UPDATE 30.08.2016: Au fost publicate Criteriile UE pentru achizițiile publice verzi pe categorii de produse, le puteti descarca aici.

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 323 din data de 27 aprilie 2016 a fost publicata Legea nr. 69/2016 privind achizitiile publice verzi.

Legea are ca obiectiv stabilirea cadrului legal de desfasurare a achizitiilor publice verzi in Romania.

Scopul prezentei legi il constituie:

  1. a) promovarea protectiei mediului si a dezvoltarii durabile;
  2. b) promovarea consumului si productiei durabile, precum si a eficientei utilizarii resurselor;
  3. c) incurajarea dezvoltarii si aplicarii tehnologiilor curate si prietenoase cu mediul;
  4. d) promovarea progresului social care favorizeaza dezvoltarea economica;
  5. e) asigurarea utilizarii eficiente a fondurilor, prin promovarea produselor, serviciilor si lucrarilor cu impact minim asupra mediului, in aplicarea uneia dintre procedurile de atribuire prevazute la art. 18 (1) sau la art. 251 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pentru achizitionarea directa, prevazuta la art. 19 din acelasi act normativ, de catre autoritatile contractante;
  6. f) imbunatatirea calitatii prestatiilor si optimizarea costurilor pentru achizitiile publice pe termen scurt, mediu si lung;
  7. g) dezvoltarea pietei interne a produselor, serviciilor, lucrarilor si tehnologiilor verzi.

Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, respectiv Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, are responsabilitatea elaborarii politicii nationale in domeniul achizitiilor publice verzi, precum si a Planului national de achizitii publice verzi care stabileste tinte multianuale cu caracter obligatoriu pentru achizitii publice verzi.

Planul national de achizitii publice verzi se adopta prin hotarare a Guvernului.

Autoritatile contractante au obligatia sa indeplineasca tintele multianuale pentru achizitii publice verzi.

In termen de 6 luni de la adoptarea prezentei legi, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, respectiv Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, impreuna cu Agentia Nationala pentru Achizitii Publice, elaboreaza un ghid, aprobat prin ordin comun al ministrului mediului, apelor si padurilor si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice, care cuprinde criterii minime privind protectia mediului pentru grupe de produse si servicii, precum si caiete de sarcini standard, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Dupa intrarea in vigoare a ordinului prevazut mai sus, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, respectiv Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, stabileste Planul national de achizitii publice verzi pana la data de 31 octombrie pentru anul urmator, pe care il supune aprobarii prin hotarare a Guvernului.

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice monitorizeaza modul de atribuire a contractelor de achizitie publica verde, dispunand, dupa caz, aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 9, amenzi intre  10.000 lei la 35.000 lei

Puteti descarca textul legii in integralitate: Legea nr. 69/2016 privind achizitiile publice verzi (in vigoare de la 27.05.2016)

Tagged with:
 

Autoritatile publice europene sunt consumatori importanti. Prin utilizarea puterii lor de cumparare in alegerea de bunuri, servicii si lucrari ecologice, acestea pot avea o contributie importanta la consumul si productia durabile – ceea ce numim Achizitii publice ecologice (APE) sau achizitii ecologice.

Cu toate ca APE sunt un instrument voluntar, trebuie sa joace un rol-cheie an eforturile UE de a deveni o economie mai eficienta din punct de vedere  al resurselor. Acestea pot ajuta la stimularea unei mase critice a cererii pentru bunuri si servicii mai durabile, care altfel ar fi dificil sa ajunga in piata. APE sunt, prin urmare, un stimulent puternic pentru eco-inovare.

Pentru a fi eficiente, APE impun includerea unor criterii de mediu, clare si verificabile, pentru produse si servicii an procesul de achizitii publice.

Comisia Europeana si un numar de tari europene au elaborat un ghid an acest domeniu, sub forma unor criterii nationale pentru APE. Ramane inca provocarea prin care organisme din sectorul public sa le preia si sa le promoveze, astfel ancat APE sa devine o practica comuna. La fel si provocarea de a se asigura ca cerintele de achizitii ecologice sunt oarecum compatibile antre statele membre – contribuind astfel la crearea unor conditii de concurenta echitabile, care va accelera si ajuta crearea piatei unice pentru bunuri si servicii sigure pentru mediu.

In Aprilie 2016, Comisia Europeana a publicat o versiune complet revizuita de Achizitii Ecologice/verzi! – Un manual privind achizitiile publice ecologice.

Manualul este principalul document de orientare al Comisiei Europene pentru a ajuta autoritatile publice sa cumpare bunuri si servicii cu un impact redus asupra mediului. Este, de asemenea, o referinta utila pentru factorii de decizie politica si antreprinderile preocupate de la achitiile ecologice.

Cea de a treia editie a manualului cuprinde:

– Indrumari cu privire la modul an care consideratiile de mediu pot fi incluse an fiecare etapa a procesului de achizitie an cadrul juridic actual al UE (adoptat an 2014)
–  Exemple practice extrase de la autoritatile contractante ale statelor membre ale UE
– Abordari ale APE specifice pentru servicii de constructii, produse alimentare si de catering, vehicule de transport rutier si a produselor consumatoare de energie.

Cea de a doua editie a Manualului de Achizitii Ecologice! (din 2011) este disponibil aici:

Manual Achizitii Verzi (2011)

 Manual Achizitii Verzi! Rezumat (2011)

Prima editie din 2004 (in toate limbile oficiale ale UE) este disponibila in arhiva.

 

Tagged with:
 
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !