Ordin nr. 281/2016 din 22 iunie 2016 privind stabilirea unor formulare standard ale Programului anual al achizitiilor publice si Programului anual al achizitiilor sectoriale

Avand in vedere:

– prevederile art. 12, 13 si  15 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea  contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, aprobate prin  Hotararea  Guv ernului nr. 395/2016 ;

– prevederile art. 13, 14 si  16 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, aprobate prin  Hotararea  Guvernului nr. 394/ 2016  ;

– necesitatea fluidizarii si perfectionarii sistemului de achizitie publica prin elaborarea de instrumente operationale care sa asigure derularea in conditii optime a intregului proces de achizitie publica intr-un cadrul legal stabil, transparent si uniform;

– necesitatea optimizarii activitatii de elaborare a programelor anuale de achizitii publice/sectoriale, prin responsabilizarea autoritatilor contractante/entitatilor contractante in legatura cu formatul si continutul acestora,

In temeiul dispozitiilor  art. 6 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice, presedintele Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice a emis Ordin nr. 281/2016 din 22 iunie 2016 privind stabilirea unot formulare standard ale Programului anual al achizitiilor publice si Programului anual al achizitiilor sectoriale.

Ordinul 281/2016 din 22 iunie 2016 poate fi descarcat de pe site-ul ANAP: ORDIN nr. 281/2016 din 22 iunie 2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice si Programului anual al achizitiilor sectoriale.

Daca aveti nevoie de Formularele standard pentru Programul anual al achizitiilor publice si achizitiilor sectoriale, va oferim posibilitatea sa le descarcati la link-ul urmator: Ordin_281_2016_Anexa_Programul national al achizitiilor publice+sectoriale

Tagged with:
 
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !