Declaratie-privind-neîncadrarea-în-situaţiile-prevăzute-la-art.164-din-LEGEA-98-2016Formulare achizitii publice Legea 98/2016 – Dupa intrarea in vigoare a noilor prevederi privind achizitiile publice, Legea 98/2016, procedura de participare la licitatii publice s-a simplificat, inclusiv in ceea ce priveste documentele necesare pentru intocmirea unei oferte.

Daca inainte era necesara depunerea mai multor documente si formulare, de catre un operator economic, acestea au fost inlocuite de o Declaratie pe proprie raspundere, DUAE (detalii aici) si un numar foarte redus de formulare, folosit in special in cazul licitatiilor de mica valoarea sau la care nu se solicita completarea DUAE.

Iata o lista cu cele mai cunoscute formularele destinate, pe de o parte, sa faciliteze elaborarea si prezentarea ofertei si a documentelor care o insotesc si, pe de alta parte, sa permita comisiei de evaluare examinarea si evaluarea rapida si corecta a tuturor ofertelor depuse.

Candidatul/ofertantul selectat la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica are obligatia de a prezenta formularele solicitate de autoritatea contractanta, completate in mod corespunzator si semnate de persoanele autorizate.

Modelele se refera la :

Exista Formulare standard si pentru autoritatile publice, despre care am scris aici: Formulare standard pentru publicarea anunturilor

Firmele care doresc sa participe la licitatii publice si au nevoie sa afle constant ce cereri de oferta publica autoritatile contractante, o pot face cu o Inregistrare Gratuita Aici!

Tagged with:
 

Ordin nr. 281/2016 din 22 iunie 2016 privind stabilirea unor formulare standard ale Programului anual al achizitiilor publice si Programului anual al achizitiilor sectoriale

Avand in vedere:

– prevederile art. 12, 13 si  15 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea  contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, aprobate prin  Hotararea  Guv ernului nr. 395/2016 ;

– prevederile art. 13, 14 si  16 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, aprobate prin  Hotararea  Guvernului nr. 394/ 2016  ;

– necesitatea fluidizarii si perfectionarii sistemului de achizitie publica prin elaborarea de instrumente operationale care sa asigure derularea in conditii optime a intregului proces de achizitie publica intr-un cadrul legal stabil, transparent si uniform;

– necesitatea optimizarii activitatii de elaborare a programelor anuale de achizitii publice/sectoriale, prin responsabilizarea autoritatilor contractante/entitatilor contractante in legatura cu formatul si continutul acestora,

In temeiul dispozitiilor  art. 6 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice, presedintele Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice a emis Ordin nr. 281/2016 din 22 iunie 2016 privind stabilirea unot formulare standard ale Programului anual al achizitiilor publice si Programului anual al achizitiilor sectoriale.

Ordinul 281/2016 din 22 iunie 2016 poate fi descarcat de pe site-ul ANAP: ORDIN nr. 281/2016 din 22 iunie 2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice si Programului anual al achizitiilor sectoriale.

Daca aveti nevoie de Formularele standard pentru Programul anual al achizitiilor publice si achizitiilor sectoriale, va oferim posibilitatea sa le descarcati la link-ul urmator: Ordin_281_2016_Anexa_Programul national al achizitiilor publice+sectoriale

Tagged with:
 

Achizitii publice: In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, a fost JOUE - Jurnalul Oficial al Uniunii Europenepublicat Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/1986 al Comisiei de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunturilor in domeniul achizitiilor publice si de abrogare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 842/2011.

Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 842/2011 se abroga de la data de 18 aprilie 2016. Noul regulament se aplica de la 18 aprilie 2016. Prezentul regulament este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct in toate statele membre.

Lista formularelor standard

Formularul standard 1:     „Anunt de intentie”: Anexa I

Formularul standard 2:     „Anunt de participare”: Anexa II

Formularul standard 3:     „Anunt de atribuire a contractului”: Anexa III

Formularul standard 4:     „Anunt orientativ periodic – Utilitati”: Anexa IV

Formularul standard 5:     „Anunt de participare – Utilitati”: Anexa V

Formularul standard 6:     „Anunt de atribuire a contractului – Utilitati”: Anexa VI

Formularul standard 7:     „Sistem de calificare – Utilitati”: Anexa VII

Formularul standard 8:     „Anunt privind profilul cumparatorului”: Anexa VIII

Formularul standard 12:   „Anunt de concurs de proiecte”: Anexa IX

Formularul standard 13:   „Rezultatele concursului de proiecte”: Anexa X

Formularul standard 14:   „Corrigendum”: Anexa XI

Formularul standard 15:   „Anunt de transparenta ex ante voluntara”: Anexa XII

Formularul standard 16:   „Anunt de intentie – Aparare si securitate”: Anexa XIII

Formularul standard 17:   „Anunt de participare – Aparare si securitate”: Anexa XIV

Formularul standard 18:   „Anunt de atribuire a contractului – Aparare si securitate”: Anexa XV

Formularul standard 19:   „Anunt de subcontractare – Aparare si securitate”: Anexa XVI

Formularul standard 20:   „Anunt de modificare”: Anexa XVII

Formularul standard 21:   „Servicii sociale si alte servicii specifice – Contracte de achizitii publice”: Anexa XVIII

Formularul standard 22:   „Servicii sociale si alte servicii specifice – Utilitati”: Anexa XIX

Formularul standard 23:   „Servicii sociale si alte servicii specifice – Concesiuni”: Anexa XX

Formularul standard 24:   „Anunt de concesionare”: Anexa XXI

Formularul standard 25:   „Anunt de atribuire a concesiunii”: Anexa XXII

>>>Descarcati aici formularele standard, pentru publicarea anunturilor de achizitii publice.

Directivele 89/665/CEE si 2014/24/UE prevad ca contractele publice de lucrari, de bunuri si de servicii trebuie sa faca obiectul unei publicari in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Anunturile prevazute pentru publicare trebuie sa contina toate informatiile stipulate in directivele mentionate.

Directivele 92/13/CEE si 2014/25/UE prevad ca toate contractele de lucrari, de bunuri si de servicii in sectoarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor postale trebuie sa faca obiectul unei publicari in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Directiva 2009/81/CE prevede ca anumite contracte de lucrari, de furnizare de bunuri si de prestare de servicii in domeniile apararii si securitatii trebuie sa faca obiectul unei publicari in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Directivele 89/665/CEE, 92/13/CEE si 2014/23/UE prevad ca concesiunile de lucrari si de servicii trebuie sa faca obiectul unei publicari in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Pentru a se asigura conformitatea cu Directivele 2014/23/UE, 2014/24/UE si 2014/25/UE si eficacitatea deplina a Directivelor 89/665/CEE si 92/13/CEE, este necesar sa se adapteze formularele standard anexate la Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 842/2011 si sa se adauge noi formulare standard.

Sursa: eur-lex.europa.eu

Tagged with:
 
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !