Strategia de contractare este un document suport pentru documentatia de atribuire, in cadrul dosarului achizitiei publice/sectoriale, care se incarca integral in SEAP,  impreuna cu aceasta si cu celelalte documente-suport ce constau in declaratia privind persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii/entitatii contractante, respectiv cele cu putere de reprezentare din partea furnizorilor de servicii auxiliare achiziţiei.

Ce este Strategia de contractare?

Strategia de contractare este un document care face parte din etapa de planificare/ pregatire a fiecarui proces de achizitie publica, prin intermediul careia autoritatea/entitatea contractanta isi documenteaza deciziile pe care le ia inainte de organizarea propriu-zisa a fiecarei proceduri de atribuire.

Strategia de contractare document suport obligatoriu de incarcat in SEAP odata cu documentatia de atribuire, in scopul evaluarii ex-ante ANAP.

Cine o elaboreaza?

Strategia de contractare este elaborata si, dupa caz, actualizata de catre autoritatea/entitatea contractanta, prin intermediul compartimentului intern specializat in domeniul achizitiilor publice.

Cand este obligatorie elaborarea strategiei de contractare ?

Numai în cazul achiziţiilor cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragurile valorice stabilite la art. 7 (5) din
Legea 98/2016 şi art. 12 alin. (4) din Legea 99 / 2016

Ce contine Strategia de contractare?

Motivatiile Autoritatii Contractante in legatura cu:

 • Tipul de contract si aspectele aferente implementării;
 • Resursele umane disponibile în raport cu derularea procesului de achizitie
  Procedura de atribuire aleasa precum si modalitatile speciale de atribuire a contractului de achizitie publica asociate, daca este cazul*);
 • Valoarea estimata a contractului;
 • Justificarea alegerii criteriilor de calificare/selectie şi a criteriului de atribuire, factorii de devaluare, decizia de reducere a termenelor, decizia de a nu utiliza impartirea pe loturi*);
 • Mecanisme de plata, alocarea riscurilor intre parti si masuri de gestionare a acestora in cadrul contractului;
 • Obiectivul din strategia locala/regionala/nationala de dezvoltare la a carui realizare contribuie.

Care este diferenta dintre strategia de contractare si strategia anuala de achizitie publica ?

Strategia de contractare trebuie sa fie elaborata la momentul planificarii pentru fiecare obiectiv din programul de achizitii sau aceasta trebuie sa fie intocmita la momentul demararii obiectivelor de achizitii?

In timp ce strategia anuala de achizitie publica reprezinta acel document intocmit de autoritatea contractanta care cuprinde totalitatea proceselor de achizitie publica (procedurilor) planificate a fi lansate de o autoritate contractanta pe parcursul unui an bugetar.

Strategia de contractare este un document al fiecarei achizitii cu o valoare estimata egala sau mai mare decat pragurile valorice stabilite la art. 7 alin. (5) din Lege. Este  initiata de autoritatea contractanta si este obiect de evaluare a ANAP, in conditiile stabilite la art. 23 din HG nr. 395/2016, odata cu documentatia de atribuire, referitor la aspectele prevazute la alin. (3) lit. b) si f).

Descarca Ghidul privind Strategia de Contractare.

Mai multe informatii in link-ul urmator despre: Strategia anuala de achizitie publica

Sursa: Legea 98/2016 si HG 395/2016

Ce este Strategia anuala de achizitie publica ?

Document de planificare intocmit de Autoritatea Contractanta in ultimul trimetru al anului pentru anul urmator.

Potrivit art. 11 alin. (2) din HG nr. 395/2016, strategia anuala de achizitie publica reprezinta acel document intocmit de autoritatea contractanta care cuprinde totalitatea proceselor de achizitie publica (procedurilor) planificate a fi lansate de o autoritate contractanta pe parcursul unui an bugetar.

Ce contine Strategia anuala de achizitie publica ?

Totalitatea proceselor de achizitie publica planificate a fi lansate de o autoritate contractanta pe parcursul unui an
bugetar o PAAP ( Programul anual al achizitiilor publice).

Informatiile care trebuie inserate in strategia anuala de achizitie publica sunt prevazute in cuprinsul alineatului (6) al aceluiasi articol (11 din HG nr. 395/2016):

 • nevoile identificate la nivel de autoritate contractanta ca fiind necesar a fi satisfacute ca rezultat al unui proces de achizitie, asa cum rezulta acestea din solicitarile transmise de toate compartimentele din cadrul autoritatii contractante;
 • valoarea estimata a achizitiei corespunzatoare fiecarei nevoi;
 • capacitatea profesionala existenta la nivel de autoritate contractanta pentru derularea unui proces care sa asigure beneficiile anticipate;
 • resursele existente la nivel de autoritate contractanta si, dupa caz, necesarul de resurse suplimentare externe, care pot fi alocate derularii proceselor de achizitii publice.

In baza dispozitiilor art. 9 alin. (1) din HG nr. 395/2016, strategia de contractare este un document aferent etapei de planificare/pregatire a unui proces de achizitie publica, respectiv a unei proceduri de atribuire/modalitate speciala de atribuire si cuprinde informatiile prevazute la alineatului (3). Mai multe informatii despre: Procesul de achizitie publica.

Strategia anuala de achiziție publică va indeplini dublu rol:

 1. Instrument managerial complementar al bugetului de la nivelul autoritatii contractante, evidentiind intr-un mod transparent si coerent viitoarea executie bugetara pentru achizitiile publice;
 2. Instrument de prioritizare si monitorizare a cheltuielilor aferente obiectivelor de investitii (investitii in continuare, investitii noi sau alte tipuri de investitii) sau a celor necesare asigurarii cheltuielilor curente care vor fi efectuate la nivelul autoritatii contractante, asigurandu-se astfel o predictibilitate fata de potentialii ofertanti de pe piata.

Strategia anuala de achizitie publica poate fi modificata in situatia in care apar noi necesitati sau noi obiective de investitii pentru a caror introducere in strategie este necesarea identificarea surselor de finantare, modificari ce vor fi aprobate de conducatorul autoritatii contractante.

Care este diferenta dintre strategia anuala de achizitiei publica si strategia de contractare?

Strategia de contractare trebuie sa fie elaborata la momentul planificarii pentru fiecare obiectiv din programul de achizitii sau aceasta trebuie sa fie intocmita la momentul demararii obiectivelor de achizitii?

In timp ce strategia anuala de achizitie publica reprezinta acel document intocmit de autoritatea contractanta care cuprinde totalitatea proceselor de achizitie publica (procedurilor) planificate a fi lansate de o autoritate contractanta pe parcursul unui an bugetar.

Strategia de contractare este un document al fiecarei achizitii cu o valoare estimata egala sau mai mare decat pragurile valorice stabilite la art. 7 alin. (5) din Lege. Este  initiata de autoritatea contractanta si este obiect de evaluare a ANAP, in conditiile stabilite la art. 23 din HG nr. 395/2016, odata cu documentatia de atribuire, referitor la aspectele prevazute la alin. (3) lit. b) si f).

Sursa: Legea 98/2016 si HG 395/2016

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !