a anuntat, conducerea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice a cerut presedintelui Senatului, intr-un document transmis si in numele Ministerului Finantelor, ca parlamentarii sa nu intarzie dezbaterea pachetului de legi privind achizitiile, astfel incat noile reguli sa poata fi aplicate cel tarziu din luna februarie a anului viitor, atentionand ca eventuale intarzieri pot suspenda automat platile pe toate programele cu finantare europeana.

Legile vor fi insa aplicate intr-o forma diferita aprobata de cea a Guvernului, mai exact cu limitarea modalitatilor in care firmele cu datorii bugetare vor putea participa la licitatii.

Astfel, forma aprobata de Guvern stabileste ca autoritatea contractanta exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care are cunostinta ca si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotarare judecatoreasca sau decizie administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu.

O firma putea totusi participa la o licitatie atunci cand cuantumul impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul general consolidat, datorate si neachitate, era mai mic de 4.000 de lei, dar si daca acest cuantum era mai mare de 4.000 lei, dar sub 5% din totalul impozitelor, taxelor si contributiilor datorate la cea mai recenta data scadenta a acestora.

Modificarile operate in aceste zile au eliminat insa ultima varianta, astfel ca firmelor le va fi permis sa participe la o licitatie doar daca totalul datoriilor bugetare este mai mic de 4.000 de lei.

Sursa: Noul sistem de achiziții publice, amanat. Curtea de Conturi intervine cu restricții pentru firmele cu datorii bugetare.

Tagged with:
 
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !